czwartek, Marzec 5, 2020

 • czwartek, 5 Marzec, 2020

  godz. 09.00
  Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"

  Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"

  Data: 

  czwartek, 5 Marzec, 2020

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Lublin, Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest ona dedykowana przedstawicielom jst z województwa lubelskiego. Wydarzenie objął patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
  Podczas konferencji zaplanowano sesje tematyczne poświęcone w szczególności: obszarom wsparcia jst w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, możliwościom finansowania działań jst z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury sportowej oraz wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa.
   
  Program wydarzenia:
  08.15-09.00- Rejestracja uczestników
  09.00-09.15- Powitanie zaproszonych gości - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
  09.15-09.30- Otwarcie konferencji
           Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
           Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
           Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
           Lech Sprawka - wojewoda lubelski
           Zaproszeni goście
  09.30-10.45- Sesja pierwsza - Obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej
  Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
           Dofinansowanie jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej - Beata Leszczyńska - zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
           Wsparcie jst w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych -  Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury
           Wsparcie finansowe jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ - Tomasz Goncarz - zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury
  10.45-11.10 - Przerwa
  11.10-11.40- Sesja druga - Rozwój jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE
  Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
           Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla jst - Kamil Bortniczuk - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  11.40-12.40- Sesja trzecia - Możliwości finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska
           Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinasowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Piotr Bogusz - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Klimatu
           Oferta finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowana do samorządu terytorialnego - Marcin Jamiołkowski - kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  12.40-13.00- Przerwa
  13.00-14.15- Sesja czwarta - Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
  Otwarcie sesji: Przedstawiciel  Ministerstwa Rozwoju
           Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa - Juliusz Tetzlaff - dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju
           Możliwości Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki - Rafał Szlachta - dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju
           Rozwój infrastruktury sportowej - Paweł Czwarno - zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu
           Jak aplikować o środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego? - Kacper K. Sakowicz - szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  14.15-14.30- Podsumowanie i zakończenie konferencji - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
   
  10.00-14.30- Punkty konsultacyjne:
           Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
           Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
           Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

  Organizatorzy: 

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • czwartek, 5 Marzec, 2020

  godz. 10.00
  Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

  Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

  Data: 

  czwartek, 5 Marzec, 2020

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. W. Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

   

  Podczas spotkania omówiona zostanie sytuacja związana z występowaniem ASF na terenie województwa lubelskiego. Podana zostanie również informacja o podjętych działaniach  w związku z zrealizacją odstrzału sanitarnego dzików przez doraźne zespoły zadaniowe.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie