czwartek, Lipiec 9, 2020

 • czwartek, 9 Lipiec, 2020

  godz. 10:00
  Uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

  Uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP

  Data: 

  czwartek, 9 Lipiec, 2020

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Plac Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie, ul. S. Węglarza 4

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystości wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Symboliczne promesy zostaną przekazane 36. jednostkom OSP.
   
  Przedmiotem finansowania jest 35 średnich samochodów o wartości jednostkowej 760 tys. zł oraz jeden lekki samochód o wartości 400 tys. zł. Łączna  wartość projektu to 27 mln zł, w tym łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa 19,5 mln zł, natomiast udział własny samorządów i OSP 7,5 mln zł. Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek).
   
   
  Spodziewany jest udział wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
  Program:
   
  10.00 – Rozpoczęcie apelu:
   
  – złożenie meldunku
   
  – podniesienie flagi państwowej
   
  – powitanie przybyłych gości
   
  – przekazanie promes na dofinansowanie jednostek OSP woj. lubelskiego
   
  – wystąpienia zaproszonych gości
   
  10.30 – Zakończenie apelu, meldunek

  Organizatorzy: 

  Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 • czwartek, 9 Lipiec, 2020

  godz. 12:00
  Konferencja dotycząca planów rewitalizacji połączenia Chełm– Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa

  Konferencja dotycząca planów rewitalizacji połączenia Chełm– Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa

  Data: 

  czwartek, 9 Lipiec, 2020

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Urząd Miejski we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 (sala konferencyjna)

  Opis wydarzenia: 

  We Włodawie odbędzie się konferencja dotycząca planów rewitalizacji połączenia Chełm–Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa (w ramach programu Kolej +).
   
  W konferencji będzie uczestniczył wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
   
  Wicepremierowi będzie towarzyszył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
   
  Podczas spotkania zostanie podpisane porozumienie przez samorządy powiatów chełmskiego i włodawskiego w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa.
   
  Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.

  Organizatorzy: 

  Uniwersytet Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Włodawa
 • czwartek, 9 Lipiec, 2020

  godz. 9.00
  Briefing prasowy nt. zasad nowego naboru wniosków o dofinasowanie ze środków FDS na rok 2021

  Briefing prasowy nt. zasad nowego naboru wniosków o dofinasowanie ze środków FDS na rok 2021

  Data: 

  czwartek, 9 Lipiec, 2020

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  Podczas briefingu wojewoda lubelski Lech Sprawka przekaże ważne informacje dotyczące zasad nowego naboru wniosków o dofinasowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021, a także podpisze ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych ze środków FDS.

  W spotkaniu będzie uczestniczył także starosta lubelski Zdzisław Antoń.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie