piątek, Październik 2, 2020

 • piątek, 2 Październik, 2020

  godz. 08:00
  Uroczystości 5-lecia powstania Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

  Uroczystości 5-lecia powstania Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

  Data: 

  piątek, 2 Październik, 2020

  Godzina: 

  08:00

  Miejsce: 

  Lublin: Plac Litewski, kościół garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, siedziba LITPOLUKRBRIG

  Opis wydarzenia: 

  Ministrowie obrony narodowej Polski, Litwy i Ukrainy wezmą udział w uroczystościach z okazji 5-lecia powstania Wielonarodowej  Brygady LITPOLUKRBRIG. W uroczystościach będzie uczestniczył również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
   
  Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. 14 czerwca 2007 roku, w trakcie spotkania Ministrów Obrony Litwy, Polski i Ukrainy, zdecydowano o utworzeniu wielonarodowej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej jednostki utrzymania pokoju - batalionu LITPOLUKRBAT. W 2008 roku proponowany rodzaj jednostki określono jako brygada.
   
  W programie  prasowym m.in.:
   
  godz. 8:00 msza św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Al. Racławickie 20
   
   godz. 10.00 otwarcie wystawy  - Plac Litewski, foto opp
   
   godz. 10.30 odprawa ministra Mariusza Błaszczaka, ministrów obrony Litwy Raimundasa Karoblisa i Ukrainy Andrija Tarana z kadrą jednostki-  foto opp
   
  godz. 11.00 uroczysta zbiórka i defilada pododdziałów – planowane wystąpienie szefów MON Polski, Litwy i Ukrainy
   
  Akredytacje przyjmuje do 1.10 do godz. 12.00 i szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela oficer prasowy LITPOLUKRBRIG Olena Slobodianiuk o.slobodianiuk [at] ron.mil.pl, tel. 508 272 094. Wejście dla akredytowanych dziennikarzy w godz. 10:00-10.30 (Lublin, ul. I. Radziszewskiego 4). Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9:30.
   
  Uwaga: nie ma możliwości obsługi medialnej jednocześnie otwarcia wystawy oraz wizyty w siedzibie brygady
   
  Bliższych informacji nt. udziału szefa MON udziela Centrum Operacyjne MON, Dagmara Jarosławska, tel. kom. 601-388-988.
   
  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/swieto-brygady-litewsko-polsko-uk...
   
  Uroczystości na Placu Litewskim w Lublinie z zaprezentowaniem ww. wystawy odbędą się też 1 października (czwartek),  o godz.  16:00 (udział wicewojewody Bolesława Gzika, i ministrów obrony narodowej Litwy i Ukrainy).

  Organizatorzy: 

  Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG
 • piątek, 2 Październik, 2020

  godz. 11.00
  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Politechnika Lubelska

  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Politechnika Lubelska

  Data: 

  piątek, 2 Październik, 2020

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, Audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

  Opis wydarzenia: 

  Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy w imieniu prezesa Rady Ministrów dwie odznaki honorowe Za Zasługi dla Wynalazczości. Przewidziane jest rówież wystąpienie wicewojewody.
   
   
  Szczegółowy program:
   
  11.00- Hymn Państwowy
   
  11.05- Otwarcie uroczystości - rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - przemówienie i powitanie gości
   
  11.15- Immatrykulacja studentów i doktorantów
   
  11.30- Gaudeamus Igitur
   
  11.35- Wystąpienie przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej - Michał Iżko
   
  11.40- Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
   
  Wręczenie 2 odznak honorowych Za Zasługi dla Wynalazczości przez wicewojewodę.
   
  Odczytanie imion i nazwisk osób, które uhonorowano medalami: Za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej oraz Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
   
  12.05- Wystąpienia
   
  -  dr hab. Marek Rymsza - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odczyta list od Prezydenta RP
  -  Robert Gmitruczuk - wicewojewoda lubelski
   
  12.25- Wykład inauguracyjny pt. Doskonałość naukowa w kontekście nowego modelu ewaluacji i kategoryzacji - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
   
  Ok 12.45- Gaude Mater Polonia i zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Rektor i Senat Politechniki Lubelskiej
 • piątek, 2 Październik, 2020

  godz. 14:00
  Gala Finałowa Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

  Gala Finałowa Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

  Data: 

  piątek, 2 Październik, 2020

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Sala Operowa, Plac Teatralny 1

  Opis wydarzenia: 

   
  Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda weźmie udział w gali finałowej konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa w CSK w Lublinie.
   
  W spotkaniu będzie również uczestniczyć dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula.
   
  Program spotkania:
   
   
  14.00  Rozpoczęcie Gali oraz koncert zespołu Majdaniacy
   
             Powitanie zaproszonych gości
   
             Wystąpienie marszałka województwa lubelskiego
   
             Zakończenie prac komisji konkursowej
   
             Ogłoszenie wyników konkursu
   
             Wystąpienie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy
   
            Przerwa kawowa
   
           Koncert zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego i zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy w Świdniku
   
          Koncert Pani Alicji Majewskiej
   
  ok. 17.45 Zakończenie Gali

  Organizatorzy: 

  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • piątek, 2 Październik, 2020

  godz. 18:00
  Święto 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Obchody w Lublinie

  Święto 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Obchody w Lublinie

  Data: 

  piątek, 2 Październik, 2020

  Godzina: 

  18:00

  Miejsce: 

  Plac Litewski w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
   
  Program spotkania:
   
   
  Podniesienie flagi państwowej na maszt
   
  Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego
   
  Przemówienie dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
   
  Wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień
   
  Wręczenie Odznak pamiątkowych 19. LBZ w asyście wojewody lubelskiego
   
  Przemówienia okolicznościowe
   
   Odczytanie apelu pamięci
   
  Złożenie wieńców przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
   
  Wojewoda lubelski wraz z marszałkiem województwa lubelskiego i prezydentem Miasta Lublin złożą wspólny wieniec
   
   Odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”
   
  Przegrupowanie pododdziałów do defilady
   
  Defilada
   
  Zakończenie uroczystości
   
  Pokaz Multimedialny na Fontannach
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
  Wojewoda odbierze z rąk płk Wacława Samocika, zastępcy Dowódcy 19. LBZ odznakę pamiątkową 19. LBZ.
   
  Uroczystość zakończy się ok. godz. 19.30.
   

  Organizatorzy: 

  Gen. bryg. Michał Rohde - Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej