sobota, Październik 3, 2020

 • sobota, 3 Październik, 2020

  godz. 10:00
  Obchody 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r.

  Obchody 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r.

  Data: 

  sobota, 3 Październik, 2020

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Cmentarz Wojenny w Turzystwie; 2. Wola Gułowska droga Unitów Podlaskich

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r., którą w dniach 2-5 października pod Kockiem, Wolą Gułowską i Serokomlą stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga.
   
  Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą polową na Cmentarzu Wojennym w Turzystwie, przy kwaterze poległych żołnierzy „SGO” Polesie. O godz. 12:00 przy Drodze Unitów Podlaskich w Woli Gułowskiej odbędzie się uroczyste otwarcie Alei Dębów Pamięci, będącej częścią ogólnopolskiej akcji „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. 
   
  Program spotkania:
   
  Cmentarz Wojenny w Turzystwie:
   
  10:00  Msza święta polowa 
   
  11:00  Złożenie wieńców pod Mogiłą zbiorową Żołnierzy SGO ,,Polesie”
   
  Wieniec złoży m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
   
   
  Wola Gułowska droga Unitów Podlaskich:
   
  12:00  Wystąpienia zaproszonych gości
   
  12:30  Otwarcie Alei Dębów Pamięci                 

  Organizatorzy: 

  Dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
 • sobota, 3 Październik, 2020

  godz. 11:30
  Konferencja poświęcona pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

  Konferencja poświęcona pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

  Data: 

  sobota, 3 Październik, 2020

  Godzina: 

  11:30

  Miejsce: 

  Gminna Hala Sportowa w Żółkiewce, ul. Żółkiewskiego 12

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w otwarciu konferencji poświęconej pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
   
  Pełny program spotkania:
   
  11:15 Rejestracja uczestników
   
  11.30 Uroczyste otwarcie konferencji:
   
  prof. Marian Surdacki — Przewodniczący WRTR
   
  dr Artur Sępoch — Dyrektor WOK
   
  Jacek Lis — Wójt Gminy Żółkiewka
   
  prof. Andrzej Wac-Włodarczyk — Wiceprzewodniczący WRTR
   
  Anna Podgórska — Prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce
   
  12.15 dr Janusz Kłapeć, Instytut Pamięci Narodowej 0/Lublin — Hetman Stanisław Żółkiewski — strateg İ obrońca Kresów Rzeczypospolitej
   
  12.45 prof. Stefan Dousa, Politechnika Krakowska - Wczoraj, dziś, jutro-pamięci hetmana Żólkiewskiego
   
  13.15  przerwa kawowa
   
  13.45 Spektakl Towarzysze ostatnich chwil hetmana Żólkiewskiego
   
  16.00 I  Termin Walnego Zgromadzenia WRTR
   
  16.15 II Termin Walnego Zgromadzenia WRTR Porządek obrad:
   
  -              Otwarcie Walnego Zgromadzenia
   
  -              Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
   
  -              Wybór Komisji Uchwal i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
   
  -              Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i finansowego za rok 2019
   
  -              Udzielenie absolutorium Zarządowi
   
  -              Dyskusja
   
  -              Przyjęcie uchwal i wniosków
   
  -             Zakończenie walnego Zgromadzenia
   
  17.15 Zakończenie Sejmiku, część artystyczna
   
  Uchwałą sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. rok 2020 został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
   
  - Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego. (…) Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. (…) Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. (…) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii kłuszyńskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddał swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400-lecie Jego śmierci Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – można przeczytać w uchwale. 

  Organizatorzy: 

  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie
 • sobota, 3 Październik, 2020

  godz. 13:00
  Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

  Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

  Data: 

  sobota, 3 Październik, 2020

  Godzina: 

  13:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

   

  Tematem spotkania będzie aktualna sytuacja epidemiczna na terenie województwa lubelskiego oraz stan zabezpieczenia szpitalnego dla pacjentów podejrzanych o zakażenie i z potwierdzonym dodatnim wynikiem zakażenia COVID-19. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie