środa, Kwiecień 14, 2021

 • środa, 14 Kwiecień, 2021

  godz. 09:00
  Obchody Święta Chrztu Polski

  Obchody Święta Chrztu Polski

  Data: 

  środa, 14 Kwiecień, 2021

  Godzina: 

  09:00

  Miejsce: 

  Archikatedra lubelska

  Opis wydarzenia: 

  Mocą ustawy Sejmu RP z 22 lutego 2019 r., dzień 14 kwietnia został ustanowiony świętem państwowym jako Święto Chrztu Polski. Dzień upamiętnia chrzest Polski datowany na 14 kwietnia 966 r.  przyjęty przez księcia Mieszka I. Akt ten uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w Polsce.
   
  Dla uczczenia doniosłego wydarzenia w archikatedrze lubelskiej odbędzie się msza św., sprawowana przez sufragana lubelskiego J.E. bp. Adama Baba. Po jej zakończeniu odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy średniowiecznej chrzcielnicy, pochodzącej z nieistniejącego farnego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie. Później  nastąpi złożenie kwiatów pod Krzyżem Misyjnym przy archikatedrze.
   
  W obchodach będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
   
  godz. 09.00 - msza św. w archikatedrze lubelskiej
   
  godz. 10.00 - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy zabytkowej średniowiecznej chrzcielnicy – kaplica boczna
   
  godz. 10.15 - złożenie kwiatów pod Krzyżem Misyjnym przy archikatedrze
   
  Następnie rozpocznie się konferencja dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich pt. „Na straży kulturowej suwerenności Polski” z udziałem wybitnych postaci polskiego życia naukowego. Słowo wstępne wygłosi wojewoda lubelski.
   
  Uwaga! Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Nagrana konferencja zostanie udostępniona po zakończeniu spotkania.
   
  godz. 11.00 - otwarcie i wprowadzenie – wojewoda lubelski Lech Sprawka
   
  godz. 11.15 -  wystąpienie wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego
   
  godz. 11.30 - Kluczowe momenty dziejów Narodu Polskiego – dr hab. Tomasz Panfil (KUL, IPN)
   
  godz. 12.00 - Przekazać dziedzictwo ojców – dr hab. Jacek Kowalski (UAM)
   
  godz. 12.30 - Chrześcijańskie składowe życia polskiego – dr Paweł Milcarek (red. naczelny kwartalnika "Christianitas")
   
  godz. 13.00 - Naród młody i prężny, o kulturze starej i szlachetnej – wartość dziedzictwa Narodu Polskiego – prof. Grzegorz Kucharczyk (PAN)
   
  godz. 13.30 - Zmiany kulturowe we współczesnym świecie i ich konsekwencje dla Polski – dr hab. Mieczysław Ryba (KUL)
   
  godz. 14.00 - Szkoła jako miejsce umacniania polskości i chrześcijaństwa - dr hab. Przemysław Czarnek (minister edukacji i nauki, KUL)
   
  godz. 14.30 – podziękowanie uczniom i nauczycielom za udział w konferencji – lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk
   
  ok. godz. 14.35 – zakończenie konferencji

  Organizatorzy: 

  Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Kuria Metropolitarna w Lublinie