piątek, Czerwiec 11, 2021

 • piątek, 11 Czerwiec, 2021

  godz. 09.00
  Święto patronalne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Święto patronalne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Data: 

  piątek, 11 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Lublin: Kościół akademicki KUL; Aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego KUL

  Opis wydarzenia: 

   
  Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w święcie patronalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   
  Uroczystość rozpocznie się mszą św. w kościele akademickim KUL (godz. 09.00). Nabożeństwu będzie przewodniczył i homilię wygłosi JE bp Henryk Tomasik. Oficjalna część odbędzie się w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego (godz. 11.00):
   
  ● Wystąpienie JM rektora KUL
   
  ● Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego
   
  ● Wręczenie odznaczeń państwowych
   
  ● Wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich
   
  ● Wręczenie Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej
   
  Wicewojewoda lubelski będzie obecny od godz. 11.00.

  Organizatorzy: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • piątek, 11 Czerwiec, 2021

  godz. 10.30
  Posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

  Posiedzenie Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

  Data: 

  piątek, 11 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Hotel Drob w Urszulinie, ul. Lubelska 4a, teren Poleskiego parku Narodowego

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w posiedzeniu Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego inaugurującym działalność Rady VII kadencji. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Drob i na terenie Poleskiego Parku Narodowego (część terenowa).
   
  Hotel Drob:
   
  W ramach obrad przewidziane jest m.in.
   
  ● Wręczenie aktów powołania członkom Rady, którzy dotychczas ich nie otrzymali
   
  ● Przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i zastępcy Rady
   
  ● Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu działania Rady
   
  ● Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania nowych tematów badawczych
   
  ● Zapoznanie Rady z aktualną sytuacją w Poleskim Parku Narodowym i perspektywami na przyszłość
   
  Teren  Poleskiego Parku Narodowego:
   
  ● Obwód ochronny Bubnów – wypuszczanie młodych osobników żółwia błotnego do środowiska naturalnego
   
  ● Obwód ochronny Łowiszów – zapoznanie z nowo powstałą infrastrukturą zagrody „Poleskie Sioło” w Wytycznie
   
                                                                                                        ***
   
  Rada Naukowa Poleskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczo - doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy dyrektorze Poleskiego Parku Narodowego. Członkowie Rady są powoływani na kadencję trwającą 5 lat. Do zadań Rady należy m.in. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych i opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody. Rada została powołana zarządzeniem ministra środowiska z dnia 10 sierpnia 2020 r. Liczy 20 członków. Wśród nich jest wicewojewoda Bolesław Gzik.

  Organizatorzy: 

  Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego
 • piątek, 11 Czerwiec, 2021

  godz. 12.30
  Otwarcie nowej siedziby i nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

  Otwarcie nowej siedziby i nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie

  Data: 

  piątek, 11 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  12.30

  Miejsce: 

  Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Lisów 2D, Plac Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, Wincentów 112

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w  otwarciu nowej siedziby i nadaniu sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
   
  12.30 – Msza św. w intencji strażaków w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
   
  13.50 – Zbiórka gości i pododdziałów na placu KP PSP w Lubartowie
   
  14.00 – Złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości:
   
  ● Podniesienie flagi państwowej
   
  ● Przywitanie gości przez komendanta powiatowego PSP w Lubartowie bryg. Tomasza Podkańskiego
   
  ● Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie
   
  Wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru, wpis w księdze pamiątkowej 
   
  ● Wręczenie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych
   
  ● Poświęcenie nowych obiektów komendy i nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, otwarcie nowej siedziby komendy – przecięcie wstęgi 
   
  ● Zasadzenie pamiątkowego drzewa
   
  ● Wystąpienia zaproszonych gości
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
   
  15.40  - zakończenie uroczystości, odprowadzenie sztandaru.
   
  Wicewojewoda będzie obecny od godz. 14.00.
   
                                                                                                  ***
   
  16 sierpnia 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych”. 18 grudnia 2017 r. starosta lubartowski wydał decyzję zezwalającą na budowę KP PSP w Lubartowie. W maju 2018 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. 6 września 2019 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej komendy. 30 października 2020 r.  placówka uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowych obiektów. Nowy obiekt funkcjonuje od 15 kwietnia 2021 r.

  Organizatorzy: 

  Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
 • piątek, 11 Czerwiec, 2021

  godz. 14.00
  Otwarcie Wytwórni Nawozów Granulowanych na bazie saletry amonowej

  Otwarcie Wytwórni Nawozów Granulowanych na bazie saletry amonowej

  Data: 

  piątek, 11 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  14.00

  Miejsce: 

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w otwarciu Wytwórni Nawozów Granulowanych na bazie saletry amonowej. Zakończenie inwestycji przypadło w roku jubileuszu 60-lecia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”.
   
  Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN  32% N) może wytwarzać 1200 t na dobę, a linia saletrzaku (CAN 27% N) - 1400 t na dobę. Granulowana saletra amonowa i saletrzak są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego. Kompleks azotowy wygeneruje także nowe miejsca pracy.
   
   14:00  Otwarcie instalacji – Hala sezonowania
   
  - Powitanie, rozpoczęcie uroczystości
   
  - Przemówienia
   
  - Symboliczne uruchomienie instalacji
   
  Czas dla fotoreporterów, setki
   
  14:40 - Przejście do budynku pakowni nowej instalacji, uruchomienie urządzenia pakującego
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
                                                                                                       ***
   
  Budowa nowego kompleksu nawozowego umożliwiającego wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę nowych produktów na bazie saletry amonowej to jedna z czołowych inwestycji Grupy Azoty Puławy. Inwestycja została rozpoczęta w 2016 roku. Jej koszt to 430 mln zł.

  Organizatorzy: 

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna