piątek, Czerwiec 25, 2021

 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 12:00
  Uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII

  Uroczystość wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, Gmach Główny, aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (I piętro)

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka w asyście  ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego rektora KUL, w imieniu ministra edukacji i nauki  wręczy Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
   
  12:00 – Otwarcie uroczystości
   
                Hymn państwowy
   
               Powitanie przez ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego rektora KUL
   
               Ceremonia wręczenia Medali
   
               Przemówienia
   
               Występ artystów
   
  ok.12.30 - Zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 15.00
  Uroczyste otwarcie hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Chełmie

  Uroczyste otwarcie hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Chełmie

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  15.00

  Miejsce: 

  Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu hali produkcyjnej, powstałej w ramach realizacji rządowego programu "Praca dla więźniów".
   
  Podczas wydarzenia zostanie przedstawiona krótka prezentacja na temat budowy obiektu. Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia hali.

  Organizatorzy: 

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
  Zakład Karny w Chełmie
 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 15:30
  22-lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

  22-lecie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  15:30

  Miejsce: 

  Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala konferencyjna (nr 251)

  Opis wydarzenia: 

  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek weźmie udział w uroczystości  22-lecia Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
   
  W spotkaniu będą uczestniczyć goście z całej Polski - prezesi największych wojewódzkich organizacji alzheimerowskich, w tym z Poznania, Rzeszowa, Gdańska, Siedlec, Wrocławia, Bydgoszczy, Białegostoku, Opola.
   
  15.30 – otwarcie uroczystości – Ewa Dados
   
                wystąpienie - prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego Wiesława Karczewska-Grabias
   
                wystąpienie Edyty Długosz – wiceprzewodniczącej Zarządu
   
               16.00 – wystąpienia zgromadzonych gości:
   
   
   
  •          zastępca prezydenta Miasta Lublin Monika Lipińska
   
  •          wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski
   
  •          prezes Fundacji Matrurita Jolanta Tarłowska
   
  •          prezes Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska Zygmunt Wierzyński
   
  •          prezes Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Wojciech Dec
   
   
  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie (LSA) powstało w grudniu 1998 r. Działa na rzecz osób dotkniętych Alzheimerem i chorobami pokrewnymi, upowszechnia wiedzę o chorobie i problemach związanych z opieką nad chorym wspiera chorych i opiekunów udzielając pomocy w codziennym sprawowaniu opieki nad chorym członkiem rodziny. Od kwietnia 2000 r. przy Lubelskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”, od stycznia 2013 r. filia ŚDS „Memory”.
   
  ok. 16.30 – Zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
  Alzheimer Polska
  Fundacja Maturita
 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 17:00
  Uroczysta Gala Jubileuszowa XX Edycji Konkursu „O kryształową cegłę”

  Uroczysta Gala Jubileuszowa XX Edycji Konkursu „O kryształową cegłę”

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w Gali Jubileuszowej XX Edycji Konkursu „O kryształową cegłę”.
   
  Głównym celem konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej na Szlaku Słońca i Śniegu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej. Organizatorom zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz wyróżnieniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających m.in. ochronę środowiska. Zgodnie z ideą nagradzani są partnerzy procesu budowlanego: inwestorzy, projektanci i wykonawcy. 
   
   
  17.00 – Otwarcie Gali
   
  Występ Operetki Lubelskiej
   
  Powitanie gości przez inż. Kazimierza Widysiewicza – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
   
  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz wystąpienia okolicznościowe:
   
                  Wręczenie odznaczeń państwowych -  Krzyży Zasługi przez wicewojewodę lubelskiego
   
                  Wystąpienie wicewojewody lubelskiego
   
                  Wręczenie przez wojewodę lubelskiego dyplomu z medalem dla Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego       Lublin, na ręce Kazimierza Widysiewicza – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
   
                  Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Lublin” i wystąpienie prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
   
                  Wręczenie medali Urzędu Marszałkowskiego i wystąpienie wicemarszałka województwa lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego
   
  Wystąpienie odznaczonych
   
  Ceremonia wręczenia statuetek Kryształowej Cegły dla inwestora, biura projektowego i wykonawcy –
   
  Wystąpienie laureatów konkursu
   
  Odczytanie listów gratulacyjnych
   
  ok. 19.30 Zakończenie Gali

  Organizatorzy: 

  Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 9.00
  Briefing prasowy „Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo nad wodą"

  Briefing prasowy „Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo nad wodą"

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Nad Zalewem Zemborzyckim w rejonie posterunku Policji wodnej (parking dla uczestników i dziennikarzy dostępny przy restauracji Bosman)

  Opis wydarzenia: 

  25 czerwca o godz. 9.00 nad Zalewem Zemborzyckim odbędzie się briefing prasowy „Bezpieczne wakacje. Bezpieczeństwo nad wodą" z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Podczas spotkania zostanie podjęta tematyka związana z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji.
   
  W briefingu będą uczestniczyli:

  • lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Lublinie dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk,
  • komendant wojewódzki Policji w Lublinie insp. Artur Bielecki,
  • przedstawiciel ITD w Lublinie,
  • przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie,
  • przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • piątek, 25 Czerwiec, 2021

  godz. 9.00
  Uroczystość instalacji relikwii św. Jana Pawła II połączona z poświęceniem sztandaru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

  Uroczystość instalacji relikwii św. Jana Pawła II połączona z poświęceniem sztandaru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

  Data: 

  piątek, 25 Czerwiec, 2021

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Radzyń Podlaski; Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 6, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Generała Sikorskiego 15

  Opis wydarzenia: 

  W dn. 25 czerwca br. o godz. 9.00 nastąpi uroczyste wniesienie i instalacja relikwii Św. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Zostanie poświęcony także sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W uroczystości weźmie udział  Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski.
   
  Z tej okazji będzie sprawowana msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego.
   
  O godzinie 11.00, podczas oficjalnej części uroczystości, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim wicewojewoda Robert Gmitruczuk wbije symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru. Odbędzie się także ślubowanie uczniów. Najlepszy absolwent BBIS odbierze statuetkę. 
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody.
   
  Uroczystość zakończy widowisko słowno – muzyczne w wykonaniu uczniów.
   
  Wicewojewoda będzie obecny na uroczystości do ok. godz. 13.00.

  Organizatorzy: 

  Powiat Radzyński
  Sanktuarium Matki Boskiej nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim