niedziela, Wrzesień 26, 2021

 • niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  godz. 09.00
  Uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” walczących na Ziemi Józefowskiej

  Uroczystość patriotyczno-religijna upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” walczących na Ziemi Józefowskiej

  Data: 

  niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Józefów, Urząd Miejski w Józefowie, Osada Fryszarka 50°25'27.3"N 23°01'26.1"E 50.424239, 23.023921

  Opis wydarzenia: 

  Podczas uroczystości upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” walczących na Ziemi Józefowskiej wojewoda lubelski Lech Sprawka złoży wieniec.
   
  Przewidziane wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego.
   
   
  Program uroczystości:
   
  08.30 – zbiórka uczestników uroczystości przy Urzędzie Miejskim w Józefowie
  09.00 - msza święta polowa (osada Fryszarka) w intencji Żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” walczących na Ziemi Józefowskiej
  9:45 – otwarcie uroczystości
  Ceremoniał wojskowy:
  9:50 – rozpoczęcie uroczystości hymnem RP i podniesienie flagi państwowej RP
  – pośmiertne wręczenie awansu dla Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” 
  9:55 – apel poległych, salwa honorowa
  10:15 – oficjalne powitanie uczestników
   
  10:25 – odsłonięcie upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” walczących na Ziemi Józefowskiej m.in. przez wojewodę lubelskiego
  10:30 – przemówienia okolicznościowe, w tym przemówienie wojewody lubelskiego
  około godz. 11:15 – złożenie wieńców i wiązanek, w tym przez wojewodę lubelskiego
   
  około godz. 11:30 – zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Józefowie
  Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
 • niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  godz. 10:00
  Uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

  Uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

  Data: 

  niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Kaplica w Ostrówku; Ostrówek 154, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku

  Opis wydarzenia: 

  Podczas uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy odznaczenia państwowe oraz Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem.
   
  Udział wojewody lubelskiego od godz. 13.00 do 14.30.
   
   
  Program uroczystości:
   
  10.00 – msza święta
   
  11.15 – przemarsz i złożenie kwiatów pod Krzyżem upamiętniającym powstanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej
   
  11.40 – przemarsz do Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej
   
  12.00 – rozpoczęcie uroczystej konferencji pt. „Przednówek Solidarności”
   

  • otwarcie konferencji
  • wystąpienie powitalne Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność”
  • część artystyczna
  • koncert
  •  

  13.00wystąpienia okolicznościowe, w tym wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  13.10– wykład okolicznościowy
   
  13.20:

  • wręczenie odznaczeń państwowych przez wojewodę lubelskiego:
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

   

  • wręczenie Dyplomu Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem przez wojewodę lubelskiego

  13.30 – wręczenie Dyplomu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz odznaczeń związkowych
   
  13.50 – koncert Kapeli „Styrta” z Krasnegostawu
   
  14.20 – zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 • niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  godz. 11.45
  Uroczyste obchody 82. rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Zgrupowania płk. Zieleniewskiego

  Uroczyste obchody 82. rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Zgrupowania płk. Zieleniewskiego

  Data: 

  niedziela, 26 Wrzesień, 2021

  Godzina: 

  11.45

  Miejsce: 

  Plac przy kościele pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych

  Opis wydarzenia: 

  Podczas obchodów 82. rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Zgrupowania płk. Zieleniewskiego wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik złoży wieniec przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Września 1939 roku.
   
  Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wicewojewody lubelskiego.
   
   
  Program uroczystości:
   
  11.45 – rozpoczęcie uroczystości
   
  12.00 - msza św. polowa
   
  13.15:

  • podniesienie flagi państwowej, hymn państwowy
  • wystąpienie okolicznościowe wicewojewody lubelskiego
  • apel pamięci i salwa honorowa
  • złożenie wieńców przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Września  1939 roku, w tym przez wicewojewodę lubelskiego

   
  ***
   
  Uroczystość 82 rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Zgrupowania pułkownika Zieleniewskiego ma na celu oddanie czci żołnierzom Wojska Polskiego, którzy walczyli w obronie zaatakowanej Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Zgrupowanie pułkownika Zieleniewskiego było oddziałem Wojska Polskiego, utworzonym z grup: "Kowel", "Chełm", "Niemen", "Brześć". Dnia 27 września 1939 r. dowództwo objął płk dypl. Tadeusz Kalina-Zieleniewski. Żołnierze Zgrupowania pułkownika Zieleniewskiego toczyli walki zarówno z Armią Czerwoną, jak i Armią Niemiecką. Działania bojowe objęły południową część województwa lubelskiego, lecz
  w niedługim czasie odziały zostały okrążone przez obu agresorów. Pułkownik Zieleniewski podjął decyzję o zaprzestaniu walk i po przeanalizowaniu trudnego położenia, dnia 1 października 1939 roku podpisał kapitulację przed Armią Czerwoną.

  Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim