piątek, Październik 29, 2021

 • piątek, 29 Październik, 2021

  godz. 12.00
  Uroczystość otwarcia Centrum Społeczno – Kulturalnego w Sobolach

  Uroczystość otwarcia Centrum Społeczno – Kulturalnego w Sobolach

  Data: 

  piątek, 29 Październik, 2021

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Centrum Społeczno – Kulturalne w Sobolewie, dawny budynek OSP

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystości otwarcia Centrum Społeczno – Kulturalnego w Sobolach.
   
  Program uroczystości:

  • 12.00 - uroczyste otwarcie
  • przecięcie wstęgi przez wicewojewodę lubelskiego
  • poświęcenie budynku
  • występ artystyczny
  • przemówienia zaproszonych gości, w tym wicewojewody lubelskiego
  • około godz. 13.30 zakończenie uroczystości

   
  ***
  Na przebudowę budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego utworzony zostanie punkt wypożyczania osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt w zależności od rodzaju schorzeń oraz zaleceń do rehabilitacji.

  Organizatorzy: 

  Urząd Gminy Ulan – Majorat
  Sołectwo Sobole i Kobiety z Pasją
  Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach
 • piątek, 29 Październik, 2021

  godz. 14.00
  Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojciechowie

  Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojciechowie

  Data: 

  piątek, 29 Październik, 2021

  Godzina: 

  14.00

  Miejsce: 

  Remiza OSP, Ignaców 61, 24-204 Wojciechów

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wojciechowie.
   
   
  Program uroczystości:
   

  • 14.00  - otwarcie zjazdu
  • wybór przewodniczącego i prezydium
  • przyjęcie porządku i regulaminu obrad
  • wybór komisji zjazdowych
  • sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • sprawozdanie Komisji Mandatowej
  • 15.20 - List do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojciechowie skierował wojewoda lubelski Lech Sprawka. Słowo wojewody odczyta wicewojewoda Bolesław Gzik.
  • sprawozdanie Komisji Wyborczej
  • sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
  • 16.00 - zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału
  • wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
  • podjęcie uchwał
  • 16.30 - zamknięcie zjazdu

  Organizatorzy: 

  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie