poniedziałek, Styczeń 17, 2022

 • poniedziałek, 17 Styczeń, 2022

  godz. 11.00
  Briefing prasowy dotyczący Polskiego Ładu

  Briefing prasowy dotyczący Polskiego Ładu

  Data: 

  poniedziałek, 17 Styczeń, 2022

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Lublin, ul. Spokojna 4, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W najbliższy poniedziałek tj. 17.01.2022 r. o godz. 11:00 w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się briefing prasowy dotyczący Polskiego Ładu.
   
  W wydarzeniu wezmą udział:
   
  Lech Sprawka - Wojewoda Lubelskii
  Artur Krukowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
  Piotr Waszak - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Lublin

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • poniedziałek, 17 Styczeń, 2022

  godz. 9.00
  Konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

  Konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

  Data: 

  poniedziałek, 17 Styczeń, 2022

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Lublin, ul. Hirszfelda 6, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji otwierającej projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”. Konferencja będzie miała formę hybrydową.
   
  Przewidziany udział wojewody lubelskiego do godz. 9.45. 
   
  Program uroczystości:
   
  9.00 - część I - inauguracyjna konferencji

  • powitanie gości 
  • koncert noworoczny – występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
  • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie – Ewa Dumkiewicz-Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
  • „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” – przedstawienie projektu – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
  • wystąpienia okolicznościowe
  • zakończenie części inauguracyjnej – Iwona Majewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej

   
  10.00 – część II - Konferencja prasowa dot. Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
   
  11.00-15.00 - część III - warsztatowa z udziałem prelegentów:

  • 11:00 - Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski – „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”
  • 11:30 - dr hab. UMCS  Anna Prokopiak  „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”
  • 12:00 - mgr  Krzysztof Staruch – Dyrektor  Lubelskiego Samorządowego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Dostępność w edukacji – systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN”
  • 12:30 - mgr Wojciech Szuper – rehabilitant  SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”
  • 13:00 - dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”.
  • 13:30 – 14:00 - przerwa
  • 14:00 – mgr  Małgorzata Wiślicka – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,
  • 14:30 – 15:00 - dyskusja

  Organizatorzy: 

  Ratusz Miasta Lublin
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie