poniedziałek, Luty 21, 2022

 • poniedziałek, 21 Luty, 2022

  godz. 11:00
  Konferencja kończąca projekt pn.: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu

  Konferencja kończąca projekt pn.: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu

  Data: 

  poniedziałek, 21 Luty, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Siedziba Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Ruska 15

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w konferencji kończącej projekt pn.: Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe – konserwacja, renowacja i digitalizacja drewnianych cerkwi i ich wyposażenia w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.
   
  Projekt dotyczy rewaloryzacji przetrwałego dziedzictwa kultury wschodniosłowiańskiej w postaci drewnianych zabytków nieruchomych i ruchomych w południowej i wschodniej części Polski. Został  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem ogólnym projektu jest odbudowa tradycji prawosławnej wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
   
   
  Program uroczystości:
   
  11:00  otwarcie konferencji  ks. mitrat Andrzej Łoś, sekretarz Kancelarii Diecezjalnej w Lublinie
   
  Wystąpienia:
   
  •          abp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, beneficjent projektu
  •          Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalny konserwator zabytków
  •          abp Paisjusz, ordynariusz diecezji przemysko-gorlickiej
  •          dr Zygmunt Kwiatkowski, koordynator projektu
   
  12:30 prezentacja multimedialna obiektów zabytkowych
   
  •          Sławomir Wyspiański – projekt
  •          archimandryta Piotr (Dawidziuk), prezentacja obiektów archidiecezji warszawsko-bielskiej wraz z Suwałkami
  •          ks. mitrat Roman Dubec, sekretarz kancelarii diecezji przemysko-gorlickiej, prezentacja obiektów z Małopolski i Podkarpacia
  •          ks. prot. Jarosław Łoś, proboszcz Parafii Prawosławnej w Terespolu, prezentacja obiektów diecezji lubelsko-chełmskiej
   
  13:15 wystąpienia
   
  •          Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski
  •          Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego
  •          dr Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie
  •          Ryszard Mikliński - nadzór Konserwatorski nad przebiegiem i realizacją projektu Archaios sp. z o.o

  Organizatorzy: 

  Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska