środa, Luty 23, 2022

  • środa, 23 Luty, 2022

    godz. 14:00
    Podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica woj. lubelskiego

    Podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica woj. lubelskiego

    Data: 

    środa, 23 Luty, 2022

    Godzina: 

    14:00

    Miejsce: 

    Droga dojazdowa przy węźle Międzyrzec Podlaski Północ (zalecany dojazd od ul. Tuliłowskiej); współrzędne: 52.00121711755165, 22.75081634590866

    Opis wydarzenia: 

     
    Z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbędzie się konferencja prasowa, której tematem będzie podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica województwa lubelskiego.
     
    Miejsce:
    Droga dojazdowa przy węźle Międzyrzec Podlaski Północ.
    Zalecany dojazd od ul. Tuliłowskiej.
     
    Współrzędne: 52.00121711755165, 22.75081634590866

    Organizatorzy: 

    Ministerstwo Infrastruktury
    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin
  • środa, 23 Luty, 2022

    godz. 16.00
    XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń

    XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń

    Data: 

    środa, 23 Luty, 2022

    Godzina: 

    16.00

    Miejsce: 

    Terespol, sala konferencyjna przy Miejskiej Bibliotece w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132

    Opis wydarzenia: 

     
    Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podczas XXXIV Sesji Rady Miasta Terespol wręczy Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
     
    Przewidziane przemówienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
     
    Program uroczystości:

    • otwarcie
    • stwierdzenie quorum
    • przyjęcie porządku obrad
    • ceremonia wręczenia Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
    • przemówienie wicewojewody lubelskiego 
    • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
    • sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
    • interpelacje i zapytania radnych
    • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
    • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
    • podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
    • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bialskiemu
    • podjęcie uchwały w spr. Udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa lubelskiego
    • podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol
    • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
    • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Terespol
    • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.
    • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok
    • około godz. 17.00 - zakończenie obrad

    Organizatorzy: 

    Burmistrz Miasta Terespol
    Rada Miasta Terespol