środa, Luty 23, 2022

 • środa, 23 Luty, 2022

  godz. 14:00
  Podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica woj. lubelskiego

  Podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica woj. lubelskiego

  Data: 

  środa, 23 Luty, 2022

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Droga dojazdowa przy węźle Międzyrzec Podlaski Północ (zalecany dojazd od ul. Tuliłowskiej); współrzędne: 52.00121711755165, 22.75081634590866

  Opis wydarzenia: 

   
  Z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbędzie się konferencja prasowa, której tematem będzie podpisanie umowy na realizację drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - granica województwa lubelskiego.
   
  Miejsce:
  Droga dojazdowa przy węźle Międzyrzec Podlaski Północ.
  Zalecany dojazd od ul. Tuliłowskiej.
   
  Współrzędne: 52.00121711755165, 22.75081634590866

  Organizatorzy: 

  Ministerstwo Infrastruktury
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin
 • środa, 23 Luty, 2022

  godz. 16.00
  XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń

  XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń

  Data: 

  środa, 23 Luty, 2022

  Godzina: 

  16.00

  Miejsce: 

  Terespol, sala konferencyjna przy Miejskiej Bibliotece w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podczas XXXIV Sesji Rady Miasta Terespol wręczy Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
   
  Przewidziane przemówienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
   
  Program uroczystości:

  • otwarcie
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad
  • ceremonia wręczenia Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
  • przemówienie wicewojewody lubelskiego 
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  • sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
  • interpelacje i zapytania radnych
  • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bialskiemu
  • podjęcie uchwały w spr. Udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa lubelskiego
  • podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol
  • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Terespol
  • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.
  • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok
  • około godz. 17.00 - zakończenie obrad

  Organizatorzy: 

  Burmistrz Miasta Terespol
  Rada Miasta Terespol