czwartek, Kwiecień 28, 2022

 • czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  godz. 12:00
  Zakończenie realizacji projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”

  Zakończenie realizacji projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”

  Data: 

  czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Skwer Miejski w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości zakończenia realizacji projektu „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”.
   
  Głównym celem projektu było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miasta i zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej poprzez rewitalizację obiektów w centrum.
   
  W ramach projektu  wykonano 3 zadania:
   
  ● Remont trzech obiektów kubaturowych

  1. Utworzenie Inkubatora Aktywności  - ul. Ogrodowa 9
  2. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Długa 17
  3. Utworzenie Centrum Usług Społecznych – ul. Stary Rynek 44
  4.  

  ● Zagospodarowanie przestrzeni placu Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej
   
  ● Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego
   
  Program:
   
  godz. 12.00 występ dziecięcego zespołu tańca ludowego Powiśloki
   
  godz. 12.05 powitanie zaproszonych gości, przecięcie wstęgi, poświęcenie Skweru Miejskiego, okolicznościowe przemówienia
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
   
  godz. 13.00 występ dziecięcego zespołu tańca ludowego Powiśloki
   
  około godz. 13.30 zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
 • czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  godz. 14:00
  Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

  Sesja Rady Powiatu w Biłgoraju

  Data: 

  czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 94, sala konferencyjna

  Opis wydarzenia: 

  W Biłgoraju odbędzie się sesja Rady Powiatu, z następującym porządkiem obrad:
   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju za rok 2021
  5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2021 rok
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  8. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami
  9. Wnioski i oświadczenia Radnych
  10. Sprawy różne
  11. Zamknięcie obrad
   
  Podczas spotkania wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odznaczy  Mariana Kurzynę Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi dla Niepodległej (odznaczenie Medalem nastąpi pod koniec sesji).

  Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
 • czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  godz. 17:00
  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  Data: 

  czwartek, 28 Kwiecień, 2022

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15

  Opis wydarzenia: 

   
  W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”. Koncertu wysłucha wojewoda lubelski Lech Sprawka.
   
  Koncert ma charakter charytatywny i został zadedykowany „Dla naszych Przyjaciół”. Podczas koncertu zostanie zorganizowana zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy.
   
  Koncert zakończy się około godz. 19.15. Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
  Później nastąpi ceremonia wręczenia odznaczeń
   
  Wojewoda lubelski wręczy odznaczenia państwowe i resortowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej.
   
  W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
   
  Na ręce kierownika Zespołu  Zbigniewa Romanowicza wojewoda przekaże okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z okazji jubileuszu 60-lecia działalności. Wyróżnienie przyznano za: pasję i zaangażowanie artystyczne oraz miłość do muzyki,  popularyzowanie wartości kultury narodowej, kultywowanie polskich tradycji ludowych w tym folkloru wsi lubelskiej, rozbudzanie wrażliwości młodzieży akademickiej na wszelkie przejawy estetyki, ruchu i gestu, muzyki i słowa, godne reprezentowanie uczelni, Lublina i Polski na polskich i zagranicznych scenach.
   
  W dowód uznania zasług na rzecz kultury  i osiągnięć na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Jawor wojewoda wręczy dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego kilku osobom związanym z działalnością Zespołu. 
   
  Następnie zostaną wręczone odznaczenia i dyplomy okolicznościowe Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.
   
  Spotkanie zakończy się około godz. 20.10

  Organizatorzy: 

  Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie