piątek, Kwiecień 29, 2022

 • piątek, 29 Kwiecień, 2022

  godz. 11:00
  Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły w VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

  Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły w VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

  Data: 

  piątek, 29 Kwiecień, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, ul. Słowicza 5, sala gimnastyczna

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w  uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły w VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie.
   
  Program:
   
  11.00  Rozpoczęcie, powitanie gości
   
  ● Wprowadzenie sztandaru
   
  ● Wystąpienia okolicznościowe
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  ● Przekazanie sztandaru i ślubowanie absolwentów
   
  ● Wystąpienia – pożegnanie maturzystów i podziękowania
   
  ●  Rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem
   
  ●  Wyprowadzenie sztandaru
   
  11.45 Część artystyczna
   
  Około godz. 12.00 zakończenie spotkania

  Organizatorzy: 

  VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
 • piątek, 29 Kwiecień, 2022

  godz. 12:00
  Uroczystość otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

  Uroczystość otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie

  Data: 

  piątek, 29 Kwiecień, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 3

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Tarnogrodzie.
   
  Program:
   
   12.00 Przecięcie wstęgi
   
  ● Powitanie gości
   
  ● Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
   
  ● Przemówienia okolicznościowe 
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
   
  13.30 Uroczysty koncert
   
  14.00 Zwiedzanie biblioteki
   
  Podczas spotkania wicewojewoda wręczy odznaczenia państwowe i resortowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za zasługi w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa - wręczy Złoty Krzyż Zasługi, a za wzorowe wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej Medale za Długoletnią Służbę. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczy Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
   
  ***
   
  Biblioteka powstała w 1948 r.  na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Początkowo księgozbiór liczył 368 książek. Była ona pierwszą instytucją kulturalną w Tarnogrodzie powołaną po II wojnie światowej. Obecnie mieści się w budynku XVII-wiecznej synagogi. Tutaj utrwalana jest historia miejscowości poprzez gromadzenie starych dokumentów i  fotografii mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego. W bibliotece są organizowane spotkania autorskie, konkursy i wystawy, dotyczące historii małej ojczyzny.
   
  Biblioteka w 2019 r.  otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” . Zadanie pn. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia” uzyskało dofinansowanie w wysokości  1 944 000, 00 zł; całkowita wartość inwestycji: 2 602 000,00 zł.

  Organizatorzy: 

  Urząd Miejski Tarnogród, Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie