poniedziałek, Maj 23, 2022

 • poniedziałek, 23 Maj, 2022

  godz. 10.30
  Uroczysty apel połączony z otwarciem strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie

  Uroczysty apel połączony z otwarciem strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie

  Data: 

  poniedziałek, 23 Maj, 2022

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5

  Opis wydarzenia: 

   
  W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniew Herberta w Lublinie odbędzie się uroczysty apel połączony z otwarciem strzelnicy wirtualnej. W wydarzeniu weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.
   
  Program uroczystości:

  • złożenie meldunku
  • podniesienie flagi państwowej
  • powitanie gości 
  • wystąpienia okolicznościowe
  • wręczenie dyplomów dla laureatów ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych dla uczniów klas wojskowych 
  • pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej XIV LO
  • zakończenie 

   
  Przejście do budynku szkoły pod strzelnicę.
   
  ok. godz. 11:15 – Uroczyste otwarcie strzelnicy

  Organizatorzy: 

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniew Herberta w Lublinie
 • poniedziałek, 23 Maj, 2022

  godz. 10:00
  Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek publicznych w czasie pandemii COViD-19

  Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek publicznych w czasie pandemii COViD-19

  Data: 

  poniedziałek, 23 Maj, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie - Galeria Biblioteki - Narutowicza 4

  Opis wydarzenia: 

   
  W Lublinie odbędzie się Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczna i kulturotwórcza rola bibliotek publicznych w czasie pandemii COViD-19. W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
   
  Program:
   
  10.00-10.30 Rejestracja gości
   
  10.30-10.50 Otwarcie konferencji - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
   
  10.50-11.20 Prof. dr hab. Iwona Hofman (Dyrektor instytutu Nauk o KomunikacjiSpołecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczących  Komitetów w PAN), Digitalizacja zbiorów Instytutu Literackiego w Paryżu
   
  11.20-11.50 Dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. UMCS (Kierownik Katedry lnformatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS), Pokolenie ,,usieciowionych" w bibliotece - rola biblioteki publicznej w rozwijaniu kapitału kulturowego i kompetencji przyszłości dzieci i młodzieży
   
  11.50-12.20 Izabela Koryś (Kierownik Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej), Ocena skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania bibliotek w perspektywie krótko i długoterminowej
   
  12.20-12.50 Agnieszka Kukla-Rycąbel (Dział Metodyki  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im.  Witolda Gombrowicza  w Kielcach),  Wybrane aspekty działalności  bibliotek  publicznych  województwa świętokrzyskiego w czasie epidemii koronawirusa
   
  12.50-13.20 Ewa Hadrian (Kierownik Działu Informacji  i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), Kultura w czasach zarazy - tradycja w nowej formie
   
  13.20-13.50 Jolanta Janiec (Dyrektor MBP w Hrubieszowie), „Będąc głodnym dbaj o smak" - jak Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie działa w zmieniającej się  rzeczywistości
   
  13.50-14.10 Podsumowanie konferencji - dr Grzegorz Figiel, Zastępca Dyrektora WBP im. H.  Łopacińskiego Lublinie ds. Merytorycznych (przewodniczący Konferencji)

  Organizatorzy: 

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • poniedziałek, 23 Maj, 2022

  godz. 12:00
  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

  Data: 

  poniedziałek, 23 Maj, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21A, sala nr 8

  Opis wydarzenia: 

  W siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Lublin odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz resortowych pracownikom lubelskiej energetyki. Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczy w imieniu prezydenta RP Złote Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczone zostaną też odznaki honorowe „Za zasługi dla Energetyki” przyznane przez ministra klimatu i środowiska. Odznaki wręczy dyrektor Biura Ministra.
   
  Program:
   
  12.00 Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości:
   
  ● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
   
  ● Wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
   
  ● Ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych
   
  ● Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Biura Ministra Michał Wójcik
   
  ●  Wystąpienie okolicznościowe prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.  Jarosława Kwaska
   
  około godz. 12.30 zakończenie uroczystości

  Organizatorzy: 

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin