czwartek, Maj 26, 2022

 • czwartek, 26 Maj, 2022

  godz. 11:00
  Otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie

  Otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie

  Data: 

  czwartek, 26 Maj, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Budynek Dziennego Domu Pobytu, Marynin 59 (powiat lubelski)

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w oficjalnym otwarciu  Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie.
   
  Program:
   
  •          powitanie gości
   
  •          występ artystyczny podopiecznych
   
  •          przemówienia okolicznościowe
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego
   
  •          poświęcenie budynku
   
  •          symboliczne przekazanie kluczy
   
  •          prezentacja budynku
   
  Spotkanie potrwa do około godz. 13.00
   
  ***
   
  Rozbudowa budynku ZOZ Motycz oraz zagospodarowanie terenu w Maryninie umożliwiło stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośrodka rehabilitacji. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie utworzono na podstawie Uchwały Nr XXIV/155/2021 Rady Gminy Konopnica z dnia 7 maja 2021 r. Celem jest stworzenie miejsca dla osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które potrzebują pomocy w codziennych sprawach życia codziennego. Oferta DDP w Maryninie obejmuje: zajęcia usprawniające ruchowo, zajęcia artystyczne (plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne), kulturalne, biblioterapia, poradnictwo psychologiczne i socjalne, terapię informatyczną. Oferta DDP obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz trzy posiłki w ciągu dnia. Pobyt w placówce jest bezpłatny.

  Organizatorzy: 

  Urząd Gminy Konopnica
  Dzienny Dom Pobytu dla osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Maryninie
 • czwartek, 26 Maj, 2022

  godz. 12:00
  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i dyplomów uznania Wojewody Lubelskiego

  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i dyplomów uznania Wojewody Lubelskiego

  Data: 

  czwartek, 26 Maj, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odznaczenia państwowe i dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego.
   
  Wręczone zostaną:
   
  ● w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi (za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej);
   
  ● w imieniu Prezydenta RP Złote, Srebrne, Brązowe Medale za Długoletnią Służbę (za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej);
   
  ● Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują punkty recepcyjne (Dyplom przyznano za świadectwo solidarności i więzi z narodem ukraińskim, współpracę z różnymi podmiotami oraz instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym, a w szczególności z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych,  godną pochwały i naśladowania postawę otwartości, życzliwości, empatii  i wrażliwości na ludzką krzywdę, a także odpowiedzialność i obywatelskie zaangażowanie);
   
  ● Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały największą frekwencję szczepień w ramach konkursu „Najbardziej Odporna gmina” (Dyplom przyznano za odpowiedzialność, świadomość zagrożenia i wzajemną troskę o zdrowie, oraz niezwykłą mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19, aktywny udział w akcji szczepień, a w szczególności zajęcie I miejsca w swoim regionie w konkursie ,,Najbardziej Odporna Gmina” w kategorii „Małe Gminy”).
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie