niedziela, Maj 29, 2022

 • niedziela, 29 Maj, 2022

  godz. 10:00
  Uroczystość wręczenia nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Lotników Polskich

  Uroczystość wręczenia nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Lotników Polskich

  Data: 

  niedziela, 29 Maj, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Dęblin, kościół pw. św. Piusa V papieża (ul. 1 Maja 31); Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt (przy Muzeum Sił Powietrznych)

  Opis wydarzenia: 

   
  Lubelskie Chorągwie Harcerek i Harcerzy ZHP rozpoczęły swoją działalność 23 maja 1921 roku, zastępując Inspektoraty Okręgu XII A i XII B. W ubiegłym roku, 23 maja, lubelscy harcerze uroczystym apelem na Placu Litewskim w Lublinie zainaugurowali rok obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP. Rocznica ta stała się też okazją do ufundowania przez kadrę instruktorską nowego sztandaru.
   
  W uroczystości zakończenia roku obchodów 100-lecia Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz wręczenia nowego sztandaru weźmie udział wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. W uznaniu zasług w wychowaniu dzieci i młodzieży opartym na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych wicewojewoda uhonoruje Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego Dyplomem Uznania Wojewody.
   
  Program uroczystości:
   

  godz. 10.00 – msza św.
  godz. 11.10 – przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta na plac przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt
  godz. 11.30 – uroczysty apel na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt
  godz. 13.00 – zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (w tym otwarcie wystawy lotnictwa harcerskiego)
  około godz. 14.00 – zakończenie uroczystości
   

  Organizatorzy: 

  Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego