piątek, Czerwiec 3, 2022

 • piątek, 3 Czerwiec, 2022

  godz. 10:00
  Konferencje prasowe dot. rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego

  Konferencje prasowe dot. rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego

  Data: 

  piątek, 3 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Urząd Miejski we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 47; Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24

  Opis wydarzenia: 

  Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka we Włodawie i w Parczewie odbędą się konferencje prasowe dotyczące rozstrzygnięcia drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla powiatów włodawskiego i parczewskiego.
   
  Podczas spotkań zostaną wręczone symboliczne czeki.
   
  godz. 10.00 konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim we Włodawie
  godz. 13.30 konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Parczewie

  Organizatorzy: 

  Urząd Miejski we Włodawie
  Starostwo Powiatowe w Parczewie
 • piątek, 3 Czerwiec, 2022

  godz. 13:00
  Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim

  Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim

  Data: 

  piątek, 3 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  13:00

  Miejsce: 

  Osada łowiecka w Kole łowieckim „Sokół” Zdziłowice w m. Krzemień Drugi, nr 209, 23-304 Dzwola k. Janowa Lubelskiego

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w Krzemieniu Drugim.
   
  W spotkaniu będą uczestniczyć dzieci z Domu Dziecka „Arka” z Pionierska k. Mariupola na Ukrainie,  które przebywają obecnie w Ośrodku Caritas w Bojanowie, dzieci z Ukrainy, które jako uchodźcy przebywają w Tarnobrzegu oraz dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu janowskiego.
   
  Udział wezmą też przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele lokalnych władz regionów z Włoch.
   
  W ramach obchodów zaplanowano dla dzieci m.in. pokazy jednostki Państwowej Straży Pożarnej, gry i zabawy, pokazy sokolnicze.
   
  Spotkanie potrwa do około godz. 18.00.

  Organizatorzy: 

  Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu
  Koło Łowieckie „Sokół” Zdziłowice
  Caritas Diecezji Sandomierskiej
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
 • piątek, 3 Czerwiec, 2022

  godz. 9:00
  Jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

  Jubileusz 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble

  Data: 

  piątek, 3 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  9:00

  Miejsce: 

  Kębło, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu (Kębło 7)

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystych obchodach jubileuszu 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
   
  Program:
   
  9.00 - msza św. przy Kapliczce MBK w Kęble
  10.00 - uroczyste obchody jubieuszu 40-lecia Ośrodka
   
  Wojewoda lubelski weźmie udział w uroczystościach od godz. 10.00. 
   
   
  ***
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą opieką, kształceniem i wychowaniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 16-24 lata. Zajęcia prowadzone są w małych zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Do zadań SOSW w Kęble należy przygotowanie młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz społecznym, rozwijanie autonomii i poczucia własnej wartości każdego ucznia oraz tworzenie solidnych fundamentów do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych niezbędnych w życiu codziennym.
   
  Od 1947 r. w budynku dworku, będącym siedzibą SOSW w Kęble, został założony Państwowy Dom Dziecka. Od 1982 r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984 r. zaczęła funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a w 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kęble został przekształcony w samodzielną jednostkę budżetową podporządkowaną Kuratorium Oświaty w Lublinie. Rok później została utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym. Dnia 1 czerwca 1997 r. Ośrodek otrzymał imię św. Franciszka z Asyżu. W 2003 r. uchwałą Rady Powiatu Puławskiego połączono SOSW im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Puławach i SOSW im. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Kęble w Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Ostatnie istotne zmiany dla placówki przyniósł 2006 r., w którym założono w Kęble Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

  Organizatorzy: 

  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble