sobota, Czerwiec 11, 2022

 • sobota, 11 Czerwiec, 2022

  godz. 11:00
  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia

  Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia

  Data: 

  sobota, 11 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Sala Główna

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka dokona aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi i resortowymi osób zasłużonych na rzecz honorowego krwiodawstwa i ochrony zdrowia.
   
  Program:
   
  godz. 11.00 Powitanie gości
   
  ● Wystąpienia okolicznościowe
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  ● Ceremonia wręczenia odznaczeń
   
  Wojewoda wręczy  Złoty Krzyż Zasługi i dwa Brązowe Krzyże Zasługi
   
  Odznaczenia zostały przyznane za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
   
  Przyznany pośmiertnie Brązowy Krzyż Zasługi wojewoda przekaże na ręce osoby odbierającej
   
  Wojewoda wręczy w imieniu ministra zdrowia Odznaki Honorowe „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” osobom zasłużonym na rzecz ochrony zdrowia
   
  około godz. 12.00 Podsumowanie uroczystości i zakończenie

  Organizatorzy: 

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • sobota, 11 Czerwiec, 2022

  godz. 17:00
  Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi

  Spotkanie z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi

  Data: 

  sobota, 11 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Gościniec Horyzont, Trojaczkowice 43, 24-220 Niedrzwica Duża

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu z okazji obchodów Światowego Dnia Dawcy Krwi.
   
  Program:
   
  godz. 17.00 Otwarcie uroczystości
   
  ● Wprowadzenie sztandarów i odegranie hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża
   
  ● Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
   
  Wojewoda lubelski w asyście prezesa Honorowych Dawców Krwi PCK wręczy Srebrny Krzyż Zasługi i Brązowe Krzyży Zasługi (jeden z nich przyznany pośmiertnie)
   
  Prezydent RP przyznał odznaczenia za zasługi w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
   
  ● Wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
   
  Bez udziału wojewody:
   
  ● Ceremonia wręczenia Honorowych Odznak PCK „Zasłużony Honorowy Krwiodawca”
   
  Wojewoda będzie obecny do około godz. 17.25
   
  ***
   
  Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca.  Dzień ten ma podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi, podkreślać kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi i wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

  Organizatorzy: 

  Klub Honorowych Dawców Krwi im. Krzysztofa Skublewskiego przy MPK Lublin Sp. z o. o.