wtorek, Czerwiec 14, 2022

 • wtorek, 14 Czerwiec, 2022

  godz. 12:30
  Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

  Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

  Data: 

  wtorek, 14 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  12:30

  Miejsce: 

  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II, ul. Akademicka 15, sala kongresowa

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.
   
  Program:
   
  godz. 12.30 Rozpoczęcie jubileuszu, powitanie zebranych gości
   
  godz. 12.45 Laudacja na cześć jubilata
   
  godz. 13.15  Wystąpienia okolicznościowe
   
  Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
  Lech Sprawka wręczy jubilatowi Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego.
   
  godz. 14.00 Wystąpienie jubilata
   
  godz. 14.10 Występ artystyczny – Zespół Pieśni i Tańca Jawor
   
  godz. 14.30 Zakończenie
   
  ***
   
  Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk od 2016 do 2020 r. był  rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju, jest również ceniony za granicą. Ma na swoim koncie bogaty i uznany dorobek autorski i współautorski. W okresie 45 lat pracy naukowej opublikował ponad 650 różnych pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i 30 monografii i podręczników. Jest współautorem 12 pozycji dydaktycznych. Kierował 14 projektami badawczymi. W 1995 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Tennesee (USA), a wyniki swoich badań prezentował na wielu sympozjach i kongresach międzynarodowych. W latach 1986-1990 pełnił obowiązki prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zootechnicznym, a w roku 1990 został wybrany na dziekana. Za jego kadencji powołano na Wydziale drugi kierunek kształcenia tzn. ochronę środowiska, a na podstawowym kierunku – zootechnice, uruchomiono trzy specjalności. Był  głównym inicjatorem i autorem programu kierunku studiów I stopnia -bezpieczeństwo żywności i II stopnia –bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.  Pod jego kierunkiem wykonano ponad 280 prac magisterskich i ponad 70 prac inżynierskich. Za działalność w studenckim ruchu naukowym wyróżniony został przyznanym przez Radę Naczelną ZSP w 1986 r. medalem „Za zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego” i indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (w 1988).  Jest promotorem 4 Doktoratów Honoris Causa, 9 jego wychowanków zrealizowało przewody habilitacyjne, jest promotorem 17 zakończonych przewodów doktorskich. Opracował ponad 190 recenzji związanych z rozwojem kadry naukowej, w tym 2 na tytuł Doktora Honoris Causa, 89 dla Centralnej Komisji, 18 na tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, 31 na stopień doktora habilitowanego, 37 prac doktorskich, przewodniczył w 18 komisjach w postępowaniu habilitacyjnym (wg nowej ustawy). Wykonał recenzje ponad 100 projektów badawczych.
   
  Część jubileuszowa spotkania będzie elementem konferencji naukowej pn.: „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony i bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” - Pełny program spotkania 

  Organizatorzy: 

  Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie
  Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego, koło w Lublinie