wtorek, Czerwiec 21, 2022

 • wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  godz. 08:00
  XXXII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego

  XXXII Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego

  Data: 

  wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  08:00

  Miejsce: 

  Lublin: Kościół Akademicki KUL, Centrum Transferu Wiedzy KUL, al. Racławickie 14, sala 408

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik wezmą udział w XXXII Walnym Zebraniu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego.
   
  Program:
   
  godz. 8.00 msza św. w intencji ojczyzny i członków NSZZ „Solidarność”  w Kościele Akademickim KUL
   
  Po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego – udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika
   
  godz. 8.45 – rejestracja delegatów  
   
  godz. 9.30 uroczyste otwarcie
   
  Odczytanie listu okolicznościowego wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę
   
  godz. 9.40 Przyjęcie porządku zebrania
   
  Bez udziału wojewody:
   
  godz. 9.45 prezentacja książki „Zobowiązujące dziedzictwo Lubelskiego Lipca 1980”
   
  Dalszy porządek obrad:
   
  •             Wystąpienia zaproszonych gości
  •             Informacja Regionalnej Komisji Wyborczej
  •             Stwierdzenie prawomocności zebrania
  •             Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres  2018-2022
  •             Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres 2018-2022
  •             Dyskusja nad sprawozdaniami ZR i RKR
  •             Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
  •             Wybory uzupełniające członków Zarządu Regionu
  •             Wybory uzupełniające członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej
  •             Dyskusja programowa
  •             Przyjęcie uchwał i stanowisk
  •             Zakończenie obrad 

  Organizatorzy: 

  Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
 • wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  godz. 10.30
  Posiedzenie wyjazdowe Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Bezpieczeństwo i jakość żywności

  Posiedzenie wyjazdowe Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Bezpieczeństwo i jakość żywności

  Data: 

  wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (ul. Spokojna 4)

  Opis wydarzenia: 

   
  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Senackiej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu pt. "Bezpieczeństwo i jakość żywności", wezmą udział: wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, senator RP Jerzy Chróścikowski i wojewoda lubelski Lech Sprawka, a także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński.
   
   
  Program uroczystości:
   

  godz. 10.30 – Konferencja prasowa wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, senatora RP Jerzego Chróścikowskiego i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, połączona z otwarciem wystawy „Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP”  (hol, I piętro)
   
  Przejście do Sali Kolumnowej
   
  godz. 11.00 – Otwarcie posiedzenia
  – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski, wojewoda lubelski Lech Sprawka
   
  godz. 11.15 – Panele dyskusyjne:
   
  Panel I: Kierunki rozwoju produkcji roślinnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego –

  • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • „Wytwarzanie materiału siewnego w Polsce na tle Unii Europejskiej” (Tadeusz Łączyński, zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa)
  • dyskusja

   
  Panel II: Chów i hodowla trzody chlewnej w Polsce w kontekście problemów z ASF w województwie lubelskim
   

  • „ASF w Polsce i w Europie” (Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii)
  • „Problem z ASF w województwie lubelskim” (Paweł Piotrowski, wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie)
  • dyskusja

   
  Panel III: Rozwój gospodarstw ekologicznych z dostosowaniem do strategii „od pola do stołu” oraz bioróżnorodności szansą dla Lubelszczyzny
   

  • wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • wystąpienie Andrzeja Romaniuka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • „Stan rolnictwa ekologicznego w 2021 roku. Zmiany przepisów prawa w zakresie rolnictwa ekologicznego - zadania IJHARS, JC i innych organów w ramach systemu kontroli rolnictwa ekologicznego” (Małgorzata Waszewska, dyrektor biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
  • "Znaki jakości nadzorowane przez JHARS” (dr inż. Agnieszka Jarosińska, lubelski wojewódzki inspektor jakości handlowej) artykułów rolno-spożywczych
  • dyskusja

   
  godz. 15.00 – Zakończenie posiedzenia
   

  Organizatorzy: 

  Komisja Senacka Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  godz. 11.00
  Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

  Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

  Data: 

  wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

  Opis wydarzenia: 

   
  Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w spotkaniu Prezydenta Miasta Lublin z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów.
   
  Program:
   
  11.00 – słowo wstępne – Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania UM Lublin
  11.10 – wystąpienie rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
  11.15 – występ artystyczny 
  11.30 – ogólne informacje dotyczące studentów stypendystów oraz osiągnięć uczniów i życzenia - Ewa Dumkiewicz- Sprawka
  11.40 – wystąpienia okolicznościowe

  • wojewoda lubelski Lech Sprawka
  • zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach

   
  Podczas uroczystości wojeworda lubelski wręczy dyplomy uznania dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

   
  11.45 – wręczenie wyróżnień uczniom i studentom
   

  • wręczenie dyplomów studentom
  • wręczenie nagród książkowych i dyplomów uczniom i abiturientom szkół ponadpodstawowych

  12.50 – Podziękowanie w imieniu nagrodzonych uczniów 
  12.55 – wystep artystyczny
  13.00 – Zakończenie uroczystości
    

  Organizatorzy: 

  Departament Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 • wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  godz. 13:00
  Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń

  Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń

  Data: 

  wtorek, 21 Czerwiec, 2022

  Godzina: 

  13:00

  Miejsce: 

  Wohyń, przy cmentarzu parafialnym (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny, ul. Średnia 36)

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będzie uczestniczył w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1227L- odcinek Marynin-Wohyń.
   
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.
   
  Przebudowa drogi powiatowej 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km została dofinansowana z Rządowego Funduszu  Rozwoju Dróg. Kwota dofinasowania z RFRD to  8.747.892,00 zł. Wkład własny powiatu to kwota  3.749.097,73 zł.

  Organizatorzy: 

  Starosta radzyński
  Wójt Gminy Radzyń Podlaski
  Wójt Gminy Wohyń