piątek, Lipiec 15, 2022

 • piątek, 15 Lipiec, 2022

  godz. 10:00
  Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Data: 

  piątek, 15 Lipiec, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Urząd Stanu Cywilnego w Chełmie, ul. Pocztowa 50

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w spotkaniu, podczas którego wręczone zostaną Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
   
  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w związku małżeńskim.
   
  Program:
   
  godz. 10.00 Początek uroczystości
   
  ● powitanie przybyłych par i odczytanie podstawy prawnej przyznania Medali
   
  ● okolicznościowe przemówienia
   
  ● wręczenie medali oraz pamiątkowych tabliczek
   
  ● pamiątkowe zdjęcia
   
  ● zakończenie uroczystości
   
  Uwaga! Wręczenie będzie się odbywać  w dwóch turach - o godzinie 10.00 medale zostaną wręczone sześciu parom, natomiast o godzinie 10.30 pięciu parom.

  Organizatorzy: 

  Urząd Miasta Chełm
 • piątek, 15 Lipiec, 2022

  godz. 11:00
  Oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola”

  Oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola”

  Data: 

  piątek, 15 Lipiec, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Urząd Gminy Dzwola; Zespół Szkół w Dzwoli im. Bohaterów Września 1939; Zespół Szkół w Kocudzy

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w  spotkaniu, podczas którego nastąpi oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola".
   
  Zadanie polegało na wykonaniu następujących prac:
   
  1) w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa;
   
  2) w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna.
   
  Program:
   
  godz. 11.00 Zbiórka uczestników spotkania w budynku Urzędu Gminy Dzwola
   
  ● Przejście do budynku Zespołu Szkół w Dzwoli
   
  ● Przejazd do budynku Zespołu Szkół w Kocudzy
   
  Podczas spotkań przewidziane są przemówienia okolicznościowe wicewojewody.
   
   
  ***
   
  Koszt inwestycji: 3 034 060, 00 zł.
  Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 2 164 618, 31 zł.
  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 549 384, 00 zł.

  Organizatorzy: 

  Gmina Dzwola