czwartek, Sierpień 11, 2022

 • czwartek, 11 Sierpień, 2022

  godz. 12:30
  Otwarcie instalacji wysokosprawnej kogeneracji zrealizowanej pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”

  Otwarcie instalacji wysokosprawnej kogeneracji zrealizowanej pn.: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”

  Data: 

  czwartek, 11 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  12:30

  Miejsce: 

  Radzyń Podlaski: Budynek instalacji na placu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielewskiego 12; Lokal „Adwokacka Restauracja u Karasia”, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7b (obok sądu)

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w oficjalnym otwarciu instalacji wysokosprawnej kogeneracji zrealizowanej pn.:  „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”.
   
  Pierwsza część uroczystości odbędzie się w budynku instalacji na placu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. przy ul. Świętego Brata Alberta Chmielewskiego 12.
   
  ● Słowo wstępne
  ● Przecięcie wstęgi
  ● Poświęcenie budynku
  ● Zwiedzanie obiektu
   
  Część druga odbędzie się w lokalu „Adwokacka Restauracja u Karasia”, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7b.
   
  ● Przywitanie  przybyłych gości
  ● Przedstawienie  filmu na temat wykonanej inwestycji
  ● Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  ● Poczęstunek, zakończenie spotkania
   
   
  ***
   
   
  W 2018 r. Zarząd PEC zmierzając w kierunku zmniejszania ilości spalanego węgla złożył wniosek do NFOŚiGW na nową inwestycję pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim", w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.     Projekt zakładał zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych. Instalacja ma produkować energię elektryczną w ilości ok. 8000 MWh/rok oraz energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok.  Dzięki funkcjonowaniu wysokosprawnej kogeneracji zmniejszy się zużycie miału węglowego o ok. 2000 ton/rok. Nowoczesna instalacja jest pierwszym krokiem do osiągnięcia przez PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim systemu efektywnego energetycznie - takiego, który pozyskuje ciepło w ilości ponad 50 proc. z kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

  Organizatorzy: 

  Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim