piątek, Sierpień 12, 2022

 • piątek, 12 Sierpień, 2022

  godz. 12:00
  Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1226L odcinek Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki

  Uroczystość otwarcia drogi powiatowej nr 1226L odcinek Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki

  Data: 

  piątek, 12 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Miejscowość Paszki Duże - przy skrzyżowaniu z drogą gminną (powiat radzyński, gmina Radzyń Podlaski)

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik wezmą udział w uroczystości otwarcia drogi powiatowej nr 1226L  odcinek Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki.
   
  Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
   
  Program:
   
  ● słowo wstępne
   
  ● powitanie uczestników
   
  ● poświęcenie drogi
   
  ● przecięcie wstęgi
   
  ● okolicznościowe przemówienia
  Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody Roberta Gmitruczuka. 
   
   
  ***
   
   
  Przedsięwzięcie zakładało przebudowę drogi mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 6 960,94 m.b., o szerokości zasadniczej 5,50 m. Zaprojektowany został przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem bezpośrednio przy krawędzi jezdni po obu stronach ulicy o nominalnej szerokości nieprzekraczającej 2,0 m. Wydzielony ciąg pieszy  w postaci jednostronnego chodnika przy krawędzi jezdni zastosowano na odcinkach od km 1+266,77 do 1+353,51, od km 3+665,68 do 4+233,77 oraz od km 4+602,77 do 5+999,13. Na pozostałym fragmencie tj. od km 2+000,00 do 3+665,68, od km 4+233,77 do km 4+591,09 oraz od km 5+999,13 do 6+960,94 zaprojektowano przekrój szlakowy  z jednostronnym poboczem bitumicznym o szerokości 1,5 m po stronie prawej.  W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostało odwodnienie jezdni i chodnika poprzez ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych, a następnie do kolektora deszczowego, którego wylot skierowany został do rzeki Białka.

  Organizatorzy: 

  Starosta Radzyński
  Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
  Wójt gminy Radzyń Podlaski
 • piątek, 12 Sierpień, 2022

  godz. 12:00
  Ceremonia Pamięci na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

  Ceremonia Pamięci na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku

  Data: 

  piątek, 12 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Państwowe Muzeum na Majdanku, Droga Męczenników Majdanka 67

  Opis wydarzenia: 

  Dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula weźmie udział w ceremonii upamiętniającej ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku.
   
  Podczas uroczystości modlitwy poprowadzi kantor Symcha Keller. Po oficjalnych przemówieniach delegacje złożą kwiaty pod Mauzoleum oddając hołd pomordowanym.
   
  Ceremonia pamięci rozpocznie się o godz. 12.00
   
  Uroczystość jest elementem trwającego Lubliner Festival - Festiwalu Kultury Żydowskiej.

  Organizatorzy: 

  Centrum Kultury w Lublinie
  Urząd Miasta Lublin
  Państwowe Muzeum na Majdanku