poniedziałek, Sierpień 29, 2022

 • poniedziałek, 29 Sierpień, 2022

  godz. 10.30
  Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

  Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

  Data: 

  poniedziałek, 29 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  10.30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. Odbiorą je przedstawiciele pedagogów, którzy podczas postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów. Akty nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego oraz listy gratulacyjne wręczy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wojewoda lubelski Lech Sprawka. Za efekty pracy nauczycielom podziękuje kurator oświaty Teresa Misiuk.
   
  Uroczystość odbędzie się w dwóch turach:
   
  I tura: godz. 10.30 - 11.30
   
  10.30 – Rozpoczęcie uroczystości.
  10.35 – Wystąpienia okolicznościowe:

  • Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki
  • Lech Sprawka – wojewoda lubelski
  • Teresa Misiuk – lubelski kurator oświaty

   
  10.45 – Wręczenie awansów.
   
  II tura: godz. 12.00 - 13.00

  Organizatorzy: 

  Kuratorium Oświaty w Lublinie
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • poniedziałek, 29 Sierpień, 2022

  godz. 9.30
  Podpisanie umowy na dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia

  Podpisanie umowy na dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia

  Data: 

  poniedziałek, 29 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  9.30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala nr 100

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, podczas którego zostanie podpisana umowa z powiatem łęczyńskim, reprezentowanym przez starostę łęczyńskiego - Krzysztofa Niewiadomskiego, na dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia. Środki pochodzą z rezerwy celowej.
   
  Dzięki 80% wsparciu finansowemu z budżetu państwa zostanie zrealizowana przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej. Celem przebudowy i rozbudowy SOR jest dostosowanie struktury szpitala do potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją współczesne jednostki ochrony zdrowia.
   

  • Wartość zadania – 9 657 950 zł 
  • Dofinansowanie z budżetu państwa – 7 726 360 zł (80%)
  • Wkład powiatu łęczyńskiego i SP ZOZ w Łęcznej – 1 931 590 zł

   
   
  Zadanie obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni 280 m2. Będzie on połączony funkcjonalnie z pomieszczeniami  istniejącego SOR-u. W dobudowanej części będzie zlokalizowana strefa diagnostyki i terapii dla pacjentów z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi. W ramach zadania zostanie także przebudowany obecnie funkcjonujący SOR: zostaną wydzielone strefy triaż i dla przyjęć planowych oraz gabinety diagnostyczne. Przebudowana zostanie droga najazdowa i wiata dla karetek oraz utworzone dodatkowe miejsca dla karetek.
   
  Zadanie obejmuje także zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego, m.in.: tomografu komputerowego, aparatu EKG, kardiomonitorów, ssaków elektrycznych, pomp infuzyjnych, wózka reanimacyjnego, respiratora transportowego. 

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie