środa, Sierpień 31, 2022

 • środa, 31 Sierpień, 2022

  godz. 11.00
  100-lecie Parafii Hańsk

  100-lecie Parafii Hańsk

  Data: 

  środa, 31 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Rajmunda w Hańsku

  Opis wydarzenia: 

  Parafia Hańsk świętuje 100-lecie istnienia. Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka będą przebiegały uroczystości jubileuszowe. Obchody rozpocznie msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy. Podczas uroczystości zostanie poświęcona pamiątkowa tablica. Przewidziana jest również część artystyczna - Parafia w słowie i pieśni.

  Organizatorzy: 

  Parafia Hańsk
 • środa, 31 Sierpień, 2022

  godz. 15.00
  Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP działaczom opozycji antykomunistycznej z terenu województwa lubelskiego

  Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP działaczom opozycji antykomunistycznej z terenu województwa lubelskiego

  Data: 

  środa, 31 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  15.00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W ramach obchodów Dnia Wolności i Solidarności zostaną wręczone ordery i odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, a także działaczom związkowym, członkom stowarzyszeń i organizacji z terenu województwa lubelskiego. Aktu dekoracji dokona sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w asyście wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
   
  Program uroczystości:

  • Rozpoczęcie uroczystości.
  • Odegranie hymnu państwowego.
  • Wręczenie odznaczeń państwowych:

            Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski
            Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski
            Złotych i Srebrnych Krzyży Zasługi
            Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

  • Wystąpienie sekretarza stanu w KPRP Andrzeja Dery.
  • Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
  • Wystąpienie przewodniczącego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Mariana Króla.
  • Zakończenie uroczystości.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • środa, 31 Sierpień, 2022

  godz. 17.00
  Dzień Solidarności i Wolności - obchody w Lublinie

  Dzień Solidarności i Wolności - obchody w Lublinie

  Data: 

  środa, 31 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  17.00

  Miejsce: 

  Lublin: Pomnik Wdzięczności (Droga Męczenników Majdanka), archikatedra lubelska, pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki (ul. Królewska 9), Plac Litewski

  Opis wydarzenia: 

   
  Dzień Solidarności i Wolności - święto państwowe ustanowione ustawą Sejmu RP z 27 lipca 2005 r., obchodzone  jest 31 sierpnia na pamiątkę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku w 1980 r. Jego celem jest uhonorowanie wysiłku ludzi, którzy żyli w niesuwerennym państwie i byli uciemiężeni przez opresyjną władzę, ale pozostali wierni idei niepodległej Polski i walczyli o przywrócenie praw obywatelskich i pracowniczych. Święto jest też wyrazem hołdu dla wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości po latach komunizmu.
   
  W tegorocznych obchodach weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka
   
  Program:
   
  godz. 17.00 - uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych przed Pomnikiem Wdzięczności przy Drodze Męczenników Majdanka

  • powitanie
  • wystąpienia okolicznościowe
  • złożenie kwiatów

   
  godz. 19.00 - msza św. w intencji żyjących i zmarłych, którzy działali w ruchu solidarnościowym i na rzecz wolności Ojczyzny (archikatedra)
  godz. 20.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki (ul. Królewska 9)
  godz. 20.30 - koncert Solidarności i Wolności (Plac Litewski)

  Organizatorzy: 

  Wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin, dyrektor lubelskiego oddziału IPN, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność"
 • środa, 31 Sierpień, 2022

  godz. 9:00
  II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego - Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę

  II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego - Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę

  Data: 

  środa, 31 Sierpień, 2022

  Godzina: 

  9:00

  Miejsce: 

  Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2

  Opis wydarzenia: 

   
  Pod hasłem: „Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę”, w Lublinie odbędzie się II Kongres Nauczycieli Województwa Lubelskiego. Jego celem będzie upowszechnianie szkoły funkcjonalnej, w której zarówno uczeń z trudnościami, jak i uczeń zdolny znajdują przestrzeń do osobistego rozwoju.
   
  W wydarzeniu adresowanym do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych, weźmie udział wojewoda lubelski Lech Sprawka, który objął Kongres patronatem honorowym.
   
  Program:
   
  godz. 9.00 - otwarcie Kongresu i powitanie gości
  godz. 9.05 - przemówienia:

  • sekretarz stanu w MInisterstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego Marzena Machałek
  • wojewoda lubelski Lech Sprawka
  • marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski
  • lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk
  • zastępca prezydenta miasta Lublin ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach

   
  godz. 9.30 - wykład inauguracyjny pt. Uczestnictwo jako kluczowy wymiar edukacji włączającej (dr Tomasz Knopik, Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej UMCS) 
  godz. 10.15 - wykład plenarny pt. Jak operacyjnie definiować cele edukacyjne w kształceniu zawodowym, czyli nauczanie JOZ na miarę (dr hab. Magdalena Sowa, Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS)
  godz. 11.00 - przerwa
   
   
  Pełny program Kongresu
   
   
   
    

  Organizatorzy: 

  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli