środa, Wrzesień 21, 2022

 • środa, 21 Wrzesień, 2022

  godz. 12.00
  Ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim

  Ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim

  Data: 

  środa, 21 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Janów Lubelski, cmentarz żydowski, ul. Wojska Polskiego

  Opis wydarzenia: 

  21 września br. odbędzie się ceremonia uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Janowie Lubelskim (ul. Wojska Polskiego). W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowany znak tablicy informacyjnej, ustawionej na terenie cmentarza. 
   
  Program :
   

  • 12.00 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej cmentarz

   

  • wystąpienia okolicznościowe:

   
  -  odczytanie listu ministra kultury i dziedzictwa narodowego
  -  dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  -  przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik

  • modlitwa poprowadzona przez rabina

  około godz. 13.00  zakończenie uroczystości
   
   
  Ceremonia realizowana jest w ramach porojektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" (Komponent IV, Sąsiedzi: przedmioty, ludzie, opowieści; Priorytet 2 Program opisu i oznakowania wybranych cmentarzy żydowskich), możliwego dzięki grantowi udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.
   
  Cmentarz został upamiętnony w ramach programu "Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej" przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Organizatorzy: 

  Fundacja Muzeum Historii Fotografii
  Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • środa, 21 Wrzesień, 2022

  godz. 12.00
  Uroczystość wręczenia w Potoku Wielkim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Uroczystość wręczenia w Potoku Wielkim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

  Data: 

  środa, 21 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Potok Wielki 101, kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa; Potok Wielki 64, Gminny Ośrodek Kultury

  Opis wydarzenia: 

  Małżeństwa z gminy Potok Wielki świętują 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dostojnego jubileuszu doczekało 19 par. Małżeństwom obchodzącym Złote Gody Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Boleslawa Gzika. 
   
  Program uroczystości:
   
  12.00 - msza święta sprawowana w kościele parafialnym
   
  Udział wicewojewody lubelskiego:
   
  13.10 spotkanie jubilatów z przedstawicielami władz samorządowych w Gminnym Ośrodku Kultury

  • przemówienia okolicznościowe
  • wręczenie przez Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz listów gratulacyjnych  

  Organizatorzy: 

  Urząd Gminy Potok Wielki
  Urząd Stanu Cywilnego w Potoku Wielkim
 • środa, 21 Wrzesień, 2022

  godz. 9.00
  I Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

  I Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

  Data: 

  środa, 21 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  9.00

  Miejsce: 

  Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86, Kazimierz Dolny

  Opis wydarzenia: 

  21 września br. odbędzie się I Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  9.00  Rejestracja
   
  9.30  Powitanie Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego
   
  9.50 Moduł I: „Problemy i zadania regionów w sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie”

  • „Wyzwania dotyczące polskiego systemu edukacji wynikające z nowych uwarunkowań migracyjnych”  - Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

   

  • „Wyzwania dotyczące systemowego oraz finansowego wsparcia regionów na rzecz udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy” – Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy

   
  10.25 Wystąpienia zaproszonych gości:
   

  • Lech Sprawka, wojewoda lubelski
  • Artem Valah, konsul generalny Ukrainy w Lublinie

   
  10.40  Dyskusja
   
  11.10 Przerwa kawowa
   
  Wojewoda opuści uroczystość podczas przerwy lub po wystąpieniu ministra Grzegorza Pudy.
   
  11.30 Moduł II: „Aktualne wyzwania związane z nową perspektywą finansową Polityki Spójności - stan negocjacji programów regionalnych oraz stan dokumentów regulujących ich wdrażanie”

  • Grzegorz Puda – minister funduszy i polityki regionalnej

   

  • Angela Martinez Sarasola – w im. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), KE, DG REGIO, kierownik działu (REGIO.F.3)

   

  • Lucie Zackova - w im. Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, DG REGIO, zastępca kierownika działu (REGIO.F.3)

   

  • Cinzia Masina – w im. Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), KE, DG EMPL, zastępca kierownika działu (EMPL.B.5)

   
  12.50  Dyskusja
   
  13.30 Obiad
   
  14.30 Wystąpienie: „Realizacja zadań publicznych przez NGO oraz regulacje prawne w tym zakresie” – Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
   
  14.45 Wystąpienie: „Czy Polska może stać się europejskim punktem winiarstwa ?” – Marzena Tuniewicz, prezes Zarządu Fundacji Parasol Wschód
   
  15.00 Głosowanie stanowisk
   
  15.20 Podsumowanie i zakończenie obrad
   
  Po części oficjalnej:
   
  16.30 – 18.00 Zwiedzanie Kazimierza Dolnego z przewodnikiem

  Organizatorzy: 

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego