poniedziałek, Wrzesień 26, 2022

 • poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  godz. 09:30
  Inauguracyjne spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

  Inauguracyjne spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży

  Data: 

  poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  09:30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

  Opis wydarzenia: 

   
  26 września br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się inauguracyjne spotkanie otwierające konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  godz. 9.30 rozpoczęcie spotkania i powitanie zaproszonych gości oraz uczestników uroczystości
   

  • wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego

   
  godz. 9.45 prezentacja Rady – członkowie RDIM
   
  godz. 10.00 panel dyskusyjny ,,Polska szkoła XXI wieku”
   
  godz. 10.30 przerwa
   
  godz. 10.45 dyskusja na temat telefonów w szkołach
   
  Ankieta dla uczestników na sali - wspólna diagnoza problemów
   
  godz. 11.35 przerwa
   
  godz. 11.45 otwarta dyskusja na temat zdrowia psychicznego w szkołach
   

  • Psycholog i dostęp do specjalistów
  • Edukacja psychologiczna
  • Propagowanie ankiety RDIM na temat zdrowia psychicznego
  • Zapowiedź raportu – dyskusja co powinno się w nim znaleźć
  • Propozycje rozwiązania problemów (np. Zagadnienie psychoedukacji w ramach podstawy programowej, Aktualizacja treści na temat chorób psychicznych, Dyskusja nad stworzeniem przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym

   
  godz. 12.30 zmiany klimatyczne, przedstawienie problemów oraz jak zapobiec skutkom. Wpływ na środowisko.
   

  • Dyskusja nad planowanymi przez Radę działaniami na rzecz ekologii
  • Jak skutecznie uczyć o zmianach klimatycznych i jak zachęcić młodych do aktywności proekologicznych

   
  godz. 13.10 zakończenie spotkania
   
   
  ***
   
  Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. W skład Rady wchodzi 32 członków Rady, powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki - po dwóch członków z każdego województwa.

  Organizatorzy: 

  Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki
 • poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  godz. 10:00
  Otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie

  Otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie

  Data: 

  poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lublin, nowa siedziba PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., al. Kraśnicka 27 (namiot przed budynkiem)

  Opis wydarzenia: 

  26 września br., przy al. Kraśnickiej 27 w Lublinie odbędzie się otwarcie nowej siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  ● Otwarcie uroczystości
  ● Emisja filmu korporacyjnego PGE
  ● Przywitanie gości Wojciech Dąbrowski – prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
  ● Okolicznościowe przemówienia
  ● Modlitwa
  ● Przejście do budynku, poświęcenie, prezentacja biura
  ● Poczęstunek
   
   
  ***
   
  Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podaje, że w dniu 1 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 roku. W wyniku rejestracji zmian, siedziba Spółka została zmieniona z Warszawy na Lublin, a nowy adres siedziby spółki jest następujący: aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin.
   

  Organizatorzy: 

  Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  godz. 11.40
  Wizyta minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg w gminie Radecznica

  Wizyta minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg w gminie Radecznica

  Data: 

  poniedziałek, 26 Wrzesień, 2022

  Godzina: 

  11.40

  Miejsce: 

  Radecznica, ul. Gwarna 4; Świetlica Wiejska w Dzielcach/dzielnica Radecznicy, Dzielce 30 A 22-463 Dzielce

  Opis wydarzenia: 

  26 września br. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg będzie uczestniczyła w wydarzeniach na terenie województwa lubelskiego, w gminie Radecznica, według poniższego harmonogramu:
   
  godz. 11:40 – 12:20 
  Udział Minister Maląg w uroczystym zakończeniu Gminnych Zawodów Sportowych
  Lokalizacja: Radecznica, ul. Gwarna 4
   
  godz. 13:20 – 14:05
  Spotkanie Minister z seniorami w świetlicy wiejskiej w Radecznicy
  Lokalizacja: Świetlica Wiejska w Dzielcach/dzielnica Radecznicy, Dzielce 30 A 22-463 Dzielce
   

   
  W wydarzeniach planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka. 
   
  Szczegółowe informacje: Departament Komunikacji i Promocji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  Organizatorzy: 

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej