środa, Październik 5, 2022

 • środa, 5 Październik, 2022

  godz. 10.00
  Uroczystość inaugurująca działalność Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Uroczystość inaugurująca działalność Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Data: 

  środa, 5 Październik, 2022

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Lublin, Aula Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, s. B-008 (parter)

  Opis wydarzenia: 

   
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zainauguruje działalność Wydziału Medycznego, którego utworzenie związane jest z dalszym rozwojem badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poszerzeniem oferty dydaktycznej uczelni. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   

  • Otwarcie spotkania
  • Wystąpienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego
  • Prezentacja Wydziału Medycznego KUL - prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
  • Wykład inauguracyjny ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego pt. Polityka prozdrowotna państwa
  • Wręczenie ministrowi zdrowia Medalu 100-lecia KUL
  • Zakończenie 

   
  Wydział Medyczny KUL zintegruje istniejące już na uczelni kierunki z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu: pielegniarstwo, położnictwo, dietetyka i biotechnologia w języku polskim i angielskim. Ponadto, oferta dydaktyczna nowego Wydziału zostanie wzbogacona o kierunek lekarski, który będzie prowadzony od roku akademickiego 2023/2024.
   
  Powstający Wydział posiada niezbędną infrastrukturę badawczo-dydaktyczną oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, a także jest odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz wpisuje się w zawartą w misji KUL ideę universitas studiorum, która zakłada istnienie uniwersytetu wszechstronnego, prowadzącego badania naukowe w wielu różnorodnych dziedzinach i dyscyplinach. Jest to zgodne z ideą założyciela KUL, ks. Idziego Radziszewskiego, który był propagatorem i zwolennikiem utworzenia uniwersytetu uniwersalnego.

  Organizatorzy: 

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • środa, 5 Październik, 2022

  godz. 10.15
  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 w Lublinie

  Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4 w Lublinie

  Data: 

  środa, 5 Październik, 2022

  Godzina: 

  10.15

  Miejsce: 

  Lublin, teren budowy przy wejściu do Izby Przyjęć Planowych SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8

  Opis wydarzenia: 

   
  W 58. roku pracy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, w jednej ze ścian powstającego nowego budynku dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki zostanie wmurowany akt erekcyjny. Wydarzenie odbędzie się w dniu i w ramach inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, ktory jest organem założycielskim dla SPSK Nr 4. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
   
  Program:
   

  • Powitanie gości
  • Poświęcenie budowy - bp Adam Bab, mitrat Mirosław Wiszniewski
  • Wystąpienie rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski
  • Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
  • Wystąpienie zastępcy prezydenta ds. oświaty i wychowania Mariusza Banacha
  • Wystąpienie dyrektora naczelnego SPSK Nr 4 dr n. med. Radosława Starownika
  • Odczytanie aktu erekcyjnego
  • Podpisanie i wmurowanie aktu
  • Zakończenie i zaproszenie na briefing prasowy do Collegium Anatomicum

   
   
  Wmurowanie aktu w uroczysty sposób rozpocznie budowę nowych przestrzeni dla Klinicznego Oddziału Sztucznej Nerki SPSK Nr 4. Inwestycja stanowi element projektu pn. „Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ”. Wydarzenie jest jednocześnie symbolem przełomowego momentu w realizacji kluczowego dla największego w województwie lubelskim szpitala klinicznego planu rozwoju. Ponadregionalne Uniwersyteckie Centrum Nefrologii i Hemodializ to pierwsza ze starannie zaplanowanych inwestycji zawartych w programie Strategicznych Kierunków Rozwoju SPSK Nr 4, które szpital zamierza zrealizować do 2026 roku.

  Organizatorzy: 

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 • środa, 5 Październik, 2022

  godz. 11.00
  Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Politechnice Lubelskiej

  Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Politechnice Lubelskiej

  Data: 

  środa, 5 Październik, 2022

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Lublin, audytorium im. rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36

  Opis wydarzenia: 

   
  W roku jubileuszu 70-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej, w audytorium im. rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości
  • Film promocyjny Uczelni
  • Okolicznościowe przemówienia (wojewoda lubelski odczyta list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego)
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Gaudeamus Igitur
  • Wystąpienie przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego 
  • Wręczenie odznaczeń Za zasługi dla Wynalazczości
  • Listy gratulacyjne
  • Wręczenie statuetki dla wybitnego absolwenta Politechniki Lubelskiej 
  • Wykład inauguracyjny: "Ewaluacja działalności naukowej obecnie i w przyszłości" - prof. Jan Pomorski z Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2019-2022
  • Gaude Mater Polonia

  Organizatorzy: 

  Politechnika Lubelska
 • środa, 5 Październik, 2022

  godz. 12.00
  Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

  Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

  Data: 

  środa, 5 Październik, 2022

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Lublin, Collegium Maius UM w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

  Opis wydarzenia: 

   
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainauguruje rok akademicki 2022/2023. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości - JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska
  • Wystąpienia okolicznościowe:

  •         minister zdrowia Adam Niedzielski
  •         minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 
  •         doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek /odczytanie listu Prezydenta RP/
  •         wojewoda lubelski Lech Sprawka /odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów/

  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Gaude Mater Polonia 
  • Wystąpienia przedstawicieli studentów
  • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień (odznaczenia uczelniane: Amicus Almae Matris; Laur Nauki – statuetka SOWY)
  • Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. dr hc. Wojciech Konrad Karcz, pn. „Rewolucje przemysłowe i dzisiejsza Chirurgia Cyfrowa”
  • Odczytanie listów gratulacyjnych
  • Gaudeamus

   
  ***
   
  Integralną częścią inauguracji roku akademickiego jest:
   

  • godz. 9.00 - msza św. (kaplica szpitalna p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8),
  • godz. 10.15 - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ (SPSK Nr 4, ul. Jaczewskiego 8),
  • godz. 11.30 - briefing prasowy (Collegium Maius UM w Lublinie , ul. Jaczewskiego 4)

  Organizatorzy: 

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie