piątek, Październik 7, 2022

 • piątek, 7 Październik, 2022

  godz. 10:00
  Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

  Uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego

  Data: 

  piątek, 7 Październik, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego osobom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi, Włoch i Egiptu. Obywatelstwo polskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  ● Odśpiewanie hymnu państwowego
  ● Otwarcie uroczystości, powitanie – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW
  Wystąpienie wojewody lubelskiego
  Ceremonia wręczenia aktów nadania obywatelstwa polskiego
  około 10.45 Pamiątkowa fotografia, zakończenie uroczystości
   
  Osoby, które otrzymały akty nadania obywatelstwa polskiego będą mogły ubiegać się o otrzymanie polskiego dowodu osobistego, paszportu i cieszyć się przywilejami związanymi z nadaniem polskiego obywatelstwa.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • piątek, 7 Październik, 2022

  godz. 10:30
  Obchody jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Ryszarda Skubisza

  Obchody jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. Ryszarda Skubisza

  Data: 

  piątek, 7 Październik, 2022

  Godzina: 

  10:30

  Miejsce: 

  Lublin, Gmach Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Aula Uniwersytecka

  Opis wydarzenia: 

  W auli uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia  pracy naukowej i dydaktycznej  prof. Ryszarda Skubisza. Wydarzenie będzie połączone z konferencją naukową dotyczącą wybranych problemów prawa autorskiego, patentowego i prawa konkurencji. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  10.30  Rozpoczęcie uroczystości, okolicznościowe przemówienia (m.in. wojewody lubelskiego)
  11.30 Konferencja naukowa
  13.00  Przerwa obiadowa
  14.00 Laudacja na cześć jubilata, wręczenie księgi jubileuszowej, wystąpienie jubilata
  Około 15.30 Zakończenie uroczystości
   
  ***
   
  Prof. Ryszard Skubisz jest wybitnym przedstawicielem współczesnej doktryny prawa patentowego i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS. W toku swojej działalności naukowej badał zagadnienia polskiego i unijnego prawa prywatnego. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim prawa patentowego, znaków towarowych, prawa konkurencji, prawa spółdzielczego i spółek.  Prace naukowe profesora wywierały istotny wpływ na polską legislację i praktykę prawniczą. Był  promotorem wielu rozpraw doktorskich i wielokrotnie powoływany jako recenzent w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. Ryszard Skubisz od lat intensywnie zajmuje się również praktyką prawniczą, wykonując zawód radcy prawnego i rzecznika patentowego.

  Organizatorzy: 

  Katedra Prawa Unii Europejskiej UMCS
  Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica
 • piątek, 7 Październik, 2022

  godz. 11:00
  Otwarcie inwestycji włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”

  Otwarcie inwestycji włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”

  Data: 

  piątek, 7 Październik, 2022

  Godzina: 

  11:00

  Miejsce: 

  Tereny dawnego lotniska w Łaszczówce-Kolonii (powiat tomaszowski; gmina Tomaszów Lubelski)

  Opis wydarzenia: 

  W Łaszczówce-Kolonii odbędzie się otwarcie inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Powstało skrzyżowanie z drogą krajową nr 17, droga dojazdowa do działek znajdujących się w strefie, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanały technologiczne.
  W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
   
  Strefa ekonomiczna, która zostanie uruchomiona na terenie tzw. lotniska,  jest to wyodrębniony administracyjnie obszar Polski, w ramach którego inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania stref jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego wybranych obszarów kraju między innymi przez tworzenie nowych miejsc pracy.
   
  Tereny inwestycyjne w miejscowości Łaszczówka-Kolonia włączono do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. i obejmują 8 działek o łącznej powierzchni około 9 hektarów.
   
  ***
   
  Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

  Organizatorzy: 

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  Urząd Gminy Tomaszów Lubelski