wtorek, Październik 25, 2022

 • wtorek, 25 Październik, 2022

  godz. 10:00
  Konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”

  Konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”

  Data: 

  wtorek, 25 Październik, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja regionalna „Cyfryzacja i cyberzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”. Konferencja skierowana jest do kierowników, zastępców kierowników oraz pracowników urzędów stanu cywilnego, realizujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  Sesja I
  ● Hymn państwowy
  ● Otwarcie konferencji i powitanie gości
  ● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
   
  Sesja II
  10.40 - 11.00 Wręczenie Dyplomów Uznania Wojewody Lubelskiego
  11.00 - 11.10 Wręczenie Dyplomów Uznania Zarządu Gmin Lubelszczyzny
   
  Sesja III Omówienie wybranych zagadnień z zakresu cyfryzacji i rejestracji stanu cywilnego
   
  11.10 - 12.10 
  Julia Głazowska-Dmitruk – radca w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM
  Małgorzata Fengler – starszy analityk w Departamencie Systemów Państwowych Centralnego Ośrodka Informatyki
  Rejestracja urodzenia i zgonu – projektowane funkcjonalności rejestru stanu cywilnego dla obsługi elektronicznych kart urodzenia i zgonu
   
  12.10 - 12.40
  Renata Rogowska – główny specjalista w Wydziale Analityczno-Prawnym Departament Spraw Obywatelskich MSWiA
  System IMI – elektroniczne narzędzie weryfikacji autentyczności dokumentów urzędowych
   
  12.40 - 13.10
  Julia Głazowska-Dmitruk – radca w Departamencie Zarządzania Systemami KPRM
  Zmiany w obszarze wydawania zaświadczeń o zamieszczonych i niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego dotyczących danej osoby i zaświadczeń o stanie cywilnym
   
  Sesja IV Omówienie wybranych zagadnień z zakresu cyfryzacji i rejestracji stanu cywilnego, cd.
   
  13.40 - 14.30
  Agnieszka Ostrowska-Prażmowska – naczelnik Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego Departament Spraw Obywatelskich MSWiA
  Rejestracja stanu cywilnego – wybrane zagadnienia
   
  14.30 - 14.55
  Łukasz Skowron – naczelnik Wydziału Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych Departament Zarządzania Systemami KPRM
  Stan realizacji Programu wymiany infrastruktury sprzętowej do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych i inne działania podejmowane przez Departament Zarządzania Systemami KPRM na rzecz rozwoju SRP
   
  14.55 - 15.25
  Sławomir Wojciechowski – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli
  Wpływ cyfryzacji procesów rejestracji stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego 
   
  15.25 - 15.30                      
  Podsumowanie i zamknięcie konferencji

  Organizatorzy: 

  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
  Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział w Lublinie
  Związek Gmin Lubelszczyzny
 • wtorek, 25 Październik, 2022

  godz. 12:00
  Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Data: 

  wtorek, 25 Październik, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4 (Aula E, III piętro)

  Opis wydarzenia: 

  Społeczność Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zainauguruje rok akademicki 2022/2023. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  WSEI została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku i jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych.
   
  Program:
   
  ● Hymn państwowy
  ● Powitanie gości
  ● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
  ● Wystąpienie kanclerza WSEI Teresy Bogackiej
  ●  Wystąpienie JM rektora WSEI dr. hab. Mirosława J. Jarosza
  ● Immatrykulacja
  ● Gaude Mater Polonia
  ● Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Jan Pomorski 
  ● Wręczenie nagród i listów gratulacyjnych pracownikom uczelni
  ● Wręczenie nagród najlepszym pracownikom uczelni
  ● Wystąpienie przedstawiciela studentów
  ● Gaudeamus Igitur
  Zakończenie uroczystości około godz. 14.00.

  Organizatorzy: 

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie