czwartek, Październik 27, 2022

 • czwartek, 27 Październik, 2022

  godz. 10.00
  „Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali” - konferencja

  „Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali” - konferencja

  Data: 

  czwartek, 27 Październik, 2022

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

  Opis wydarzenia: 

   
  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.,,Antybiotykoterapia a patogeny wielolekooporne – problem nie tylko szpitali”. Jest ona odpowiedzią na potrzebę pogłębienia wiedzy na temat czynników ryzyka sprzyjających rozprzestrzenianiu się bakterii jelitowych CPE przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Domów Pomocy Społecznej.
   
  W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  10:00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości - dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  10:15 „Bakterie jelitowe Enterobacterales produkujące karbapenemazy (CPE) - wyzwanie dla współczesnej medycyny” - przedstawiciel WSSE w Lublinie
  10:45 „Epidemia COVID, a zakażenia patogenami wielolekoopornymi u pacjentów leczonych w POZ” - prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny Wrocław
  11:45 Pytania
  12:00 Przerwa 
  12:30 „Infekcja, gorączka, ból – praktyczne rozwiązania – skuteczne schematy terapeutyczne” - dr n. farm. Paweł Węgrzyn, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej
  13:15 Pytania
  13:30 „Opieka w POZ nad pacjentem przed i po zabiegu operacyjnym” - dr n. farm. Przemysław Dalkowski
  14:15 Pytania
  14:30 Zakończenie konferencji.
   
  ***
   
  Rozprzestrzenianie się w Polsce oraz na całym świecie bakterii jelitowych Enterobacterales, wytwarzających karbapenemazy, stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i jedno z największych wyzwań w obszarze współczesnej medycyny. W związku z narastającym problemem lekooporności oraz rozprzestrzenianiem się wielolekoopornych bakterii w podmiotach leczniczych na terenie województwa lubelskiego, Wojewoda Lubelski powołał Wojewódzki Zespół do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego.
   
   

  Organizatorzy: 

  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 • czwartek, 27 Październik, 2022

  godz. 12.00
  Ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV LO w Lublinie

  Ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV LO w Lublinie

  Data: 

  czwartek, 27 Październik, 2022

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Dziedziniec Muzeum Narodowego w Lublinie, ul. Zamkowa 9

  Opis wydarzenia: 

   
  Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Lublinie odbędzie się uroczyste ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów klas pierwszych XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  godz. 12.00 - rozpoczęcie, hymn państwowy
  godz. 12.10 - ślubowanie z ceremoniałem wojskowym uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, klas wojskowych, służby celno-skarbowej oraz służby granicznej XIV Liceum Ogólnokształcącego 
  godz. 12:15 - wystąpienia okolicznościowe, w tym wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
  godz. 12:25 - wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom uczniów wyróżniających się wynikami w nauce (wyróżnienia wręcza wojewoda lubelski w asyście dyrektora szkoły)
  ok.godz. 12:40 – pokaz musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej XIV Liceum Ogólnokształcącego 

  Organizatorzy: 

  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie