poniedziałek, Listopad 7, 2022

 • poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  godz. 10:00
  Uroczystość otwarcia Pracowni Umiejętności Klinicznych

  Uroczystość otwarcia Pracowni Umiejętności Klinicznych

  Data: 

  poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 30 (budynek B, sala 114, I piętro)

  Opis wydarzenia: 

  Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie zostanie otwarta Pracownia Umiejętności Klinicznych. W Wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Pracownia Umiejętności Klinicznych to pierwsze w Polsce scentralizowane laboratorium, gdzie studenci  będą mieli możliwość trenowania umiejętności klinicznych na fantomach i modelach nie tylko podczas regularnych zajęć przewidzianych programem studiów, ale także indywidualnie w wolnym czasie.  
   
  Program:
   
  ● rozpoczęcie uroczystości
  ● wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
  ● przecięcie wstęgi
  ● zwiedzanie obiektu

  Organizatorzy: 

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  godz. 12:00
  Uroczyste odsłonięcie pomnika żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Laluś”

  Uroczyste odsłonięcie pomnika żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Laluś”

  Data: 

  poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Świdnik, przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych, na skrzyżowaniu ul. Racławickiej z al. Armii Krajowej

  Opis wydarzenia: 

   
  Przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Świdniku stanął pomnik żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. „Laluś”. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Organizatorzy chcą w ten sposób upamiętnić bohatera i wielkiego patriotę, prowadzącego do końca swoich dni działalność konspiracyjną na rzecz wolnej Polski, będącego wzorem życia opartego o wartości: Bóg, honor, ojczyzna.
   
  Pomnik powstał dzięki dotacji udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
   
  Program:
   
  ● powitanie zebranych gości
  ● hymn państwowy, wprowadzenie sztandarów
  ● przedstawienie sylwetki Józefa Franczaka ps. „Laluś”
  ● wystąpienia okolicznościowe
  ● odsłonięcie i poświęcenie pomnika
  ● złożenie kwiatów

  Organizatorzy: 

  Starostwo Powiatowe w Świdniku
 • poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  godz. 12:30
  Briefingi dotyczące otwarcia dworców kolejowych w Sadurkach i Kraśniku

  Briefingi dotyczące otwarcia dworców kolejowych w Sadurkach i Kraśniku

  Data: 

  poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  Godzina: 

  12:30

  Miejsce: 

  Dworce kolejowe w Sadurkach i w Kraśniku

  Opis wydarzenia: 

  W Sadurkach i Kraśniku zostaną otwarte dworce kolejowe wybudowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
   
  Z tej okazji odbędą się briefingi prasowe: W Sadurkach o godz.12.30 i w Kraśniku o godz. 14.00. W spotkaniach planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
   
  Szczegółowe informacje: Bartłomiej Sarna - Wydział Współpracy z Mediami, Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji
  Polskie Koleje Państwowe S.A.: 601 261 150

  Organizatorzy: 

  Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  godz. 17:00
  Wręczenie dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z woj. lubelskiego, funkcjonujących przy jednostkach OSP z powiatu lubelskiego

  Wręczenie dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z woj. lubelskiego, funkcjonujących przy jednostkach OSP z powiatu lubelskiego

  Data: 

  poniedziałek, 7 Listopad, 2022

  Godzina: 

  17:00

  Miejsce: 

  Komenda Miejska PSP w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6 (Sala konferencyjna na poziomie -1)

  Opis wydarzenia: 

   
  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze funkcjonujące przy jednostkach OSP z powiatu lubelskiego odbiorą promesy dotacji celowych. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Środki finansowe w wysokości 25 mln zł w skali całego kraju, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych zostały przyznane z ogólnej rezerwy budżetowej. Jednostki OSP otrzymane środki finansowe będą mogły wykorzystać na zakup sprzętu i wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP, sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkoleniowym.
   
  Program:
   
  ● Ceremoniał złożenia meldunku
  ● Powitanie zaproszonych gości
  ● Wręczenie promes
  ● Wystąpienia okolicznościowe, m.in. wojewody lubelskiego
  ● około godz. 17.30 Zakończenie uroczystości
   
  ***
   
  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.
   
  Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP, podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej, a także działalność wolontarystyczną.

  Organizatorzy: 

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie