poniedziałek, Listopad 14, 2022

 • poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  godz. 10.00
  Uroczystość uhonorowania odznaczeniami państwowymi osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

  Uroczystość uhonorowania odznaczeniami państwowymi osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

  Data: 

  poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

   
  Z udziałem szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz wojewody lubelskego Lecha Sprawki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość, podczas której kombatanci, osoby zasłużone w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi: Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalami Pro Patria oraz Medalami i Dyplomami "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945".
   
  Program:

  • rozpoczęcie uroczystości
  • ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych 
  • wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
  • wystąpienie szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka
  • uhonorowanie kombatantów z okazji ich urodzin przez wojewodę lubelskiego
  • zakończenie uroczystości

   
   
  około godz. 14.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji 102. rocznicy otrzymania Buławy Marszałkowskiej, na Placu Litewskim w Lublinie przez Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  godz. 12.00
  Spotkanie poświęcone deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz idei rodzicielstwa zastępczego, połączone z uroczystością wręczenia Odznak Honorowych Primus in Agendo

  Spotkanie poświęcone deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz idei rodzicielstwa zastępczego, połączone z uroczystością wręczenia Odznak Honorowych Primus in Agendo

  Data: 

  poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  Godzina: 

  12.00

  Miejsce: 

  Warszawa, Pałac Staszica (Sala Lustrzana), ul. Nowy Świat

  Opis wydarzenia: 

   
  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w spotkaniu poświęconemu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz idei rodzicielstwa zastępczego, połączonym z uroczystością wręczenia Odznak Honorowych Primus in Agendo. Odznaki Honorowe wręczone zostaną przedstawicielom samorządów powiatowych, które wykazały się największą aktywnością w działaniach podejmowanych na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, zwłaszcza rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego.
   
  Program:
   
  12.00-12.05 Rozpoczęcie
  12.05-12.15 Wystąpienie Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek
  12.15-12.25 Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
  12.25-12.35 Wystąpienie nt. działań resortu w obszarze deinstytucjonalizacji – Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  12.35-12.50 Prezentacja na temat postępów w deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz metodologii wyłonienia wyróżnionych powiatów – Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej
  12.50-13.20 Wręczenie odznaczeń honorowych Primus in Agendo starostom wybranych powiatów 
  13.20-13.25 Podziękowanie za wyróżnienie 
  13.25-14.10 Przerwa, wernisaż prac malarskich
  14.10-14.40 Wystąpienie „10 lat po wstrząsie legislacyjnym – reflekcja o systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Alina Prusinowska-Marek, kurator w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa
  14.40-15.10 Wystąpienie „Jak pozyskiwać rodziny zastępcze” – Agata Skalec-Ruczyńska, socjlolog, trener, badaczka obszaru pieczy zastępczej

  15.10-15.20 Podsumowania  

  Organizatorzy: 

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  godz. 8.30
  Konferencja prasowa dot. zwiększenia środków na realizację rządowego programu „Czyste Powietrze” w woj. lubelskim

  Konferencja prasowa dot. zwiększenia środków na realizację rządowego programu „Czyste Powietrze” w woj. lubelskim

  Data: 

  poniedziałek, 14 Listopad, 2022

  Godzina: 

  8.30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lubinie zostanie podpisany aneks do umowy pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a NFOŚiGW ws. udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w województwie lubelskim.
   
  Aneks podpiszą Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW oraz Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚiGW w Lublinie. Podczas podpisania planowana jest obecność wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Dzięki podpisanemu aneksowi pula środków na realizację programu w woj. lubelskim zwiększy się w tym roku o ponad 81 mln zł. Pieniądze w formie dotacji będą wypłacane mieszkańcom regionu na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Dla porównania, w roku 2021, WFOŚiGW w Lublinie zawarł umowy na kwotę 127 253 484 zł, czyli w tym roku będzie to dwukrotnie więcej.

  Organizatorzy: 

  WFOŚiGW w Lublinie