środa, Listopad 23, 2022

 • środa, 23 Listopad, 2022

  godz. 09:30
  Uroczystość otwarcia pracowni diagnostycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

  Uroczystość otwarcia pracowni diagnostycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

  Data: 

  środa, 23 Listopad, 2022

  Godzina: 

  09:30

  Miejsce: 

  Radzyń Podlaski: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wisznicka 111; Restauracja Biały Zakątek, ul. Lubelska 7a (sala konferencyjna)

  Opis wydarzenia: 

   
  W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim odbędzie się uroczystość otwarcia pracowni diagnostycznej. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
   
  Program:
   
  godz. 9.30 część I  (siedziba SP ZOZ):
   
  ● poświęcenie pracowni (bp Kazimierz Gurda)
  ● nadanie imienia pracowni
  ● zwiedzanie pracowni
   
  godz. 12.00 część II (sala konferencyjna restauracji Biały Zakątek):
   
  ● powitanie gości
  ● przemówienia okolicznościowe, m.in. wicewojewody lubelskiego
  ● wykład prof. dr hab. n. med. Haliny Cichoż-Lach, konsultant wojewódzki gastroenterologii, kierownik Kliniki Gastroenterologii SPSK nr 4 w Lublinie
  ● „Dr n. med. Jarosław Drabko (1968-2021) - wspomnienie”- lek. Katarzyna Niewęgłowska
  ● „SP ZOZ Radzyń Podlaski wczoraj i dziś”- mgr inż. Robert Lis,  dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
   
  ***
   
  Nazwa postępowania: „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent. Poprawa bezpieczeństwa pracowników i pacjentów SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”  (zadanie 1: adaptacja pomieszczeń III i V piętra budynku diagnostyczno-zabiegowego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, zadanie 2: wymiana drzwi ppoż. dymoszczelnych na klatkach K1 K4 K5).
  Całkowita wartość inwestycji: 2 070 318, 15 zł (kwota dofinansowania: 2 000 000, 00 zł - dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny SPZOZ w Radzyniu Podlaskim: 70 318, 15 zł).
  Zadanie nr 1 Roboty budowlane
  Całkowity koszt remontu: 1 446 845, 97 zł, w tym: roboty budowlane na III piętrze - pracownia endoskopowa: 1 015 763, 74 zł; roboty budowlane na V piętrze  - o. ortopedyczny: 431 082,23 zł
  Zadanie nr 2
  Roboty budowlane - wymiana drzwi ppoż.: 139 004, 38 zł
  Wyposażenie Pracowni Endoskopowej w ramach dofinansowania:
  Postępowanie do 130 000, 00 zł netto na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
  Zakup wyposażenia na potrzeby pracowni endoskopowej: 133 801,86 zł brutto.

  Organizatorzy: 

  Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
  Dyrekcja SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim