czwartek, Listopad 24, 2022

 • czwartek, 24 Listopad, 2022

  godz. 10:00
  Kongres Eksportu 2022 „Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski”

  Kongres Eksportu 2022 „Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski”

  Data: 

  czwartek, 24 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Aula E Lubelskiej Akademii WSEI, ul. Projektowa 4 w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  W Lubelskiej Akademii WSEI odbędzie się spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiego eksportu. W Kongresie Eksportu 2022 planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Celem Kongresu jest m.in. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym, pomoc organizacyjno-prawna, jak również pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych, skierowana do przedsiębiorców zajmujących się handlem zagranicznym oraz do firm, które planują rozpoczęcie tego rodzaju działalności. Kongres skierowany jest do przedstawicieli firm zajmujących się handlem zagranicznym, nauki oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
   
  Program:
   
  Bez udziału wojewody lubelskiego:
   
  godz. 10.00 odegranie hymnu państwowego
   
  ● rozpoczęcie Kongresu. Wystąpienia powitalne
   
  ● wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
   
  ● wykład inauguracyjny „Współczesne wyzwania eksportu w warunkach destabilizacji międzynarodowej” – prof. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa KUL
   
  Udział wojewody lubelskiego:
   
  godz. 11.00 ceremonia odznaczenia medalem ,,Zasłużony dla Eksportu RP”
   
  ● wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  ● sesja dyplomatów pt. „Interwencja Państw w rozwiązywaniu obecnych problemów eksportu”
   
  Moderator: prof. dr hab. Marek Pietraś, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
   
  •             Saad Saleh Alsaleh, Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             prof. Anastase Shyaka, Ambasador Republiki Rwandy  w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             Luis Gómez Urdaneta, Ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             Mahmoud Khalifa, Ambasador Państwa Palestyny w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             Alana Hudson, Ambasador Nowej Zelandii w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             Christian Onuoha Ugwu, Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Rzeczypospolitej Polskiej
  •             Michał Łabenda, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Arabskiej Republice Egiptu
  •             Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
   
  Wojewoda opuszcza konferencję
   
  godz. 12.05 przerwa kawowa
   
  godz. 12.20 SESJA I, pt. „Zmiany czynników makroekonomicznych w eksporcie”
   
  Moderator: prof. dr hab. inż. Artur Paździor, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Politechnika Lubelska
   
  • ,,Co może zrobić wspólnota międzynarodowa dla Ukrainy podczas wojny i po wojnie” – prof. Marek Pietraś, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
   
  • „Wyzwania związanie z transformacją energetyczną Polski” – Krzysztof Szydłowski, inwestor i ekspert Rynku Energii Odnawialnej
   
  • „Wpływ inflacji na polski eksport” – prof. Tomasz Wołowiec, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI, dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu
   
  godz. 13.05 SESJA II, pt. „Destabilizacja eksportu żywności i jej wpływ na gospodarkę światową”
   
  Moderator: prof. nadzw. dr Sylwester Bogacki, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI
   
  • „Praktyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw na tle obecnej sytuacji pandemicznej i politycznej” – dr inż. Artur Dmowski, dziekan Wydziału Transportu i Informatyki WSEI
   
  • ,,Ukraiński eksport w warunkach wojny – wyzwania i perspektywy” – dr Igor Czulipa, prorektor ds. Rozwoju i Projektów Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Łuck Ukraina
   
  ● „Atuty Polski z perspektywy światowego eksportu żywności” – prof. nadzw. dr hab. Anna Nowak, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu UP w Lublinie
   
  • ,,Głód jako problem do rozwiązania przez wspólnotę międzynarodową” – dr Patrycja Żegleń, Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Rzeszowskiego
   
  godz. 13.50 podsumowanie Kongresu Eksportu 2022 – dr Ryszard Nowak, prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

  Organizatorzy: 

  Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • czwartek, 24 Listopad, 2022

  godz. 10:00
  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom Politechniki Lubelskiej

  Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom Politechniki Lubelskiej

  Data: 

  czwartek, 24 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Aula im. St. Podkowy, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36

  Opis wydarzenia: 

  Zasłużeni pracownicy Politechniki Lubelskiej zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Ceremonia będzie częścią posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej. W uroczystości planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  godz. 10.00 rozpoczęcie uroczystości i wystąpienie powitalne – prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej
   
  ● wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  ● ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych (Krzyże Zasługi, Medale  za Długoletnią Służbę)
   
  ● ceremonia wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej
   
  godz. 10.45 podziękowania i zamknięcie uroczystości wręczenia odznaczeń
   
  Wojewoda opuszcza uroczystość
   
  ● posiedzenie Senatu Politechniki Lubelskiej

  Organizatorzy: 

  Politechnika Lubelska
 • czwartek, 24 Listopad, 2022

  godz. 13.30
  Uroczystość otwarcia Konsulatu Węgier w Lublinie

  Uroczystość otwarcia Konsulatu Węgier w Lublinie

  Data: 

  czwartek, 24 Listopad, 2022

  Godzina: 

  13.30

  Miejsce: 

  Lublin, Trybunał Koronny, ul. Rynek 1

  Opis wydarzenia: 

  W Lublinie zostanie otwarty Konsulat Węgier. W uroczystości otwarcia planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program uroczystości:
  13:30 – rozpoczęcie uroczystości

  • powitanie gości
  • ceremonia wręczenia listów komisyjnych i exequatur Konsulowi Honorowemu Węgier
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • podziękowania
  • występ węgierskiego chóru

  Organizatorzy: 

  Ambasador Węgier
  Konsul Honorowy Węgier w Lublinie