sobota, Listopad 26, 2022

 • sobota, 26 Listopad, 2022

  godz. 09:00
  Uroczyste spotkanie z honorowymi dawcami krwi

  Uroczyste spotkanie z honorowymi dawcami krwi

  Data: 

  sobota, 26 Listopad, 2022

  Godzina: 

  09:00

  Miejsce: 

  Lublin: Pomnik Honorowym Krwiodawcom PCK – Społeczeństwo, przy RCKiK ul. Żołnierzy Niepodległej 8; Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  Lubelski Oddział Okręgowy PCK zaprasza na uroczyste spotkanie z honorowymi dawcami krwi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Podczas spotkania szczególnie wyróżniający się zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzymają odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki honorowe i wyróżnienia. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. Spotkanie w LUW poprzedzi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Honorowym Krwiodawcom PCK – Społeczeństwo.
   
  Program:
   
  9.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem Honorowym Krwiodawcom PCK – Społeczeństwo
   
  10.00 część oficjalna uroczystości:
   
  ● powitanie gości
   
  ● dekoracja odznaczeniami państwowymi: Krzyżami Zasługi za zasługi w działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej
   
  ● wręczenie odznak resortowych i wyróżnień PCK
   
  ● wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
            

  Organizatorzy: 

  Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża
 • sobota, 26 Listopad, 2022

  godz. 10:00
  16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

  16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP

  Data: 

  sobota, 26 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Targi Lublin, Sala konferencyjna B2, ul. Dworcowa 11

  Opis wydarzenia: 

  W Targach Lublin odbędzie się 16. Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP. W otwarciu zjazdu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Chorągiew Lubelska ZHP jest jednostką terenową ZHP posiadającą osobowość prawną i obejmującą swym zasięgiem województwo lubelskie. Tworzy ją 9 hufców, w których działa ponad 130 drużyn harcerskich i gromad zuchowych. Liczy prawie 3 000 członków. W maju 2021 r. Chorągiew Lubelska ZHP obchodziła stulecie swojego istnienia. Przyjęła wtedy imię „Lotników Polskich”. W maju 2022 r. podczas uroczystego apelu na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt w Dęblinie odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru Chorągwi Lubelskiej ZHP. Uroczystość  kończyła obchody roku stulecia Chorągwi Lubelskiej ZHP.
   
  Program:
   
  ● wprowadzenia Sztandaru Chorągwi Lubelskiej ZHP i odśpiewanie hymnu harcerskiego
   
  ● powitanie zaproszonych gości i uczestników zjazdu - hm. Tomasz Sych, komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP
   
  ● ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
   
  ● wystąpienie wojewody lubelskiego
   
  ● ceremonia wręczenia odznaczeń harcerskich i wyróżnień
   
   
  Po oficjalnym otwarciu zjazdu zostanie przedstawione sprawozdanie z pracy zarządu (Komendy Chorągwi) w mijającej kadencji. Odbędzie się też dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium, wybory nowych władz i podjęcie uchwał.

  Organizatorzy: 

  Chorągiew Lubelska
 • sobota, 26 Listopad, 2022

  godz. 10:30
  Jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie

  Jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie

  Data: 

  sobota, 26 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:30

  Miejsce: 

  Sala kolumnowa LUW, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

   
  W LUW w Lublinie odbędzie się jubileusz 40-lecia Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30, od godz. 12.00 planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
   
  Program:
   
  10.30  rozpoczęcie spotkania
   
  ●  wystąpienia gości
   
  ● wręczenie odznaczeń, dyplomów i nagród
   
  12.40  koncert ,,Ladies Quartet”
   
  13.00  przerwa
   
  13.30  „Powstanie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny i jej działalność do 2005 r.”
   
  14.15  „WRTR w latach 2002-2022”
   
  14.45  prezentacja multimedialna ,,…jak jeden dzień”
   
  15.10  Wspomnienia Zasłużonych
   
  16.10  przerwa kawowa/poczęstunek
   
  16.30   „Kultury regionalne wobec kultury narodowej - relacje i wartości”
   
  około 17.30 zakończenie
   
   
  Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie to organizacja społeczna skupiająca ponad 120 towarzystw regionalnych z województwa lubelskiego i ponad 2000 członków tych towarzystw. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym naszego województwa w imię dobra Państwa Polskiego. Wśród zrzeszonych regionalistów mamy zarówno twórców ludowych, muzyków i zespoły muzyczne jak i wybitnych profesorów uczelni wyższych, dziennikarzy, historyków, artystów uznanych zarówno w Polsce jak i na świecie.
   
  Jubileusz 40-lecia WRTR ma na celu uhonorowanie najbardziej zasłużonych członków towarzystw regionalnych, którzy poprzez swoją działalność społeczną przyczynili się znacząco do promocji historii, kultury oraz sztuki typowej dla Lubelszczyzny.

  Organizatorzy: 

  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie
 • sobota, 26 Listopad, 2022

  godz. 12:00
  100-lecie odzyskania Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu

  100-lecie odzyskania Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu

  Data: 

  sobota, 26 Listopad, 2022

  Godzina: 

  12:00

  Miejsce: 

  Kościół św. Katarzyny w Zamościu, Plac Jana Jaroszewicza 1

  Opis wydarzenia: 

  W Zamościu odbędzie się uroczystość 100-lecia odzyskania kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej, połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program:
   
  godz. 12.00 msza św. dziękczynna
   
  Po zakończeniu Eucharystii rozpocznie się ceremonia wręczenia odznaczeń
   
  ● odczytanie laudacji, wręczenie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości  dla ks. prałata Jana Ciżmińskiego
   
  Postanowieniem Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został przyznany za zasługi dla Niepodległej
   
  Ks. prałat Jan Ciżmiński: Od 1989 r. rektor kościoła św. Katarzyny w Zamościu, inicjator wzniesienia przy kościele Krzyża Katyńskiego oraz rozpoczęcia prac nad Kalwarią Zamojską, duszpasterz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, diecezjalny kierownik duchowy Legionu Maryi, od 1993 duszpasterz kolejarzy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, pomysłodawca wybudowania w Zamościu Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, współzałożyciel Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, której głównym celem jest upowszechnianie duchowego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia i gromadzenie funduszy na realizację przedsięwzięć z tym związanych.
   
  ● wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego
   
  ● odczytanie laudacji/życiorysów pozostałych osób przeznaczonych do odznaczeń wewnętrznych
   
  ● wręczenie Medalu za Zasługi dla PKP LHS Spółka z o.o.
   
  ● wręczenie odznaczeń Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei

  Organizatorzy: 

  Rektorat Kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu