wtorek, Listopad 29, 2022

 • wtorek, 29 Listopad, 2022

  godz. 11.00
  „Nie taki Straszny Dwór - opera w pigułce"

  „Nie taki Straszny Dwór - opera w pigułce"

  Data: 

  wtorek, 29 Listopad, 2022

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Sala widowiskowa Teatru Muzycznego w Lublinie, ul. M. Curie – Skłodowskiej 5

  Opis wydarzenia: 

  Teatr Muzyczny w Lublinie zaprezentuje operę Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”, opracowaną w wersji kameralnej i skróconej. Spektakl zawiera najważniejsze muzyczne fragmenty i sceny połączone narracją, która przybliży treść narodowego dzieła także najmłodszym widzom. Znakomici artyści, piękna scenografia, kostiumy z epoki i tańce narodowe gwarantują doskonałe przedstawienie.
   
  Spektakl jest częścią Projektu Wojewody Lubelskiego „Salve Poloniae - z muzyką ku Niepodległej" realizowanego i finansowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa". W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • wtorek, 29 Listopad, 2022

  godz. 13.00
  Zakończenie zadań polegających na przebudowie dróg gminnych 102909L, 102897L, 102895 L w Rykach

  Zakończenie zadań polegających na przebudowie dróg gminnych 102909L, 102897L, 102895 L w Rykach

  Data: 

  wtorek, 29 Listopad, 2022

  Godzina: 

  13.00

  Miejsce: 

  Ryki - przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, od strony ul. Szarych Szeregów, koło Zespołu Szkół Nr 2

  Opis wydarzenia: 

  Zostały zakończone zadania polegające na przebudowie dróg gminnych Nr 102909L, 102897L, 102895L w Rykach. Ich realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W uroczystości otwarcia przebudowanych odcinków weźmie udział Agata Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

  Organizatorzy: 

  Burmistrz Ryk
 • wtorek, 29 Listopad, 2022

  godz. 14:00
  Uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

  Uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

  Data: 

  wtorek, 29 Listopad, 2022

  Godzina: 

  14:00

  Miejsce: 

  Plac Litewski w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  Podczas uroczystego apelu nastąpi przekazanie obowiązków dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie będzie przebiegało zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
   
  Program uroczystości:
  14.00 -  Rozpoczęcie uroczystości.
  Złożenie meldunku.
  Podniesienie flagi, odśpiewanie Hymnu RP.
  Odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy jednostki wojskowej.
  Wystąpienie dowódcy WOT – gen broni Wiesława Kukuły.
  Odczytanie rozkazu dowódcy WOT i wręczenie wyróżnień dowódcy 2 LBOT zdającemu obowiązki.
  Ceremonia przekazania i objęcia obowiązków.
  Przekazanie proporca rozpoznawczego.
  Odczytanie decyzji przedstawicieli władz miasta i województwa o nadaniu odznaczeń – narrator.
  ok. 14.30 - Wręczenie wyróżnień przez przedstawicieli władz miasta i województwa.
  Wojewoda wręczy pamiątkowy grawerton.
  Wystąpienie dowódcy zdającego obowiązki – płk Tadeusza Nastarowicza.
  Wystąpienie dowódcy obejmującego obowiązki.
  Wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
  Odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
  Przegrupowanie pododdziałów i defilada wojskowa.
  14.55 – Briefing prasowy.

  Organizatorzy: 

  2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 • wtorek, 29 Listopad, 2022

  godz. 8.30
  Uroczystość podpisania umowy na realizację budowy laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

  Uroczystość podpisania umowy na realizację budowy laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

  Data: 

  wtorek, 29 Listopad, 2022

  Godzina: 

  8.30

  Miejsce: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

  Opis wydarzenia: 

   
  W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się uroczystość podpisania umowy na realizację budowy laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
   
  W wydarzeniu planowany jest udział Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Marii Jolanty Korniszuk.
   
  ***
   
  Realizacja inwestycji pozwoli wzmocnić stan infrastruktury WSSE w Lublinie, jako kluczowego i strategicznego trzonu systemu ochrony zdrowia w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi oraz związanymi z nimi epidemicznymi sytuacjami kryzysowymi. Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości oraz poszerzenie możliwości wykonywanych badań. WSSE w Lublinie w 2020 r. przeprowadziła ponad 48,6 tys. badań w kierunku SARS-CoV-2, a w 2021 r. ponad 10 tys. Dysponowanie własną bazą lokalową, wyposażeniem i sprzętem laboratoryjnym oraz doświadczonym personelem pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. pandemii) w przyszłości.
   
  Obecne warunki techniczne WSSE w Lublinie zmuszały, w czasie natężenia pandemii, do kierowania próbek do badań w innych laboratoriach, w tym zlokalizowanych poza terenem województwa lubelskiego. Dzięki pracy nowego laboratorium o klasie BSL3, znacznie skróci się czas pomiędzy pobraniem próbki a przedstawieniem wyników, co pozwali na szybsze eliminowanie czynników zakaźnych, diagnozowanie i kierowanie do leczenia osób zakażonych oraz możliwie najszybsze zwalniania z kwarantanny osób niestanowiących ryzyka.
   
  Inwestycja zostanie zrealizowana przy ul. Pielęgniarek 6 w Lublinie. Obejmuje kompleksową budowę z pełną infrastrukturą budynku laboratorium o kubaturze 9992,78m3 i powierzchni zabudowy 859,11m2 z oddziałami klasy BSL3 oraz łącznikiem nadziemnym z istniejącym budynkiem WSSE w Lublinie. Zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i środowiska naturalnego oraz przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej.
   
  Wartość umowy wynosi 44 373 357 zł brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu państwa oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie