czwartek, Grudzień 8, 2022

 • czwartek, 8 Grudzień, 2022

  godz. 10:00
  II Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

  II Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

  Data: 

  czwartek, 8 Grudzień, 2022

  Godzina: 

  10:00

  Miejsce: 

  Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. A. Grottgera 2

  Opis wydarzenia: 

   
  8 grudnia br. (czwartek), w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Spotkanie będzie poświęcone m.in. kwestiom rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki (10.00-10.30).
   
  Program II Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP
   

  ***
   
  Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 1999 r, wraz z powstaniem samorządów szczebla wojewódzkiego. Jest ciałem opiniodawczo-doradczym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentującym interesy wszystkich 16 polskich województw.
   
  Działa na postawie Regulaminu Konwentu Marszałków Województw RP, dokumentu przyjętego na posiedzeniu plenarnym XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej 21 marca 2014 roku w Karpaczu.
   
  Zgodnie z tym dokumentem Konwent Marszałków stanowi forum dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach strategicznych, związanych z rozwojem województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych dotykające obszarów działania samorządów województw oraz omawia aktualne problemy, z którymi w codziennej pracy borykają się władze samorządowe szczebla wojewódzkiego.
   
  Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.
   
  Konwent Marszałków tworzą marszałkowie województw wchodzących w skład Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Konwentu jest marszałek województwa, aktualnie sprawującego prezydencję.
   
  W ramach Konwentu marszałkowie spotykają się na posiedzeniach, odbywających się rotacyjnie w każdym z kolejnych województw. Każdy region sprawuje w Konwencie półroczną prezydencję. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, adresowanych do władz państwowych, właściwych instytucji i urzędów centralnych.

  Organizatorzy: 

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • czwartek, 8 Grudzień, 2022

  godz. 11.20
  Uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanego budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie

  Uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanego budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie

  Data: 

  czwartek, 8 Grudzień, 2022

  Godzina: 

  11.20

  Miejsce: 

  Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytornia Medyczna w Lublinie, ul. Wojciechowska 1, piętro 3.

  Opis wydarzenia: 

   
  Przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie odbędzie się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanego budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie. W wydarzeniu planowany jest udział wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz wicewojewodów Roberta Gmitruczuka i Bolesława Gzika.
   
  Program uroczystości:
   
  godz. 11.20 – Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości
   

  • Prezentacja nt. historii inwestycji 
  • Wystąpienie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki
  • Symboliczne wręczenie klucza
  • Poświęcenie obiektu
  • Odczytanie listów okolicznościowych.
  • Wręczenie wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w inwestycję
  • Wręczenie podziękowań dla pracowników
  • Zwiedzanie budynku

   
  około 12.30 - zakończenie uroczystości
   
  Nowo powstały budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej w Lublinie spełnia najwyższe standardy m.in. w zakresie telekomunikacji, informatyki i elektroniki, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania CPR i DM. Znajdują się w nim nowoczesne sale operatorów numeru 112 i dyspozytorów medycznych oraz pomieszczenia z pełnym zapleczem sanitarnym, i wypoczynkowym, a także pomieszczenia szkoleniowe. Budynek ma sześć kondygnacji o całkowitej powierzchni zabudowy wynoszącej 628,00 mkw. Całkowita powierzchnia budynku to 3 566,10 mkw, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 2 176,55 mkw.
   
  Inwestycja była realizowana na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w trwały zarząd Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, położonej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1. Dotychczas nieruchomość była wykorzystywana jako baza transportowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
   
  Koszt budowy wyniósł 22 469 193,28 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody i rezerwy celowej.
   
  1 grudnia 2022 r. pracownicy mogli po raz pierwszy zająć swoje stanowiska pracy w nowej siedzibie przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie.
   
  ***
   
  Uwaga!
  Przedstawicieli mediów prosimy o przybycie do godz. 11.10. Zwiedzanie budynku będzie możliwe dopiero po części oficjalnej, w zorganizowanej grupie z przewodnikiem.

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie