Październik 2017

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
16.00
Spotkanie z mieszkańcami Ryk

Spotkanie z mieszkańcami Ryk

Data: 

niedziela, 1 Październik, 2017

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Ryki, Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z mieszkańcami miasta Ryki. Celem spotkania będzie dyskusja nt. bieżącej działalności rządu pani premier Beaty Szydło.
 
W spotkaniu wezmą również udział parlamentarzyści z Lubelszczyzny.
 
Spotkanie potrwa do godz. 17.00
 
 

 
 
9.30
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Data: 

niedziela, 1 Październik, 2017

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Msza św. w Bazylice pw. NNMP w Chełmie; Budynek PWSZ w Chełmie, ul. Wojsławicka 8B – Aula 008

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.
 
Podczas uroczystości zostaną wręczone Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi a także Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę.
 
Wykład inauguracyjny wygłosi Sekretarz Stanu wMinisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko.
 
Udział wojewody jest przewidziany do ok. 13.00.
 
Program inauguracji:
Część I – Msza św.
9.30 - Msza św. inauguracyjna w Bazylice pw. NNMP w Chełmie
 
Część II – Inauguracja roku
11.00 – rozpoczęcie uroczystości
·        Hymn Państwowy;
·        powitanie zaproszonych gości przez JM Rektora i wystąpienie inauguracyjne;
·        Gaude Mater Polonia;
·        Immatrykulacja studentów I Roku;
·        Ślubowanie na studentów-pilotów;
·        Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Uczelni;
·        Wystąpienie przedstawiciela Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;
·        ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych;
·        wystąpienie wojewody lubelskiego;
·        Wystąpienia pozostałych gości;
·        Gaudeamus Igitur;
·        Wykład inauguracyjny: „O wartości wykształcenia” – prof. dr hab. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w MNiSW .
 
ok. 13.00 – zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

PWSZ w Chełmie
 
2
3
4
5
6
7
8
 
10.30
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Medycznego

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Medycznego

Data: 

poniedziałek, 2 Październik, 2017

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 
W inauguracji wezmą udział m. in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, posłowie na Sejm RP Gabriela Masłowska, Sylwester Tułajew, Lech Sprawka, Piotr Olszówka, senatorowie  RP prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek i Józef Zając.
 
Podczas uroczystości zostaną wręczone Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi a także Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaki honorowe za Zasługi dla Ochrony Zdrowia.
 
Udział wojewody jest przewidziany do ok. 12.15
 
Program inauguracji:
 
10.30 – rozpoczęcie uroczystości
·        odegranie hymnu państwowego
·        otwarcie uroczystości – JM Rektor
·        immatrykulacja
·        Gaude Mater Polonia
·        wystąpienia przedstawicieli studentów
·        ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
·        ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych
·        wręczenie pozostałych wyróżnień
·        wykład inauguracyjny prof. dr hab. Andrzej Emeryk „Aeorozoloterapia – wczoraj, dziś i jutro”
·        GAUDEAMUS
ok. 12.15 – zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
14.15
Konferencja prasowa w biurze posła S. Zawiślaka

Konferencja prasowa w biurze posła S. Zawiślaka

Data: 

poniedziałek, 2 Październik, 2017

Godzina: 

14.15

Miejsce: 

Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A p.110.

Opis wydarzenia: 

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową z udziałem: Przemysława Czarnka wojewody lubelskiego oraz Sławomira Zawiślaka, posła na Sejm RP.
            Podczas konferencji uczestnicy poruszą tematy dotyczące koniecznych inwestycji neurologicznych w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, a także tematy kolejowe dotyczące regionu. 

 
 
10.00
Spotkanie z zespołem Jarzębina z Kocudzy

Spotkanie z zespołem Jarzębina z Kocudzy

Data: 

wtorek, 3 Październik, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala nr 100

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy dyplom uznania dla wieloletniej kierowniczki zespołu  folklorystycznego Jarzębina z Kocudzy, pani Ireny Krawiec. Spotkanie z zespołem Jarzębina, który wylansował oficjalny hymn piłkarskiego Euro 2012 pn. "Koko Koko Euro spoko"  będzie okazją do rozmowy o obecnym stanie kultury ludowej w woj. lubelskim.
 
Oprócz wojewody w spotkaniu uczestniczył bedzie także poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Zdzisław Podkański, pełnomocnik wojewody ds. kultury ludowej, rękodzieła ludowego i artystycznego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.00
Konferencja prasowa nt. pogrzebu Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”

Konferencja prasowa nt. pogrzebu Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”

Data: 

wtorek, 3 Październik, 2017

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala nr 100, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji prasowej nt. pogrzebu Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”. W konferencji udział wezmą również syn Stanisława Biziora - Zygmunt Bizior,  poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, p.o. dyrektora IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły, prezes Stowarzyszenia „Głos Bohatera” Wojciech Konrad.
 
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane szczegóły oraz materiały informacyjne dotyczące uroczystości pogrzebowych Mariana Pilarskiego ps. "Jar" i Stanisława Biziora ps. "Eam" - dwóch żołnierzy podziemia niepodległościowego z terenów Zamojszczyzny, odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie w styczniu 2017 r. 

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie,
Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Politechniki Lubelskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Politechniki Lubelskiej

Data: 

środa, 4 Październik, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Politechniki Lubelskiej.
 
Podczas uroczystości zostaną wręczone Złote i Brązowe Krzyże Zasługi a także Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 11.50.
 
Program:
 
11.00 – rozpoczęcie uroczystości

 • wprowadzenie sztandaru uczelni
 • odegranie hymnu państwowego
 • otwarcie uroczystości - uroczystość otwiera rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
 • ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 • wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka

 

Organizatorzy: 

Politechnika Lubelska
 
 
12.00
Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Data: 

środa, 4 Październik, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

ul. Grottgera 2, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 
Tematem spotkania będzie kwestia funkcjonowania i rozwoju COZL im. Św. Jana z Dukli, a także perspektywa finansowa świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 13.00

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski
 
 
13.00
Przekazanie umowy dotacyjnej z miastem Lublin

Przekazanie umowy dotacyjnej z miastem Lublin

Data: 

środa, 4 Październik, 2017

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Gabinet wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy prezydentowi miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi umowę dotacyjną, która została przygotowana w związku z wpisaniem na listę samorządów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 
Umowa dotyczy zadania „Przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej”.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9.00
Konferencja prasowa nt. wizyty korpusu dyplomatycznego w województwie lubelskim

Konferencja prasowa nt. wizyty korpusu dyplomatycznego w województwie lubelskim

Data: 

środa, 4 Październik, 2017

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Hol przed salą nr 100, Lubelski Urząd Wojewódzki

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski weźmie udział w konferencji prasowej nt. wizyty korpusu dyplomatycznego w województwie lubelskim z kilkudziesięciu krajów. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowani w Rzeczypospolitej Polskiej przyjeżdżają na wspólne zaproszenie władz rządowych i samorządowych województwa. W konferencji weźmie również udział dyrektor Biura Wojewody Tomasz Sonntag.
 
Celem konferencji jest przybliżenie szczegółów wydarzenia.
Konferencja jest przewidziana do godz. 9.30.
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9.30
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Data: 

środa, 4 Październik, 2017

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, ul. Łabędzia 15

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.
 
Po posiedzeniu o godz. 10.30 przewidziana jest konferencja prasowa z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, Komendanta Lubelskiego OHP Piotra Gawryszczaka.
 
Celem konferencji jest przybliżenie szczegółów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w 2017 r. w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży - Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
 
Udział wojewody jest przewidywany do godz. 10.50.

Organizatorzy: 

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
 
 
13:00
Uroczyste spotkanie z okazji 110-lecia działalności „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „POMOC” w Puławach

Uroczyste spotkanie z okazji 110-lecia działalności „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „POMOC” w Puławach

Data: 

czwartek, 5 Październik, 2017

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Restauracja „Gościniec nad Wisłą” w Puławach, ul. Dęblińska 1A

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym spotkaniu z okazji 110-lecia działalności „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „POMOC” w Puławach.
 
Podczas spotkania wojewoda wręczy Medale Złote za Długoletnią Służbę.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 15.00.
 
Program uroczystości przewiduje m.in.:
 
ok. 13.00 – Rozpoczęcie uroczystości

 • uroczyste otwarcie i powitanie gości
 • wystąpienie Przewodniczącej Rady nadzorczej i Prezesa Zarządu
 • ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
 • wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • wręczenie wyróżnień spółdzielczych
 • wystąpienia pozostałych gości
 • część artystyczna

Organizatorzy: 

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „POMOC” w Puławach
 
 
9:00
2. rocznica utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKR

2. rocznica utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKR

Data: 

czwartek, 5 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Kościół Garnizonowy, ul. Racławickie 20, dziedziniec Zamku Lubelskiego, Zamkowa 9

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości 2. rocznicy utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKR. W uroczystości udział wezmą minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i ministrowie obrony narodowej z Litwy i Ukrainy.
 
Program uroczystości:
 

 1. Msza św. w Kościele Garnizonowym 9.00-10.00
 2. Przybycie zaproszonych gości VIP na dziedziniec zamkowy 10.45.
 3. Moderator zapowiada przebieg ceremonii – 10.50.
 4. Oficjalne uroczystości na dziedzińcu Zamku Lubelskiego 11.00-12.30

 

 1. Złożenie meldunku przez płk. Brzuszko ministrom obrony narodowej
 2. Przegląd pododdziałów
 3. Podniesienie flag państwowych Litwy, Polski i Ukrainy
 4. Odegranie hymnów państwowych Litwy, Polski i Ukrainy
 5. Powitanie gości przez płk. Zenona Brzuszko
 6. Ceremonia poświęcenia i podniesienia flagi Wielonarodowej Brygady LITPOLUKR
 7. Ceremonia nadania odznaczeń resortowych żołnierzom LITPOLUKR
 8. Odczytanie listu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego przez panią senator Małgorzatę Kopiczko
 9. Wystąpienia okolicznościowe
 • Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministra Obrony  Narodowej Litwy
 • Ministra Obrony Narodowej Ukrainy
 1. Wykonanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
 2. Defilada Wojskowa

Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKR
 
 
12.30
Wizyta szefów misji dyplomatycznych

Wizyta szefów misji dyplomatycznych

Data: 

piątek, 6 Październik, 2017

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Zamek Lubelski, Lublin

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że w dniach 6-8 października 2017 roku, na terenie województwa lubelskiego, będziemy gościć ambasadorów z ponad 30 państw, z różnych regionów świata.
 
Szefowie misji dyplomatycznych akredytowani w Rzeczypospolitej Polskiej  przyjeżdżają na wspólne zaproszenie władz rządowych i samorządowych województwa. Głównym i zasadniczym celem wizyty, jaki stawiają przed sobą gospodarze odwiedzanego regionu, jest zaprezentowanie dorobku kulturalnego i walorów krajobrazowo-turystycznych regionu, tak aby goście stali się propagatorami tych wartości regionalnych wśród swoich współobywateli.
 
Podczas pobytu na terenie województwa lubelskiego ambasadorowie odwiedzą Lublin, Zamość, Chełm oraz Kozłówkę i Kazimierz Dolny. Jednakże jedynym miejscem, gdzie planowane jest spotkanie z mediami to Lublin, podczas oficjalnego rozpoczęcia wizyty.
 
Zbieranie akredytacji już się zakończyło. Z ramienia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawę koordynuje Małgorzata Tatara , tel. (81) 74-24-447, 605-111-488.
 
Akredytacje będą do odebrania w pierwszym dniu wizyty na Zamku Lubelskim w godz. 11.30-11.55. Na godz. 12.00, na dziedzińcu Zamku, przewidziany został briefing wojewody lubelskiego. Do godz. 12.15 wszyscy dziennikarze muszą przybyć do Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum na Zamku. Po tej godzinie, ze względów organizacyjnych, nie będzie możliwe dołączenie do uroczystości.
 
 
 
***
 
Poniżej przedstawiamy wszystkie punkty wizyty, na których przewidziana jest obecność mediów.
 
Lublin,
Zamek Lubelski
 
12.30-13.00  Uroczyste powitanie gości przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
                        Prezentacja multimedialna nt. Lublina i województwa lubelskiego.
 
13.00-13.15  Koncert w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie
 
15.30-16.30  Zwiedzanie Starego Miasta (jedynie foto opp.)
 
***
 
W sobotę 7 października br. ambasadorzy zwiedzą w Lublinie dwa zakłady: Ursus S.A. i Fabrykę Cukierków „Pszczółka”, w Zamościu Stare Miasto, zaś w Chełmie Państwową Wyższą Szkołę Zawodową – Centrum Studiów Inżynierskich. Następnego dnia (8 października) dyplomaci odwiedzą Muzeum na Majdanku oraz złożą kwiaty przed Mauzoleum. Ostatnimi punktami pobytu w województwie lubelskim będą wizyty w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
Urząd Miasta Lublin
Urząd Marszałkowski
Urząd Miasta Zamość
Urząd Miasta Chełm
Gmina Chełm
Urząd Miasta Kazimierz Dolny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 
 
11:00
Ogłoszenie kościoła Matki Bożej Różańcowej Sanktuarium Maryjnym

Ogłoszenie kościoła Matki Bożej Różańcowej Sanktuarium Maryjnym

Data: 

sobota, 7 Październik, 2017

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej, Lublin, ul. Bursztynowa 20

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział we Mszy św. połączonej z odpustem w kościele parafialnym  pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.
 
Suma odpustowa rozpocznie się o godzinie 11:00.
 
Podczas Eucharystii nastąpi ogłoszenie kościoła sanktuarium maryjnym. Uroczystościom  przewodniczył będzie  Ks. biskup sandomierski, Krzysztof Nitkiewicz. Dekret ustanawiający sanktuarium przekaże metropolita lubelski, abp  Stanisław Budzik.
 
***
 
Dzieje cudownego Obrazu MB Latyczowskiej w swych początkach są owiane tajemnicą. Wiadomo  jedynie, że jest on kopią Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Pewną informacją jest także to, iż został on podarowany wraz z błogosławieństwem przez papieża Klemensa VIII dominikańskim mnichom wyruszającym pod koniec XVI stulecia z misja duszpasterską w okolice Podola. Wskutek cudownych wydarzeń związanych z obrazem, szybko rozprzestrzenił się kult Matki Bożej z cudownego wizerunku. Zaowocowało to również pozwoleniem mnichom na zamieszkanie w mieście, następnie urządzeniem przybytku Maryi w zamku Latyczowskim, a w niedługim czasie wybudowaniem murowanego kościoła i klasztoru. Dramatycznym zwrotem w historii Obrazu był czas I wojny światowej, kiedy postępujący front walk spowodował wywiezienie obrazu z obawy przed zniszczeniem i ukrycie w Piatniczanach k. Winnicy, a następnie w kościele kapucynów, w samej Winnicy. Po austriackiej interwencji wizerunek na krótko (ok. 2 lata) powrócił do Latyczowa, skąd niestety musiał już na stałe „uciekać” wobec bolszewickiej ofensywy.  Schronienie znalazł w Warszawie, gdzie pozostawał przez 10 lat. Po zakończeniu działań wojennych w latach 30-tych w porozumieniu z episkopatem Polski został przewieziony do Lubomla, tam oczekiwał 5 lat na odbudowanie katedry w Łucku, miejscu, do którego miał zostać przewieziony ostatecznie. W tym mieście znacznie rozprzestrzenił się kult cudownego Obrazu. Jednak i tu wizerunek długo nie cieszył się spokojem, gdyż wroga Kościołowi polityka władz rosyjskich po II wojnie światowej sprawiła, że został on potajemnie przewieziony przez Siostry ze zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej do Lublina. Ówczesne władze kościelne zadecydowały, by cenny obraz pozostał pod opieką sióstr, najpierw w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej, a po 39 latach przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego. Finałem wymownej i dramatycznej wędrówki obrazu MB Latyczowskiej jest Jego intronizacja decyzją Ks. arcybiskupa Stanisława Budzika w kościele MB Różańcowej w Lublinie 4 października 2014, dokładnie w 236 rocznicę Koronacji papieskimi koronami. Od tej pory Cudowny Wizerunek, publicznie udostępniony, odbierać będzie cześć jako Obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, Lublina, a przede wszystkim jako Królowej Różańca Świętego.
 
(źródło: Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie/ Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej)

Organizatorzy: 

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie/ Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej
 
 
14:00
Różaniec do granic – Dorohusk

Różaniec do granic – Dorohusk

Data: 

sobota, 7 Październik, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

kościół pw. św. Jana Nepomucena, Dorohusk, I Armii Wojska Polskiego

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w modlitwie różańcowej w ramach inicjatywy  „Różaniec do granic”.
Modlitwa rozpocznie się o godzinie 14:00,  potrwa do ok. godziny 15:30.
 
***
 
Różaniec do Granic to inicjatywa, której  głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich będzie  odbywać  się modlitwa o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata.
 

Organizatorzy: 

Fundacja „Solo Dios Basta”
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
10.00
Konferencja prasowa nt. nt. nowych inicjatyw Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Konferencja prasowa nt. nt. nowych inicjatyw Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Data: 

poniedziałek, 9 Październik, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Lublinie, ul. Łabędzia 15, świetlica

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że w wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek w poniedziałek 9 października 2017 r. o godz. 10.00 w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, ul. Łąbędzia 15 weźmie udział konferencji prasowej organizowanej przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP. Na konferencji będą obecni także Krzysztof Michałkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Gawryszczak – komendant lubelski OHP oraz Marek Drączkowski – zastępca lubelskiego komendanta OHP.
 
Spotkanie z mediami służyć będzie zaprezentowaniu nowych inicjatyw Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, w szczególności projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój POWER.
 

Organizatorzy: 

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP
 
 
 
 
10:00
Lekcja Wychowania Obywatelskiego

Lekcja Wychowania Obywatelskiego

Data: 

czwartek, 12 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 1, Lublin, ul. Kunickiego 116

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się  z uczniami klas 4-8, szkoły podstawowej nr 1 w Lublinie, w ramach lekcji wychowania obywatelskiego. W szkole odbywa się obecnie Tydzień Wiedzy Obywatelskiej.
 
Celem spotkania jest uzupełnienie wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie m.in.  przekazanie uczniom informacji na temat kompetencji wojewody lubelskiego.
 
 Lekcja wychowania obywatelskiego  rozpocznie się o godzinie 10:00, i potrwa do ok. godziny 10:30.

Organizatorzy: 

Europejska Fundacja Aktywności Społecznej
 
 
14:30
Forum Medyczne „25-lat dla Pacjenta”. Jubileusz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Lublinie

Forum Medyczne „25-lat dla Pacjenta”. Jubileusz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Lublinie

Data: 

czwartek, 12 Październik, 2017

Godzina: 

14:30

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lublin, ul. Grottgera 2, sala na 4 piętrze

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w forum medycznym z okazji jubileuszu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. 
 
Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 14:30
 
W trakcie spotkania wojewoda przekaże  dyrektorowi szpitala dyplom uznania wojewody lubelskiego z okazji 25-lecia funkcjonowania oraz wręczy odznaczenia państwowe:  8 medali złotych  za długoletnią służbę i 2 medale srebrne za długoletnią służbę.
 
Część oficjalna przewidziana jest do godziny 16:00.

Organizatorzy: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 
 
10:00
Dzień otwarty dla służby cywilnej województwa lubelskiego

Dzień otwarty dla służby cywilnej województwa lubelskiego

Data: 

piątek, 13 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w dniu otwartym dla służby cywilnej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00, w Sali Błękitnej LUW.
 
Spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat funkcjonowania korpusu służby cywilnej, w szczególności podjęta zostanie problematyka zarządzania kadrami i komunikacją. Spotkanie przedstawicieli urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej otworzą:  szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor generalny LUW Paweł Gilowski.
 
Spotkanie potrwa do godziny 15:30, udział wojewody przewidziany jest do godziny 11:00.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
19:45
Koncert z okazji 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Koncert z okazji 377. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Data: 

piątek, 13 Październik, 2017

Godzina: 

19:45

Miejsce: 

Muzeum Lubelskie, Lublin, ul. Zamkowa 9, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w koncercie z okazji  377. zebrania planarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Przed koncertem wojewoda skieruje kilkuminutowe pozdrowienie do księży biskupów ze strony władz województwa i miasta.
 
Program uroczystości:
19.45 początek uroczystości

 • wprowadzenie do uroczystości
 • wystąpienia (w tym wystąpienie wojewody lubelskiego)

20.00  okolicznościowy koncert
 
Koncert  zakończy się około godziny 21:00.
 
 W spotkaniu udział wezmą: nuncjusz apostolski w Polsce JE abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski JE abp Wojciech Polak, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  JE abp Stanisław Gądecki, metropolita lubelski JE abp Stanisław Budzik.
 
 
***
 
Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradować będzie w Lublinie w dn. 13-15 pazdziernika, po raz pierwszy w historii miasta. Okazją jest 100. inauguracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, rozpoczynająca rok jubileuszowy uniwersytetu i 700. lecie otrzymania praw miejskich miasta Lublin.

Organizatorzy: 

Arcybiskup Metropolita Lubelski, Stanisław Budzik
 
 
9:00
Warsztaty wdrożeniowe w ramach projektu „Skuteczne Standardy Nadzoru”

Warsztaty wdrożeniowe w ramach projektu „Skuteczne Standardy Nadzoru”

Data: 

piątek, 13 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wezmą udział w inauguracji warsztatów wdrożeniowych w ramach projektu „Skuteczne Standardy Nadzoru”.
 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00, i potrwa do godziny 13:00.
 
Udział wojewody przewidziany jest do godziny 10:00
 
 
***
 
„Skuteczne standardy nadzoru” to projekt szefa służby cywilnej. Wspiera on  realizację zadań publicznych w obszarze nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest odpowiedzią na potrzebę budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa żywności. Przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Organizatorzy: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
10:00
Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz ppor. Stanisława Biziora ps. „Eam”

Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz ppor. Stanisława Biziora ps. „Eam”

Data: 

sobota, 14 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, ul. Klasztorna 6

Opis wydarzenia: 

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  uroczystym pogrzebie państwowym z ceremoniałem wojskowym doczesnych szczątków dwóch polskich patriotów, Żołnierzy Niezłomnych: płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz ppor. Stanisława Biziora ps. „Eam”. Eucharystia w intencji Żołnierzy Niezłomnych zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy o godzinie 11:00. Po mszy św. nastąpi uroczysty pochówek doczesnych szczątków naszych narodowych bohaterów w pobliżu wejścia do Bazyliki.
 
Uroczystości rozpoczęły się już dziś od uroczystego wyprowadzenia szczątków Żołnierzy Niezłomnych z Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Następnie kondukt pogrzebowy wyruszył do Sitańca, gdzie o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła rozpoczęła  się modlitwa w intencji Bohaterów. Dalszy plan dzisiejszych uroczystości przestawia się następująco:
 
11.45 - Wyjazd konduktu pogrzebowego do Zamościa.
12.00 - Zamość, kościół garnizonowy pw. św. Jana Bożego - modlitwa Anioł Pański oraz różaniec prowadzony przez żołnierzy.
14.10 - Wyjazd konduktu pogrzebowego do Tyszowiec.
15.00 - Tyszowce, kościół pw. św. Leonarda - Koronka do Bożego Miłosierdzia.
16.00 - Wyjazd konduktu pogrzebowego do Mokregolipia.
17.30 - Mokrelipie, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego - Msza św. i warta honorowa: grupy rekonstrukcyjne, OSP do godz. 22.00.
 
W całości uroczystości w dniu 13 października 2017 r. uczestniczyć będzie Waldemar Podsiadły, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów. W tym dniu od godz. 17.30 potwierdzony jest udział Krzysztofa Szwagrzyka, Zastępcy Prezesa Instytut Pamięci Narodowej.
 
Program uroczystości w dniu 14 października 2017 r.:
 
9.00 - Mokrelipie, kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego - nabożeństwo.
9.50 - Wyprowadzenie szczątków z kościoła i przejazd do Radecznicy.
10:10 uformowanie konduktu pogrzebowego (skrzyżowanie ul. Zamojskiej i Uście w Radecznicy; trasa przemarszu konduktu, ok. 1,2 km).
11.00  rozpoczęcie mszy św. w intencji Bohaterów

 • rozpoczęcie przez ojca przeora Krystiana Olszewskiego
 • wystąpienie otwierające Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

Kolejne wystąpienia przewidziane są po modlitwie po komunii świętej. Głos zabiorą m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Gwizdała i sekretarz stanu w KPRM Paweł Szrot.
 
12.30 rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych z ceremoniałem wojskowym
         - sygnał „Słuchajcie wszyscy”
               - odegranie hymnu państwowego
               - modlitwa nad grobem
               -  wystąpienia okolicznościowe
       - złożenie flagi RP i przekazanie rodzinom razem z rogatywkami (przekazania dokonuje przedstawiciel MON)
             - sygnał Wojska Polskiego
             - złożenie trumien ze szczątkami do grobu
             - salwa honorowa
             - złożenie wieńców. Wieńce składają żołnierze (m.in. od wojewody
              lubelskiego)
             - odegranie melodii „Śpij Kolego…”
            ok. 13.30  zakończenie uroczystości pogrzebowych
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystościach w dniu 14 października 2017 r. od godz. 10.00 do zakończenia wydarzenia. Obecność na uroczystości potwierdzili: płk Adam Brzozowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP; Elżbieta Kruk – Poseł na Sejm RP (reprezentuje Marszałka Sejmu RP); Jerzy Chróścikowski – Senator RP (reprezentuje Marszałka Senatu RP); Paweł Szrot – Sekretarz Stanu w KPRM (reprezentuje Prezesa Rady Ministrów); Kacper Sakowicz – Doradca Ministra (reprezentuje Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Bogdan Ścibor – Dyrektor Generalny MON (reprezentuje Ministra Obrony Narodowej); Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Jan Śliwka – zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; Krzysztof Szwagrzyk - Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej; Marcin Krzysztofik – p.o. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie; ppłk Robert Kasperczuk – Dowódca Garnizonu Lublin; o. Krystian Olszewski – Kustosz Sanktuarium, Gwardian Klasztoru, Proboszcz Parafii w Radecznicy.
W uroczystości udział wezmą również m.in. przedstawiciele wojska i służb mundurowych, lokalni samorządowcy, członkowie rodzin Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora.
 
***
 
Płk. Marian Pilarski ps. „Jar” – żołnierz Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, żołnierz września 1939 roku, a następnie AK i WiN na Lubelszczyźnie i Ziemi Zamojskiej – został zamordowany w dniu 4 kwietnia 1952 roku na Zamku Lubelskim. Wraz z nim zginął jego podkomendny i towarzysz walk o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej i sowieckiej – ppor. Stanisław Bizior ps. „Eam”. Obaj zostali zakopani w mogile na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, skąd w dniu 23 stycznia 2017 roku badacze IPN wraz z Panem prof. Krzysztofem Szwagrzykiem wydobyli ich szczątki.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Instytut Pamięci Narodowej
 
 
14:00
Spotkanie z mieszkańcami Puchaczowa i Milejowa

Spotkanie z mieszkańcami Puchaczowa i Milejowa

Data: 

niedziela, 15 Październik, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 1

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Puchaczowa i Milejowa. Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu pani premier Beaty Szydło.
 
Spotkanie z mieszkańcami Puchaczowa rozpocznie się o godzinie 14:00, a z mieszkańcami Milejowa o godzinie 16:30. Spotkania potrwają około godziny.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Artur Soboń
 
 
8:30
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Data: 

niedziela, 15 Październik, 2017

Godzina: 

8:30

Miejsce: 

Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aula. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie gościem honorowym podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  O godzinie 8:30 weźmie udział w uroczystej mszy świętej, następnie ok. godziny 11:00 będzie obecny w murach uczelni podczas części oficjalnej.
 
 
Program uroczystości:
 
8.30  msza święta, przewodniczenie i homilia: metropolita poznański, przewodniczący KEP, JE abp Stanisław Gądecki
10.00-11.00  przerwa kawowa
11.00 rozpoczęcie części oficjalnej, Aula KUL im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
- hymn Państwowy, Chór KUL
      - wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
      - chór KUL
      - wystąpienie przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół KUL
      - immatrykulacja studentów
 
       - wystąpienie przedstawiciela studentów
       - Gaude Mater Polonia, Chór KUL
  - Wykład inauguracyjny "Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań": Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
       - wręczenie Lauru Uniwersyteckiego, nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego
 - słowo wielkiego kanclerza KUL, JE abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego
       - Gaudeamus igitur, chór KUL
 
 
 

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
16
17
18
19
20
21
22
 
10:00
Konferencja „Kromka chleba od serca”

Konferencja „Kromka chleba od serca”

Data: 

poniedziałek, 16 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w LUW odbędzie się konferencja „Kromka chleba od serca”. Spotkanie służyć będzie zaprezentowaniu Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej w systemie pomocy społecznej.
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokona m.in. wojewoda lubelski.
 
 W trakcie dyskusji głos zabierze m.in.  przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Spotkanie potrwa do godziny 13.30. Następnie odbędzie się pokaz filmu „Chleb, który życie zmienia” i koncert w wykonaniu Julii Chmielarskiej.
 
Około 10.20 zakończy się udział wojewody w wydarzeniu.
 
 
***
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to dystrybucja żywności i szereg działań towarzyszących: warsztaty kulinarne, dietetyczne, warsztaty edukacji ekonomicznej. Celem jest poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób zgodny ze współczesnymi wyzwaniami. To też  okazja  do integracji społeczności lokalnej. Uczestnicy warsztatów dowiadują się m.in.  jak przygotowywać zbilansowane posiłki, poznają zasady zdrowego żywienia i poznają sposoby zapobiegania marnowaniu jedzenia. 
Celem Bank Żywności w Lublinie jest przeciwdziałanie ubóstwu i walka z marnowaniem żywności. Co roku przeprowadza zbiórki żywności, którą przekazuje osobom najuboższym.

Organizatorzy: 

Bank Żywności w Lublinie
 
 
14:00
Otwarcie drogi gminnej w Wierciszowie

Otwarcie drogi gminnej w Wierciszowie

Data: 

poniedziałek, 16 Październik, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Wierciszów, skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym otwarciu drogi w Wierciszowie, w gminie Jabłonna. Uroczyste otwarcie nastąpi w obecności wójta gminy Jabłonna, sołtysa i mieszkańców. Spotkanie potrwa kilkanaście minut.
 
 
***
 
Inwestycja realizowana była z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2019. Zadanie obejmowało przebudowę dróg gminnych nr 107179 L i nr 107180 L oraz przebudowę skrzyżowania dróg gminnych nr 107179 L i nr 107180 L z droga powiatową nr 2280 L, ale też budowę infrastruktury dla ruchu pieszych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę oświetlenia przejścia dla pieszych i przebudowę systemu odwodnienia.

Organizatorzy: 

Gmina Jabłonna
 
 
 
10:00
Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

Data: 

środa, 18 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 (główna aula)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
 
W programie uroczystości m.in.:
10.00 część artystyczna
10.30  odegranie hymnu państwowego
10.35  powitanie gości przez lubelskiego kuratora oświaty; wystąpienia gości (w tym wojewody lubelskiego)
11.00  wręczanie odznaczeń państwowych przez wojewodę lubelskiego w asyście lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk ( Krzyże Zasługi – 6, medale złote za długoletnią służbę – 92, medale srebrne za długoletnią służbę – 81, medale brązowe za długoletnią służbę – 43)
12.35  wręczanie medalu KEN przez wojewodę lubelskiego (155)
13.30  wręczanie nagród ministra przez lubelskiego kuratora oświaty
13.40  wręczanie nagród kuratora 
 
 
Udział wojewody przewidziany jest do godziny 14:00.
 
W uroczystości udział wezmą też posłowie na Sejm RP: Lech Sprawka i Sylwester Tułajew.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
18:00
Gala Spółdzielców 2017

Gala Spółdzielców 2017

Data: 

środa, 18 Październik, 2017

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wezmą udział w Gali Spółdzielców 2017.
 
W programie uroczystości m.in.:
 
1.  odegranie hymnu spółdzielców
 
2.  otwarcie gali: prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ruchu Spółdzielców dr Ryszard Nowak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
 
3.  wystąpienia zaproszonych gości:
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski
wojewoda lubelski Przemysław Czarnek
przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Urzędu Miasta Lublin
prezes zarządu Krajowej rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki
 
4.wykład wprowadzający „Spółdzielczość – fundament społecznej gospodarki rynkowej”
dr Maria Zuba-Ciszewska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Aneta Jarosz-Angowska, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Marian Borek, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
5.Wojewoda wręczy dyplom uznania dla Krajowego Stowarzyszenia Ruchu Spółdzielców na ręce prezesa Mieczysława Grodzkiego oraz odznaczy medalami Zasłużony dla Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców
 
6.występ zespołu: Pozytywni.pl
 
 
Udział wojewody przewidziany jest do godziny 20:00.

Organizatorzy: 

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców
 
 
13:30
Spotkanie z profesorami oświaty

Spotkanie z profesorami oświaty

Data: 

czwartek, 19 Październik, 2017

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z nauczycielami z województwa lubelskiego, którym został nadany tytuł honorowy profesora oświaty. Wojewoda spotka się z nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie Małgorzatą Sagan, nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku Tomaszem Grębskim oraz nauczycielką biologii w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie Aliną Gromaszek.
 
Podczas spotkania wojewoda złoży gratulacje pedagogom, którzy uzyskali najwyższe możliwe wyróżnienie w ramach awansu zawodowego. Będzie ono także okazją do rozmowy z wybitnymi pedagogami na tematy ważne i aktualne dla środowiska oświatowego.
 
 
Spotkanie potrwa ok. 30 minut.
 
 
***
 
Tytuł honorowego profesora oświaty uroczyście nadany został 16 pazdziernika br., podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło i ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej.
 
Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. To najwyższy tytuł w polskiej oświacie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
12:00
Regionalne Obchody Dnia Łącznościowca

Regionalne Obchody Dnia Łącznościowca

Data: 

piątek, 20 Październik, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda  lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w regionalnych obchodach Dnia Łącznościowca.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00 w Uniwersytecie Medycznym. Po wystąpieniu wojewody i pozostałych gości odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych.
Wojewoda zasłużonym pocztowcom wręczy 3 medale za ofiarność i odwagę, 10 złotych medali za długoletnią służbę, 10 srebrnych medali za długoletnią służbę, 7 brązowych medali za długoletnią służbę.
 
O godzinie 15:00 zaplanowany jest 30-minutowy koncert Haliny Frąckowiak.
 
Udział wojewody przewidziany jest do  godziny 13:00.
 

Organizatorzy: 

Poczta Polska S.A.
 
 
13:30
Spotkanie wicepremiera Morawieckiego z przedsiębiorcami w LUW

Spotkanie wicepremiera Morawieckiego z przedsiębiorcami w LUW

Data: 

piątek, 20 Październik, 2017

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, jako fundament realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – to temat spotkania wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka z przedsiębiorcami  z województwa lubelskiego.
Spotkanie, w którym udział weźmie około 100 przedsiębiorców, potrwa ok. 1,5 h. Ma ono charakter zamknięty.
 
Bezpośrednio po spotkaniu, ok. godz. 15:00,w sali 100, odbędzie się dziesięciominutowy briefing prasowy z udziałem wicepremiera. W związku z możliwością nieco wcześniejszego zakończenia się spotkania z przedsiębiorcami prosimy o przybycie na godz. 14.40.
 
Uwaga! Nagrania dźwięku będą realizowane za pośrednictwem kostki reporterskiej. Prosimy o uwzględnienie konieczności wpięcia się do niej.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rozwoju, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
13:00
Spotkanie z lokalną społecznością Fajsławic, gminy Łopiennik Górny, Cycowa, Krasnegostawu i Łęcznej

Spotkanie z lokalną społecznością Fajsławic, gminy Łopiennik Górny, Cycowa, Krasnegostawu i Łęcznej

Data: 

niedziela, 22 Październik, 2017

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Urząd Gminy Fajsławice, Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym,, OSP w Cycowie, Dom weselny Nina w Krasnymstawie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Fajsławic, gminy Łopiennik Górny, Cycowa, Krasnegostawu i Łęcznej. Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu premier Beaty Szydło.
 
 
godzina 13:00 – Urząd gminy Fajsławice, Fajsławice 107
godzina 14:30 – Gminny Ośrodek Kultury, Łopiennik Górny 1B
godzina 15:30 – OSP w Cycowie, ul Chełmska
godzina 16:00 -  Dom weselny Nina w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 15
godzina 18:00 – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A

 
23
24
25
26
27
28
29
 
10:00
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UMCS

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UMCS

Data: 

poniedziałek, 23 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

Z udziałem  prof. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w UMCS.
 
Program uroczystości:
 
10:00- rozpoczęcie uroczystości: hymn państwowy, przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego
- ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przez ministra A. Bobko: wręczenie odznaczenia Prezesa Rady Ministrów, wręczenie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości”, wręczenie nagrody im. Jerzego Giedroycia, wręczenie nagrody naukowej „Marii Curie”
- immatrykulacja studentów i doktorantów
- wystąpienie przedstawiciela studentów
- wystąpienie przedstawiciela doktorantów
- wykład inauguracyjny „Maria Curie-Skłodowska – dokonania i ich znaczenie dla współczesnej nauki – prof. Jerzy Dudek
- gaudeamus Igitur
12.30 - zakończenie części oficjalnej
Uroczystości inauguracyjne zwieńczy koncert ”Dzieje 700-letniego Lublina”” , który odbędzie się o godzinie 18.00 w Sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16).
 
Wojewoda na inauguracji obecny będzie od godziny 10:30 – 12:30.  Weźmie też udział w koncercie, który rozpocznie się o godzinie 18:00.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
18:00
Wizyta ministrów Dejana Židana i Krzysztofa Jurgiela w Parczewie. Uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej Wytwórni Octu i Musztardy Sp. z o.o. w Parczewie

Wizyta ministrów Dejana Židana i Krzysztofa Jurgiela w Parczewie. Uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej Wytwórni Octu i Musztardy Sp. z o.o. w Parczewie

Data: 

poniedziałek, 23 Październik, 2017

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie, ul. Tartaczna 1

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicepremiera, ministra rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej Republiki Słowenii Dejana Židana, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, odbędzie się uroczyste otwarcie linii do ketchupu i musztardy oraz nowego acetatora w Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie.
 
Po uroczystym otwarciu nowej linii produkcyjnej, około godziny 19:00, w Hotelu Orion w Parczewie odbędzie się konferencja prasowa ministrów D. Židana i K. Jurgiela.

Organizatorzy: 

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie
 
 
9:00
Spotkanie w siedzibie biura Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

Spotkanie w siedzibie biura Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie

Data: 

poniedziałek, 23 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Biuro Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie, ul. Pogodna 52/A

Opis wydarzenia: 

 
Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w siedzibie biura Lubelskiej Izby Rolniczej odbędzie się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie – Afrykańskiego Pomoru Świń i realizacji odstrzału sanitarnego dzików w regionie.
 
Wojewoda zabierze głos i weźmie udział w dyskusji. Na spotkaniu obecny będzie  do około godziny 10:15. 

Organizatorzy: 

Lubelska Izba Rolnicza
 
 
9:00
Konferencja „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”

Konferencja „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”

Data: 

poniedziałek, 23 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”. O godzinie 9:00 nastąpi uroczyste otwarcie konferencji. Dokona tego m.in. wojewoda lubelski, który objął konferencję honorowym patronatem.
 
Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 13:45, wojewoda będzie obecny na konferencji do ok. godziny9:15.
 
 
 
***
Program prowadzony  był w l. 2011-2017. W ramach programu przeprowadzono wśród uczniów ankiety, mające na celu zdiagnozowanie stanu wiedzy młodzieży na temat mediacji. W ramach spotkań edukacyjnych z młodzieżą przeprowadzono warsztaty z kandydatami na mediatorów rówieśniczych.  Były to warsztaty w formie warsztatów i pogadanek z zakresu anatomii konfliktu, tj. np. definicji konfliktu, przyczyn powstawania sporów i konfliktów, skutków konfliktu.

Organizatorzy: 

Sąd Okręgowy w Lublinie
 
 
09.00
Powołanie konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Powołanie konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Data: 

wtorek, 24 Październik, 2017

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (gabinet wojewody)

Opis wydarzenia: 

Dr hab. n. med. Piotr Majcher otrzyma z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka nominację na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09.25
Lekcja wychowania obywatelskiego

Lekcja wychowania obywatelskiego

Data: 

wtorek, 24 Październik, 2017

Godzina: 

09.25

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki (gabinet wojewody)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda Przemysław Czarnek spotka się z młodzieżą, ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu z klas VI-VII, w ramach lekcji wychowania obywatelskiego oraz opowie o swojej pracy, kompetencjach i zadaniach Wojewody Lubelskiego.

Organizatorzy: 

Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
 
10.00
Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży

Posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży

Data: 

wtorek, 24 Październik, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa LUW w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy uroczyste posiedzenie Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, podczas którego powołani zostaną parlamentarzyści nowej kadencji. Przewidziane jest również okolicznościowe wystąpienie wojewody oraz wręczenie nominacji nowym członkom.
 
Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego jest apolityczną organizacją młodzieżową, działającą przy Lubelskim Kuratorium Oświaty od prawie 20 lat. W jego skład wchodzą najaktywniejsi uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Składa się z 25 członków. Jest to najstarszy tego typu Parlament, działający w Polsce.
 
Jedną z jego największych inicjatyw jest Forum Młodych.

Organizatorzy: 

Lubelskie Kuratorium Oświaty
 
 
12.00
O inwestycjach drogowych i realizacji Programu 500 plus - BRIEFING

O inwestycjach drogowych i realizacji Programu 500 plus - BRIEFING

Data: 

wtorek, 24 Październik, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, s. 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się briefing poświęcony inwestycjom drogowych i realizacji w województwie lubelskim rządowego Programu Rodzina 500 plus.
 
Spotkanie z mediami podzielone będzie na 2 części, dotyczące tych odrębnych zagadnień.
W pierwszej – poświęconej inwestycjom – poza wojewodą udział weźmie dyrektor Oddziału Lublin GDDKiA Stanisław Schodziński. Natomiast 15 minut później informacje nt. realizacji programu Rodzina 500 plus przedstawi zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie Mariusz Kidaj.
 

Organizatorzy: 

Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego
 
 
14:00
Otwarcie przebudowanej drogi gminnej w Zawadzie

Otwarcie przebudowanej drogi gminnej w Zawadzie

Data: 

wtorek, 24 Październik, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Zawada, gmina Wąwolnica (pomiędzy Rogalowem a Rąblowem)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym otwarciu drogi w Zawadzie, w gminie Wąwolnica. Poświęcenia drogi dokona ks. proboszcz parafii Wąwolnica Jerzy Ważny. Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie wojewody. Nastąpi również symboliczne przecięcie wstęgi.
 
Spotkanie potrwa około godziny.
 
 
***
 
Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej na łącznej długości ponad 2 km, budowę infrastruktury dla ruchu pieszych, budowę zatoki autobusowej, przebudowę, systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Organizatorzy: 

gmina Wąwolnica
 
 
10:00
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”

Data: 

środa, 25 Październik, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

Opis wydarzenia: 

Z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka, podsekretarza stanu w MON Michała Dworczyka i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, odbędzie się Wschodnia Konferencja i Targi  Ochrony Granic – Granice.  Uroczystego otwarcia konferencji dokona m.in. wojewoda Przemysław Czarnek. Głównym tematem  spotkania będzie  szczelność granic na wschodniej flance Unii Europejskiej. Poruszone zostaną  też związane z tym wyzwania oraz planowana modernizacja wyposażenia polskich służb oraz infrastruktury granicznej.
 
Spotkanie zakończy się o godzinie 17:30. Udział wojewody przewidziano do godz. 10:45.
Konferencja została objęta honorowym patronatem wojewody lubelskiego.
 
 
***
 
Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz wizji zapewnienia bezpieczeństwa granic na wschodzie Unii Europejskiej w erze nowych wyzwań technologicznych. Będzie to również doskonała okazja do przeprowadzenia dyskusji o zakresie współpracy straży granicznych w Europie oraz przyszłości wyposażenia tej formacji w naszym kraju.

Organizatorzy: 

Targi Lublin S.A.
 
 
11:00
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych z ceremoniałem wojskowym z udziałem podsekretarza stanu MON Michała Dworczyka

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych z ceremoniałem wojskowym z udziałem podsekretarza stanu MON Michała Dworczyka

Data: 

środa, 25 Październik, 2017

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, Lublin, ul. Radzyńska 5

Opis wydarzenia: 

Z udziałem podsekretarza stanu w MON Michała Dworczyka i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczyste ślubowanie mundurowych klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Uroczystość ślubowania odbędzie się  z ceremoniałem wojskowym.
 
Podczas uroczystości zostanie zaprezentowany sprzęt wojskowy  Wielonarodowej Brygady.
 
 Przewidziane jest wystąpienie wojewody. Udział wojewody zakończy się około godziny  11:40.

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 
 
12:00
Uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby gen. Władysława Andersa

Uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby gen. Władysława Andersa

Data: 

środa, 25 Październik, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Dom Polonii w Lublinie, ul. Rynek 18

Opis wydarzenia: 

Z udziałem sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anny Marii Anders i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, odbędzie się uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby gen. Władysława Andersa. Nastąpi ono  w obecności trębacza i warty honorowej.
 
Podczas spotkania wojewoda zabierze głos, a następnie  wręczy trzy dyplomy uznania wojewody lubelskiego; dwa dyplomy uznania dla artystów-rzeźbiarzy i jeden dyplom dla siostry Rity Gvazdaityte.
 
Spotkanie potrwa około godziny

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie
 
 
16:00
Gala plebiscytu Dziennika Wschodniego 2017

Gala plebiscytu Dziennika Wschodniego 2017

Data: 

środa, 25 Październik, 2017

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Włodawa, ul. Szkolna 7

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w gali plebiscytu Dziennika Wschodniego.  Podczas uroczystego spotkania wręczone zostaną nagrody na najlepsze koło gospodyń wiejskich  bieżącego roku.
 
Wojewoda lubelski galę plebiscytu Dziennika Wschodniego objął honorowym patronatem. 
 
 
***
 
Gala plebiscytu Dziennika Wschodniego została zorganizowana  po raz trzeci. W pierwszej edycji do konkursu przystąpiło 21 kół wiejskich, w drugiej 47. W tym roku w plebiscycie startowało 28 kół.

Organizatorzy: 

Dziennik Wschodni
 
 
 
10.00
Wręczenie promes dla samorządów

Wręczenie promes dla samorządów

Data: 

piątek, 27 Październik, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, s. 100

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, wręczy samorządowcom,  promesy dotacji celowych, na dofinansowanie realizacji zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutkom klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.
Promesy dotacji opiewają na łączną kwotę 2,2 mln zł, co stanowi średnio ponad 60% kosztów realizacji planowanych zadań dotyczących odbudowy infrastruktury drogowej.  Promesy otrzyma 5 gmin i 2 powiaty.
 
Jednocześnie wojewoda podpisze umowy dotacji z przedstawicielami 10 samorządami, które już wcześniej otrzymały promesy MSWiA na łączną kwotę 1,87 mln zł.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.00
Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”

Konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”

Data: 

piątek, 27 Październik, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Z udziałem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, doradcy prezydenta RP prof. Andrzeja Zybertowicza i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, odbędzie się konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt „Młoda Polska Szkoła Parlamentaryzmu”.
 
Projekt powstał z myślą o edukacji i propagowaniu postaw propaństwowych – patriotycznych, w oparciu o przykłady osobowości historycznych – Żołnierzy Niezłomnych. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokona wojewoda lubelski.
 
W trakcie konferencji o godzinie 11:45, w sali nr 100 LUW rozpocznie się briefing prasowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka, doradcy prezydenta RP prof. Andrzeja Zybertowicza i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.
 
Szczegółowy program konferencji  (Sala Błękitna)
11.00 – wprowadzenie do konferencji i powitanie gości (moderatorzy: Maciej Strózik, wiceprezes Vade Mecum i Patrycja Kuźniarz, sekretarz Vade Mecum)
11.05 – wystąpienie wojewody
11.10- Film wprowadzający;
11.15- Kształtowanie postaw obywatelskich w poczuciu wspólnotowej odpowiedzialności za państwo (dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)
11.35- Tożsamość facebookowa, czy narodowa? (prof. Andrzej Zybertowicz, Doradca Prezydenta RP);
11.50- Rola państwowych instytucji edukacyjnych a obowiązek w kształtowaniu poczucia państwowości (Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty);
12.05- Młodzież a życie polityczne w Polsce (dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL);
12.20- Polityka a państwo z perspektywy młodego pokolenia (Dawid Kostecki AKMSP "Vade Mecum");
12.30- Historia, teraźniejszość, przyszłość. Nasze polskie obowiązki (dr hab. Tomasz Panfil, Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Lublinie)
13.10– Zakończenie
 
 

Organizatorzy: 

Fundacja Commodus
 
 
12.30
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Data: 

piątek, 27 Październik, 2017

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Siedziba Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 5

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w Święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Lublinie.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godziny 13.00.
 
Plan:
 
12.30 – rozpoczęcie uroczystości
·         złożenie meldunku
·         powitanie uczestników i wystąpienie szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk. dypl. Piotra Chudzika
·         wystąpienie okolicznościowe wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
13.30 – zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
 
 
16:00
Uroczysta inauguracja hispanistyki w KUL

Uroczysta inauguracja hispanistyki w KUL

Data: 

piątek, 27 Październik, 2017

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, CTW, s. 102

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystej inauguracji hispanistyki – nowego kierunku studiów w KUL. W programie wydarzenia  przewidziane jest krótkie okolicznościowe wystąpienie wojewody.
 
Udział wojewody w uroczystości zakończy się około godziny 17:00.
 
Piątkowa inauguracja zakończy Tydzień Kultury Iberyjskiej.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
9:00
Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce

Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce

Data: 

piątek, 27 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, CTW, s. 408

Opis wydarzenia: 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wezmą udział w konferencji naukowej z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.
 
Podczas dwóch paneli dyskusyjnych poruszona zostanie m.in. kwestia kariery zawodowej osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Konferencja zakończy się o godzinie 15:20. Wojewoda będzie obecny do około godziny 10:00.
 
Towarzyszyć jej będzie wystawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych i rozwiązań wspierających edukację dzieci, uczniów i studentów niepełnosprawnych zorganizowana przez Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością.
 

Organizatorzy: 

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
 
13:00
Spotkanie z mieszkańcami Żółkiewki

Spotkanie z mieszkańcami Żółkiewki

Data: 

niedziela, 29 Październik, 2017

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Gminna hala sportowa w Żółkiewce, Polna 24

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Żółkiewki. Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu pani premier Beaty Szydło.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Artur Soboń
 
30
31
1
2
3
4
5
 
11:30
Konferencja prasowa Maluch Plus

Konferencja prasowa Maluch Plus

Data: 

poniedziałek, 30 Październik, 2017

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, s. 202

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 30 października,  o godzinie 11:30 w LUW odbędzie się konferencja prasowa dotycząca rządowego programu Maluch Plus. W konferencji udział wezmą wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i dyrektor wydziału polityki społecznej LUW Albin Mazurek. Celem spotkania z dziennikarzami jest zaprezentowanie zmian dotyczących programu.
 
 
***
 
Maluch plus to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
15.00
Podpisanie umów na budowę odcinka drogi ekspresowej S19

Podpisanie umów na budowę odcinka drogi ekspresowej S19

Data: 

poniedziałek, 30 Październik, 2017

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Kraśnik, Urząd Stanu Cywilnego, ul. Urzędowska 34

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w podpisaniu umowy na budowę odcinka S19 na trasie Janów Lubelski – Kraśnik. Wykonawcy STRABAG Sp. z o.o., STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.Strabag i Mota-Engil Central Europe wybudują trasę o łącznej długości 33 km.
 
W wydarzeniu wezmą udział m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Krzysztof Kondraciuk, dyrektor Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Stanisław Schodziński, burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk i przedstawiciele firm wykonujących zadanie.
 
Kontakt do organizatora konferencji: e-mail: media@mib.gov.pl, tel.: 22 630 11 22

Organizatorzy: 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 
 
9:00
Międzynarodowy kongres ekumeniczny

Międzynarodowy kongres ekumeniczny

Data: 

poniedziałek, 30 Październik, 2017

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Kościół akademicki KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski (CTW 113)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w międzynarodowym kongresie ekumenicznym „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00, uroczystą Jutrznią, w kościele akademickim KUL, pod przewodnictwem abp Stanisława Budzika. Następnie o godzinie  10:30, w CTW KUL, rozpocznie się pokaz filmu o KUL-u.
 
Na godzinę 10:35 zaplanowane jest  przemówienie wojewody.
 
Następnie, o godzinie 10:40 rozpoczną się obrady.  
 
Wojewoda obecny będzie do około godziny 11:00.
 
Trzydniowy kongres zakończy nabożeństwo luterańskie, 31 października, w dniu 500. rocznicy reformacji, w kościele ewangelicko-augsburskim Trójcy Świętej.
 
***
 
Obrady przypadną  w rocznicę trzech ważnych wydarzeń: 700-lecia  nadania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia reformacji, oraz 100-lecia  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Organizatorzy: 

Archidiecezja lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
miasto Lublin