pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
26
27
28
1
2
3
4
 
 
 
 
09.00
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie

Data: 

czwartek, 1 Marzec, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Plac Zamkowy, ul. Zamkowa; cmentarz przy ul. Unickiej; parafia pw. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19; ul. Nadbystrzycka/Jana Pawła II; ul. Filaretów/Jana Pawła II; Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Jana Pawła II 11; Plac Litewski

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie.
                                                                
W uroczystościach udział zapowiedzieli również członkowie Komitetu Organizacyjnego m.in. władze Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, lubelski kurator oświaty.
 
 
Program uroczystości:
 
Część I
Plac zamkowy, ul. Zamkowa
 
9.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym
 
1. Odegranie hymnu państwowego
2. Odebranie meldunku dowódcy uroczystości
3. Apel Pamięci
4. Salwa Honorowa
5. Wystąpienie wojewody Przemysława Czarnka
W imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego i swoim wieniec złoży wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, a także Komitet Organizacyjny.
 
Część II
cmentarz przy ul. Unickiej

10.30- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem-mogiłą zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej
Wieniec złoży wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Organizacyjnym
 
Część III 
parafia pw. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19

10.00 – Msza święta
Ok. 11.00pod koniec Mszy świętej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zabierze głos, a następnie z delegacją dzieci z przedszkoli i szkół z Lublina złoży kwiaty i zapali znicz pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, przy parafii pw. Michała Archanioła. Wojewoda złoży także wieniec wspólnie z Komitetem Organizacyjnym obchodów.
 
Część IV
Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych przy rondzie im. NSZ
(ul. Nadbystrzycka/Jana Pawła II)

11.20- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych
Wieniec złoży wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Organizacyjnym
 

Część V
Pomnik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy rondzie im. Zrzeszenia WiN
(ul. Filaretów/Jana Pawła II)

11.40- złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Wieniec złoży wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z Komitetem Organizacyjnym
 
Część VI
Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Jana Pawła II 11

12.00 - Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych” 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zabierze głos pod koniec mszy świętej. 
 
Część VII
Sala Akcji Katolickiej przy Kościele pw. Świętej Rodziny
ul. Jana Pawła II 11

13.00- Rozpoczęcie Konferencji Historycznej

 • wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • wręczenie medali Pro Patria m.in. dla członków Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym
 • wystąpienia odznaczonych
 • prezentacja serii monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez NBP

Program konferencji historycznej:

 • wystąpienie Artura Piekarza (IPN)na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Projekcja filmu Arkadiusza Gołębiowskiego „Kochankowie z lasu”
 • Rozstrzygnięcie I etapu regionalnego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
 • Projekcja filmu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”

W trakcie uroczystości będzie możliwość Obejrzenia wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna >>Inka<< 1928-1946”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.
 
Część VIII
Plac Litewski
18.00 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Udział bierze wojewoda lubelski Przemysław Czarnek
 
Część IX
Scena na Placu Zamkowym

godz. 18.30 – przemówienia weteranów, wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
Komitet Organizacyjny
 
 
09.00
Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”

Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”

Data: 

piątek, 2 Marzec, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Błękitna, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w Konferencji Regionalnej „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”.
 
Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Program konferencji:
 
9.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
 
10.10 – 10.10
Otwarcie konferencji – wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
 
10.10 - 10.20
Uhonorowanie osób zasłużonych na rzecz rejestracji stanu cywilnego
 
 
10.20 – 10.50
Sesja pierwsza:
Wystąpienie przedstawiciela Ministra Cyfryzacji - Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Piotr Gajewski
 
Wystąpienie przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Naczelnik Wydziału Rejestracji w Departamencie Spraw Obywatelskich Barbara Łapińska - "Zamierzenia resortu spraw wewnętrznych w zakresie rejestracji stanu cywilnego"
 
10.50 – 11.30
Sesja druga:
Uhonorowanie kierowników, zastępców, pracowników urzędów stanu cywilnego Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz wręczenie listów gratulacyjnych Wojewody Lubelskiego
 
Uhonorowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli medalem czasopisma Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
 
11.30 – 13.00
Sesja trzecia:
Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, rejestracji
stanu cywilnego oraz prawa rodzinnego:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Małgorzata Koszewska – Zmiany w ochronie danych osobowych w kontekście RODO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Puławach Dorota Lisowska – Uznanie ojcostwa
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie Anna Zarzeczna – Kilka uwag na temat zamieszczania wzmianki dodatkowej na podstawie rozstrzygnięć państw obcych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubartowie Monika Derecka – Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce
 
13.00 – 13.40
Przerwa kawowa – poczęstunek
 
13.40 – 14.50
Sesja czwarta:
Prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda - Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz inne zagadnienia międzynarodowe w praktyce USC (kazusy)
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli Sławomir Wojciechowski – Komunikacja elektroniczna usc z otoczeniem
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, Redaktor Naczelny periodyku naukowego „Metryka, Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” dr Piotr Kasprzyk – Zmiany w aktach stanu cywilnego (kazusy)
 
14.50 – 15.10
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
 
Udział wojewody lubelskiego Przemysława Czarrnka jest przewidziany do ok. 10.45.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział w Lublinie
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina – wydawca ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”
Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11.00
Uroczysta zbiórka w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady

Uroczysta zbiórka w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady

Data: 

piątek, 2 Marzec, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska), ul. Zbigniewa Herberta 49

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystej zbiórce służb mundurowych Garnizonu Lublin, z zachowaniem ceremoniału wojskowego.
 
Celem zbiórki jest uroczyste powitanie i złożenie gratulacji Dowódcy LITPOLUKRBRIG płk. Zenonowi Brzuszko, który w dniu 1 marca 2018 otrzymał nominację na stopień generała brygady.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 11.30.

Organizatorzy: 

Batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady
 
 
17:00
Konferencja: Poszukiwania Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie

Konferencja: Poszukiwania Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie

Data: 

piątek, 2 Marzec, 2018

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, ul. Wodopojna 2

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbędzie się konferencja popularno-naukowa poświęcona tematowi poszukiwań Żołnierzy Wyklętych, ofiar totalitaryzmu komunistycznego oraz podziemia niepodległościowego.
 
Program spotkania:
 
 - Marcin Krzysztofik (dyrektor IPN Lublin) - Poszukiwania pochówków ofiar systemu komunistycznego na Lubelszczyźnie.
 
- Artur Piekarz (Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie) - Prace poszukiwawcze na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie w 2017 r.
 
- dr Daniel Piekaruś (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie) - Urząd Bezpieczeństwa wobec podziemia niepodległościowego na Zamojszczyźnie w latach 1944-1947
 

- Łukasz Pasztaleniec (Oddziałowe Archiwum IPN w Lublinie) - Losy epigonów grupy Adama Kusza

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
 
 
15:00
Spotkania z mieszkańcami Urzędowa i Rokitna

Spotkania z mieszkańcami Urzędowa i Rokitna

Data: 

sobota, 3 Marzec, 2018

Godzina: 

15:00

Miejsce: 

Ośrodek Kultury w Urzędowie przy ul. Błażeja Dzikowskiego 1, Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitnie.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Urzędowa i Rokitna. Tematem spotkań  będzie bieżąca sytuacja polityczna w kraju, a także tematy istotne dla mieszkańców gminy.
 
Spotkanie z mieszkańcami Urzędowa rozpocznie się o godzinie 15:00 w Ośrodku  Kultury w Urzędowie przy ul. Błażeja Dzikowskiego 1.
 
Spotkanie z mieszkańcami Rokitna rozpocznie się o godzinie 17:00 w budynku OSP.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew wraz z zespołem
 
 
13:00
Spotkania z mieszkańcami Sułowa, Potoka Górnego, Tarnogrodu

Spotkania z mieszkańcami Sułowa, Potoka Górnego, Tarnogrodu

Data: 

niedziela, 4 Marzec, 2018

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Budynek OSP w Sułowie, gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym, gminny Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami  Sułowa, Potoka Górnego, Tarnogrodu. Tematem spotkań  będzie bieżąca sytuacja polityczna w kraju, a także tematy istotne dla mieszkańców gminy.
 
Spotkanie z mieszkańcami Sułowa rozpocznie się o godzinie 13:00 w budynku OSP w Sułowie.
 
Spotkanie z mieszkańcami Potoka Górnego rozpocznie się o godzinie 15:30 w budynku GOK w Potoku Górnym.
 
Spotkanie z mieszkańcami Tarnogrodu rozpocznie się o godzinie 17:30 w budynku GOK w Tarnogrodzie.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew wraz z zespołem
 
 
9:00
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radecznicy

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radecznicy

Data: 

niedziela, 4 Marzec, 2018

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Bazylika Objawień Św. Antoniego w Radecznicy, remiza OSP w Radecznicy – budynek Urzędu Gminy w Radecznicy, I piętro

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysław Czarnka  w Radecznicy odbędą się uroczystości  z okazji  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach udział wezmą przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, samorządowcy, młodzież szkolna i grupy rekonstrukcyjne. Obecni będą m.in. Dariusz Pilarski wnuk płk. Mariana Pilarskiego, Wacława Pilarska  synowa płk. Mariana Pilarskiego, Zygmunt Bizior  syn kpt. Stanisława Biziora, Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP.
 
Uroczystości rozpoczną się o godzinie  8:45
 
Bazylika Objawień Św. Antoniego w Radecznicy
 
8:45 – wprowadzenie Asysty Honorowej, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i społecznych na plac przy Krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK w Bazylice w Radecznicy
 
Wojewoda lubelski będzie na uroczystości od godz. 9.00
 
9:00 – Rozpoczęcie uroczystości, odegranie Hymnu Narodowego
 
9:05 – Przywitanie uczestników przez organizatora
 
9:10 – Przemówienie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka
 
9:20 – Apel Pamięci
 
9:30 – Salwa Honorowa
 
9:40 – Złożenie wieńców w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK
 
9:50 – Odegranie sygnału „Cisza”
 
9:55 – Wprowadzenie pocztów sztandarowych do Bazyliki
 
10:00 – Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w 66 Rocznicę Śmierci płk. Mariana Pilarskiego i kpt. Stanisława Biziora
 
- Wojewoda zabierze  głos na zakończenie Mszy Świętej
 
11:00 – Start Biegu Tropem Wilczym (start przy wejściu do krypty Bazyliki, meta za urzędem gminy)
 
11:15 – zakończenie biegu, wręczenie nagród i poczęstunek
 
Wojewoda dokonuje dekoracji uczestników biegu medalami w asyście ppłk. Mariana Pawełczaka ps. „Morwa”, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka i Wójta Gminy Radecznica Mariana Szupra.
 
12:00 – zakończenie uroczystości
 
12:05 – po zakończeniu uroczystości wojewoda złoży wieniec w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK w podziemiach Bazyliki Objawień Św. Antoniego w Radecznicy w asyście pracowników Urzędu Wojewódzkiego oraz członków rodzin żołnierzy wyklętych i kombatantów.
 
Uroczystości zakończą się około godziny 12:00.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Głos Bohatera, Światowy Związek Żołnierzy AK o. Zamość, Urząd Gminy Radecznica, Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy
 
5
6
7
8
9
10
11
 
10:00
Przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących

Przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących

Data: 

poniedziałek, 5 Marzec, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i głównego geodety kraju minister Grażyny Kierznowskiej odbędzie się przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących.
 
Program spotkania:
 
10.00 – uroczyste przekazanie atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących
·    wprowadzenie do uroczystości
·   wystąpienie minister Grażyny Kierznowskiej
·    wystąpienie wojewody lubelskiego
·   przekazanie atlasów (5 atlasów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie i 10 atlasów dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubelski)
 
Minister i wojewoda dokonują wspólnego wręczenia atlasów
 
10.30 – zakończenie uroczystości
 
 
***
 
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazał  nieodpłatnie „Atlasy świata dla niewidomych i słabowidzących” zainteresowanym szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.
Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników.
Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy głównym geodecie kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.

Organizatorzy: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 
 
12:00
Uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS

Uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS

Data: 

poniedziałek, 5 Marzec, 2018

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Stacja PKP LHS Zamość Bortatycze

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela odbędzie się uroczystość otwarcia centrum sterowania ruchem kolejowym – Zamość Bortatycze LHS.
 
Program spotkania:
 
12.00 – przyjazd gości;  uroczyste przecięcie  wstęgi – z udziałem m.in. wojewody lubelskiego. Będzie też  pamiątkowe zdjęcie przed wejściem do nastawni.
 
12.15 – rozpoczęcie części merytorycznej konferencji (w Sali szkoleń w budynku nastawni)
 
1.   Przemówienia:
 
  Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb
 
  Andrzej Bittel podsekretarz stanu w MI
 
  Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP
 
   Przemysław Czarnek wojewoda lubelski
 
   Mirosław Andrzej Antonowicz - Członek Zarządu PKP
 
  2.   Projekcja filmu z realizacji prac
12.30 – prezentacja urządzeń na nastawni, sesja pytań i odpowiedzi dla przedstawicieli mediów.
 
Podział gości na 2-3 grupy:
 
- wejście do serwerowni aż do stanowiska dyżurnych ruchu
- na koniec grupy zwiedzają lokomotywownię
 
 
***
 
Centrum sterowania ruchem kolejowym uruchomiła PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Zwiększy ono bezpieczeństwo i przepustowość LHS. Komputerowe centrum sterowania zostało zaprojektowane, zaprogramowane i zrealizowane przez polskich inżynierów z Zakładów Automatyki Kombud. Inwestycja wpisała się  rządową strategię modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej w Polsce.

Organizatorzy: 

PKP LHS
 
 
10.00
Lekcja wychowania obywatelskiego

Lekcja wychowania obywatelskiego

Data: 

wtorek, 6 Marzec, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin, Gabinet Wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w lekcji wychowania obywatelskiego. Podczas spotkania wojewoda zaprezentuje odznaczenia państwowe, przybliży zadania jakie wykonuje wojewoda.Wcześniej uczniowie zapoznają się z historią gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Uczestnicy lekcji, uczniowie klasy trzeciej z oddziału gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie,  otrzymają przypinki z logo NIEPODLEGŁA. Będzie także możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia.
 
Wojewoda uczestniczyć będzie w lekcji do ok. 10.20. Obecność uczniów w urzędzie zakończy się grą sytuacyjną „Kompromis w sprawie drogi”, która potrwa do ok. 11.20.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
09.30
Wręczenie promes na zabezpieczenie wąwozów lessowych i umów na dotację budowy dróg lokalnych

Wręczenie promes na zabezpieczenie wąwozów lessowych i umów na dotację budowy dróg lokalnych

Data: 

środa, 7 Marzec, 2018

Godzina: 

09.30

Miejsce: 

Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy promesy na zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją. Promesy dotacji celowych przyznane zostały przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje na łączną kwotę ponad 6,1 mln zł otrzymało w sumie 29 gmin i 2 powiaty.
 
Podczas spotkania zostaną także wręczone umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowy zostaną podpisane z włodarzami 8 powiatów, 26 gmin.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 10.30.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11.00
Msza święta w 69. rocznicę śmierci Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Msza święta w 69. rocznicę śmierci Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Data: 

środa, 7 Marzec, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Lublinie, al. Racławickie 20

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył we Mszy świętej w intencji śp. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” z okazji 69.rocznicy śmierci.
 
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 12.00.

Organizatorzy: 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie
 
 
11.00
Konferencja prasowa dotycząca projektu: „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”

Konferencja prasowa dotycząca projektu: „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”

Data: 

środa, 7 Marzec, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Dworzec kolejowy w Białej Podlaskiej

Opis wydarzenia: 

Pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej Tomasz Gontarz weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej projektu„Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”.
 
Agenda konferencji:
11:00
– rozpoczęcie konferencji
– omówienie zakresu projektu i harmonogramu prac
– czas dla mediów, rozmowy kuluarowe
12:00 – 12:30 wizyta techniczna na terenie inwestycji

Organizatorzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
 
 
 
10.40
110 rocznica urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza „Zawiszy” i 100 rocznicy urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza „Doliwa”

110 rocznica urodzin mjr. Jerzego Olgierda Iłłakowicza „Zawiszy” i 100 rocznicy urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza „Doliwa”

Data: 

sobota, 10 Marzec, 2018

Godzina: 

10.40

Miejsce: 

Kaplica w Łaziskach

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył we Mszy świętej w 110. rocznicę urodzin mjra Jerzego Olgierda Iłłakowicza „Zawiszy” i w 100. rocznicę urodzin ppor. Witolda Iłłakowicza „Doliwa”.
 
Program uroczystości:
10:40 – zbiórka pocztów sztandarowych i formacji mundurowych przed kaplicą w Łaziskach
11:00 – wręczenie rodzinie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego śp. mjr. Jerzemu Iłłakowiczowi
11.05 – powitanie uczestników
11.10 – Msza święta pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Kozaka
12.00 – poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowych tablic w kaplicy, odczytanie listu od ministra Jana Józefa Kasprzyka
12.10 – prelekcja historyczna dra Rafała Drabika IPN Oddział Lublin
 
Udział wojewody jest przewidziany do ok. 13.00

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski
Prezes Fundacji Wiara i Wola Małgorzata Iłłakowicz
 
 
15.00
Spotkanie wojewody z mieszkańcami Janowca n. Wisłą

Spotkanie wojewody z mieszkańcami Janowca n. Wisłą

Data: 

sobota, 10 Marzec, 2018

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu n. Wisłą, ul. Plac Wolności 1

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Janowca n. Wisłą.
 
Tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja polityczna w kraju, a także tematy istotne dla mieszkańców gminy.
 
Na spotkaniu będą obecni posłowie na Sejm RP Sylwester Tułajew i Krzysztof Szulowski.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz.16.30

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew wraz z zespołem
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
09.30
Konferencja prasowa nt. dekomunizacji pomników

Konferencja prasowa nt. dekomunizacji pomników

Data: 

poniedziałek, 12 Marzec, 2018

Godzina: 

09.30

Miejsce: 

Sala nr 100, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji prasowej nt. dekomunizacji pomników. Celem konferencji jest przybliżenie uwarunkowań prawnych i rzeczowych obecnego etapu procesu dekomunizacji.
 
W konferencji będą uczestniczyć także: dr Rafał Drabik z Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Lucjan Osiecki kierownik z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa LUW.
 
Po konferencji prasowej, ok. godz. 9.55 planowane jest przejście na Salę Błękitną, gdzie w konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele gmin i powiatów z województwa lubelskiego.
 
Plan konferencji:
 

 • Przywitanie gości
 • Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • Prezentacja nt. zakazu propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych przez pomniki i nt. komunalizacji – Lubelski Urząd Wojewódzki Lucjan Osiecki, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski i przedstawiciel IPN

 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 10.30.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
17.00
Uroczysta promocja książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia”

Uroczysta promocja książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia”

Data: 

wtorek, 13 Marzec, 2018

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Plac Łokietka 1 (Ratusz, sala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystej promocji książki „Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia”.
W czasie spotkania promocyjnego książki przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego dr. hab. prof. KUL Przemysława Czarnka pt. „Współczesny wymiar potrzeby pamięci osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia”
 
Program spotkania:
Prowadzący: prof. dr hab. Karol Klauza
17.00-18.00
■ Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, Prezes TN KUL
Słowo od wydawcy
■ Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor KUL
Kardynał Stefan Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Wojewoda Lubelski Współczesny wymiar potrzeby pamięci osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia
■ Prof. dr hab. Karol Klauza, KUL
Lubelskie ślady obecności Księdza Stefana Wyszyńskiego
■ Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, UKSW
Nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedmiotem badań naukowych
■ Dr hab. Alina Rynio, KUL
Doktorancki przykład wykorzystania metody projektu  popularyzującego osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia
18.00-18.30- REFLEKSJE WOKÓŁ WYBRANYCH FORM UPAMIĘTNIANIA OSOBY I DZIEŁA PRYMASA TYSIĄCLECIA
■ Iwona Czarcińska, Instytut Prymasowski
Heroiczna codzienność życia Prymasa Tysiąclecia widziana oczyma świadka
■ Elżbieta Dmitrowska-Kaduk, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Aktualna działalność edukacyjna Stowarzyszenia
■ Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński
Specyfika działalności Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu
 
Udział wojewody jest przewidziany do ok 18.30. 

Organizatorzy: 

Towarzystwo Naukowe KUL
 
 
9.30
Wręczenie umów dofinansowania na rozwój dróg lokalnych

Wręczenie umów dofinansowania na rozwój dróg lokalnych

Data: 

środa, 14 Marzec, 2018

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Sala Konferencyjna Delegatury LUW w Zamościu, ul. Partyzantów 3

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek wręczy przedstawicielom 2 powiatów i 14 gmin umowy, w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 
Dzięki realizacji tych inwestycji zmodernizowanych zostanie lub powstanie nowych blisko 55 km dróg lokalnych.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 10.30.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09.00
Spotkanie pn. „Zasady zatrudniania oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP w świetle obowiązujących przepisów”

Spotkanie pn. „Zasady zatrudniania oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP w świetle obowiązujących przepisów”

Data: 

czwartek, 15 Marzec, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniu pn.  „Zasady zatrudniania oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP w świetle obowiązujących przepisów”. W wydarzeniu weźmie także udział m.in.: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk SG Jacek Szcząchor.
 
Spotkanie jest skierowane do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które powierzają lub pośredniczą w uzyskiwaniu przez cudzoziemców pracy na terytorium RP oraz do cudzoziemców, którzy pracują lub chcą podjąć pracę.
 
Spotkanie  ma na celu przybliżenie zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP oraz wykonywania pracy w świetle obowiązujących przepisów.
 
Wojewoda otworzy spotkanie. Jego udział jest przewidywany do godz. 09.10.
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
 
 
10.00
Konferencja prasowa dot. rozwoju turystyki w woj. lubelskim

Konferencja prasowa dot. rozwoju turystyki w woj. lubelskim

Data: 

czwartek, 15 Marzec, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala nr 100, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w konferencji prasowej dot. rozwoju turystyki na terenie woj. lubelskiego  oraz  powołania pełnomocnika wojewody ds. rozwoju turystyki w woj. Lubelskim.
 
W konferencji będą również uczestniczyć radny województwa lubelskiego Marek Wojciechowski oraz pełnomocnik wojewody ds. rozwoju turystyki w woj. lubelskim Mariusz Wicik.
 
Konferencja jest przewidziana do godz. 10.30.
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
14.00
Uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018

Uroczystość podpisania umów dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018

Data: 

czwartek, 15 Marzec, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Warszawa, budynek Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A Bączkowskiego (s. 107)

Opis wydarzenia: 

Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wezmą udział w  uroczystym podpisania umów dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018. W uroczystości będą uczestniczyć wojewodowie z wszystkich województw wraz  z 2 reprezentantami z każdego województwa – lubelskie będą reprezentować włodarze gminy Sawin i Międzyrzeca Podlaskiego.
 
W województwie lubelskim powstanie w tym roku 7 placówek, tj. 4 Dzienne Domy „Senior+” (Gmina Biłgoraj, liczba miejsc – 15, Miasto Chełm liczba miejsc – 30, Gmina Sawin, liczba miejsc – 15, Powiat Zamojski, liczba miejsc – 30) oraz 3 Kluby „Senior+” (Miasto Kraśnik, liczba miejsc – 15, Gmina Międzyrzec Podlaski, liczba miejsc – 32 i Gmina Wierzbica, liczba miejsc – 40). Ponadto 10 już istniejących Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w ramach Programu otrzyma dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie. W 2018 r. na realizację Programu "Senior+" w województwie lubelskim przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 507 665,32 zł.
 
Program uroczystości:
 
14:00-14:03 - Rozpoczęcie uroczystości
14:03-14:13 - Wystąpienie Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło
14:13-14:20 - Wystąpienie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej
14:20-14:30 - Skecz w wykonaniu seniorów z Dziennego Domu „Senior” w Miedznej Drewnianej
14:30-15:20 - Podpisywanie umów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
15:20-15:25 - Family photo
15:25-15:30 - Podsumowanie i zakończenie uroczystości
 
 
Udział wojewody jest przewidywany do ok. 15.30.
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
11.00
Podpisanie porozumień w ramach Programu wspierania przez PGE szkolnictwa zawodowego

Podpisanie porozumień w ramach Programu wspierania przez PGE szkolnictwa zawodowego

Data: 

piątek, 16 Marzec, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, I piętro, sala konferencyjna B2

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w podpisaniu porumień w ramach Programu wspierania przez PGE szkolnictwa zawodowego.
 
Program uroczystości:
 
11:00 -  otwarcie spotkania

 • Powitanieprzez gospodarza miejsca - P. Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja
 • Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • Prezentacjadotycząca wsparcia kształcenia zawodowego i współpracy PGE Dystrybucja ze szkołami – P. Gabriela Stolarczyk-Zadęcka, Dyrektor Departamentu HR PGE Dystrybucja. 
 • Podpisanie porozumień
 • Podziękowania, wspólne zdjęcie

 
11:30 – Briefing prasowyw którym będą uczestniczyć: zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w  Ministerstwie Edukacji Narodowej Elżbieta Denejko, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, prezes Zarządu PGE Dystrybucja Wojciech Lutek i  dyrektor Departamentu HR PGE Dystrybucja Gabriela Stolarczyk- Zadęcka.
 
Briefing odbędzie się w tej samej Sali, potrwa ok. 15 minut.
 
Szkoły biorące udział w podpisaniu porozumień:

 • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
 • Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
 • Zespół Szkół Technicznych  im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej
 • Zespół Szkół im. H. i K. Gnolińskich w Siennicy
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3   im. Armii Krajowej w Zamościu

Błąd zapytania
Błąd zapytania
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

PGE Dystrybucja S.A.
 
 
9.30
Konferencja prasowa dot. profilaktyki i zwalczania ASF

Konferencja prasowa dot. profilaktyki i zwalczania ASF

Data: 

piątek, 16 Marzec, 2018

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

W konferencji prasowej  dot. profilaktyki i zwalczania afrykańskiego pomoru świń wezmą udział między innymi: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor PIWet-PIB w Puławach dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Niemczuk.
 
Celem konferencji jest przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich.
 
Na konferencji prasowej dźwięk będzie dostępny za pośrednictwem „kostki dziennikarskiej”.
 
Po konferencji prasowej, ok. godz. 9.55 planowane jest przejście na Salę Błękitną, gdzie rozpocznie się konferencja „ASF – profilaktyka i zwalczanie”.
 
Plan konferencji:
 
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji – wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
 
1015 – 10.55 – Administracyjne metody zwalczania ASF – podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski
 
10.55 – 11.30 - Afrykański pomór świń: epidemiologia i występowanie – dyrektor PIWet-PIB w Puławach dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Niemczuk
 
11.30 – 11.55 – przerwa kawowa
 
11.55- 12.25 – Kategoryzacja gospodarstw – zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski
 
12.45 – 13.20 – System rekompensat dla hodowców objętych programem zwalczania ASF – dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Bożena Polak
 
13.20 – 13.50 – Zadania i obowiązki hodowców i organów administracji publicznej w zakresie zwalczania ASF – przedstawiciel lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Szczubiał
 
12.25 – 14.00 – Działania podejmowane na terenie  województwa lubelskiego w zakresie zwalczania ASF oraz zakończenie konferencji – wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9:00
100. rocznica urodzin sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”

100. rocznica urodzin sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”

Data: 

sobota, 17 Marzec, 2018

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach, ul. Lubelska 1, pomnik sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, ul. Lubelska - Rynek, cmentarz parafialny w Piaskach, Al. Niepodległości.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek obecny będzie na uroczystościach z okazji 100. rocznicy urodzin sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”. W wydarzeniu udział weźmie rodzina Józefa Franczaka, m.in. syn Marek Franczak.
 
Program uroczystości:
 
Część I
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach, ul. Lubelska 1
 
9:00 msza św. w intencji śp. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”
- Wojewoda zabierze głos na zakończenie mszy świętej
- Prelekcja pracownika IPN Oddział w Lublinie
 
Część II
Pomnik sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, ul. Lubelska,  Rynek
 
10:30  złożenie kwiatów pod pomnikiem sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” (Rynek)
- Wojewoda złoży wieniec pod pomnikiem „Lalusia”
 
Część III
Cmentarz Parafialny w Piaskach, Al. Niepodległości
 
10:45  Zapalenie zniczy na grobie śp. Józefa Franczaka.
- Wojewoda złoży wiązankę i zapali  znicz na grobie „Lalusia”
 
 
***
 
Józef Franczak ps. „Laluś” spędził w konspiracji łącznie 24 lata (1939–1963). Sierżant Wojska Polskiego (pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika), uczestnik wojny obronnej Polski 1939, później związany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.
Józef Franczak został zastrzelony 21 października 1963 r. W nocy, ciało przewieziono do Akademii Medycznej w Lublinie. Pochówku bezimiennego, służby dokonały potajemnie, na cmentarzu przy ul. Unickiej. Cztery dni później, w nocy, rodzina wykopała jego nagie, pozbawione głowy ciało i dokonała godnego złożenia zwłok do grobu. Od 2007 roku IPN prowadził śledztwo, które doprowadziło do odnalezienia głowy Lalusia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Trzeci pogrzeb Lalusia odbył się 26 marca 2015 w Piaskach.

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny w Lublinie
 
 
10:30
Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Data: 

niedziela, 18 Marzec, 2018

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

kościół rzymskokatolicki pw. św. Anny w Lubartowie, plac przy ul. Juliusza Słowackiego 8 w Lubartowie

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka na placu przy ul. Juliusza Słowackiego 8 w Lubartowie o godzinie 12:15 odbędzie się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej  2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 
Przysięgę poprzedzi msza św. Rozpocznie się o godzinie 10:30 w kościele pw. św. Anny.
 
Wojewoda obecny będzie od godziny 10:30 – 12:20.

Organizatorzy: 

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”
 
 
13:00
Spotkania z mieszkańcami gmin: Komarów, Miączyn, Sitno

Spotkania z mieszkańcami gmin: Komarów, Miączyn, Sitno

Data: 

niedziela, 18 Marzec, 2018

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Świetlica w Zubowicach w gminie Komarów, OSP Kotlice w gminie Miączyn, GOK w Sitnie

Opis wydarzenia: 

 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami gmin: Komarów, Miączyn i Sitno. Tematem spotkań  będzie bieżąca sytuacja polityczna w kraju, a także tematy istotne dla mieszkańców gmin.
 
13:00 Świetlica w Zubowicach w gminie Komarów (wojewoda obecny od godziny 14:30)
15:00 OSP Kotlice w gminie Miączyn
17:00 GOK w Sitnie

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew wraz z zespołem
 
19
20
21
22
23
24
25
 
11:00
Spotkanie informacyjne FIO 2018

Spotkanie informacyjne FIO 2018

Data: 

poniedziałek, 19 Marzec, 2018

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Sali Kolumnowej LUW w Lublinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018. Spotkanie, zorganizowanedla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Podczas spotkania przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawią możliwości pozyskania finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach programu oraz odpowiedzą na pytania i wątpliwości.
 
***
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne, prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.
 
Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

Organizatorzy: 

Wojewoda lubelski, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 
 
13.00
Wręczenie umowy na drogę w Łukowie

Wręczenie umowy na drogę w Łukowie

Data: 

poniedziałek, 19 Marzec, 2018

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Łuków, Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, sala 107

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy burmistrzowi Dariuszowi Szustkowi umowę dotacji na budowę ul. Polnej w Łukowie. Jest to dotacja w ramachtegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 
Rozpoczęcie spotkania o godz. 13
 

 • Przywitanie gości
 • Wręczenie umowy
 • Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • Wypowiedzi dla mediów

 
Zakończenie spotkania ok. 13.15.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
8.30
„SpoKREWnieni służbą” w LUW

„SpoKREWnieni służbą” w LUW

Data: 

wtorek, 20 Marzec, 2018

Godzina: 

8.30

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Od 1 marca 2018 roku na terenie województwa lubelskiego prowadzone jest ogólnopolska akcja zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Inicjatywa związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i ma na celu uczczenie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew dla Polski, a także – poprzez oddanie krwi – konkretną pomoc chorym i ofiarom wypadków.
 
Do udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi „spoKREWnieni służbą” są zaproszeni wszyscy zdrowi i pełnoletni mieszkańcy województwa lubelskiego. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: spoKREWnieni służbą”.
 
Główna zbiórka krwi odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 
 
 
12.30
Konferencja prasowa nt. „Inwestycje w drogi lokalne z dużym wsparciem rządu”

Konferencja prasowa nt. „Inwestycje w drogi lokalne z dużym wsparciem rządu”

Data: 

czwartek, 22 Marzec, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Sala nr 100, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w konferencji prasowej nt. dodatkowych środków na budowę dróg gminnych i powiatowych w województwie lubelskim z Rządowego programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
 
Celem konferencji jest przybliżenie szczegółów programu dofinansowania budowy dróg. Przedstawione zostaną: powiązanie programu ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, cele szczegółowe programu, sposoby jego realizacji, przedmiot wsparcia w ramach programu, adresaci programu i jego budżet oraz podział ról przy realizacji programu.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 13.00.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11.30
Lekcja wychowania obywatelskiego

Lekcja wychowania obywatelskiego

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Gabinet Wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w lekcji wychowania obywatelskiego. Podczas lekcji uczniom przekazane zostaną podstawowe informacje na temat działalności LUW oraz specyfiki pracy w administracji publicznej. Wojewoda opowie też o kompetencjach i codziennej pracy wojewody, a także odpowie na pytania uczestników lekcji.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
12.00
Spotkanie wielkanocne służb mundurowych

Spotkanie wielkanocne służb mundurowych

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Sala konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w uroczystym spotkaniu służb mundurowych województwa lubelskiego z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
 
Program spotkania:
 
12.00– rozpoczęcie uroczystości

 • wystąpienie komendanta wojewódzkiego policji
 • wystąpienie wojewody lubelskiego
 • słowo JE bp. Mieczysława Cisło
 • wspólne składanie życzeń

13.00– zakończenie uroczystości 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 13.00.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
12.00
Spotkanie wielkanocne służb mundurowych

Spotkanie wielkanocne służb mundurowych

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Sala konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk będą uczestniczyć w uroczystym spotkaniu służb mundurowych województwa lubelskiego z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 13.00.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 
 
13.30
Posiedzenie Konwentu Politechniki Lubelskiej

Posiedzenie Konwentu Politechniki Lubelskiej

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

13.30

Miejsce: 

Sala posiedzeń Senatu PL, ul. Nadbystrzycka 38D (rektorat)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w Konwencie Politechniki Lubelskiej. Program Konwentu przewiduje, m.in: prezentację działalności dydaktycznej PL, Biura Karier PL, a także dyskusję nt. współpracy między firmami a Politechniką Lubelską w zakresie praktyk, staży i prac dyplomowych
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 14.30.

 
 
9.30
Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Pomnik Nieznanego Żołnierza, Plac Litewski, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek złoży kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w rocznicę wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 09.45

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9.45,10.30
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów

Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów

Data: 

piątek, 23 Marzec, 2018

Godzina: 

9.45,10.30

Miejsce: 

ul. Krakowskie Przedmieście 60, Lublin; Multikino w Galerii Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek przy asyście honorowej Wojska Polskiego złoży wieniec pod tablicą upamiętniająca bł. Kazimierę Wołowską. Następnie wojewoda uda się do Multikina w Galerii Olimp, gdzie będzie uczestniczył w spotkaniu ze Sprawiedliwymi z Lubelszczyzny.
 
Program spotkania:
 
10.30 – otwarcie spotkania  
10.35 - wystąpienie Wojewody Lubelskiego
10.40 - Spotkanie ze Sprawiedliwymi z Lubelszczyzny
11.15 – projekcja filmów: „Stella”, „Życie za życie”

Organizatorzy: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
 
 
10.00
Wojewoda na Jarmarku Lubelskim

Wojewoda na Jarmarku Lubelskim

Data: 

sobota, 24 Marzec, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Jarmark Lubelski, ul. Lubartowska 77, Lublin

Opis wydarzenia: 

W sobotę przed Niedzielą Palmową wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek weźmie udział w Jarmarku Lubelskim. Odbywa się on w każdą sobotę miesiąca w godzinach 08:00- 13:00. Wystawiają się na nim liczni lokalni producenci żywności ekologicznej i naturalnej oraz rękodzielnicy i artyści.
 
Lubartowska 77 to budynek z wyjątkową historią i ciekawą industrialną architekturą. Mieściła się w nim słynna fabryka wag, której początki sięgają XIX wieku.

Organizatorzy: 

Jarmark Lubelski
 
 
26
27
28
29
30
31
1
 
10.45
Wręczenie pakietów niepodległościowych

Wręczenie pakietów niepodległościowych

Data: 

poniedziałek, 26 Marzec, 2018

Godzina: 

10.45

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

12 osób, które ukończyło 18 rok życia i po raz pierwszy złożyło wniosek o paszport odbierze dokumenty wraz z pakietem patriotycznym. Wręczy je wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. W kopercie znajdzie się: polska flaga wraz z miniprzewodnikiem dotyczącym szacunku do flagi, barw narodowych i hymnu oraz znaczek z logo Niepodległej.
 
Udział wojewody przewidziany jest do godz. 11.15.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.30
Konferencja prasowa dotycząca przekazania pieniędzy od szkół i KUL ze zbiórki „Lubelszczyzna dla Syrii”

Konferencja prasowa dotycząca przekazania pieniędzy od szkół i KUL ze zbiórki „Lubelszczyzna dla Syrii”

Data: 

poniedziałek, 26 Marzec, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Hol Gmachu Głównego KUL, Lublin, Al. Racławickie 14 (I piętro)

Opis wydarzenia: 

Konferencja będzie okazją do pierwszego wstępnego podsumowania akcji „Lubelszczyzna dla Syrii” oraz podziękowania instytucjom i osobom, które już w nią się zaangażowały. Puszki z pieniędzmi zebranymi przez uczniów lubelskich szkół oraz studentów KUL podczas akcji prowadzonej w instytucjach edukacyjnych zostaną przekazane Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 
W briefingu wezmą udział: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk oraz ks. Mariusz Boguszewski reprezentujący Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
9.00
Konferencja prasowa dotycząca realizacji programu Rodzina 500+

Konferencja prasowa dotycząca realizacji programu Rodzina 500+

Data: 

wtorek, 27 Marzec, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala 100, LUW w Lublinie, ul Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Rządowy program Rodzina 500 plus funkcjonuje już dwa lata. Jego istotą jest objęcie świadczeniem wychowawczym możliwie szerokiego kręgu osób posiadających na swoim utrzymaniu dzieci, realizując tym samym trzy podstawowe cele: cel pronatalistyczny, inwestycję w kapitał ludzki oraz redukcję ubóstwa wśród najmłodszych.
 
Konferencja dotyczyć będzie realizacji programu Rodzina 500 plus, w okresie od IV 2016 r. do III 2018 r., w województwie lubelskim. Uczestniczyć w niej będzie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rodziny Tomasz Pitucha.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.30
Konferencja szkoleniowa dotycząca realizacji programów edukacyjnych: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?” w województwie lubelskim

Konferencja szkoleniowa dotycząca realizacji programów edukacyjnych: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?” w województwie lubelskim

Data: 

wtorek, 27 Marzec, 2018

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Sala Błękitna, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy konferencję poświęconą realizacji programów edukacyjnych: „Podstępne WZW” i „Znamię! Znam je?”, w województwie lubelskim.
 
W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworach Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubelskiego, we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei, rozpoczęła realizację dwóch programów edukacyjnych w 70 szkołach ponadpodstawowych: „Podstępne WZW”, dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV (wirusów  sprawczych zapaleń wątroby) i „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”.
 
Konferencja realizowana jest we współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 
 
11.30
Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Data: 

środa, 28 Marzec, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Urząd Marszałkowski w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, sala konferencyjna (II piętro)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie zostaną poruszone tematy związane ze zmianami w Kodeksie  Pracy (podsumowanie Komisji Kodyfikacyjnej) oraz usunięciem z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego.

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski w Lublinie