Kwiecień 2018

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
12.30
Spotkanie z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem ws. Konstytucji dla Nauki

Spotkanie z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem ws. Konstytucji dla Nauki

Data: 

wtorek, 3 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniu z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. Spotkanie odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.
 
Minister Gowin zaprezentuje założenia reformy szkolnictwa wyższego „Konstytucji dla Nauki”, która będzie realizowana od 1 października 2018 r.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
14.30
Spotkanie dla samorządowców dot. nowego programu drogowego

Spotkanie dla samorządowców dot. nowego programu drogowego

Data: 

wtorek, 3 Kwiecień, 2018

Godzina: 

14.30

Miejsce: 

Sala Błękitna, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów województwa lubelskiego zostali zaproszeni na spotkanie z zespołem ds. realizacji w naszym regionie Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, w którym uczestniczył będzie także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Spotkanie jest wynikiem rozmów i szkolenia przeprowadzonego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie dla zespołów regionalnych odpowiedzialnych za wdrażanie tego Programu, podczas którego wyjaśniono wątpliwości zgłaszane przez samorządowców w poprzednim tygodniu,  także te z  województwa lubelskiego, .

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
8.30
Briefing podsumowujący akcję „SpoKREWnieni służbą”

Briefing podsumowujący akcję „SpoKREWnieni służbą”

Data: 

czwartek, 5 Kwiecień, 2018

Godzina: 

8.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala nr 100, ul. Spokojna 4, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w briefingu podsumowującym zbiórkę krwi prowadzoną w ramach akcji „SpoKREWnieni służbą” w województwie lubelskim.
 
W briefingu weźmie także udział dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie dr n. med. Elżbieta Puacz.
 
Udział wojewody jest przewidziany do godz. 8.50.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9.00
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i briefing dot. Wód Polskich

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i briefing dot. Wód Polskich

Data: 

piątek, 6 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

W spotkaniu roboczym Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wezmą udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, który przedstawi informację na temat stanu Wód Polskich i przygotowania woj. lubelskiego do ochrony przeciw powodzi i suszy.
 
O godz. 10, w sali nr 100 LUW w Lublinie, odbędzie się briefing z udziałem prezesa Przemysława Dacy i wojewody Przemysława Czarnka, poświęcony zagadnieniom poruszanym na Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
9.15
Konferencja prasowa dot. pomocy dla rolników w związku z ASF

Konferencja prasowa dot. pomocy dla rolników w związku z ASF

Data: 

poniedziałek, 9 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.15

Miejsce: 

sala nr 100, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR, Anna Kusiak-Janiec, z-ca dyrektora lubelskiego oddziału ARiMR oraz Paweł Piotrowski, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, będą uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej pomocy dla rolników w związku z ASF.
 
Przedstawione zostaną informacje o przekazanej i zaplanowanej na najbliższy czas pomocy finansowej dla rolników wypłacanej w imieniu rządu przez ARiMR.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
16.30
Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Data: 

wtorek, 10 Kwiecień, 2018

Godzina: 

16.30

Miejsce: 

Plac Litewski, budynek klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 oraz kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w obchodach 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, które będą przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
 
Podczas apelu pamięci na pl. Litewskim odczytanych zostanie 96 nazwisk ofiar katastrofy smoleńskiej przez dwójkę uczniów, radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz zapalonych zostanie 96 zniczy przez harcerzy z ZHP, ZHR, Zawiszaków oraz uczniów klas mundurowych z lubelskich szkół.
 
Pod tablicą, upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście, wojewoda wraz ze Społecznym Komitetem Honorowym, złoży wieniec.
 
O godz. 18.00 odprawiona zostanie msza św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej pod przewodnictwem  JE abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, w której uczestniczyć będzie wojewoda. Po mszy św. złoży wieniec pod tablicą na placu przy kościele.

Organizatorzy: 

Wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin, NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego i Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
8.30
Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz modlitwa za duszę śp. Edwarda Wojtasa

Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz modlitwa za duszę śp. Edwarda Wojtasa

Data: 

wtorek, 10 Kwiecień, 2018

Godzina: 

8.30

Miejsce: 

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, wejście od ul. Białej, Sekcja 21 A

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystości, związanej z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złoży wieniec oraz zapali znicze w imieniu Prezydenta RP oraz Premiera RP na grobie śp. Edwarda Wojtasa, polskiego polityka i samorządowca, w latach 2002–2003 i 2005–2006 marszałka województwa lubelskiego, od 2007 do 2010 posła na Sejm VI kadencji. Podczas składania wieńca towarzyszyć mu będzie rodzina E. Wojtasa.
 
Wcześniej wojewoda weźmie udział we mszy św. sprawowanej w intencji tragicznie zmarłego posła w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Lublinie przy ul. Ponikwoda 32.Uroczystości na cmentarzu przy ul. Lipowej towarzyszyć będzie wojsko. Przy grobie zostaną wystawione warty honorowe. Składanie wieńców Prezydenta RP oraz Premiera RP będzie odbywać się w asyście wojskowej. Wydarzenie zakończy odegranie melodii Śpij kolego w ciemnym grobie.

Organizatorzy: 

Zarząd Wojewódzki PSL, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Wręczenie obywatelstw

Wręczenie obywatelstw

Data: 

środa, 11 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 19 osobom obywatelstwo polskie (w tym 17 osobom dorosłym i 2 małoletnim dzieciom).
 
Uroczystego wręczenia aktów nadania obywatelstw, wraz z pakietami zawierającymi dodatkowo konstytucję, flagę, przypinkę oraz maskotkę, dokona wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Przewidziane jest także wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
W uroczystości udział wezmą członkowie rodzin oraz przyjaciele osób odbierających obywatelstwo. Są to osoby w większości polskiego pochodzenia, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci. 16 osób pochodzi z Ukrainy, 2 z Armenii, 1 z Białorusi.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.45
Powołanie konsultanta w dziedzinie neonatologii

Powołanie konsultanta w dziedzinie neonatologii

Data: 

środa, 11 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.45

Miejsce: 

Gabinet wojewody, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda wręczy powołanie konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie neonatologii dr n. med. Marzenie Kostuch, która jest ordynatorem Oddziału Neonatologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Spotkanie wojewody z kombatantami i uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie

Spotkanie wojewody z kombatantami i uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie

Data: 

czwartek, 12 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek, ul. Narutowicza 8 w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z kombatantami oraz uczniami Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie, rozpoczynając cykl Lekcji żywej historii. Wojewoda przedstawi założenia zainicjowanego przez siebie programu.
 
Gościem specjalnym wydarzenia będzie mjr mgr Bogdan Walas – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.
 
Inicjatorami projektu Lekcje żywej historii są: wojewoda lubelski i działająca przy nim Wojewódzka Rada Kombatancka, a także Lubelskie Kuratorium Oświaty. Celem programu jest zapoznanie młodzieży z historią Polski w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości, poprzez prelekcje prowadzone przez przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz innych środowisk kombatanckich.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
10.30
Konferencja naukowa na KUL poświęcona walce z szarą strefą

Konferencja naukowa na KUL poświęcona walce z szarą strefą

Data: 

czwartek, 12 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

Opis wydarzenia: 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będą uczestnikami otwarcia konferencji naukowej: Szara strefa a ubezpieczenia  społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne.
 
Program przewiduje m.in.:
- Wystąpienia organizatorów:
1. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński –  Jego Magnificencja Rektor KUL
2. Prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Wystąpienia gości:
3. Wojewoda lubelski
- Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Gertruda Uścińska:
„Szara strefa w ubezpieczeniach społecznych – aspekty ekonomiczne”
 
Konferencja potrwa12-13 kwietnia 2018 r. Pierwszego dnia skupi się wokół dwóch zagadnień:Szara strefa na rynku pracy a ubezpieczenia społeczne - aspekty ekonomiczne oraz Szara strefa  a ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne, społeczne, etyczne. Drugiego dnia zostanie poruszona tematyka dotycząca: Szarej strefy w ubezpieczeniach społecznych - wyzwań dla nauki i praktyki.
 
Obecność wojewody przewidziano do godz. 11.00.

Organizatorzy: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
14.00
Uroczyste nadanie sali konferencyjnej KUL imienia profesor Zyty Gilowskiej

Uroczyste nadanie sali konferencyjnej KUL imienia profesor Zyty Gilowskiej

Data: 

czwartek, 12 Kwiecień, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

Opis wydarzenia: 

Podczas konferencji naukowej: Szara  strefa  a  ubezpieczenia  społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne, po wystąpieniach okolicznościowych w sali konferencyjnej (CTW-114), Teresa Czerwińska, minister finansów, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL, prof. dr hab. Gertruda Uściska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek dokonają uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej  prof. Zycie Gilowskiej. W uroczystości weźmie również udział m. in. syn byłej wicepremier Paweł Gilowski.
 
Prof. Zyta Gilowska przez przeszło 30 lat była wykładowcą KUL, pracę na uniwersytecie rozpoczęła w 1985 roku. Przez dwie kadencje, w latach 1996-1998 oraz 2008-2011, sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Zaproszenie dla mediów – wizyta ministra Joachima Brudzińskiego na Lubelszczyźnie

Zaproszenie dla mediów – wizyta ministra Joachima Brudzińskiego na Lubelszczyźnie

Data: 

piątek, 13 Kwiecień, 2018

Opis wydarzenia: 

W piątek (13 kwietnia br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się odprawa ministra Joachima Brudzińskiego z komendantami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Później – także w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim – szef MSWiA wręczy samorządowcom z Lubelszczyzny promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej. Następnie minister zobaczy zmodernizowane wały przeciwpowodziowe Wisły (w Świeciechowie w gminie Annopol).
 
 Program prasowy:
 
godz. 12:00 - odprawa ministra Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa lubelskiego. Przewidziano wystąpienie szefa MSWiA.
 
godz. 13:30 – minister Joachim Brudziński wręczy promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej dla samorządowców z Lubelszczyzny. Dzięki tym środkom gminy i powiaty będą mogły odbudować infrastrukturę zniszczoną np. na skutek nawałnic. Przewidziano wystąpienie szefa MSWiA.
 
 
 
Dziennikarzy zainteresowanych relacjonowaniem tych dwóch punktów wizyty prosimy o przybycie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Spokojna 4, Lublin) najpóźniej do godz. 11:40.
 
 
godz. 16:10 – wizyta ministra Joachima Brudzińskiego na zmodernizowanych wałach przeciwpowodziowych Wisły (Świeciechów w gminie Annopol). Obsługa medialna tego punktu dla operatorów oraz fotoreporterów na zasadzie photo-opp.
 
 
 
Dziennikarzy zainteresowanych relacjonowaniem tego punktu wizyty prosimy o przybycie do Świeciechowa (adres: Świeciechów Duży 287, gmina Annopol) najpóźniej do godz. 15:50.
 
 
Szczegółowych informacji na temat programu wizyty udziela Tomasz Piwnikiewicz z Wydziału Prasowego MSWiA (tel. 694-444-293).
 
 
Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Organizatorzy: 

MSWiA
 
 
11.00
Jubileusz 65–lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS

Jubileusz 65–lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS

Data: 

piątek, 13 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Chatka Żaka - Akademickie Centrum Kultury Studenckiej, ul. I. Radziszewskiego 16, Lublin

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystości jubileuszu 65–lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy uhonoruje zasłużonych Srebrnym i  Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowymi Medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wojewoda wręczy także dyplomy i odznaki. Wyróżnienia przyznano za szacunek do historii i kultury narodowej oraz upowszechnianie polskich tradycji folklorystycznych.
 
Uroczystość objęta została patronatem honorowym wojewody lubelskiego.
Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
Obecność wojewody przewidziana do godz. 11.30

Organizatorzy: 

Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie
 
 
12.00
Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Jastków

Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Jastków

Data: 

sobota, 14 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Świetlica w Ożarowie

Opis wydarzenia: 

50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Jastków będzie świętowało 19 par. Podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odznaczy jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP i  wygłosi okolicznościowe przemówienie.

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Jastków
 
 
12.30
Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. kan. Eugeniusza Zarębińskiego

Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. kan. Eugeniusza Zarębińskiego

Data: 

niedziela, 15 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Parafia pw. św. Stanisława BM w Lublinie, ul. Zbożowa 75, Lublin

Opis wydarzenia: 

Na zakończenie mszy św. z udziałem bp. Mieczysława Cisło, w intencji świętującego jubileusz kapłaństwa ks. kan. Eugeniusza Zarębińskiego, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wygłosi okolicznościowe przemówienie oraz wręczy Złoty Krzyż Zasługi w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego z okazji jubileuszu 35-lecia pracy kapłańskiej za służbę Bogu, Kościołowi i bliźnim poprzez posługę krajowego duszpasterza kolejarzy, kapelana Związku Solidarności Polskich Kombatantów Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie oraz proboszcza parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie.
 
Udział w uroczystości zapowiedzieli: Andrzej Bittel, podsekretarz stanu ds. transportu kolejowego i realizacji inwestycji na kolei w Ministerstwie Infrastruktury oraz Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin.

Organizatorzy: 

Parafia pw. św. Stanisława BM w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
16
17
18
19
20
21
22
 
10.00
Kongres Organizacji Pozarządowych

Kongres Organizacji Pozarządowych

Data: 

poniedziałek, 16 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Błękitna, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy Kongres Organizacji Pozarządowych oraz wręczy przyznane dyplomy uznania i medale wojewody lubelskiego wyróżniającym się organizacjom pozarządowym lub osobom indywidualnym.
 
Kongres odbędzie się w dniach:
 
16 kwietnia 2018 r. w Lublinie,  Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4
17 kwietnia 2018 r. w Chełmie, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Niepodległości 1
18 kwietnia 2018 r. w Zamościu, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Partyzantów 3
19 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
 
W trakcie Kongresu oprócz prezentacji i dyskusji odbywać się będą równolegle Targi NGO Cudze chwalicie swojego nie znacie, na których organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego będą mogły prezentować swoją ofertę oraz promować usługi i wyroby.
 
Szczegółowy program kongresu oraz dodatkowe informacje: http://konferencja.lublin.uw.gov.pl/

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12.30
Briefing prasowy z udziałem wicemarszałek Sejmu RP oraz ministra zdrowia

Briefing prasowy z udziałem wicemarszałek Sejmu RP oraz ministra zdrowia

Data: 

poniedziałek, 16 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pokój 207

Opis wydarzenia: 

Podczas wizyty w województwie lubelskim na wspólnym briefingu prasowym z dziennikarzami spotkają się Beata Mazurek – wicemarszałek Sejmu RP oraz Łukasz Szumowski – minister zdrowia. W spotkaniu będzie uczestniczył także Jakub Banaszek – szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Następnie minister zdrowia weźmie udział w debacie nt. uwarunkowań i potrzeb służby zdrowia w województwie lubelskim. W dyskusji głos zabiorą m.in.: Andrzej Jacyna – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski, Karol Tarkowski – dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Jakub Banaszek – szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Debata rozpocznie się o godz. 13.00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1, sala nr 100. Podczas rozpoczęcia spotkania możliwe photo-opp.

 
 
12.00
Debata: „Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 – rola instytucji otoczenia rolnictwa” z udziałem wojewody

Debata: „Zmiany na polskiej i lubelskiej wsi po roku 1990 – rola instytucji otoczenia rolnictwa” z udziałem wojewody

Data: 

wtorek, 17 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Kolegium Jana Pawła II, sala C - 623, ul. Hieronima Łopacińskiego 5, Lublin

Opis wydarzenia: 

Podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy KUL a KRUS towarzyszyć będzie debata, z tematem wiodącym: Zmiany na polskiej lubelskiej wsi po roku 1990 – rola instytucji otoczenia rolnictwa, w której udział weźmie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Uczestnicy zostaną poproszeni m.in. o nakreślenie możliwości rozwoju wsi na Lubelszczyźnie.
 
Dyskusję poprowadzi dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL prof. Marian Żukowski. Jej uczestnikami będą także: prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, Zdzisław Antoń – dyrektor OR KRUS Lublin oraz wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta.
 
Obserwatorami debaty będą m.in. studenci KUL.
 
Zakończenie debaty przewidziane ok. godz. 13.00

Organizatorzy: 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 
 
13.30
Konferencja prasowa dotycząca korzyści z Piątki Morawieckiego dla województwa lubelskiego

Konferencja prasowa dotycząca korzyści z Piątki Morawieckiego dla województwa lubelskiego

Data: 

wtorek, 17 Kwiecień, 2018

Godzina: 

13.30

Miejsce: 

Sala nr 100, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Nowych rządowych projektów i wynikających z nich korzyści dla mieszkańców województwa lubelskiego, m.in. rodzin i przedsiębiorców, będzie dotyczył briefing  z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz jego doradcy Tomasza Pituchy.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.45
Krajobraz mojego miasta - konferencja z udziałem minister Gawin

Krajobraz mojego miasta - konferencja z udziałem minister Gawin

Data: 

środa, 18 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.45

Miejsce: 

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, ul. Odrodzenia 9, sala 2, Zamość

Opis wydarzenia: 

Uroczystym obchodom Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zorganizowanym w Zamościu towarzyszyć będzie konferencja Krajobraz mojego miasta, której gośćmi honorowymi  będą: wiceminister Magdalena Gawin  z MKiDN oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Wojewoda rozpocznie swój udział w konferencji o godz. 11.45.
 
Program uroczystości:
11.00- 11.45  - premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”
11.45 – 12.10
Wystąpienia powitalne

 • Andrzej Wnuk – Prezydent Zamościa
 • prof. Magdalena Gawin  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Generalny Konserwator Zabytków
 • Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

12.10 – 13.40
Panel dyskusyjny z ekspertami.
Moderator: Wioletta Łabuda-Iwaniak -  rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Uczestnicy:

 • prof. Magdalena Gawin  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Furlepa  - Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu
 • Piotr Zając  - Dyrektor  Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zamość
 • Andrzej Ćwiek  - Burmistrz Nałęczowa

 
Udział wojewody przewidziany jest do godz. 12.10.
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Zamość
 
 
14.00
Konferencja poświęcona braku inwestycji ze strony marszałka na kolei

Konferencja poświęcona braku inwestycji ze strony marszałka na kolei

Data: 

środa, 18 Kwiecień, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Biuro poselskie posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu, ul. Piłsudskiego 27 A

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w  konferencji prasowej z udziałem posła Sławomira Zawiślaka, samorządowców, reprezentantów mieszkańców gminy Zamość.
 
W trakcie konferencji poświęconej inwestycjom kolejowym uczestnicy odniosą się m.in. do protestu części mieszkańców Zawady dotyczących planów modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej Rejowiec- Zamość oraz informacji, jakie w tym przedmiocie pojawiły się w mediach ogólnopolskich.
 
Głównym celem ww. konferencji będzie przekazanie do wiadomości opinii publicznej merytorycznych informacji dotyczących zaistniałego problemu.

Organizatorzy: 

Biuro poselskie posła Sławomira Zawiślaka
 
 
10.00
Konferencja dot. promocji aktywności zdrowotnej w szkołach

Konferencja dot. promocji aktywności zdrowotnej w szkołach

Data: 

czwartek, 19 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Błękitna, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

M. in. założenia programu Szkoła Promująca Zdrowie, programy dotyczące edukacji zdrowotnej realizowane w szkołach czy problem otyłości wśród dzieci i młodzieży będą tematami konferencji Edukacja dla zdrowia, którą otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Wystąpienie okolicznościowe wojewody planowane jest przed przywitaniem gości.
 
Na konferencji przedstawione zostaną programy dotyczące edukacji zdrowotnej realizowane w szkołach, program Bezpieczna +, zagadnienia związane z edukacją zdrowotną w kontekście przepisów prawa oświatowego, problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży, prawidłowymi nawykami żywieniowymi i aktywnością fizyczną oraz wytycznych dotyczących ciężkich tornistrów.
 
17 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.
Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny zadeklarowali współpracę w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.
Zarówno szefowa MEN, jak i minister Marek Posobkiewicz zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania, tak aby podlegały one sukcesywnemu doskonaleniu.
W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach.
Błąd zapytania

Organizatorzy: 

Lubelskie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
 
 
10.10
Ogólnopolska konferencja „100-lecie polskiej dyplomacji"

Ogólnopolska konferencja „100-lecie polskiej dyplomacji"

Data: 

czwartek, 19 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.10

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do podsumowania oraz do dyskusji na temat przyszłych wyzwań stawianych przed rodzimą służbą dyplomatyczną.
 
Konferencję poświęconą 100-leciu polskiej dyplomacji otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Wezmą w niej udział m. in. Marcin Krzysztofik, dyrektor IPN w Lublinie, prof. Anna Przyborowska – Klimczak, ks. prof. Stanisław Wilk, prof. Ewa Ziółek, prof. Mieczysław Ryba, prof. Tomasz Panfil, prof. Maciej Jońca. Prof. Cezary Taracha.
 
Celem konferencji jest przeprowadzenie merytorycznej debaty podsumowującej 100 lat polskiej dyplomacji oraz sformułowanie postulatów na przyszłość. W zakres tematu wpisują się zagadnienia dotyczące historii nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych Polski z innymi państwami, bieżące problemy polskiej polityki zagranicznej oraz wyzwania z jakimi będzie musiała się zmierzyć w przyszłości.
 
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.
 
Obecność wojewody przewidziana do godz. 10.40

Organizatorzy: 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
12.45
Uroczyste podsumowanie półrocznej zbiorki akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”

Uroczyste podsumowanie półrocznej zbiorki akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”

Data: 

czwartek, 19 Kwiecień, 2018

Godzina: 

12.45

Miejsce: 

Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9, Galeria Malarstwa

Opis wydarzenia: 

Zapraszamy na briefing prasowy z udziałem ministra – członka Rady Ministrów Beaty Kempy, ks. prof. UKSW dra hab. Waldemara Cisło i wojewody lubelskiego dra hab. Przemysława Czarnka.
 
Temat: Uroczyste podsumowanie półrocznej zbiorki akcji „Lubelszczyzna dla Syrii”. Inicjatorem akcji jest wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i organizator zbiórki – Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W uroczystości, która nastąpi po briefingu o godz. 13.00, udział weźmie również arcybiskup – metropolita lubelski  Stanisław Budzik.
 
Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
 
11.00
Wręczenie odznaczeń honorowym krwiodawcom

Wręczenie odznaczeń honorowym krwiodawcom

Data: 

sobota, 21 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Dom Nadziei. Centrum konferencyjne Caritas Archidiecezji Lubelskiej, al. Unii Lubelskiej 15

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek dokona aktu dekoracji. Wręczy odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz  Krzyże Zasługi. Będzie również asystował przy wręczeniu odznak resortowych Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Organizatorzy: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 
 
13.30
Spotkanie z mieszkańcami gminy Niedźwiada

Spotkanie z mieszkańcami gminy Niedźwiada

Data: 

sobota, 21 Kwiecień, 2018

Godzina: 

13.30

Miejsce: 

Remiza OSP, Brzeźnica Leśna 66

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami gminy Niedźwiada. Tematem spotkań  będzie bieżąca sytuacja polityczna w kraju oraz tematy istotne dla mieszkańców gminy.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew wraz z zespołem
 
 
Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w woj. mazowieckim oraz lubelskim

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w woj. mazowieckim oraz lubelskim

Data: 

niedziela, 22 Kwiecień, 2018

Opis wydarzenia: 

Warszawa, 21 kwietnia 2018 r.
 
 
 
Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego
w woj. mazowieckim oraz lubelskim
(zapowiedź)
 
 
Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 22 kwietnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą  w województwie mazowieckim oraz lubelskim.
 
Program prasowy:
 
 
godz. 14.00                 spotkanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
z mieszkańcami Węgrowa
                                   
·         przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów
 
Węgrów, Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4
otwarte dla mediów
 
 
godz. 17.00                 spotkanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
z mieszkańcami Łukowa
                                   
·         przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów
 
Łuków, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Grzegorza Piramowicza,
ul. Partyzantów 15

otwarte dla mediów
 
 
 
 
Wejście na wszystkie punkty za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.
 
Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą spotkania w Węgrowie prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 13.15.
Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 11.30
 
Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą spotkania w Łukowie prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 16.15.
Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 13.00
 
Ze strony KPRM poszczególnymi punktami zajmują się:
- Węgrów: Aleksandra Wąsicka, tel. kom. +48 609 038 736; Jakub Wesołowski, tel. kom. +48 607 492 030
- Łuków: Bartosz Chodykin, tel. kom. +48 601 989 501; Urszula Sawińska, tel. kom. +48 607 490 875

 
 
11.30
Jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich ks. inf. Edmunda Markiewicza

Jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich ks. inf. Edmunda Markiewicza

Data: 

niedziela, 22 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Szewska 1, Janów Lubelski

Opis wydarzenia: 

 Jubileusz święceń kapłańskich ks. infułata Edmunda Markiewicza będzie okazją do wręczenia w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Złotego Krzyża Zasługi i dyplomu uznania wojewody lubelskiego za wierną i wytrwałą służbę Bogu, Kościołowi i powierzonym bliźnim, przynoszącą plon stokrotny posługę kapłańską i duszpasterską oraz świadectwo wiary, troski o człowieka i solidarności społecznej
 
Aktu dekoracji dokona wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie wojewody.

Organizatorzy: 

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
 
23
24
25
26
27
28
29
 
10.30
Konferencja Banku Pekao SA dotycząca prezentacji "Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017" oraz perspektyw na rok 2018

Konferencja Banku Pekao SA dotycząca prezentacji "Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017" oraz perspektyw na rok 2018

Data: 

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

Sala konferencyjna, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Gottgera 2, Lublin

Opis wydarzenia: 

Podczas konferencji prezentowane będą wyniki analiz i danych statystycznych dotyczących koniunktury w województwie lubelskim, na tle danych krajowych – ogólnie i w podziale na wielkość przedsiębiorstw oraz poszczególnych branż. Ponadto raport zawiera opinie właścicieli małych i mikro firm na temat sytuacji finansowej, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania, inwestycji, eksportu, innowacyjności, otoczenia biznesu.
 
W programie konferencji zaplanowano wystąpienie wojewody Przemysława Czarnka.
 
Udział wojewody przewidziany do godz. 11.30. 
 
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Bank Pekao SA
 
 
11.00
Uroczystość wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski 2018”

Uroczystość wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski 2018”

Data: 

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL, al. Racławickie 14, Lublin

Opis wydarzenia: 

Udział wojewody od godz. 11.45
 
Po projekcji filmu zrealizowanego przez TVP3 Lublin, zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
Laury Konserwatorskie 2018 zwycięzcom wręczą wiceminister MKDiN Magdalena Gawin, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, sekretarz województwa lubelskiego Anna Augustniak, lubelski wojewódzki konserwator zbytków Dariusz Kopciowski. Złote i Srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami” wręczy wiceminister Gawin.
 
Po ceremonii goście honorowi zostaną poproszeni o zabranie głosu. Jest przewidziane wystąpienie wiceminister Gawin oraz wojewody Czarnka.
 
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
 
13.15
Konferencja prasowa nt. „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – wdrażanie i planowane zmiany”

Konferencja prasowa nt. „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – wdrażanie i planowane zmiany”

Data: 

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018

Godzina: 

13.15

Miejsce: 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, sala 010 w Bloku Operacyjnym (budynek położony najbliżej ul. Jaczewskiego)

Opis wydarzenia: 

W konferencji prasowej weźmie udział wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie Piotr Waszak, dyrektor lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Karol Tarkowski oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie dr n. med. Radosław Starownik.
 
Spotkanie z mediami służyć będzie zaprezentowaniu informacji nt. wdrażania elektronicznych zwolnień lekarskich oraz planowanych zmian, które mają usprawnić wystawianie e-ZLA.

Organizatorzy: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
 
9.30
Ogólnopolska konferencja naukowa „Każda rocznica jest skrótem, syntezą…” Osoba i pisarstwo Zofii Kossak

Ogólnopolska konferencja naukowa „Każda rocznica jest skrótem, syntezą…” Osoba i pisarstwo Zofii Kossak

Data: 

poniedziałek, 23 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

Sala CTW – 114, KUL, Aleje Racławickie 14, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek weźmie udział w ogólnopolskiej  konferencji naukowej „Każda rocznica jest skrótem, syntezą…” Osoba i pisarstwo Zofii Kossak.
 
Konferencja zostanie poprzedzona Mszą świętą o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL.
 
9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prorektor ds. studentów i spraw międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
 • Wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek
 • Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski

 
Ok. 9.50 rozpocznie się część prelekcyjna. Szczegółowy program znajduje się pod linkiem   http://www.kul.pl/files/075/plakaty/2018/konferencje/kossak_plakat.jpg
 
Udział wojewody jest przewidziany do ok. 10.00.

Organizatorzy: 

Katolicki Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Katedra Literatury Współczesnej KUL
 
 
10.00
Konferencja nt. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”

Konferencja nt. „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”

Data: 

wtorek, 24 Kwiecień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobry powód do podniesienia rangi nauczania historii i wychowania patriotycznego w szkołach. Jak ten program realizować, spróbują pokazać uczestnicy konferencji w Lublinie. Patriotyzm w historii, patriotyzm dziś, patriotyzm jutra to temat referatu inauguracyjnego wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka. O działaniach zaplanowanych przez społeczności szkolne oraz Kuratorium Oświaty w województwie lubelskim opowie kurator oświaty Teresa Misiuk. Wśród prelegentów znajdą się też m. in. prof. Krystyna Chałas, kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, prof. Mieczysław Ryba.
 
Konferencja jest jednym z wydarzeń zaplanowanych i  realizowanych w ramach obchodów 100-lecia niepodległości przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Program konferencji przewiduje w części I wystąpienia prelegentów na temat roli wychowania patriotycznego oraz zadań szkoły w kształtowaniu tożsamości narodowej dzieci i młodzieży, jak również postawy zainteresowania i szacunku dla kultury i historii ojczystej. W części II zaplanowano prezentację przykładów dobrych praktyk, w tym zakresie realizowanych w szkołach województwa lubelskiego.
 
Wystąpienie wojewody przewidziane o godz. 10.30
 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszalka Senatu RP oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
11.45
Uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości

Uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości

Data: 

wtorek, 24 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.45

Miejsce: 

Teren przy gmachu LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

 W obecności m.in. uczestników konferencji „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, kurator oświaty Teresa Misiuk i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel zasadzą „Dąb Niepodległości”. Drzewo będzie symbolem obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Podczas uroczystości przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie wojewody, a także kuratora i dyrektora Lasów Państwowych.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
15.10
Wizyta Prezydenta Etiopii i Małżonki w Zakładach Azotowych „Puławy”

Wizyta Prezydenta Etiopii i Małżonki w Zakładach Azotowych „Puławy”

Data: 

środa, 25 Kwiecień, 2018

Godzina: 

15.10

Miejsce: 

Zakłady Azotowe „Puławy”

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zwiedzi Zakłady Azotowe „Puławy” razem z przybywającą delegacją. Będzie to kolejny punkt wizyty Prezydenta Etiopii i Małżonki w Polsce. Delegacja obejrzy plac budowy – miejsce realizacji inwestycji dot. granulacji mechanicznej (obecność dziennikarzy akredytowanych przez Kancelarię Prezydenta RP) oraz linię pakowania mocznika.

Organizatorzy: 

Grupa Azoty „Puławy” S.A.
 
 
15.15
Wizyta oficjalna Prezydenta Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w Polsce – program prasowy (fragment)

Wizyta oficjalna Prezydenta Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w Polsce – program prasowy (fragment)

Data: 

środa, 25 Kwiecień, 2018

Godzina: 

15.15

Miejsce: 

Zakłady Azotowe „Puławy”

Opis wydarzenia: 

Prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii Mulatu Teshome Wirtu z Małżonką w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku (wtorek-środa) złoży wizytę oficjalną w Polsce.
 
25 kwietnia 2018 (środa)
 
Godz. 15.15    Wizyta Prezydenta Etiopii i Małżonki w Zakładach Azotowych „Puławy”
Informacji na temat obsługi medialnej udziela: p. Sergiusz Wolski, Naczelnik Wydziału Afryki Subsaharyjskiej, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tel. +48 785 652601, e-mail: sergiusz.wolski@msz.gov.pl
 
Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Przyjmowanie akredytacji trwa do 20 kwietnia (piątek) do godz. 12.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/etiopia
 
Podczas wizyty nie obowiązują stałe przepustki akredytacyjne.
 
Prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.
 
Informacji nt. wizyty udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Anetta Czarnecka, anetta.czarnecka@prezydent.pl ; tel. +48 22 695 10 12, tel. kom. +48 721 800 765.

 
 
17.30
„100-lecie KUL-u. Źródła tożsamości” Spotkanie wokół książki prof. M. Ryby

„100-lecie KUL-u. Źródła tożsamości” Spotkanie wokół książki prof. M. Ryby

Data: 

środa, 25 Kwiecień, 2018

Godzina: 

17.30

Miejsce: 

KUL, Al. Racławickie 14, Sala CTW–114, Lublin

Opis wydarzenia: 

Premiera najnowszej książki prof. Mieczysława Ryby pt. „Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości” będzie okazją do jubileuszowej refleksji nt. 100-letniej historii KUL.
 
Za pośrednictwem specjalnego nagrania wideo przesłanie do zebranych skieruje wicepremier Beata Szydło.
 
Wśród wielu znamienitych gości głos zabiorą m.in. wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz prof. Henryk Kiereś.

Organizatorzy: 

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”
 
 
9.00
Konferencja prasowa ws. obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie

Konferencja prasowa ws. obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie

Data: 

środa, 25 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala 100, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Konferencja prasowa dotyczyć będzie szczegółowego programu, przebiegu obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja w Lublinie oraz przygotowywanych przez organizatorów atrakcji, które będą towarzyszyły uroczystości.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.30
Uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Data: 

czwartek, 26 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Muzeum Regionalne, Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5A

Opis wydarzenia: 

Podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złoży wieniec, wspólnie z dyrektorem muzeum i gośćmi, pod tablicą założyciela muzeum Zygmunta Tokarzewskiego.
Uroczystość będzie również okazją do uhonorowania osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Wojewoda wręczy Brązowy Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz dyplom uznania wojewody z medalem. Ceremonia, według programu uroczystości, rozpocznie się o godz. 12.15. Po niej przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie wojewody.
 
Część oficjalną poprzedzi uroczysta msza św. odprawiona o godz. 10.30 w intencji społeczności Muzeum Regionalnego w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 3.

Organizatorzy: 

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie
 
 
11.00
Otwarcie wystawy poświęconej organizacji ratującej Żydów "Żegota"

Otwarcie wystawy poświęconej organizacji ratującej Żydów "Żegota"

Data: 

piątek, 27 Kwiecień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Hol główny, parter, Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wystawa poświęcona Polakom ratującym Żydów jest pokłosiem obchodów 75-lecia powstania Rady Pomocy Żydów w czasie II wojny światowej. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas uroczystości otwarcia wystawy na holu LUW poproszony zostanie o zabranie głosu.   
 
Po wystąpieniach na Sali Kolumnowej wykład, Rada Pomocy Żydom „Żegota”, wygłosi prof. Mieczysław Ryba. Potem zostanie zaprezentowany film "Życie za Życie".
 
Wystawa prezentowana będzie w holu LUW na parterze do 11 maja br.
 
Uroczystość została objęta patronatem honorowym wojewody lubelskiego

Organizatorzy: 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie
 
 
9.00
Posiedzenie Plenarne WRDS

Posiedzenie Plenarne WRDS

Data: 

piątek, 27 Kwiecień, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala konferencyjna S7– IV piętro, LCK w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

Tematem zaplanowanego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego będzie próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.
 
Uczestnikiem spotkania będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Organizatorzy: 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 
 
 
30
1
2
3
4
5
6