pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
10.00
Wystawa „Ojcowie Niepodległości” zaprezentowana podczas Dnia Flagi RP

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” zaprezentowana podczas Dnia Flagi RP

Data: 

środa, 2 Maj, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Hol główny, parter, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Po uroczystym wciągnięciu flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przed gmachem  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wszyscy zebrani zostaną zaproszeni do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Ojcowie Niepodległości”. Tablice powieszone w holu głównym staną się stałą dekoracją LUW. Będą przypominały o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ideę wystawy zaprezentuje pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie

Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie

Data: 

środa, 2 Maj, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Program obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie:
 
 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4
godz. 10.00
    Uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przed gmachem  
       Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

       • przekazanie flagi państwowej pocztowi agowemu przez Wojewodę Lubelskiego
       • podniesienie flagi państwowej na maszt i hymn państwowy
       • krótki koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej

 
Plac Litewski
godz. 10.20
    Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt na Placu Litewskim

       • przekazanie flagi państwowej pocztowi agowemu przez Wojewodę Lubelskiego
       • podniesienie flagi państwowej na maszt i hymn państwowy
       • wystąpienie Wojewody Lubelskiego

 
Urząd Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1
godz. 10.45
    Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt na balkonie lubelskiego Ratusza
       • przekazanie flagi państwowej pocztowi flagowemu przez Prezydenta Miasta Lublin
       • podniesienie flagi państwowej na maszt i hymn państwowy

 
 
Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Lublinie

Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Lublinie

Data: 

czwartek, 3 Maj, 2018

Opis wydarzenia: 

Program obchodów Święta Narodowego 3 Maja w Lublinie:

Organizatorzy: 

Komitet Honorowy Obchodów Święta 3 Maja
 
 
 
 
13.30
Przekazanie wozu strażackiego OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonia

Przekazanie wozu strażackiego OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonia

Data: 

niedziela, 6 Maj, 2018

Godzina: 

13.30

Miejsce: 

Plac przy kościele p.w. świętej Faustyny Kowalskiej

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości poświęcenia i przekazania wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach Konińskich Kolonia. Wydarzenie poprzedzi Msza św. o godz. 12.30 w kościele p.w. świętej Faustyny Kowalskiej w Jakubowicach Konińskich.
 
Udział w wydarzeniu potwierdził również poseł Sylwester Tułajew.

Organizatorzy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach Konińskich Kolonia
 
7
8
9
10
11
12
13
 
11.30
Spotkanie poświęcone osobie i dziełu o. prof. Mieczysława A. Krąpca (w 10. rocznicę śmierci)

Spotkanie poświęcone osobie i dziełu o. prof. Mieczysława A. Krąpca (w 10. rocznicę śmierci)

Data: 

poniedziałek, 7 Maj, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Cmentarz na ul. Lipowej, Kościół Akademicki KUL, następnie Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW 114 (I piętro), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

Program uroczystości:
11.30 - na cmentarzu przy ul. Lipowej spotkanie i modlitwa przy grobie śp. ojca profesora Mieczysława Krąpca
12.30 – msza św. w intencji śp. ojca profesora Krąpca (Kościół Akademicki KUL) pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda Frankowskiego
14.00– oficjalna część uroczystości
- powitanie gości
- archiwalna wypowiedź ojca profesora M. Krąpca „O misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
- wykład: „O wkładzie ojca Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” – prof. M. Ryba
ok. 15.10 – wręczenie nagród im. ojca Mieczysława A. Krąpca za prace dyplomowe
- wystąpienie wojewody lubelskiego
Wręczenie nagród laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego organizowanego przez Fundację Deo et Patriae pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”
15.30– koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie
 
Udział wojewody przewidziany na uroczystości od godz. 14.45.
Uroczystość objęta została patronatem honorowym wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Katedra Metafizyki KUL
 
 
20.00
Koncert zespołu instrumentalnego Camerata Lubelska „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec Bogu – Ojczyźnie – Uniwersytetowi”

Koncert zespołu instrumentalnego Camerata Lubelska „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec Bogu – Ojczyźnie – Uniwersytetowi”

Data: 

wtorek, 8 Maj, 2018

Godzina: 

20.00

Miejsce: 

Kościół Akademicki KUL

Opis wydarzenia: 

W kościele akademickim odbędzie się koncert słowno-muzyczny zespołu instrumentalnego Camerata Lubelska poświęcony pamięci ojca prof. Mieczysława Krąpca, w którym uczestniczył będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zebrani  wysłuchają m.in. Litanii do Najświętszej Maryi Panny Józefa Seidlera oraz fragmentów tekstów ojca prof. Krąpca w interpretacji Jerzego Zelnika.
 
O godz. 19.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. ojca Mieczysława Alberta Krąpca.

Organizatorzy: 

Katedra Metafizyki KUL
 
 
13.00
Briefing dotyczący modernizacji linii kolejowej Warszawa – Lublin

Briefing dotyczący modernizacji linii kolejowej Warszawa – Lublin

Data: 

środa, 9 Maj, 2018

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Budynek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Michalinowska 4, Dęblin

Opis wydarzenia: 

13.00 – 13.05 – powitanie gości, omówienie punktów spotkania -  rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
13.10 – 13.55
- omówienie inwestycji kolejowych na Lubelszczyźnie – wojewoda lubelski Przemysław Czarnek,
 
- omówienie  istoty modernizacji linii nr 7 i prac prowadzonych w Dęblinie – Tomasz Gontarz, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej w województwie lubelskim,
 
- prezentacja zakresu i postępu prac podczas objazdu linii – Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Sławomir Strupiński , kierownik kontraktu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 
14.10 – 14.30 – budowa mostu kolejowego nad rzeką Wieprz:
- omówienie zakresu prac związanych z budową mostu kolejowego nad rzeką Wieprz -  Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Sławomir Strupiński,  kierownik kontraktu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,
- omówienie sposobu prowadzenia prac związanych z budową mostu – Paweł Chlasta, dyrektor projektu Budimex S.A.
 
14:30 -14:45 – indywidualne wywiady/rozmowy z dziennikarzami.
 
15:00 - 15:15 – powrót pod siedzibę PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Michalinowska 4, Dęblin. Pożegnanie gości oraz zakończenie spotkania - rzecznik PKP S.A.

Organizatorzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
 
Zaproszenie na briefing prasowy wały wiślane

Zaproszenie na briefing prasowy wały wiślane

Data: 

czwartek, 10 Maj, 2018

Opis wydarzenia: 

Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają przedstawicieli mediów na briefing prasowy, który odbędzie się jutro (10 maja) o godz. 10.30 w miejscowości Świeciechów Duży (gmina Annopol) przy wałach przeciwpowodziowych. W spotkaniu weźmie również udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Przedstawiciele MGMiŻŚ, Wód Polskich, Wojewody Lubelskiego, lokalnych władz i Straży Pożarnej będą wizytowali odbudowane i zmodernizowane wały wiślane na obszarze województwa lubelskiego, które uległy przerwaniu po tragicznej powodzi w 2010 r. Wiceminister Anna Moskwa i prezes Przemysław Daca przedstawią informacje o działaniach służących ochronie mieszkańców województwa przed powodzią.
 
Podajemy dokładne współrzędne dla miejsca spotkania na wałach: 50.933360, 21.820521.
Prosimy o potwierdzenie udziału w briefingu do godz. 18.00, wysyłając e-mail na adres media [at] wody.gov.pl

 
 
11.30
Wydarzenie sportowo-patriotyczne „Gramy dla niepodległej” w Miłocinie

Wydarzenie sportowo-patriotyczne „Gramy dla niepodległej” w Miłocinie

Data: 

piątek, 11 Maj, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Obiekty sportowe Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie (gm. Wojciechów)

Opis wydarzenia: 

Po rozpoczęciu uroczystości, odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu gości, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wygłosi okolicznościowe przemówienie. Następnie wspólnie z dyrektor szkoły, wójtem gminy, prezesem stowarzyszenia i delegacją uczniów posadzi Dąb Niepodległości.
 
Obecność wojewody przewidziana do godz. 12.00.
 
Po części oficjalnej rozpocznie się blok turniejów i konkursów sportowych dla młodzieży szkolnej.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”, SP w Miłocinie
 
 
12.30
Jubileusz „Zaporczyków”

Jubileusz „Zaporczyków”

Data: 

piątek, 11 Maj, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

95. urodziny będzie świętował ppłk. Marian Pawełczak ps. Morwa zaś 90. urodziny mjr. Marian Chmielewski ps. Pomidor. W jubileuszu Zaporczyków weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 
 
Program uroczystości:
12:30 – otwarcie spotkania
12:35 – przedstawienie życiorysów jubilatów (Marcin Krzysztofik, dyrektor Oddziału IPN Lublin)
12:40 – wystąpienie wojewody lubelskiego
12:45 – wręczenie dyplomów uznania z medalem przez wojewodę lubelskiego
12:50 – odczytanie listu Ministra Obrony Narodowej (płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 LBOT)
12:55 – odśpiewanie Hymnu Zaporczyków
13:00 – 13:30 – złożenie życzeń jubilatom przez uczestników uroczystości
 
O godz. 11.00 w  Archikatedrze Lubelskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji jubilatów.
O godz. 12:00 pod pomnikiem Zaporczyków na placu Zamkowym w Lublinie zostaną złożone wieńce.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
18.35
Otwarcie III Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna"

Otwarcie III Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna"

Data: 

piątek, 11 Maj, 2018

Godzina: 

18.35

Miejsce: 

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86, Kazimierz Dolny

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestnikiem otwarcia III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, podczas którego wygłosi przemówienie oraz wręczy dwa dyplomy uznania wojewody lubelskiego.
 
Konferencja odbędzie się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Tradycją Konferencji stały się sesje przedkonferencyjne, spotkania robocze, warsztaty oraz dyskusje panelowe. W tym roku organizatorzy zapraszają między innymi do spotkania Polskiej Grupy Szpiczakowej z przedstawicielami Nordyckiej Grupy Szpiczakowej. Przewodniczący grup wraz z liderami projektów zaprezentują najważniejsze osiągnięcia obu grup roboczych, a w panelu dyskusyjnym podsumowane zostaną również możliwości współpracy między Polską, a Nordycką Grupą Szpiczakową.
 
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Francesc Bosch, kierownik słynnej Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie, jednen z najwybitniejszych hematologów.

Organizatorzy: 

Eleven Agency
 
 
9.00
Wizyta delegacji włoskiej z gminy Palombara Sabina

Wizyta delegacji włoskiej z gminy Palombara Sabina

Data: 

piątek, 11 Maj, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Spotkanie ma charakter kurtuazyjny. Uczestniczyć w nim będzie m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, delegacja z Gminy Palombara Sabina, delegacja z Ostrowa Lubelskiego. Tematyką spotkania będzie prezentacja działalności administracji rządowej w województwie lubelskim – rola i funkcje wojewody.
 
13 maja 2018 r. podczas Jarmarku Zygmuntowskiego w Ostrowie Lubelskim zostanie podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej Gminy Ostrów Lubelski i Gminy Palombara Sabina.
 
Strony porozumienia będą rozwijać i umacniać wzajemną międzynarodową współpracę oraz wymianę doświadczeń przede wszystkim w zakresie działalności organów samorządowych m. in. kulturze, sporcie, drobnej i średniej przedsiębiorczości.

Organizatorzy: 

Gmina Ostrów Lubelski
 
 
15.00
Koncert jubileuszowy 25 „Muzyczne Spotkania Rodzin”

Koncert jubileuszowy 25 „Muzyczne Spotkania Rodzin”

Data: 

sobota, 12 Maj, 2018

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestnikiem Gali Jubileuszowej Muzycznych Spotkań Rodzin. Podczas uroczystości zostanie odczytany list wicepremiera Piotra Glińskiego oraz wręczona Odznaka Honorowa Primus In Agendo, przyznawana osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.
 
Wojewoda lubelski uhonoruje dyplomami uznania wieloletnich organizatorów spotkań.
 
Po części oficjalnej będzie można wysłuchać koncertu w wykonaniu muzykujących rodzin pochodzących z kraju i zagranicy, m. in. Białorusi.
 
Zostanie również zaprezentowana wystawa nagrodzonych prac Biennale Portret Rodzinny z lat 1997 – 2017.
 
Współorganizatorami wydarzenia są Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie oraz Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej Region Lubelski
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
14.00
Konferencja prasowa dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 815

Konferencja prasowa dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 815

Data: 

czwartek, 17 Maj, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Sala nr 100, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Konferencja z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka dotyczyć będzie wydanej w dniu 14 maja 2018 r.  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 815 na odcinku Lubartów – Parczew.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
11.30
Wręczenie obywatelstw

Wręczenie obywatelstw

Data: 

poniedziałek, 21 Maj, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczy akty nadania obywatelstwa polskiego. Otrzyma je 8 osób (7 osób pochodzi z Ukrainy, 1 osoba z Macedonii). Obywatelstwo polskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W uroczystości udział wezmą członkowie rodzin oraz przyjaciele osób odbierających obywatelstwo. Są to osoby w większości z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
10:00
Uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne

Uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne

Data: 

czwartek, 24 Maj, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

CTW – aula 408, III piętro, KUL, Lublin, ul. Radziszewskiego 7

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego.
 
Celem uroczystości będzie uhonorowanie laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie będzie też okazją, aby podziękować nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami.
 
 
 Godz. 10:00

 • Otwarcie uroczystości i powitanie zebranych
 • Wystąpienie lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk
 • Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 • Wystąpienie dyrektora Uniwersytetu Otwartego KUL Anny Tarnowskiej -Waszak
 • Wystąpienia zaproszonych gości

 10:30 Część artystyczna
 10.45 Wręczenie nagród i dyplomów (wojewoda lubelski)

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
18:00
Walne Zgromadzenie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich

Walne Zgromadzenie Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich

Data: 

czwartek, 24 Maj, 2018

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. 113, Lublin, Al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w KUL odbędzie się uroczyste otwarcie Walnego Zgromadzenia Federacji Europejskich Uniwersytetów Katolickich (FUCE).
 
Wydarzenie wpisane jest w program uroczystości związanych z obchodzonym jubileuszem 100-lecia KUL. W spotkaniu udział wezmą rektorzy, prorektorzy i inni przedstawiciele uniwersytetów katolickich w Europie.
 
Tematem obrad będzie znaczenie katolickiej edukacji w naukach społecznych i humanistycznych.
 
Spotkanie zakończy się o godzinie 19:30.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
9:00
Podpisanie umowy między wojewodą a samorządem województwa lubelskiego na dofinansowanie utrzymania i remontów dróg wojewódzkich

Podpisanie umowy między wojewodą a samorządem województwa lubelskiego na dofinansowanie utrzymania i remontów dróg wojewódzkich

Data: 

czwartek, 24 Maj, 2018

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że w dniu 24 maja br., w LUW  odbędzie się podpisanie umowy między wojewodą a samorządem województwa lubelskiego na dofinansowanie utrzymania i remontów dróg wojewódzkich. W podpisaniu umowy weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego.
 
Bezpośrednio po podpisaniu umowy będzie możliwość wypowiedzi dla mediów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11.00
Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich

Data: 

piątek, 25 Maj, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, sala gimnastyczna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich. Po okolicznościowym wystąpieniu wręczy dyplom uznania wojewody lubelskiego z medalem.
 
Podczas wydarzenia przewidziane jest odsłonięcie sceny teatralnej, wręczenie medali stulecia długoletnim pracownikom oświaty, sztafeta absolwentów (wręczenie podziękowań i wyróżnień dla absolwentów z przestrzeni ostatnich 80 lat), prezentacja filmu o szkole oraz część artystyczna.
 
Obecność wojewody przewidziana do godz. 12.30.

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
 
 
Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w woj. lubelskim

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w woj. lubelskim

Data: 

sobota, 26 Maj, 2018

Opis wydarzenia: 

W sobotę (26 maja br.) premier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwie lubelskim.
 

Program prasowy:

 

Godz. 11.00

Udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości przekazania kluczy do mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus

 • przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów
 • Jana III Sobieskiego 4, Biała Podlaska
 • otwarte dla mediów

 

Godz. 11.20

Wizyta Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w mieszkaniu wybudowanym w ramach programu Mieszkanie Plus

 • Jana III Sobieskiego 4, Biała Podlaska
 • foto podczas wizyty - POOL

 

Godz. 11.50 

Złożenie przez premiera Mateusza Morawieckiego wiązanki kwiatów pod pomnikiem Lecha i Marii Kaczyńskich                 

 • Plac Wojska Polskiego 4,  Biała Podlaska
 • foto podczas składania

 

Godz. 14.30

Spotkanie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Lublina                             

 • przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów
 • Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin
 • otwarte dla mediów

 
Wejście na wszystkie punkty za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.
 
Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą uroczystości przekazania kluczy oraz fotografów i operatorów kamer zainteresowanych wizytą w mieszkaniu prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 10.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 8.00.
 
Fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą składania wiązanki kwiatów prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 11.20.
 
Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą spotkania z mieszkańcami prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 13.45. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 11.45. Wejście dziennikarzy przez dziedziniec od ul. de Tramecourta.

 

Ze strony KPRM poszczególnymi punktami zajmują się:

 

Biała Podlaska:

 • Jakub Wesołowski, tel. kom. +48 607 492 030
 • Aleksandra Wąsicka, tel. kom. +48 609 038 736;

 

Lublin:

 • Artur Grela, tel. kom. +48 601 852 937
 • Urszula Sawińska, tel. kom. +48 607 490 875.
 
 
14.00
Przysięga wojskowa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Przysięga wojskowa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Data: 

niedziela, 27 Maj, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Plac Zamkowy w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Niedawno powołani do służby wojskowej żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożą przysięgę na placu Zamkowym w Lublinie.  W uroczystości weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Obecność wojewody przewidziana do godz. 15.00

Organizatorzy: 

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 
28
29
30
31
1
2
3
 
10.00
Regionalna Konferencja BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego

Regionalna Konferencja BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego

Data: 

poniedziałek, 28 Maj, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 56, sala konferencyjna, I piętro

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestnikiem debaty podczas Regionalnej Konferencji BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego.
 
Program uroczystości:
 
10.00– Rozpoczęcie konferencji:
·        Powitanie gości
·        Wystąpienie eksperta: Wojciech Myślecki,Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawa rozwoju regionu lubelskiego.
·        Dyskusja panelowa – „Nowoczesne rolnictwo i nowoczesny przemysł osią napędową Lubelszczyzny”
 
Panel został podzielony na segmenty tematyczne. Możliwe będą pytania ze strony uczestników konferencji.
 
Uczestnicy (w kolejności zabierania głosu):
 
1. Monika Kośko, wiceprezes zarządu spółki Ursus S.A.
Jakie przełożenie na rozwój potencjału przemysłowego Lubelszczyzny ma postępujący rozwój marki Ursus – w tym udział w rynkach zagranicznych oraz poszerzanie działalności spółki o obszar elektrycznej mobilności?
2. Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Jakie warunki w skali makro tj. na szczeblu centralnym powinny zostać spełnione aby wesprzeć rozwój eksportu produktów rolno – spożywczych z województwa Lubelskiego?
3. Piotr Popik, członek klastra Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej
Jakie formy wyrazu bieżącej aktywności samorządu województwa lubelskiego mogą znaleźć kontynuację w zakresie rozwoju i zarządzania parkami przemysłowymi, centrami transferu technologii oraz programów badawczych?
4. Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek
Jakie wymierne korzyści dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa na Lubelszczyźnie może przynieść prominentne usytuowanie tej gałęzi gospodarki w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju?
5. Wojciech Myślecki
Jak głęboko dynamika polityczna szczebla centralnego, bezpośrednio rzutuje na możliwości realizacji przez samorząd województwa długofalowych planów rozwoju i strategicznych kompetencji planistycznych?
 
Udział wojewody przewidziany do godz. 11.15
 
W dalszej części zaplanowane są warsztaty, których gościem specjalnym będzie mjr. Rocco A. Spencer Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie.
 
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Organizatorzy: 

Bank Gospodarstwa Krajowego
 
 
11.30
Spotkanie z zawodniczkami MKS Perła Lublin

Spotkanie z zawodniczkami MKS Perła Lublin

Data: 

poniedziałek, 28 Maj, 2018

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Sala Kolumnowa, LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z zawodniczkami MKS Perła Lublin, dwudziestokrotnymi mistrzyniami Polski w piłce ręcznej, zdobywczyniami potrójnej korony: Mistrzostwa Polski, Pucharu Polski oraz  Pucharu EHF Challenge Cup. Jest to wizyta kurtuazyjna, podczas której wojewoda złoży gratulacje i życzenia sukcesów w nadchodzących rozgrywkach.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.00
Konferencja „Rodzina – Rozwój – Partycypacja. Kierunki przemian społecznych”. W 100-lecie GUS oraz Socjologii w KUL

Konferencja „Rodzina – Rozwój – Partycypacja. Kierunki przemian społecznych”. W 100-lecie GUS oraz Socjologii w KUL

Data: 

wtorek, 29 Maj, 2018

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, CTW-114

Opis wydarzenia: 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z rodziną, rozwojem oraz partycypacją społeczną. Debata będzie się toczyła wokół procesów starzenia się społeczeństwa polskiego, sytuacji osób starszych w rodzinie i społeczeństwie, prognozy demograficznej, czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz partycypacji obywatelskiej i dialogu społecznego, jak również roli i kierunków rozwoju organizacji pozarządowych.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wygłosi okolicznościowe wystąpienie podczas otwarcia konferencji.
 
Otwarcie konferencji.
9.00 – wystąpienia:
•          ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
•          dr Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego
•          dr hab. Przemysław Czarnek - wojewoda lubelski
•          dr hab. Wioletta Szymczak – dyrektor Instytutu Socjologii KUL
•          dr Krzysztof Markowski – dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
ok. 9.35 – zakończenie części oficjalnej, rozpoczęcie sesji plenarnych
 
Sesje plenarne planowane do godz. 15.15.
Uroczystość objęta została patronatem honorowym wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Główny Urząd Statystyczny
 
 
10.00
Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu o Patronie „Nasza Polska Niepodległa"

Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu o Patronie „Nasza Polska Niepodległa"

Data: 

środa, 30 Maj, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wraz z dyrektorem szkoły wręczą nagrody laureatom kategorii plastycznej XVIII edycji konkursu o patronie, którego tematem w tym roku jest: „Nasza Polska Niepodległa”.
 
Po powitaniu gości przewidziane jest okolicznościowe wystąpienie wojewody.
 
Szczególna edycja konkursu ma na celu podkreślenie ważnych wydarzeń:
- 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
- uznanie dekretu o heroiczności cnót Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i zakończenie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego,
- 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jego roli w krzewieniu polskości oraz wartości chrześcijańskich. Wybitni Polacy związani z uczelnią oraz ich wkład w wolną Polskę: św. Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński.
 
Konkurs został przeprowadzony w trzech formach: literackiej, plastycznej oraz prezentacji multimedialnej. Był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie