Grudzień 2018

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
10:00
Briefing prasowy dot. rządowych programów Maluch + i Senior +

Briefing prasowy dot. rządowych programów Maluch + i Senior +

Data: 

środa, 5 Grudzień, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, sala 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Albina Mazurka i zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Mariusza Kidaja, odbędzie się briefing prasowy dotyczący nowej edycji (na rok 2019) programów ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Maluch + i Senior +.
 
 
 
                                                                                                 ***
 
 
 
Od początku wprowadzenia resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, tj. od 2011 r. do 2017 r., w województwie lubelskim zostało utworzonych 1 297miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 21 nowo powstałych żłobkach i klubach dziecięcych. Łączna kwota dofinansowania przyznanego beneficjentom w ramach ww. programu za lata2011-2017wyniosła26 771 816 zł. Natomiast w samym 2018 r. w województwie lubelskim zostałoutworzonych 20 żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez gminy i podmioty niegminne, które oferują993nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Łączna kwota dofinansowania przekazanego beneficjentom w 2018 r. tylko w ramach tworzenia nowych miejsc wyniosła 18 249 766 zł. W 2018 roku powstało 6 gminnych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki i kluby dziecięce, oferujących 691 miejsc opieki. Powstało również 14 instytucji tworzonych przez podmioty niegminne (żłobki i kluby dziecięce) oferujących 302 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na koniec 2017 r. na terenie województwa lubelskiego  funkcjonowało10 placówek „Senior+”, w tym: 7 Dziennych Domów „Senior+” i 3 Kluby „Senior+”, które oferowały seniorom 77 miejsc. W roku bieżącym na utworzenie nowych placówek województwo z budżetu państwa otrzymało środki w wysokości 1.114.758 zł,  na utrzymanie funkcjonujących placówek dofinansowanie w wysokości  447.022  zł.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11:00
Konferencja prasowa – Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy

Konferencja prasowa – Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy

Data: 

środa, 5 Grudzień, 2018

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, sala 100

Opis wydarzenia: 

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy” będzie tematem konferencji prasowej z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk, a także pełnomocnika wojewody ds. rozwoju edukacji Radosława Brzózki.
 
 
Wcześniej, o godzinie 10, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się  szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców przedszkoli zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem szkolenia jest wsparcie pracowników oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w przedszkolach i szkołach dzieciom chorym na cukrzycę. Poprowadzi je konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej dr hab. n. med. Iwona Beń- Skowronek (Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie). Zakres szkolenia obejmuje przekazanie wiedzy na temat cukrzycy oraz pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły lub przedszkola, jak również informacje na temat funkcjonowania dziecka chorego i możliwości jego wsparcia, zasady współpracy z rodzicami (szkolenie potrwa do godziny 13).
 
 
Podczas spotkania wręczone zostaną Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie oraz Przedszkole Promujące Zdrowie. Certyfikatami uhonorowane zostaną dwie szkoły oraz jedno przedszkole, które realizują programy: Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
14:00
Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w Chełmie

Wizyta ministra Joachima Brudzińskiego w Chełmie

Data: 

środa, 5 Grudzień, 2018

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2

Opis wydarzenia: 

W środę (5 grudnia br.) o godz. 14:00 w Nadbużańskim Oddziale SG, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podsumuje trzy lata pracy MSWiA i służb podległych – Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Ministrowi towarzyszyć będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Szef MSWiA spotka się również z funkcjonariuszami Straży Granicznej.
 
 
Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o przybycie do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (ul. Trubakowska 2, Chełm) najpóźniej do godz. 13:40.
 
Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.
Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Tomasz Pasierbiak z Wydziału Prasowego MSWiA tel. 694 444 306.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
 
 
17:00
Promocja nowego numeru „Akcentu” połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych

Promocja nowego numeru „Akcentu” połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych

Data: 

środa, 5 Grudzień, 2018

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Studio Radia Lublin im. Zbigniewa Stepka, ul. Obrońców Pokoju 2

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się spotkanie promocyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie 154 numer lubelskiego kwartalnika „Akcent”.
 
Wojewoda lubelski w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy odznaczenia państwowe i resortowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
 
Za zasługi w popularyzowaniu współczesnej literatury oraz wiedzy o polszczyźnie postanowieniem prezydenta RP odznaczone zostaną dwie osoby Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Za działalność na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury postanowieniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego jedna osoba zostanie uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dodatkowo, dwie osoby odbiorą odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 
Po wręczeniu odznaczeń przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
 
Spotkanie zakończy się o godzinie 18:30.
 
 
 
 
                                                                                          ***
 
 
 
Akcent jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci. Akcent analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRL-owską cenzurę. Był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. Ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia. Prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera. Akcent ukazuje się cztery razy w roku (źródło: akcentpismo.pl).

Organizatorzy: 

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
 
 
10.00
Sympozjum z okazji 120. rocznicy urodzin i 80. rocznicy święceń biskupich bł. bp. Władysława Gorala

Sympozjum z okazji 120. rocznicy urodzin i 80. rocznicy święceń biskupich bł. bp. Władysława Gorala

Data: 

czwartek, 6 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Centrum Transferu Wiedzy KUL, CTW 114

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek otworzy sympozjum poświęcone bł. bp. Władysławowi Goralowi oraz wygłosi wykład inauguracyjny.
 
W sympozjum wezmą udział m.in. prof. Mieczysław Ryba, mgr Alina Gromaszek, ks. mgr Mariusz Nakonieczny, ks. prof. Jarosław Marczewski, dr Marcin Krzysztofik, prof. Cezary Taracha.
 
W bieżącym roku obchodzimy rocznice dwóch doniosłych wydarzeń związanych z biskupem Władysławem Goralem. Błogosławiony przyszedł na świat 120 lat temu, 1 maja 1898 r., 80 lat mija natomiast od jego świeceń biskupich, które miały miejsce w katedrze lubelskiej, 9 października 1898 r. Sympozjum naukowe będzie jedną z form uczczenia tych rocznic w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, z którym biskup Goral utrzymywał bliskie kontakty.
 
Celem sympozjum jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat biskupa Gorala poprzez ukazanie wybranych aspektów jego życia i posługi oraz refleksja nad rozwojem kultu błogosławionego na terenie miasta i diecezji.
 
Wojewoda będzie obecny na sympozjum do ok. godz. 10.50.

Organizatorzy: 

Katedra Świata Hiszpańskiego, Instytut Historii KUL
 
 
12:00
Briefing prasowy dot. efektów wizyty wojewody lubelskiego w Kanadzie

Briefing prasowy dot. efektów wizyty wojewody lubelskiego w Kanadzie

Data: 

czwartek, 6 Grudzień, 2018

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, sala 100

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że w dn. 6 grudnia br., w LUW, odbędzie się briefing prasowy wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w sprawie efektów wizyty wojewody w Kanadzie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
10:30
Konwent starostów województwa lubelskiego

Konwent starostów województwa lubelskiego

Data: 

piątek, 7 Grudzień, 2018

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie gościem konwentu starostów województwa lubelskiego, podczas którego przedstawi możliwości współpracy rządu ze samorządem powiatowym.  Omówione zostaną m.in. programy rządowe, z których powiaty będą mogły pozyskać fundusze.
 
Uwaga: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 10:45. Udział mediów możliwy od godziny 10:30.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11:30
Wręczenie powołania konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie fizjoterapii

Wręczenie powołania konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie fizjoterapii

Data: 

piątek, 7 Grudzień, 2018

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy akt powołania na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii dr n. med. Alicji Wójcik-Załuskiej.
 
Wojewoda powołał dr n. med. Alicję Wójcik-Załuską do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego 1 grudnia 2018 roku, na okres 5 lat. 
 
 
 
                                                                                                   ***
 
 
Dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska jest kierownikiem II Zakładu Fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji UM w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Pełni funkcję opiekuna na kierunku Fizjoterapia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, nauczyciela akademickiego przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych (UM), a także koordynatora praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
08:00
Jubileusz 100. rocznicy powstania KUL połączony z odsłonięciem pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego rektora KUL

Jubileusz 100. rocznicy powstania KUL połączony z odsłonięciem pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego rektora KUL

Data: 

sobota, 8 Grudzień, 2018

Godzina: 

08:00

Miejsce: 

Kościół Akademicki KUL, ul. Idziego Radziszewskiego 7, Gmach KUL - Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Al. Racławickie 14, Skwer abp. Józefa Życińskiego (obok pl. Teatralnego)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie gościem honorowym uroczystości jubileuszowych 100. rocznicy powstania KUL, połączonych  z odsłonięciem pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego rektora KUL.
 
Program uroczystości:
 
Kościół Akademicki KUL
8.00  msza św.,  przewodniczenie i homilia JE bp Witold Mroziewski, biskup pomocniczy Brooklynu
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
10.00  rozpoczęcie uroczystego posiedzenia Senatu KUL
- odegranie hymnu państwowego
- wystąpienie JM Rektora KUL
- wręczenie Medali Za Zasługi dla KUL
- wręczenie Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL. Słowo Wielkiego Kanclerza KUL JE abp. Stanisława Budzika  Metropolity Lubelskiego
- wystąpienia pozostałych gości
- Gaudeamus igitur
ok. 11.30 zakończenie uroczystości
 
Skwer abp. Józefa Życińskiego (obok Pl. Teatralnego)
13.00  odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
18:00
Uroczyste obchody Dnia Górnika

Uroczyste obchody Dnia Górnika

Data: 

sobota, 8 Grudzień, 2018

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Lublin, Hala Targów Lublin, ul. Dworcowa 11, Hala A

Opis wydarzenia: 

W Hali Targów Lublin odbędą się uroczyste obchody Dnia Górnika. Uczestnikiem uroczystości będą m.in. wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, a także prezes zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA Artur Wasil.
 
Program uroczystości:
18.00  - rozpoczęcie
          - powitanie gości
          - część oficjalna prowadzona z elementami ceremoniału górniczego
          -  wręczenie szpad górniczych dla zasłużonych górników
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA
 
 
11:30
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości w Urzędowie

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości w Urzędowie

Data: 

niedziela, 9 Grudzień, 2018

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Urzędowie, ul. Kościelna 1, Ośrodek Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystościo odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Stulecia Odzyskania Niepodległości w Urzędowie.
 
 
Program uroczystości:
 
11:30 – msza św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Urzędowie pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Wielgusa
 
12:30 – odsłonięcie pomnika tzw. Anioła Wolności (Rynek w Urzędowie)
 
Wojewoda wraz z marszałkiem województwa lubelskiego, burmistrzem Urzędowa i przedstawicielami organizatorów dokonają uroczystego odsłonięcia pomnika.
 
13:00 – część artystyczna, przemówienia okolicznościowe (sala widowiskowa Ośrodka Kultury)
 
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego. Wojewoda złoży też wieniec pod pomnikiem w asyście wojskowej.

Organizatorzy: 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika, Burmistrz Urzędowa
 
10
11
12
13
14
15
16
 
09:00
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego

Data: 

poniedziałek, 10 Grudzień, 2018

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W LUW odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
 
9:00 – otwarcie uroczystości. Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
Stypendia zostaną wręczone w II turach. Najpierw  stypendystom  z powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, Miasta Lublin, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego. Następnie stypendystom z powiatów: bialskiego, Miasta Biała Podlaska, biłgorajskiego, chełmskiego, Miasta Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.
 
ok. 9:45 - I tura (dyplomy wręczy dyrektor generalny LUW Agata Grula)
ok. 11:30 – II tura (dyplomy wręczy wojewoda lubelski)

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
09:30
Konferencja „Kultura i Tożsamość” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina

Konferencja „Kultura i Tożsamość” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina

Data: 

poniedziałek, 10 Grudzień, 2018

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

KUL, Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW–408, Al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w KUL odbędzie się konferencja „Kultura i Tożsamość”.
 
Gościem honorowym będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
9.30 otwarcie konferencji:

  • rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • metropolita lubelski abp dr hab. Stanisław Budzik
  • wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

 
10:15 – 10:45 I wystąpienie programowe – Tożsamość (o. prof. Andrzej Wodka CsSR)
10:45 – 11:00 wprowadzenie do panelu (dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ)
11:00 – 12:15 panel I Kształtowanie tożsamości – osoby i okoliczności (Zofia Romaszewska, prof. Szewach Weiss, dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ)
12:15 – 12:30 prezentacja znaczka Poczty Polskiej S.A. na 100-lecie KUL
13:00 – 13:30 II wystąpienie programowe – Kultura (prof. Rocco Buttiglione)
13:30 – 13:45  wprowadzenie do panelu (Krzysztof Zanussi)
13:45 – 15:00 panel II znaczenie dziedzictwa kulturowego dla drugiego stulecia niepodległości RP (Krzysztof Zanussi, Zygmunt Staszczyk, dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik , prof. KUL)
15:00 – 15:15 podsumowanie: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL, dziekan WT KUL
 
 
Konferencja zostanie poprzedzona mszą św., w intencji Ojczyzny i Kościoła,
celebrowaną w Kościele Akademickim KUL, przez ks. abp. Stanisława Budzika
(początek godzina 8:00).
 
Wojewoda obecny będzie w godz. 9:30 – 10:15.

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
19:00
Spektakl „Lekcja historii - lekcja Niepodległości”

Spektakl „Lekcja historii - lekcja Niepodległości”

Data: 

poniedziałek, 10 Grudzień, 2018

Godzina: 

19:00

Miejsce: 

Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie obecny na  spektaklu tanecznym „Lekcja historii – lekcja Niepodległości” w wykonaniu tancerzy Studia Tańca UDS, który zostanie zaprezentowany 10 grudnia br., na deskach Teatru Muzycznego w Lublinie.
 
Spektakl jest muzyczno-taneczną interpretacją wydarzeń, które miały decydujący wpływ na odrodzenie i ukonstytuowanie polskiej państwowości. Niekonwencjonalna forma interpretacji wydarzeń sprzed stu laty zachęca widzów do refleksji nad historią Polski i spojrzenia na przedstawione wydarzenia z innej perspektywy.
 
Wojewoda wręczy medale Premiera Rzeczypospolitej Polskiej na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Spektakl został sfinansowany ze środków pochodzących z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 i wpisuje się w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
09:45
Briefing prasowy dotyczący współpracy polsko-ukraińskiej

Briefing prasowy dotyczący współpracy polsko-ukraińskiej

Data: 

środa, 12 Grudzień, 2018

Godzina: 

09:45

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna, sala 100

Opis wydarzenia: 

W briefingu udział wezmą  wojewoda  lubelski Przemysław Czarnek, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk. Wcześniej wojewoda spotka się z przedstawicielami Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej (WOAP) – spotkanie będzie zamknięte dla mediów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
10:00
Podsumowanie ćwiczeń Anakonda 18

Podsumowanie ćwiczeń Anakonda 18

Data: 

środa, 12 Grudzień, 2018

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się konferencja podsumowująca ćwiczenie Anakonda 18. Ćwiczenie pk. „ANAKONDA-18” było kolejnym, odbywającym się co dwa lata ćwiczeniem organizowanym przez Polskę. W kalendarzu przedsięwzięć Polskich Sił Zbrojnych „ANAKONDA-18” było największym tegorocznym ćwiczeniem. W ćwiczeniu udział brali przedstawiciele sił sprzymierzonych z 10 krajów w liczbie ok. 17 500 z czego ponad 12 000 żołnierzy ćwiczyło na obszarze Rzeczypospolitej zaś pozostałe ponad 5 000 żołnierzy na terenie krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz w akwenie  Morza Bałtyckiego.

 
Otwarcia konferencji dokona wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. W konferencji udział wezmą przedstawiciele m.in. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.
 
Około godziny 12:00 wojewoda lubelski wręczy dyplomy uznania w podziękowaniu za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie zadań w procesie planowania, organizacji i przeprowadzenia Połączonego Ćwiczenia Sił Zbrojnych z Układem Pozamilitarnym  pk. „ANAKONDA-18”

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
16:00
Charytatywna aukcja przedmiotów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Charytatywna aukcja przedmiotów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Data: 

środa, 12 Grudzień, 2018

Godzina: 

16:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  charytatywnej aukcji przedmiotów „Dar serca za dar serca”zorganizowanej w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
 

Uczestnicy aukcji będą mieli możliwość wylicytowania przedmiotów przekazanych przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej a dzięki temu wsparcia mieszkańców naszego regionu potrzebujących pomocy. Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za dary, przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych, m.in. cukru, mąki,  ryżu, oleju, kaszy, słodyczy.
 

Pozyskane produkty trafią do dzieci i osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną także do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez współorganizatorów akcji PDPZ: Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Lublin.

Organizatorzy: 

Ewa Dados, pomysłodawca i inicjator akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie
 
 
10.00
Mecz Słodkich Serc w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Mecz Słodkich Serc w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Data: 

czwartek, 13 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich, ul. Szkolna 69, hala sportowa

Opis wydarzenia: 

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich odbędzie się Mecz Słodkich Serc w ramach charytatywnej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek rozpocznie to spotkanie.
 
W charytatywnej potyczce piłki siatkowej zmierzą się rodzice i nauczyciele.  Biletem wstępu na mecz, jak co roku, będą słodycze, które później przekazane zostaną dzieciom z lubelskich Domów Dziecka. Zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale ufundowane przez wojewodę.. Mecz został objęty honorowym patronatem wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Ewa Dados, pomysłodawczyni i inicjatorka akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” we współpracy z Emilią Kowalską, dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich
 
 
11.00
Pogrzeb mjr. Mariana Chmielewskiego ps. "Pomidor"

Pogrzeb mjr. Mariana Chmielewskiego ps. "Pomidor"

Data: 

czwartek, 13 Grudzień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, cmentarz komunalny "Majdanek", ul. Droga Męczenników Majdanka 71

Opis wydarzenia: 

13 grudnia  2018 r. o godz. 11.00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka odbędzie się pogrzeb  mjr. Mariana Chmielewskiego ps. "Pomidor”. W uroczystości weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Mjr Marian Chmielewski ps. „Pomidor” - urodził się 12 maja 1928 w Ożarowie k. Garbowa w rodzinie chłopskiej. Żołnierz patrolu "Żbika" oddziału Kedywu AK "Zapory". Od 1945 w plutonach "Ducha" i "Jadzinka". Aresztowany przez UB jesienią 1946 roku i skazany na 15 lat więzienia. Do roku 1956 więzień Zamku Lubelskiego, Wronek i Rawicza.

 
 
18.00
37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Data: 

czwartek, 13 Grudzień, 2018

Godzina: 

18.00

Miejsce: 

Kościół pobrygidkowski (kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 6), pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Królewskiej

Opis wydarzenia: 

13 grudnia przypada 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystościach upamiętniających ofiary.
 
Program uroczystości:
 
Kościół pobrygidkowski
18.00-19.00 – msza św. w intencji Ojczyzny i za wszystkie Ofiary stanu wojennego
Po mszy św. nastąpi przemarsz pod Światło Pamięci Ofiar Komunizmu i pomnik patrona NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 
Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
ok. 19.10 – rozpoczęcie uroczystości
- powitanie gości i słowo od organizatora
- wspólna modlitwa
- złożenie wieńca przy pomniku

Organizatorzy: 

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność’
 
 
12.00
Podpisanie porozumienia dot. Centrum Obsługi Rolnictwa

Podpisanie porozumienia dot. Centrum Obsługi Rolnictwa

Data: 

piątek, 14 Grudzień, 2018

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lublin, LUW w, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka planowane jest utworzenie miejsca, gdzie rolnicy będą obsługiwani w zakresie różnych spraw. Oszczędzi im to dużo czasu, zwłaszcza w okresie natężenia prac polowych. Doskonałym miejscem do utworzenia Centrum Obsługi Rolników jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce.
 
Przedstawiciele różnych organizacji działających w obszarze rolnictwa oraz wojewoda podpiszą porozumienie intencyjne, które będzie pierwszym krokiem do realizacji przedsięwzięcia.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
15:00
Spotkanie opłatkowe w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Spotkanie opłatkowe w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie

Data: 

piątek, 14 Grudzień, 2018

Godzina: 

15:00

Miejsce: 

Lublin, Hospicjum Dobrego Samarytanina, ul. Bernardyńska 11A, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Podczas spotkania wojewoda złoży wszystkim życzenia świąteczne.
 
Obecni będą m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik i  prezes zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.
 
 
15.00  rozpoczęcie spotkania
- powitanie gości
- wspólna modlitwa
- składanie życzeń bożonarodzeniowych
- poczęstunek
 
 
Wojewoda będzie obecny do godziny 16:00.

Organizatorzy: 

Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 
 
17.00
Uroczysty wieczór honorujący wieloletnią pracę prof. Jana Oleszczuka

Uroczysty wieczór honorujący wieloletnią pracę prof. Jana Oleszczuka

Data: 

piątek, 14 Grudzień, 2018

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Jakubowice Konińskie Kolonia, ul. Lubelska 3, Dwór Anna

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczystość podsumowująca całokształt pracy i dokonania prof. Jana Oleszczuka.
 
W uroczystości udział wezmą również m.in pracownicy Kliniki Położnictwa i Perinatologii SPSK4 w Lublinie, dyrektorzy szpitali, konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 
Program uroczystości:
17.00 – rozpoczęcie uroczystości
- powitanie gości
- wystąpienie prof. dr hab. n. med. Bożeny Leszczyńskiej (laudacja)
- wręczenie upominków dla prof. Oleszczuka przez pracowników Kliniki
- wystąpienie wojewody
- wręczenie prof. Oleszczukowi okolicznościowego dyplomu uznania wojewody lubelskiego z medalem za świadectwo szacunku do życia i drugiego człowieka, wymierny wkład w rozwój nauk medycznych, wieloletnią, wybitną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Konsultanta Wojewódzkiego ds. Położnictwa i Ginekologii
- wystąpienia pozostałych gości

Organizatorzy: 

Klinika Położnictwa i Perinatologii SPSK4 w Lublinie
 
 
 
10.00
Uroczystość związana z rozpoczęciem kadencji wójta gminy Turobin i Rady Gminy oraz otwarciem ul. Kościelnej w Turobinie

Uroczystość związana z rozpoczęciem kadencji wójta gminy Turobin i Rady Gminy oraz otwarciem ul. Kościelnej w Turobinie

Data: 

niedziela, 16 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Dominika w Turobinie, ul. Kościelna

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz  parlamentarzystów odbędzie się uroczystość związana z rozpoczęciem kadencji wójta gminy Turobin i Rady Gminy oraz otwarciem ul. Kościelnej w Turobinie.
 
Przebudowa drogi gminnej nr 109104L była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury. Z pozyskanych funduszy wyremontowano ul. Kościelną w Turobinie. Koszt realizacji zadania wynosi ok. 800 000 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane w 80% z programu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
Program uroczystości:
 
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Dominika w Turobinie
 
10.00 - msza święta w intencji wójta i nowej Rady Gminy
11.00 – przejście w miejsce otwarcia drogi przy akompaniamencie orkiestry dętej
 
Część oficjalna przy ul. Kościelnej
 
11.15 – rozpoczęcie części oficjalnej
- powitanie gości
- wystąpienie wójta
- wystąpienie wojewody
- symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokona wojewoda wraz z wójtem i parlamentarzystami
- poświęcenie drogi (ks. kan. Władysław Trubicki)
 
Wojewoda będzie obecny na uroczystościach do ok. godz. 11.45.

Organizatorzy: 

Urząd Gminy Turobin
 
 
13:30
Uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego wydarzenia stanu wojennego

Uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego wydarzenia stanu wojennego

Data: 

niedziela, 16 Grudzień, 2018

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Pomnik przy siedzibie Grupy Azoty Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika w Puławach upamiętniającego wydarzenia stanu wojennego. Monument w formie krzyża został poświęcony pamięci pracowników, którzy pod sztandarami „Solidarności” domagali się swobód obywatelskich, godności pracowniczej i demokratyzacji życia społeczno-politycznego.
 
Program spotkania:
- hymn państwowy
- powitanie gości
- wystąpienia i odsłonięcie pomnika
- symboliczne przekazanie krzyża strajkowego przez Jana Okonia Komisji Międzyzakładowej
 
 
Wcześniej, o godzinie 12:00, odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach  celebrowana przez abp. Stanisława Budzika.     

Organizatorzy: 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Puławy
 
 
18:30
Zapalenie choinki na skwerze im. Tadeusza Witkowskiego w Lublinie

Zapalenie choinki na skwerze im. Tadeusza Witkowskiego w Lublinie

Data: 

niedziela, 16 Grudzień, 2018

Godzina: 

18:30

Miejsce: 

Skwer im. Tadeusza Witkowskiego w Lublinie (przy Galerii Centrum)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości zapalenia choinki na skwerze im. Tadeusza Witkowskiego w Lublinie. 16-metrowa jodła podarowana została przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. 
 
Program uroczystości:
 
18.30  rozpoczęcie
- powitanie gości
- czytanie słowa Bożego
- zapalenie choinki       
- okolicznościowe wystąpienie wojewody
- część artystyczna w wykonaniu uczniów z liceum plastycznego (wspólne kolędowanie)

Organizatorzy: 

Kuria Metropolitalna w Lublinie
 
17
18
19
20
21
22
23
 
12:00
Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego w dniu 17 grudnia

Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego w dniu 17 grudnia

Data: 

poniedziałek, 17 Grudzień, 2018

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lublin: ul. Z. Herberta 49 - stołówka żołnierska, ul. Królewska 3 - sala konferencyjna (niski parter), Elizówka 65 - sala konferencyjna LRH S.A.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych. Przybyli goście wspólnie pomodlą się, podzielą opłatkiem i złożą sobie świąteczne życzenia. Podczas spotkań przewidziane są wystąpienia wojewody.
 
 
Harmonogram spotkań (17.12):
 
godz. 12:00 spotkanie Lubelskiego Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, Lublin, ul. Z. Herberta 49, stołówka żołnierska
 
godz. 13:00 spotkanie NSZZ Solidarność, Lublin, ul. Królewska 3, sala konferencyjna – niski parter
 
godz. 14:00 spotkanie Lubelskiego Rynku Hurtowego, Elizówka 65, sala konferencyjna LRH S.A.

Organizatorzy: 

Lubelski Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
 
 
09.30
Uroczystość otwarcia siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

Uroczystość otwarcia siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie

Data: 

wtorek, 18 Grudzień, 2018

Godzina: 

09.30

Miejsce: 

Lublin, sala konferencyjna Hotelu Mercure, al. Racławickie 12; siedziba PSSE przy ul. Uniwersyteckiej 12 (200 m od hotelu)

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczystość otwarcia siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
 
Program uroczystości:
 
Sala konferencyjna Hotelu Mercure
9.30 – rozpoczęcie uroczystości
- powitanie uczestników
- wystąpienie Głównego Inspektora Sanitarnego
- wystąpienie wojewody lubelskiego
- wystąpienia pozostałych gości
10.00-10.45 -  (bez udziału wojewody)
- prezentacja przedstawiciela UM w Lublinie
- prezentacja PWIS w Lublinie dot. siedziby PSSE w Lublinie
10.45 -  przejście pod siedzibę PSSE w Lublinie (ok. 200 m)
 
Siedziba PSSE przy ul. Uniwersyteckiej 12
11.00 – otwarcie siedziby PSSE w Lublinie
- powitanie gości
- przecięcie wstęgi
Minister J. Pinkas, wojewoda oraz goście dokonają symbolicznego aktu przecięcia wstęgi.
- zwiedzanie siedziby
12.00 – zakończenie uroczystości
 
Przebudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 12 była zrealizowana ze środków budżetu wojewody. Zakres inwestycji objął dokumentację, nadbudowę ostatniej kondygnacji budynku, roboty budowlane z wymianą wszystkich instalacji, podłóg, okien, łazienek, itp. wykonanie windy, termomodernizację budynku.

Organizatorzy: 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
 
 
10.00
Pogrzeb śp. Stefana Pedrycza

Pogrzeb śp. Stefana Pedrycza

Data: 

wtorek, 18 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, cmentarz przy ul. Lipowej

Opis wydarzenia: 

18 grudnia br. o godz. 10.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej odbędzie się pogrzeb śp. Stefana Pedrycza, członka Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych. W uroczystości weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

 
 
14.00
Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych w KUL

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych w KUL

Data: 

wtorek, 18 Grudzień, 2018

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, aula 1031, aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
Program uroczystości:
14.00 - Rozpoczęcie uroczystości
- hymn państwowy
- powitanie gości
- ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych
Wojewoda, w asyście rektora KUL, prof. Antoniego Dębińskiego, wręczy odznaczenia państwowe, Medale Złote/Srebrne/Brązowe za Długoletnią Służbę.
- wspólne zdjęcie
- utwór muzyczny
- ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych
Wojewoda, w asyście rektora KUL, prof. Antoniego Dębińskiego, wręczy odznaczenia resortowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej.
- wspólne zdjęcie
- wystąpienie rektora KUL
- wystąpienie wojewody lubelskiego
Po wystąpieniu wojewoda wręczy rektorowi KUL dyplom uznania wojewody lubelskiego z medalem z okazji 100-lecia KUL.
- recital fortepianowy
- zakończenie części oficjalnej uroczystości
16.00-16.40 – Uroczystość opłatka uniwersyteckiego w auli im. S. Kard. Wyszyńskiego

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
16.00
Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego

Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego

Data: 

wtorek, 18 Grudzień, 2018

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, aula im. S. Kard. Wyszyńskiego; Szerokie 123, restauracja „Etiuda”; Jakubowice Konińskie, Dwór Anna, ul. Lubelska 3

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych. Przybyli goście wspólnie pomodlą się, podzielą opłatkiem i złożą sobie świąteczne życzenia. Podczas spotkań przewidziane są wystąpienia wojewody.
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aleje Racławickie 14, aula im. S. Kard. Wyszyńskiego
16.00-16.40 – Uroczystość opłatka uniwersyteckiego w auli im. S. Kard. Wyszyńskiego
 
Szerokie 123, restauracja „Etiuda”
18.00 - Spotkanie opłatkowe Lubelskiego Forum Pracodawców
 
Jakubowice Konińskie, Dwór Anna, ul. Lubelska 3
19.00 - Spotkanie wigilijne Lubelskiego Klubu Biznesu

Organizatorzy: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelskie Forum Pracodawców, Lubelski Klub Biznesu
 
 
17.00
Podsumowanie konkursu dziennikarskiego "Lokalne media dla Niepodległej" na najlepszą publikację poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości

Podsumowanie konkursu dziennikarskiego "Lokalne media dla Niepodległej" na najlepszą publikację poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości

Data: 

wtorek, 18 Grudzień, 2018

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Studio TVP3 Lublin, ul. Raabego 2

Opis wydarzenia: 

18 grudnia  br. o godz. 17.00 w Studio TVP3 Lublin przy ul. Raabego 2 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Lokalne media dla Niepodległej". Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy nagrody laureatom, dyplom wojewody oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym.
 
17.00 – rozpoczęcie uroczystości
- ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze publikacje w mediach województwa lubelskiego poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości
- wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów
Wojewoda wraz z prezesem zarządu Krzysztofem Karmanem, Marcinem Kruszyńskim (przewodniczącym kapituły, IPN) Markiem Wieczerzakiem (członkiem kapituły) dokonają wręczenia 3 nagród głównych i 3 wyróżnień.
- wystąpienie wojewody oraz wręczenie prezesowi zarządu Stowarzyszenia Polska Samorządna dyplomu uznania wojewody lubelskiego
- prezentacja i omówienie nagrodzonych prac
- panel dyskusyjny na temat współczesnego pojmowania patriotyzmu
Paneliści: wojewoda lubelski, Michał Mulawa, Marcin Kruszyński (IPN)
 
Przewidywana obecność wojewody na podsumowaniu konkursu do ok godz. 17.50.
 
Konkurs był adresowany do dziennikarzy mediów lokalnych z województwa lubelskiego. Jego celem było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych związanych tematycznie ze 100-leciem odzyskania niepodległości, opublikowanych w okresie 1 stycznia 2018 - 30 listopada 2018.
 
Wszystkie prace dziennikarskie, niezależnie od rodzaju medium w jakim nastąpiła publikacja, były oceniane w jednej wspólnej kategorii. Przedmiotem oceny były walory edukacyjno-historyczne publikacji, nowatorstwo treści i formy, odkrywanie nieznanych dotąd faktów historycznych, uwzględnianie w publikacjach wątków lokalnych i regionalnych.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Polska Samorządna
 
 
10.00
Spotkanie opłatkowe w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Spotkanie opłatkowe w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Data: 

środa, 19 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Tradycyjnie już, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbędzie się spotkanie opłatkowe.
 
Do udziału w nim zaproszeni zostali m.in.  ks. abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. Jan Śliwka, zastępca dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji samorządowej, administracji zespolonej i niezespolonej, służb mundurowych, inspekcji, straży.
 
Gospodarzem uroczystości będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Podczas uroczystości opłatkowej wystąpi Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod batutą dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL.
 
W programie:
 
·         Kolędy z repertuaru Chóru KUL
·         Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju, symbolu dobra, miłości, spokoju, przyjaźni oraz ciepła, przez lubelskich harcerzy na ręce wojewody
·         Powitanie obecnych przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka oraz złożenie życzeń bożonarodzeniowych
·         Odczytanie fragmentu Ewangelii przez ks Krzysztofa Kwiatkowskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej, duszpasterza pracowników urzędów i pracowników instytucji samorządowych
·         Słowo i życzenia metropolity lubelskiego abp. S. Budzika
·         Wspólne odśpiewanie kolędy „Bóg się rodzi”
·         Błogosławieństwo i dzielenie się opłatkiem
 
Podczas uroczystości Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczy pośmiertnie ks. Jana Szczepańskiego, patriotę i oddanego duszpasterza bestialsko zamordowanego przez UB, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.45
Uroczyste otwarcie Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Uroczyste otwarcie Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Data: 

środa, 19 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.45

Miejsce: 

LUW W Lublinie, ul. Spokojna 4, sala 100

Opis wydarzenia: 

Sala 100 znajdująca się w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie będzie nosiła nazwę Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Zostanie w niej utworzona izba pamięci poświęcona tragicznie zmarłemu prezydentowi. Znajdą tam miejsce pamiątki po R. Kaczorowskim przywiezione z Instytutu Polskiego w Londynie, m. in. dyplomy, książki, ryngrafy.
 
Uroczyste otwarcie Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego odbędzie się z udziałem  wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.15
Jubileusz 100. rocznicy urodzin Stanisława Szafranka

Jubileusz 100. rocznicy urodzin Stanisława Szafranka

Data: 

środa, 19 Grudzień, 2018

Godzina: 

11.15

Miejsce: 

LUW W Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Jubileusz 100. rocznicy urodzin będzie świętował kpt. Stanisław Szafranek, żołnierz AK walczący z Niemcami podczas II wojny światowej, po jej zakończeniu więziony na Zamku Lubelskim, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r.
 
Na uroczystości będzie uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
13.00
Spotkanie opłatkowe TVP 3 Lublin

Spotkanie opłatkowe TVP 3 Lublin

Data: 

środa, 19 Grudzień, 2018

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, siedziba TVP 3, ul. Raabego 2, sala 305

Opis wydarzenia: 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w TVP 3 Lublin jest organizowane spotkanie opłatkowe. Gościem uroczystości będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Wydarzenie będzie okazją do złożenia życzeń, wspólnego kolędowania oraz podzielenia się opłatkiem, symbolem pojednania i przebaczenia.

Organizatorzy: 

TVP 3 Lublin
 
 
09.00
Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego w dniu 20.12

Spotkania opłatkowe wojewody lubelskiego w dniu 20.12

Data: 

czwartek, 20 Grudzień, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, ul. Herberta 49, ul. Grottgera 4, ul. Grygowej 8

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniach opłatkowych, podczas których zebrani goście podzielą się opłatkiem i złożą świąteczne życzenia.
 
Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Godz. 9.00 Spotkanie opłatkowe CPR
 
Lublin, ul. Herberta 49, stołówka żołnierska w kompleksie koszarowym
Godz. 10.00 Spotkanie opłatkowe 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
Lublin, ul. Grottgera 4, hol na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego
Godz. 12.00 Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Marszałkowskim
 
Lublin, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP, ul. Grygowej 8
Godz. 13.30 Spotkanie opłatkowe Państwowej Straży Pożarnej

Organizatorzy: 

CPR, 2. LBOT, Urząd Marszałkowski, KW PSP
 
 
11.00
Spotkanie z koordynatorami programu "Niepodległa" w szkołach

Spotkanie z koordynatorami programu "Niepodległa" w szkołach

Data: 

czwartek, 20 Grudzień, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Grupa nauczycieli z terenu Zamojszczyzny aktywnie uczestniczyła w różnych inicjatywach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Najbardziej zaangażowani w koordynowanie działań przez szkoły i placówki oświatowe nauczyciele zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami. Będą one podziękowaniem wojewody  lubelskiego Przemysława Czarnka i kuratora oświaty Teresy Misiuk za wkład w realizację programu „Niepodległa". Dyplomy otrzyma 21 osób.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty Delegatura w Zamościu
 
 
13.00
Wręczenie odznaczeń oraz uroczystość opłatkowa PSP

Wręczenie odznaczeń oraz uroczystość opłatkowa PSP

Data: 

czwartek, 20 Grudzień, 2018

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, Ośrodek Szkolenia KW PSP, ul. Grygowej 8

Opis wydarzenia: 

Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej wręczy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz lubelski komendant wojewódzki st. bryg. Grzegorz Alinowski wyróżniającym się pracownikom. Wręczenie odznaczeń będzie miało odświętną oprawę.  
 
Potem odbędzie się spotkanie wigilijne, podczas którego zebrani podzielą się opłatkiem, złożą życzenia, zaśpiewają wspólnie kolędy.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
 
10.00
Spotkanie opłatkowe IPN oraz podsumowanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na Lubelszczyźnie

Spotkanie opłatkowe IPN oraz podsumowanie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na Lubelszczyźnie

Data: 

piątek, 21 Grudzień, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, ul. Wodopojna 2, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w spotkaniu opłatkowym organizowanym z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przez lubelski IPN. Wydarzenie będzie okazją do złożenia życzeń, wspólnego kolędowania oraz podzielenia się opłatkiem, symbolem pojednania i przebaczenia.
 
Opłatek poprzedzi prezentacja podsumowująca obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na Lubelszczyźnie.

Organizatorzy: 

Oddział IPN w Lublinie
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6