Kwiecień 2019

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
2
3
4
5
6
7
 
11:00
Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

Data: 

poniedziałek, 1 Kwiecień, 2019

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna

Opis wydarzenia: 

W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbędzie się  posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.
 
Omówione zostaną organizacja Forum Samorządowego z okazji XX-lecia utworzenia Samorządu Wojewódzkiego, XX-lecia samorządu Powiatowego i XV-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, najważniejsze problemy występujące w powiatowej służbie zdrowia, główne problemy występujące w oświacie. Wypracowane zostanie też stanowisko w sprawie zasad dotyczących przekazywania samorządom powiatowym dróg przez GDDKiA.
 
W spotkaniu uczestniczyć będzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
                                                                                                 ***
 
 
Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego tworzą starostowie 20 powiatów i prezydenci 4 miast na prawach powiatu. Konwent działa na podstawie § 13 ust. 1,  § 17 pkt. 10  § 29 ust. 5 Statutu Związku Powiatów Polskich, uchwały Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie powołania konwentów powiatów województw oraz przyjęcia regulaminu ich pracy. Celem działania Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa lubelskiego. Podczas swoich posiedzeń opracowuje stanowiska i opinie w sprawach o wymiarze ogólnowojewódzkim oraz projekty uchwał  Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Lublinie
 
 
 
09.00
Konferencja prasowa dotycząca 3 lat funkcjonowania programu „Rodzina 500+”

Konferencja prasowa dotycząca 3 lat funkcjonowania programu „Rodzina 500+”

Data: 

środa, 3 Kwiecień, 2019

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że jutro, tj. 3 kwietnia br. w Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim o godz. 9.00 odbędzie się konferencja prasowa poświęcona funkcjonowaniu programu "Rodzina 500+" od momentu jego uruchomienia.
 
Uczestnikami  spotkania będą wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny Tomasz Pitucha, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariusz Kidaj oraz przewodnicząca lubelskiego oddziału Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Bożena Pietras.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
#Więziennictwo2019 - Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej

#Więziennictwo2019 - Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej

Data: 

środa, 3 Kwiecień, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, Hala A

Opis wydarzenia: 

#Wieziennictwo2019 - Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej odbędą się w dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Lublinie. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez Służbę Więzienną oraz Targi Lublin S.A. Wydarzenie w pełni  dedykowane jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem  Służby Więziennej, jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa.
 
Podczas części oficjalnej otwarcia targów i konferencji jest przewidziane okolicznościowe wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Gości oraz uczestników powitają: płk Grzegorz Fedorowicz – z-ca dyrektora generalnego Służby Więziennej oraz Robert Głowacki – prezes Targów Lublin.
 
Przewidywany udział wojewody w wydarzeniu do ok. godz. 12.30.
 
Zmiany zachodzące w formacji, związane z przyjętą przez rząd ustawą modernizacyjną Służby Więziennej, są podstawą do zorganizowania wydarzenia, które zaprezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem więziennictwa w Polsce. Wystawcy biorący udział w Targach będą mieli możliwość przedstawiania i prezentacji swoich rozwiązań technologicznych wśród licznego grona funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz także innych służb mundurowych.
 
Oprócz ścisłego kierownictwa Służby Więziennej, dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkoleniowych – przewidziany jest udział dyrektorów Biur: Dozoru Elektronicznego, Ochrony i Spraw Obronnych, Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego, Łączności i Informatyki, Dozoru Elektronicznego, Penitencjarnego.
 
Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa jak np. praca więźniów czy nowe sposoby wykonywania kary ( dozór elektroniczny). Prelegentami planowanej konferencji będą zarówno praktycy reprezentujący Służbę Więzienną, eksperci zajmujący się problematyką więziennictwa jak również przedstawiciele wystawców. Zapowiedziany jest udział w Targach delegacji zagranicznych ściśle współpracujących z polską Służbą Więzienną. Głównym patronem honorowym i merytorycznym jest dyrektor generalny Służby Więziennej.
 
Program konferencji: https://wieziennictwo.targi.lublin.pl/program/?fbclid=IwAR2bLyCufGjHwUdx...

Organizatorzy: 

Służba Więzienna, Targi Lublin S.A., Grupa MTP
 
 
13.00
Uroczyste otwarcie ośrodka terapii NanoTherm

Uroczyste otwarcie ośrodka terapii NanoTherm

Data: 

środa, 3 Kwiecień, 2019

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Jaczewskiego 8, Sala A (V piętro)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w uroczystym otwarciu ośrodka terapii NanoTherm w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4.
 
 
SPSK4 w Lublinie to pierwszy szpital poza terytorium Niemiec, który oferuje terapię NanoTherm firmy MagForce do leczenia pacjentów z nowotworem mózgu. Umowa o współpracy, ogłoszona w czerwcu 2018 roku, zapewnia pacjentom z nowotworem mózgu szybszy dostęp do leczenia po diagnozie, jednocześnie umożliwiając polskim pacjentom leczenie przy pomocy terapii NanoTherm w ich kraju ojczystym.
 
 
Terapia NanoTherm to względnie nowy zabieg ogniskowego leczenia guzów litych. Można go podsumować w prosty sposób: Magnetyczne nanocząstki wprowadzane są bezpośrednio do guza lub do ściany jamy po resekcji. Cząsteczki te są następnie podgrzewane za pomocą zmiennego pola magnetycznego, co powoduje niszczenie komórek rakowych.
 
 
Program:
13.00 – rozpoczęcie uroczystości
- powitanie gości
- wystąpienia:
•          Christian von Volkmann - MagForce Sp. z o.o.
•          dr Radosław Starownik - Dyrektor SPK4 w Lublinie
•          prof. Tomasz Trojanowski SPK4 w Lublinie
•          Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski
•          Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin
•          wystąpienia pozostałych gości
 
Po części oficjalnej nastąpi uroczyste otwarcie nowego budynku.
 
Wojewoda wraz z gospodarzami i pozostałymi gośćmi dokonają uroczystego przecięcia wstęgi (budynek terapii NanoTherm, ul. Jaczewskiego 8).
 
Ok. 14.00 – zakończenie udziału wojewody w uroczystości

Organizatorzy: 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 
 
10:30
Zawodowy strzał w 10 - kampania informacyjna

Zawodowy strzał w 10 - kampania informacyjna

Data: 

czwartek, 4 Kwiecień, 2019

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, Parczew

Opis wydarzenia: 

W Parczewie odbędzie się kolejna edycja spotkań promujących szkolnictwo zawodowe w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej „Zawodowy strzał w 10”. Podczas spotkania będzie można zwiedzić wystawę prezentującą zawody, w których kształcą szkoły branżowe I stopnia i technika na terenie powiatu parczewskiego. W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Program spotkania:
 
10:30  otwarcie
 
10:40  wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
10:45  wystąpienie lubelskiego kuratora oświaty
 
11:00 prezentacja zawodów w różnych obszarach kształcenia: administracyjno-usługowym, budowlanym, elektryczno-rolniczym, mechanicznym i górniczo hutniczym, rolniczo-leśnym z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznym
 
13:00 podsumowanie

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
12.00
Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Data: 

poniedziałek, 8 Kwiecień, 2019

Godzina: 

12.00

Opis wydarzenia: 

7-8 kwietnia br. w Lublinie odbędą się uroczystości 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, upamiętniające zamordowanych przez NKWD w 1940 r. oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej oraz innych służb państwa polskiego.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział  w obchodach rocznicowych w dniu 8 kwietnia br., które odbędą się  przy Symbolicznej Mogile Katyńskiej na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej. Złoży kwiaty i zapali znicz.
 
Podczas spotkania przywołana zostanie pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zebrani odmówią modlitwę za pomordowanych na Wschodzie pod przewodnictwem ks. kapelana Rodziny Katyńskiej Lublin. Odegrana zostanie melodia „Śpij kolego…” 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, IPN Oddział w Lublinie, Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie, Fundacja Niepodległości
 
 
16.00
Spektakl „Jaskinia filozofów”

Spektakl „Jaskinia filozofów”

Data: 

wtorek, 9 Kwiecień, 2019

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek obejrzy spektakl „Jaskinia filozofów” w wykonaniu osadzonych z lubelskiego aresztu, który powstał na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta, w adaptacji i reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej.
 
Sztuka do tej pory grana była już trzykrotnie, za każdym razem na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie. Tym razem zostanie wystawiona poza terenem więzienia. Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów, wśród których w większości znalazły się osoby spoza jednostki.
 
Wydarzenie będzie miało charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na kosztowną specjalistyczną opiekę dla Alicji Mazurek, pozostającej w śpiączce po tragicznym wypadku.
 
Pomysłodawcą wystawienia tego właśnie dzieła jest Dariusz Boruch – prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Węglin Północny” w Lublinie i jednocześnie twórca, aktor i reżyser Amatorskiego Teatru Towarzyskiego. Inspiracją było ogłoszenie przez Sejm RP 2018 roku - Rokiem Zbigniewa Herberta. Twórca ten uważany jest powszechnie za jednego z najwybitniejszych poetów XX-wiecznej Polski. Mało kto jednak wie, że poza wierszami Herbert tworzył również inne formy literackie. Jedną z nich jest poetycki dramat „Jaskinia filozofów” inspirowany prawdziwą historią trzech ostatnich dni życia greckiego filozofa Sokratesa.

Organizatorzy: 

Areszt Śledczy w Lublinie, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” w Lublinie, Fundacja Teatroterapia Lubelska
 
 
08.30
Obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz upamiętnienie śp. Edwarda Wojtasa

Obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz upamiętnienie śp. Edwarda Wojtasa

Data: 

środa, 10 Kwiecień, 2019

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, wejście od ul. Białej, Sekcja 21 A

Opis wydarzenia: 

Podczas obchodów 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złoży wieńce oraz zapali znicz na grobie śp. Edwarda Wojtasa, polskiego polityka i samorządowca, w latach 2002–2003 i 2005–2006 marszałka województwa lubelskiego, od 2007 do 2010 posła na Sejm VI kadencji. Wojewodzie towarzyszyć będzie rodzina Edwarda Wojtasa.
 
Uroczystości na cmentarzu przy ul. Lipowej będą przebiegały zgodne z ceremoniałem wojskowym. Przy grobie zostaną wystawione warty honorowe. Wieńce w imieniu swoim, a także Prezydenta RP i Premiera RP złoży w asyście wojskowej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Wydarzenie zakończy odegranie melodii „Śpij kolego…”.
 
Wcześniej, o godzinie 7.00, wojewoda weźmie udział we mszy św. sprawowanej w intencji tragicznie zmarłego posła w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Lublinie przy ul. Ponikwoda 32.
 
 
 
Program obchodów 9. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Lublin, 10 kwietnia 2019 roku.
 
W uroczystościach udział weźmie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
 godz. 16.30 -  uroczystość na Placu  Litewskim z zachowaniem ceremoniału wojskowego:
 
 
        -  złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin
 
        - odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę wojskową
 
        - powitanie uczestników uroczystości
 
        - odczytanie okolicznościowej odezwy Społecznego Komitetu Obchodów 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
 
        - wykonanie  okolicznościowego   utworu przez Chór AMABILE z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie pod dyrekcją Pani Karoliny Pietrzak – Stachowicz
 
        - apel pamięci:  odczytanie 96 nazwisk Ofiar katastrofy smoleńskiej przez dwójkę uczniów, radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, zapalenie  96 zniczy przez harcerzy z ZHP, ZHR, Zawiszaków oraz uczniów klas mundurowych z lubelskich szkół
 
     - salwa honorowa
 
     - złożenie wspólnego wieńca  przez przedstawicieli Społecznego Komitetu: Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dowódcę Garnizonu Lublin, Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, Przewodniczącego Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy na budynku klasztoru oo. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42
 
      - odegranie melodii „Cisza
 
 
godz. 18.00 – msza św. w intencji Ofiar tragedii smoleńskiej pod przewodnictwem  JE Abp Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski   przy  ul. Gospodarczej 7 w Lublinie.
 
Po Mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy smoleńskiej na placu przy kościele MB Królowej Polski. Odegranie na trąbce melodii „Cisza”.
 

Organizatorzy: 

Zarząd Wojewódzki PSL, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
11.00
Spotkania wielkanocne z udziałem wojewody

Spotkania wielkanocne z udziałem wojewody

Data: 

piątek, 12 Kwiecień, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Lubomelska 11 piętro pok. 1110; Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. K. Jaczewskiego 7, hol budynku B (Zakładu Radioterapii)

Opis wydarzenia: 

Czas przedświąteczny to okres intensywnych przygotowań do świąt wielkanocnych. W wielu instytucjach i urzędach odbywają się w tych dniach spotkania, podczas których, już w świątecznej atmosferze, pracownicy i zaproszeni goście symbolicznie dzielą się jajkiem i składają sobie życzenia.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z członkami Solidarności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Będzie uczestniczył również w spotkaniu wielkanocnym pracowników i pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, podczas którego zaprezentowany zostanie krótki film poświęcony COZL. Przewidziane są również wystąpienia zaproszonych gości, w tym wojewody. Pokarmy pobłogosławi bp Mieczysław Cisło.
 
 
godz. 11.00 Solidarność LUW w Lublinie, ul. Lubomelska, 11 piętro, pok. 1110
godz. 13.00 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. K. Jaczewskiego 7, hol budynku B (Zakładu Radioterapii)
 
Wojewoda opuści uroczystość około godz. 13.45.

Organizatorzy: 

Solidarność LUW w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
 
 
 
10.00
Wizyta wojewody w powiecie łukowskim

Wizyta wojewody w powiecie łukowskim

Data: 

niedziela, 14 Kwiecień, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Łuków, Plac Wolności i Solidarności; Trzebieszów, Gminny Ośrodek Kultury; Serokomla, cmentarz parafialny; Łazy, świetlica wiejska; Stoczek Łukowski, Miejski Ośrodek Kultury

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w dniu 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa)  odwiedzi powiat łukowski. Podczas wizyty spotka się z mieszkańcami gmin i miast, będzie uczestniczył w otwarciu jarmarku wielkanocnego oraz uroczystościach upamiętniających 79. rocznicę mordu w Józefowie Dużym.
 
10.00 Łuków, Plac Wolności i Solidarności – otwarcie Jarmarku Wielkanocnego,
11.15 Spotkanie z mieszkańcami gminy Trzebieszów w Gminnym Ośrodku Kultury,
13.00 Uroczystość upamiętnienia ofiar mordu w Józefowie Dużym.  Na cmentarzu parafialnym w Serokomli zostaną złożone kwiaty, przewidziane są także wystąpienia zaproszonych gości.
14.30 Spotkanie z mieszkańcami gminy Łuków - Łazy, świetlica wiejska
17.45 Spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Stoczek Łukowski w Miejskim Ośrodku Kultury.
 
 
W Józefowie Dużym w 1940 roku doszło do pierwszej na Podlasiu masowej egzekucji. Oddziały SS, gestapo oraz żandarmerii niemieckiej zamordowały 217 osób. Akcja była odwetem za zabicie przez pospolitych bandytów rodziny niemieckiego kolonisty. Mimo, iż mord nie miał charakteru politycznego, dowództwo niemieckie postanowiło zastosować na okolicznych mieszkańcach zasadę odpowiedzialności zbiorowej, obarczając winą wszystkich Polaków. Zorganizowani w kilkuosobowe grupy żandarmi i gestapo zwozili i spędzali mieszkańców okolicznych wsi. Późnym popołudniem na rozkaz jednego z oficerów puszczono wolno kobiety oraz dzieci do lat 14. Pozostałych ustawiono w kolumnie po 10 osób. Po zmroku Niemcy rozpoczęli trwającą do świtu egzekucję. Zamordowano 217 osób, kilkudziesięciu udało się uciec. Zwłoki ofiar wrzucono do wcześniej wykopanego rowu. Zbiorową mogiłę i plac egzekucji w celu zatarcia śladów zabronowano. Miejsce kaźni w Józefowie Dużym upamiętnia krzyż oraz pomnik przedstawiający postać kobiety bolejącej. W 1956 r. ciała pomordowanych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Serokomli, gdzie spoczywają w 16 mogiłach zbiorowych.

Organizatorzy: 

Samorządowcy z Łukowa, Trzebieszowa, Łazów, Stoczka Łukowskiego, Serokomli
 
15
16
17
18
19
20
21
 
13:30
Briefing prasowy z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka

Briefing prasowy z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka

Data: 

poniedziałek, 15 Kwiecień, 2019

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Stacja PKP, peron 1 przy pl. Dworcowym w Lublinie

Opis wydarzenia: 

15 kwietnia br. o godz. 13.30 na stacji PKP, peron 1 przy pl. Dworcowym w Lublinie odbędzie się briefing prasowy z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.
 
Dotyczyć będzie wznowienia prac przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinkach Dęblin – Nałęczów i Nałęczów – Lublin, w ramach modernizacji linii nr 7 z Lublina do Warszawy.

Organizatorzy: 

PKP PLK
 
 
15.00
Spotkanie wojewody ze starostami i prezydentami miast

Spotkanie wojewody ze starostami i prezydentami miast

Data: 

poniedziałek, 15 Kwiecień, 2019

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Przemyslawa Czarnka zostanie zorganizowanie spotkanie ze starostami i prezydentami miast na prawach powiatu na temat obecnej sytuacji w oświacie. Weźmie w nim udział lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
08.00
Spotkania wielkanocne wojewody

Spotkania wielkanocne wojewody

Data: 

wtorek, 16 Kwiecień, 2019

Godzina: 

08.00

Miejsce: 

Lublin; Lubelski Urząd Wojewódzki, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Dworzec PKS, Kuratorium Oświaty, Hospicjum Dobrego Samarytanina, GDDKiA

Opis wydarzenia: 

Czas przedświąteczny to okres intensywnych przygotowań do świąt wielkanocnych. W wielu instytucjach i urzędach odbywają się w tych dniach spotkania, podczas których, już w świątecznej atmosferze, pracownicy i zaproszeni goście symbolicznie dzielą się jajkiem i składają sobie życzenia.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z pracownikami  Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz TVP3 Lublin. Będzie uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym dla bezdomnych na dworcu autobusowym. Odwiedzi także podopiecznych oraz personel Hospicjum Dobrego Samarytanina.
 
godz. 08.00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Szczerbowskiego 6
godz. 10.00 LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa
godz. 11.00 Dworzec PKS, Al. Tysiąclecia 6, hala dworcowa
godz. 12.00 TVP3 Lublin, ul. Henryka Raabego 2, aula 305
godz. 13.00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, IV piętro, p. 124, sala konferencyjna
godz. 13.00 Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, pokój 217 (II piętro)
Obecność wojewody na spotkaniu od ok. godz. 13.30.
godz. 14.00 Hospicjum Dobrego Samarytanina, ul. Bernardyńska 11A, sala konferencyjna

Organizatorzy: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, LUW w Lublinie, Caritas oraz Lubelskie Dworce SA, TVP3 Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Hospicjum Dobrego Samarytanina, GDDKiA Oddział w Lublinie
 
 
08.00
Lekcja wychowania obywatelskiego dla studentów

Lekcja wychowania obywatelskiego dla studentów

Data: 

wtorek, 16 Kwiecień, 2019

Godzina: 

08.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4; hol na parterze, Sala Kolumnowa, hol na I piętrze, sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Studenci z Koła Naukowego Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wezmą udział w lekcji wychowania obywatelskiego. Ok. godz. 8.30 w gabinecie wojewody jest zaplanowane spotkanie z wojewodą Przemysławem Czarnkiem.
 
Podczas wizyty studentom przybliżona zostanie historia gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawione zostaną  podstawowe informacje dotyczące administracji publicznej. Studenci będą mieli możliwość obejrzenia pamiątek związanych z działalnością prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Organizatorzy: 

LUW w Lublinie
 
 
11.00
Uroczystość wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski 2019”

Uroczystość wręczenia nagrody „Laur Konserwatorski 2019”

Data: 

środa, 17 Kwiecień, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18

Opis wydarzenia: 

Laurami Konserwatorskimi nagradzani są gospodarze zabytków z województwa lubelskiego za wzorcowy sposób odnowienia zabytków oraz przywrócenie obiektowi świetności sprzed lat.  Konkurs jest organizowany po raz 20.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom.
 
Program:
11.00 – uroczyste otwarcie uroczystości, dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
11.10 –  referat okolicznościowy: „Unia lubelska 1569 roku”, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Udział wojewody od godz. 11.35.
11.45 – projekcja filmu zrealizowanego przez TVP3 Lublin, ogłoszenie wyników konkursu „Laur Konserwatorski 2019”, wręczenie nagród
Laury Konserwatorskie wręczą laureatom wojewoda,wicemarszałek województwa lubelskiego oraz dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKDiN.  
12.20 – wręczenie złotych i srebrnych odznak „Za opiekę nad zabytkami”
Odznaki wręczy dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w MKDiN
12.40  - wystąpienia zaproszonych gości.
- wystąpienie wojewody lubelskiego
- wystąpienia pozostałych gości

Organizatorzy: 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 
 
11.00
Spotkania wielkanocne z udziałem wojewody

Spotkania wielkanocne z udziałem wojewody

Data: 

środa, 17 Kwiecień, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 4; Końskowola, Centrum Innowacyjno – Szkoleniowe LODR, ul. Pożowska 8

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniach wielkanocnych. Są one okazją do przekazania życzeń świątecznych, wspólnej modlitwy oraz tradycyjnego dzielenia się jajkiem, symbolem odradzającego się życia.
 
godz. 11.00 Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 w Lublinie, Sala Główna S2
godz. 14.00 Centrum Innowacyjno – Szkoleniowe LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Dyrektor LODR w Końskowoli
 
 
12.00
Spotkanie wielkanocne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Spotkanie wielkanocne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Data: 

czwartek, 18 Kwiecień, 2019

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Lublin, siedziba RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8 (sala szkoleniowo-konferencyjna, budynek B)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  spotkaniu wielkanocnym, które organizuje RCKiK w Lublinie. Będzie ono okazją do przekazania życzeń świątecznych, wspólnej modlitwy oraz tradycyjnego podzielenia jajkiem, symbolem odradzającego się życia.
 
Udział wojewody w wydarzeniu do ok. 12.50.

Organizatorzy: 

RCKiK w Lublinie
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
10.30
Briefing oraz spotkanie ws. Samorządowej Karty Praw Rodziny

Briefing oraz spotkanie ws. Samorządowej Karty Praw Rodziny

Data: 

czwartek, 25 Kwiecień, 2019

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że jutro, tj. 25 kwietnia br. o godz. 10.30 przed Salą im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100) odbędzie się briefing z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, prezesa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej  Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego, przedstawiciela samorządu powiatowego, przewodniczącego Rady Powiatu Świdnickiego Andrzeja Mańki, przedstawiciela samorządu wojewódzkiego, radnej Województwa Lubelskiego Marii Gmyz oraz pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw rodziny Tomasza Pituchy.
 
Briefing przedstawi inicjatywę Samorządowej Karty Praw Rodziny, która ma potwierdzić konstytucyjne gwarancje praw rodziców i przeciwstawić się ich podważaniu.
 
Po briefingu, podczas spotkania, zostanie zaprezentowany projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny wypracowany wspólnie ze stroną społeczną. Weźmie w nim udział kilkunastu samorządowców.

 
 
13.00
Spotkanie z komendantami straży miejskich z terenu województwa lubelskiego

Spotkanie z komendantami straży miejskich z terenu województwa lubelskiego

Data: 

czwartek, 25 Kwiecień, 2019

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu z komendantami straży miejskich z terenu województwa lubelskiego. Dotyczyć ono będzie uregulowań prawnych i współpracy pomiędzy wojewodą lubelskim a strażami miejskimi oraz gminnymi w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie woj. lubelskiego. Inicjatorem spotkania jest wojewoda, który sprawuje nadzór nad strażami.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
9.30
Lekcja wychowania obywatelskiego w LUW

Lekcja wychowania obywatelskiego w LUW

Data: 

czwartek, 25 Kwiecień, 2019

Godzina: 

9.30

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Dzieci z kl. 2 i 3 ze Szkoły Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach wezmą udział w lekcji wychowania obywatelskiego zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Ok. godz. 9.30 w gabinecie wojewody jest zaplanowane spotkanie z wojewodą Przemysławem Czarnkiem, podczas którego dzieci m.in. poznają zadania wojewody. Będą mogły obejrzeć również odznaczenia państwowe wręczane za szczególne zasługi.
 
Podczas wizyty dzieciom zaprezentowana zostanie historia gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  przybliżone zostaną postaci historyczne, związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, będące tematem wystawy w holu głównym. Przedstawione zostaną  podstawowe informacje dotyczące administracji publicznej. Dzieci będą miały możliwość obejrzenia pamiątek związanych z działalnością prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12.30
Akcja informacyjna nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Akcja informacyjna nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data: 

piątek, 26 Kwiecień, 2019

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Teren placówki Straży Granicznej w Dorohusku

Opis wydarzenia: 

Akcję rozpocznie spotkanie polskich i ukraińskich służb na przejściu granicznym w Dorohusku. Zostanie zaprezentowany przewodnik w języku ukraińskim z zakresu przepisów ruchu drogowego obowiązującego w Polsce, opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji we współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie, Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie. Celem publikacji jest poprawienie i podnoszenie świadomości kierowców – obywateli Ukrainy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewodnik będzie rozpowszechniany na przejściach granicznych z Ukrainą.
 
W wydarzeniu będą uczestniczyć wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, konsul generalny RP w Łucku, ze strony ukraińskiej ambasador Ukrainy w RP,  konsul generalny Ukrainy w Lublinie oraz przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji, naczelnik Zarządu Głównego Policji Narodowej w obwodzie wołyńskim, naczelnik Policji Patrolowej w obwodzie wołyńskim i naczelnik Łuckiego Oddziału Przygranicznego.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka Policji we współpracy z Nadbużańskim Oddział Straży Granicznej w Chełmie, konsul generalny Ukrainy w Lublinie oraz Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
15.00
Konferencja prasowa oraz prezentacja Muzeum AK w Bondyrzu

Konferencja prasowa oraz prezentacja Muzeum AK w Bondyrzu

Data: 

piątek, 26 Kwiecień, 2019

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Delegatura LUW w Zamościu, ul. Partyzantów 3; Bondyrz, Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość im. ppłk. Stanisława Prusa ps. Adam

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że jutro, tj. 26 kwietnia br., o godz. 15.00 w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.  Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące budowy sali ekspozycyjnej  przy Muzeum AK w Bondyrzu dla potrzeb wystawienniczych. Zaprezentowane zostaną plany dalszej rozbudowy placówki oraz rezultat dotychczasowych działań.
 
Muzeum Historyczne AK w Bondyrzu
O godz. 16.30 w Bondyrzu goście będą mieli możliwość obejrzenia Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu, wyjątkowego miejsca pielęgnującego etos Armii Krajowej i mogące poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi, które od wielu lat upowszechniają wiedzę o historii i krzewią postawy patriotyczne.

Organizatorzy: 

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość
 
 
 
16.00
Konferencja i warsztaty „Koła Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny- zrównoważony rozwój w oparciu o zasoby środowiska”

Konferencja i warsztaty „Koła Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny- zrównoważony rozwój w oparciu o zasoby środowiska”

Data: 

niedziela, 28 Kwiecień, 2019

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Urszulin, ul Lubelska 4A, Hotel „Drob”

Opis wydarzenia: 

Konferencja i warsztaty są zorganizowane po to, aby integrować koła gospodyń wiejskich z Lubelszczyzny, zaprezentować dorobek poszczególnych kół oraz wypracować metody aktywności z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony i wykorzystania dzikich roślin w lokalnych produktach.
 
W wydarzeniu udział weźmie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, która objęła konferencję patronatem honorowym.
 
Poszczególne koła zaprezentują stoiska promocyjne. Ogłoszone zostaną konkursy na najładniejsze stoisko KGW, danie regionalne, najlepszy chleb, produkt regionalny (rękodzieło).
 
Program:
13.00-14.00 Rejestracja uczestników
14.00 -15.30 Warsztaty i konkurs kulinarny dań regionalnych opartych na ekologicznych i lokalnych produktach
15.30-16.00 Warsztaty: Jak powstaje diaporama przyrodnicza - Rafał Siek
 
Udział wojewody od 16.00
 
16.00-16.20 Wstęp do konferencji. Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jaworek” ze Spiczyna
16.20-16.50 Wystąpienia okolicznościowe
•          wystąpienie Maryli Symczuk starosty hrubieszowskiego (jako gospodarza uroczystości)
•          oficjalne otwarcie konferencji przez wicemarszałek Sejmu RP
•          wystąpienie wojewody lubelskiego
•          wystąpienie marszałka województwa lubelskiego (lub przedstawiciela)
•          wystąpienia pozostałych gości
 
Część konferencyjna:
16.50-17.10 Wybrane dziko rosnące rośliny i ich zastosowanie kulinarne- prof. dr hab. Barbara Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
17.10-17.25 Łąki pastwiska i murawy - siedliska ziół i roślin chronionych - dr hab. Mariusz Kulik, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
17.25-17.45 Lokalny rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego - mgr Marek Tokarzewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
17.45-18.05 Ekologiczny produkt oparty na lokalnych zasobach środowiska- wada czy zaleta? - prof. dr hab. Waldemar Gustaw (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 
Część artystyczna:
18.05-18.35 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” oraz zespołów ludowych kół gospodyń wiejskich
 
Część oficjalna z wręczeniem nagród:
18.05-19.00 Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród
 
Nagrody dla laureatów konkursu kół gospodyń wiejskich wręczy wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Organizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
 
29
30
1
2
3
4
5
 
11.00
Konferencja prasowa dotycząca obchodów Narodowego Święta 3 Maja w Lublinie

Konferencja prasowa dotycząca obchodów Narodowego Święta 3 Maja w Lublinie

Data: 

poniedziałek, 29 Kwiecień, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Opis wydarzenia: 

W poniedziałek, tj. dn. 29 kwietnia br., o godz. 11.00 w Sali im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100) Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja prasowa na temat organizacji oraz przebiegu obchodów Narodowego Święta 3 Maja w Lublinie.
 
Wezmą w niej udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz zastępca dyrektora Biura Wojewody Waldemar Podsiadły.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki Lublinie
 
 
14.00
Podpisanie umowy na koncepcję drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim

Podpisanie umowy na koncepcję drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim

Data: 

poniedziałek, 29 Kwiecień, 2019

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 53, Urząd Stanu Cywilnego

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że  w poniedziałek, tj. 29.04.br. o godz. 14.00 w Tomaszowie Lubelskim w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość podpisania umowy na koncepcję drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim z udziałem wiceministra Rafała Webera oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka.
 
Podpisy złożone w Tomaszowie Lubelskim przypieczętują rozpoczęcie prac nad prawie 55-kilometrowym odcinkiem S17 od Zamościa do granicy z Ukrainą. Tym samym cała 120-kilometrowa trasa od Piask do Hrebennego jest w trakcie kompletowania dokumentacji przygotowawczej.

Organizatorzy: 

GDDKiA o/Lublin
 
 
09:30
Powołanie zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Powołanie zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Data: 

wtorek, 30 Kwiecień, 2019

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Gabinet Wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oficjalnie powoła  na stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Agnieszkę Jarosińską.
 
Agnieszka Jarosińska pracowała w Wydziale Kontroli Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Lublinie (PISiPAR), w laboratorium Wojewódzkiej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Lublinie (WISiPAR). Od 2008 roku pracuje w Wydziale Kontroli WIJHARS w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
9:00
Wręczenie dyplomów uznania wojewody lubelskiego

Wręczenie dyplomów uznania wojewody lubelskiego

Data: 

wtorek, 30 Kwiecień, 2019

Godzina: 

9:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Gabinet Wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy dyplomy uznania wojewody lubelskiego dla przewodniczącego  Zarządu Dzielnicy Czuby Północne i prezesa Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa Mieczysława Biszkonta oraz wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Czuby Północne i wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa Grażynie Stadnik.
 
Dyplomy przyznane zostaną za ogromne zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, społeczności lokalnej i małej ojczyzny podejmowane w ramach Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa  oraz rady Dzielnicy Czuby Północne, a także za bezinteresowną działalność społeczną i charytatywną pełnioną dla mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, inicjowanie licznych i różnorodnych projektów, w tym: Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu, zbiórek książek dla szpitali onkologicznych oraz integrowanie pokoleń podczas festynów i koncertów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki