Czerwiec 2019

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
11.00
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych honorowym dawcom krwi

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych honorowym dawcom krwi

Data: 

sobota, 1 Czerwiec, 2019

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe honorowym dawcom krwi. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonoruje Złotymi, Srebrnymi oraz Brązowymi Krzyżami Zasługi, nadanymi przez Prezydenta RP, osoby za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej ( 38 odznaczeń) oraz wręczy dyplom uznania dawczyni szpiku. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
Wojewoda będzie uczestniczył w spotkaniu do ok. godz.12.

Organizatorzy: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 
 
13.00
Jubileusz 90-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Jubileusz 90-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Data: 

sobota, 1 Czerwiec, 2019

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, ul. Narutowicza 17

Opis wydarzenia: 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie świętuje 90. lecie istnienia. Z tej okazji w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbędzie się gala jubileuszowa, podczas której wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy dyplom uznania dla Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, który przekaże na ręce prezesa Zbigniewa Marchwiaka.
 
Działalność izby została doceniona za zrzeszanie cechów i spółdzielni rzemieślniczych oraz innych organizacji służących wspieraniu rozwoju rzemiosła, tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej, wyznaczanie wysokich standardów pracy zawodowej, troskę o rzetelne wykształcenie rzemieślników i przedsiębiorców oraz promowanie postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Wojewoda będzie obecny na uroczystości do ok. godz.14.

Organizatorzy: 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
08.30
Uroczystość powołania konsultantów w dziedzinie endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, transplantologii oraz neurochirurgii

Uroczystość powołania konsultantów w dziedzinie endokrynologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, transplantologii oraz neurochirurgii

Data: 

środa, 5 Czerwiec, 2019

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy podczas uroczystości akty powołania konsultantom w dziedzinie endokrynologii, endokrynologii  i diabetologii dziecięcej, transplantologii oraz neurochirurgii na kolejną pięcioletnią kadencję.
 
Akty powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego otrzymają: w dziedzinie endokrynologii dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek, endokrynologii  i diabetologii dziecięcej dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek, transplantologii prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki oraz neurochirurgii prof. dr hab. n. med. Radosław Rola.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
09.00
Wręczenie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę

Wręczenie Medalu Złotego za Długoletnią Służbę

Data: 

środa, 5 Czerwiec, 2019

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał  ks. dr. hab. Waldemarowi Żurkowi Medal Złoty za Długoletnią Służbę w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.  Uroczystego wręczenia odznaczenia dokona wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Ks. dr hab. Waldemar Żurek jest praktykiem i teoretykiem pedagogiki salezjańskiej, nauczycielem akademickim KUL, pracownikiem Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów kościelnych KUL, redaktorem oraz wydawcą.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
12.00
Uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe PSP

Uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe PSP

Data: 

środa, 5 Czerwiec, 2019

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystej zbiórki wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Medalami za Długoletnią Służbę zostaną uhonorowani najbardziej zasłużeni strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownicy cywilni.
 
Zostaną wręczone także odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, które nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nagrody oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Organizatorzy: 

Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
10.00
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

czwartek, 13 Czerwiec, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Zgodnie z rocznym planem pracy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostało zwołane posiedzenie. Podczas spotkania zostaną omówione: stan gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, informacje dot. kampanii promocyjnej przeciwko dopalaczom i narkotykom, a także bieżąca sytuacja meteorologiczna.
 
W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego udział wezmą m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Przed rozpoczęciem spotkania, a także po jego zakończeniu będą możliwe wypowiedzi dla mediów uczestników WZZK.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
12.30
Briefing prasowy dot. zmian w programie Rodzina 500+

Briefing prasowy dot. zmian w programie Rodzina 500+

Data: 

poniedziałek, 17 Czerwiec, 2019

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, sala im. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (sala 100)

Opis wydarzenia: 

17.06. br. o godz. 12.30 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się briefing prasowy dotyczący zmian w programie Rodzina 500+ i przygotowania samorządów do realizacji programu w nowej formule.
 
Uczestnikami spotkania będą wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk a także przedstawiciele samorządów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
 
08.30
Wakacyjna wojewódzka akcja oddawania krwi

Wakacyjna wojewódzka akcja oddawania krwi

Data: 

środa, 19 Czerwiec, 2019

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie organizują wakacyjną wojewódzką akcję oddawania krwi, w której mogą uczestniczyć zdrowi i pełnoletni mieszkańcy województwa lubelskiego.
 
Akcja odbędzie się w środę 19 czerwca 2019 r. w godzinach 8.30-14.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4.
 
W związku z corocznym, wzrastającym w okresie letnim, zapotrzebowaniem na krew i składniki pochodne pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży poprzez oddanie krwi chcą nieść pomoc chorym oraz ofiarom wypadków. Takie wspólne działania służą wsparciu akcji, a także integracji wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego wokół idei honorowego krwiodawstwa. Nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym życie i zdrowie, darem.
 
Podczas zbiórki krwi będzie możliwe zgłoszenie się do Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, do czego serdecznie zachęcamy.
 
 
Zostań honorowym dawcą krwi_ulotka
 
Jak odbywa się pobieranie szpiku_ulotka

Organizatorzy: 

RCKiK w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
14.30
Jubileusz 30-lecia OSP Zabiele Kolonia

Jubileusz 30-lecia OSP Zabiele Kolonia

Data: 

sobota, 22 Czerwiec, 2019

Godzina: 

14.30

Miejsce: 

OSP Zabiele Kolonia

Opis wydarzenia: 

OSP Zabiele Kolonia świętuje 30-lecie istnienia. W uroczystych obchodach jubileuszu weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
Podczas części oficjalnej, o godz. 14.30, w OSP Zabiele Kolonia nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej. Przedstawiony zostanie krótki rys historyczny jednostki.
 
Wojewoda wręczy dyplom uznania z medalem  OSP Zabiele Kolonia za rzetelną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich obywateli, stałą gotowość do niesienia pomocy, jedność w działaniu, wytrwałość i bezinteresowność, zaangażowanie i odwagę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz determinację przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a także za przykład postawy obywatelskiej i szacunek do drugiego człowieka. Zasłużeni druhowie zostaną uhonorowani odznakami za wysługę 60, 50 i 20 lat oraz Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa.
 
Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe  wojewody.
 
 
Wcześniej, o godz. 12.30, przed kościołem p.w. św. Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej odbędzie się zbiórka jednostek OSP, pocztów sztandarowych i delegacji, następnie o godz. 13.00 zostanie odprawiona  uroczysta msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. O godz. 14.10 nastąpi przemarsz uczestników uroczystości na plac przed strażnicą OSP Zabiele Kolonia.
 
Udział wojewody w uroczystości: 14.30 – 16.00

Organizatorzy: 

Wójt gminy Niedźwiada, Zarząd OSP Zabiele Kolonia
 
 
10:00
75. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami

75. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami

Data: 

niedziela, 23 Czerwiec, 2019

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Osuchy, gmina Łukowa, Dom Partyzanta obok cmentarza partyzanckiego; las przy drodze wojewódzkiej 849

Opis wydarzenia: 

W tym roku przypada 75. rocznica bitwy pod Osuchami, największej bitwy partyzanckiej w Polsce. Wydarzenie objął patronatem narodowym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie odzyskania niepodległości. W uroczystościach upamiętniających weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
 
Dom Partyzanta obok cmentarza partyzanckiego w miejscowości Osuchy, gmina Łukowa:
10.00 - okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łukowej, meldunek zgodnie z ceremoniałem wojskowym
ok. 10.30 - uroczysta msza św.  za poległych w bitwie pod Osuchami
11.30 - wystąpienia okolicznościowe oraz wręczenie nagród finalistom XX Powiatowego Konkursu Wiedzy o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej /w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, w asyście wojewody
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Na cmentarz partyzanckim odbędzie się apel poległych. Wojewoda złoży wieniec przy Pomniku Pamięci Bohaterów  Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich poległych w obronie ojczyzny w bitwie pod Osuchami.
 
13.00 - Inscenizacja historyczna i koncert
 
Wojewoda będzie obecny na uroczystości do godz. 13.00
 
 
                                                                                            ***
 
75 lat temu pod Osuchami rozegrała się największa bitwa partyzancka w Polsce, która miała miejsce podczas II wojny światowej w lasach Puszczy Solskiej. Zdarzenie to stało się punktem kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej Sturmwind II, mającej na celu zniszczenie niezwykle licznych na tym terenie oddziałów partyzanckich, utrudniających żołnierzom III Rzeczy dostęp do miast i wsi.
 
Akcja Sturmiwind II miała miejsce w drugiej połowie czerwca 1944 roku. Na przeciwko ogromnych sił Wermachtu, SS, jednostek pancernych i lotniczych stanęli partyzanci, którzy o świcie 25 czerwca rozpoczęli uderzenie. Walki prowadziły oddziały Batalionów Chłopskich oraz Armii Krajowej. Nie byli jednak w stanie długo stawiać oporu. Poległo ok. 400 osób. Ci, którzy nie zostali zabici trafili do obozów przejściowych w Biłgoraju i Zwierzyńcu, następnie do obozów śmieci na Majdanku i w Bełżcu. 63 osoby rozstrzelano na początku lipca w lesie w Rapach. W bitwie pod Osuchami, największej bitwie Polskiego Państwa Podziemnego, zginęło kilkuset partyzantów, a także ludność cywilna.

Organizatorzy: 

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany,
Lasy Państwowe nadleśnictwo Józefów, starosta biłgorajski, wójt gminy Łukowa, parafia Łukowa
 
 
15.00
Odsłonięcie pomnika upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości

Odsłonięcie pomnika upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości

Data: 

niedziela, 23 Czerwiec, 2019

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Dębówka 1, gm. Jastków

Opis wydarzenia: 

W Dębówce zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. W uroczystości będzie uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.  Odsłonięcie pomnika będzie odbywało się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Zostanie odśpiewana „Rota” oraz złożone kwiaty. Przewidziane są wystąpienia wojewody Przemysława Czarnka oraz Grzegorza Wojtowicza, inicjatora budowy pomnika.  
 
Pomnik powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców miejscowości Dębówka, którzy przyczynili się do jego powstania, a także sfinansowania.

Organizatorzy: 

Grzegorz Wójtowicz, inicjator budowy pomnika
 
 
17.00
"II Festiwal wieprzowiny, mleka i miodu" w Bogucinie

"II Festiwal wieprzowiny, mleka i miodu" w Bogucinie

Data: 

niedziela, 23 Czerwiec, 2019

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Bogucin, Stadion BKS

Opis wydarzenia: 

W Bogucinie odbędzie się ,,Festiwal wieprzowiny, mleka i miodu”. Jest organizowany po raz drugi. Głównym celem festiwalu jest promocja ekologii oraz zdrowego stylu życia. Podczas pikniku w ramach promocji polskiej żywności będzie można spróbować lokalnych, tradycyjnych wyrobów oraz kulinariów i wypieków.
 
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  będzie uczestniczył w festiwalu od godz. 17.00. Wtedy odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów uznania wojewody, który docenił aktywność  i zaangażowanie w działalność  artystyczną, społeczną, oświatową-kulturalną wyróżnionych.
 
Przewidziane jest także wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
W wydarzeniu udział wezmą sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posłowie na Sejm RP.
 
 
14.00 - otwarcie festiwalu
         - występy zespołów artystycznych
         - wręczenie pucharów oraz podziękowań Stowarzyszenia Wspólnota Grabowska
 
 
 
Imprezie będą towarzyszyły:
 
         audycja na żywo „Letni Weekend z TVP 3 Lublin”
         darmowa degustacja pieczonych prosiaków
         stoiska instytucji i firm z branży rolniczej
         stoisko informacyjno-promocyjne Wojsk Obrony Terytorialnej
         bezpłatne atrakcje dla dzieci: przejażdżki kucykami, dmuchańce, mini traktorki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami
         wystawa maszyn rolniczych
         zabawa taneczna pod chmurką

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Wspólnota Garbowska, Lubelska Izba Rolnicza, TVP3 Lublin
 
24
25
26
27
28
29
30
 
12.30
Inauguracja akcji informacyjnej dot. „500++” w województwie lubelskim

Inauguracja akcji informacyjnej dot. „500++” w województwie lubelskim

Data: 

poniedziałek, 24 Czerwiec, 2019

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Lublin, parking przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie do 6,8 mln dzieci. O tych i innych zmianach w programie „Rodzina 500+” będą rozmawiali z mieszkańcami naszego regionu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz pracownicy LUW.
 
Akcję informacyjną zainauguruje dn. 24 czerwca br. o godz. 12.30 briefing prasowy z udziałem wojewody Przemysława Czarnka, który odbędzie przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Po briefingu specjalnie oznakowany samochód zostanie zaparkowany przy ul. Walerego Wróblewskiego (niedaleko ulicznego zdroju z Koziołkiem, przy  lubelskim deptaku), żeby informować mieszkańców Lublina o nowych rozwiązaniach dla polskich rodzin. Samochód dotrze do wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Konferencja prasowa podsumowująca akcję Wolni-Niewolni

Konferencja prasowa podsumowująca akcję Wolni-Niewolni

Data: 

wtorek, 25 Czerwiec, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, sala im. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (sala 100)

Opis wydarzenia: 

Na konferencji prasowej podsumowana zostanie sześciomiesięczna kampania, trwająca od stycznia do czerwca 2019 r. Weźmie w niej udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który był współpomysłodawcą akcji Wolni-Niewolni oraz przedsięwzięcie wspierał.
 
Celem kampanii było zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych - ofiar handlu ludźmi w Afryce.
 
Zebrane fundusze zostaną przekazane dla organizacji HAART Kenya i pozwolą̨ powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę̨ medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, oraz szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar tego procederu.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
 
 
08.45
Podpisanie przez szpital w Rykach umów z NFZ

Podpisanie przez szpital w Rykach umów z NFZ

Data: 

środa, 26 Czerwiec, 2019

Godzina: 

08.45

Miejsce: 

Szpital Powiatowy w Rykach, ul. Żytnia 23

Opis wydarzenia: 

W Szpitalu Powiatowym w Rykach odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz starosty ryckiego Dariusza Szczygielskiego.
 
W trakcie spotkania zostanie podpisana umowa pomiędzy Karolem Tarkowskim, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  a Ireneuszem Jachem, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Rykach w zakresie: badań tomografii komputerowej oraz badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia). Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca br.
 
Poprzedni podmiot leczniczy w Rykach został zamknięty. Obecnie szpitalem od kilku miesięcy zarządza spółka powołana przez starostwo. Sukcesywnie jest wznawiana działalność poszczególnych oddziałów. Podpisywane kontrakty z NFZ są szansą na przywrócenie funkcjonowania placówki.

Organizatorzy: 

Szpital Powiatowy w Rykach, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 
 
11.30
Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie

Jubileusz 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie

Data: 

środa, 26 Czerwiec, 2019

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Tarnogród, Pensjonat nad Złotą Nitką, ul. Rynek 79

Opis wydarzenia: 

Podczas jubileuszu 20-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uhonoruje zasłużonych pracowników placówki wyróżnieniami. Wręczy odznaczenie państwowe Złoty Krzyż Zasługi nadane przez  Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, a także Medale za Długoletnią Służbę oraz dyplomy uznania wojewody. Przewidziane jest wystąpienie okolicznościowe wojewody.
 
W programie uroczystości znajdzie się musical na powitanie gości w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, pokaz multimedialny dotyczący działalności placówki, występy artystyczne uczestników zajęć terapeutycznych i zaproszonych zespołów.
 
Wojewoda będzie uczestniczył w wydarzeniu do godz. 12.30.
 
 
O godz. 10.00 odbędzie się Msza święta w  kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, a następnie o godz. 11.00 zwiedzanie siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.

Organizatorzy: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie
 
 
09.00
Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”

Data: 

czwartek, 27 Czerwiec, 2019

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, (hol na parterze budynku)

Opis wydarzenia: 

W najbliższy czwartek, 27 czerwca w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie organizuje akcję prozdrowotną pod hasłem: „Pokonaj cukrzycę”. Zapraszamy do siedziby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, w godz. od 9.00 do 14.00.
 
Tematem wiodącym akcji będą zdrowotne konsekwencje nadmiernego spożywania cukru, dlatego do udziału w wydarzeniu zaproszony został przedstawiciel Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie. Będą bezpłatne porady licencjonowanego edukatora diabetologicznego na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz szkodliwości nadużywania cukru czy słodkich napojów, będą rozmowy o tym, w jaki sposób ze swojego jadłospisu wyeliminować lub ograniczyć spożycie słodkich bądź wysoko przetworzonych produktów.
 
Jak podkreślają eksperci istotą w profilaktyce cukrzycy jest prawidłowa, zbilansowana dieta, bez nadmiaru cukrów i tłuszczu, bogata w warzywa i owoce oraz ruch. Należy unikać produktów wysokokalorycznych, za to zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Zmiana stylu życia może zdecydowanie zmniejszyć ryzyko cukrzycy. Ważne są również regularne badania.
 
Dlatego przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie będą mierzyli poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze. Będzie można zaopatrzyć się w materiały dotyczące m.in. diety cukrzycowej. Dodatkowo przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie będą radzili, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
 
Pojawi się również stoisko Lubelskiego OW NFZ, gdzie będzie można wyrobić przed wakacjami,  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz założyć profil zaufany i zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta.

Organizatorzy: 

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.30
Wręczenie nagród laureatom konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Data: 

czwartek, 27 Czerwiec, 2019

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, sala im. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (100)

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się podsumowanie konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Dyrektor generalny LUW Agata Grula i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wręczą nagrody laureatom.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09.00
Podpisanie umów ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w ramach projektu TOPSOR

Podpisanie umów ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w ramach projektu TOPSOR

Data: 

piątek, 28 Czerwiec, 2019

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość zawarcia umów partnerskich pomiędzy Lotniczym  Pogotowiem Ratunkowym a podmiotami województwa lubelskiego, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe w ramach realizacji projektu pt. Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR).
 
W uroczystości weźmie udział wiceminister w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula, przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Marcin Podgórski,  zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania oraz Katarzyna Gawęda, koordynator projektu TOPSOR.
 
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. wprowadziła obowiązek prowadzenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) segregacji medycznej. Zgodnie z założeniami, segregacja ta ma odbywać się przy wykorzystaniu systemu, zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR).
 
Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu umożliwienie dostosowania się istniejących SOR do przedmiotowego wymogu polegające na realizacji, w skali ogólnopolskiej, projektu pt. Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR). Jego celem jest usprawnienie pracy SOR w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Zdrowia, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
14.00
Uroczyste otwarcie świetlicy w Starej Dąbi

Uroczyste otwarcie świetlicy w Starej Dąbi

Data: 

sobota, 29 Czerwiec, 2019

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Stara Dąbia 23 B, świetlica, plac przed budynkiem

Opis wydarzenia: 

W Starej Dąbi zostanie otwarta świetlica. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz zaproszeni goście dokonają uroczystego przecięcia wstęgi. Przewidziane jest wystąpienie wojewody. W uroczystości wezmą także udział burmistrz Ryk, starosta powiatu ryckiego, mieszkańcy Starej Dąbi.
 
Nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa po likwidacji Kółka Rolniczego w Starej Dąbi. Dzięki zaangażowaniu m. in. wojewody lubelskiego, burmistrza Ryk nieruchomość z powrotem może służyć lokalnej społeczności.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia
 
 
16.00
Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Poniatowej

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Poniatowej

Data: 

sobota, 29 Czerwiec, 2019

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Poniatowa, Dom Weselny „Pod Jarzębinami”, ul. Fabryczna 13

Opis wydarzenia: 

Podczas obchodów jubileuszowych wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbiorą pary, które przeżyły wspólnie 50 lat. Wojewoda złoży życzenia jubilatom.

Organizatorzy: 

Urząd Miejski w Poniatowej
 
 
10.00
Obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej z udziałem wojewodów RP

Obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej z udziałem wojewodów RP

Data: 

niedziela, 30 Czerwiec, 2019

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin; Archikatedra Lubelska; pl. Litewski; CSK, pl. Teatralny 1

Opis wydarzenia: 

W tym roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Z tej okazji odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Ich organizatorami są Kancelarie Sejmu i Senatu. Na uroczystości pojawią się marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, a także przewodniczący Seimasu Viktoras Pranckietis, posłowie i senatorowie, a także przedstawiciele parlamentów m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.
 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział we Mszy świętej odprawionej z tej okazji w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 10.00. Potem złoży kwiaty przy Pomniku Unii Lubelskiej.
 
Na zaproszenie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka do Lublina przyjadą wojewodowie z całego kraju. Goście włączą się w obchody 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Wezmą udział o godz. 14.45 w debacie przewodniczących parlamentów nt. „450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw” oraz o godz. 17.15  w koncercie z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Kancelarie Sejmu i Senatu