pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
09:00
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Data: 

niedziela, 1 Marzec, 2020

Godzina: 

09:00

Miejsce: 

Pomnik Zamordowanych na Zamku Lubelskim, cmentarz, ul. Unicka; Plac Zamkowy, ul. Zamkowa 9; Pomnik NSZ, Rondo przy ul. Nadbystrzyckiej/Jana Pawła II; Pomnik WIN, Rondo przy ul. Filaretów/Jana Pawła II; Kościół pw. Świętej Rodziny,ul. JP II 11

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, 1 marca (niedziela), odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Święto ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011 r. upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
 
Program uroczystości:
 
Część I. Cmentarz przy ul. Unickiej
09.00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Mogiłą - Pomnikiem  zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954
 
Część II. Plac zamkowy
09.30 Apel pamięci, salwa honorowa
09.40 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz pod pomnikiem Zaporczyków na placu Zamkowym
 
Część III. Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych przy rondzie im. NSZ  (ul. Nadbystrzycka/Jana Pawła II)
10.45 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych
 
Część IV. Pomnik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy rondzie im. Zrzeszenia WiN (ul. Filaretów/Jana Pawła II)
11.00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy rondzie im. Zrzeszenia WiN
 
Część V. Kościół pw. Św. Rodziny
11.30 Msza Święta w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych
 
Po zakończeniu mszy św. przewidziane jest wystąpienie wojewody.

Organizatorzy: 

Komitet Organizacyjny: wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, lubelski kurator oświaty
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
10:30
Edukacja Przyszłości - Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

Edukacja Przyszłości - Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

Data: 

wtorek, 3 Marzec, 2020

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty - Edukacja Przyszłości. Podczas konferencji poruszone zostaną kluczowe zagadnienia związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. Edukacja przyszłości będzie miejscem wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu oświatą przez samorządy. Będzie mowa o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół, w tym szkół zawodowych.
 
Konferencję zwieńczy Wieczór Artystyczny, podczas którego zostaną uhonorowani laureaci rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”. Odbędzie się też gala finałowa programu „Gmina otwarta na inwestycje”. Wieczór uświetni koncert lubelskiej artystki Moniki Kowalczyk.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
Wojewoda będzie obecny od godz. 10.30 – 11.30, następnie od godz. 20.00.
 
 
 
 
 
Program uroczystości:
 
Lubelskie Centrum Konferencyjne, Sala S2 - I piętro
09.30-10.30  Rejestracja uczestników
10.30  Otwarcie konferencji, powitanie uczestników
10.45 30-lecie „Wspólnoty”
11.00 Rola szkoły i nauczyciela wobec współczesnej rewolucji technologicznej
SESJE PLENARNE
11.30-12.30  Edukacja w czasach sztucznej inteligencji
12.45-14.00 Polska edukacja przyszłości - samorząd jako lider przeobrażeń. Infrastruktura Internetu rzeczy Smart City a edukacja przyszłości
14.45-15.15 Wykład: „Skuteczne metody nauczania oparte o badania naukowe” Tomasz Gajderowicz, Evidence Institute
15.15-16.30 Nauczyciel jako innowator i lider
16.30-17.30  Prawne aspekty protestów nauczycieli oraz zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych. Reforma Karty Nauczyciela
20.00-21.00 Ranking „Samorządy sprzyjające edukacji”- prezentacja- przedstawiciel Firmy Orange
21.00-21.30 Gala Finałowa Programu „Gmina otwarta na inwestycje”
Wręczenie nagród zwycięzcom programu „Gmina otwarta na inwestycje”
21.30-22.30 Koncert Moniki Kowalczyk

Organizatorzy: 

Redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, prezes Municipium S.A.
 
 
10:00
Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Data: 

środa, 4 Marzec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala im. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100)

Opis wydarzenia: 

4 marca br. (środa), w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Podczas spotkania wojewoda omówi sytuację związaną z koronawirusem 2019 nCoV. Odniesie się też do zmian personalnych w Biurze Wojewody LUW.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11:15
Edukacja Przyszłości – Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

Edukacja Przyszłości – Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

Data: 

środa, 4 Marzec, 2020

Godzina: 

11:15

Miejsce: 

Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2

Opis wydarzenia: 

 
Opis wydarzenia: Wojewoda lubelski Lech Sprawka będzie uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty – Edukacja Przyszłości. To drugi dzień konferencji, podczas której spotkają się liderzy świata samorządu i oświaty. Na uczestników czekają wykłady w gronie doświadczonych ekspertów i starannie dobranych wystawców. To już VII edycja konferencji. W tym roku będzie o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i szkół zawodowych.
 
O godz. 11.15 rozpocznie się panel z udziałem wojewody. Uczestnicy omówią temat pn. Szkoła przyszłości. Wyzwanie organizacyjne i techniczne – Czy nowoczesna szkoła i przedszkole oznacza duże wydatki? Czy narzędzia informatyczne pomogą nam zarządzać szkołami i przedszkolami? Jak będzie wyglądała nowoczesna szkoła za 10 – 15 – 30 lat?
 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, wojewoda będzie obecny od godz. 11.15-13.00.
 
Pełny program konferencji znajduje się na stronie: http://www.oswiataprzyszlosci.pl/program-konferencji

Organizatorzy: 

Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, prezes Municipium S.A.
 
 
09.00
Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"

Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"

Data: 

czwartek, 5 Marzec, 2020

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest ona dedykowana przedstawicielom jst z województwa lubelskiego. Wydarzenie objął patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Podczas konferencji zaplanowano sesje tematyczne poświęcone w szczególności: obszarom wsparcia jst w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, możliwościom finansowania działań jst z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury sportowej oraz wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa.
 
Program wydarzenia:
08.15-09.00- Rejestracja uczestników
09.00-09.15- Powitanie zaproszonych gości - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
09.15-09.30- Otwarcie konferencji
         Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
         Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
         Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
         Lech Sprawka - wojewoda lubelski
         Zaproszeni goście
09.30-10.45- Sesja pierwsza - Obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej
Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
         Dofinansowanie jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej - Beata Leszczyńska - zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
         Wsparcie jst w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych -  Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury
         Wsparcie finansowe jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ - Tomasz Goncarz - zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury
10.45-11.10 - Przerwa
11.10-11.40- Sesja druga - Rozwój jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE
Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
         Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla jst - Kamil Bortniczuk - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
11.40-12.40- Sesja trzecia - Możliwości finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska
         Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinasowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Piotr Bogusz - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Klimatu
         Oferta finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowana do samorządu terytorialnego - Marcin Jamiołkowski - kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.40-13.00- Przerwa
13.00-14.15- Sesja czwarta - Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
Otwarcie sesji: Przedstawiciel  Ministerstwa Rozwoju
         Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa - Juliusz Tetzlaff - dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju
         Możliwości Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki - Rafał Szlachta - dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju
         Rozwój infrastruktury sportowej - Paweł Czwarno - zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu
         Jak aplikować o środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego? - Kacper K. Sakowicz - szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14.15-14.30- Podsumowanie i zakończenie konferencji - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
 
10.00-14.30- Punkty konsultacyjne:
         Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
         Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
         Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Organizatorzy: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 
 
10.00
Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

Posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

Data: 

czwartek, 5 Marzec, 2020

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. W. Moskalewskiego (Sala Kolumnowa)

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbędzie się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.

 

Podczas spotkania omówiona zostanie sytuacja związana z występowaniem ASF na terenie województwa lubelskiego. Podana zostanie również informacja o podjętych działaniach  w związku z zrealizacją odstrzału sanitarnego dzików przez doraźne zespoły zadaniowe.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
15:00
Briefing prasowy wojewody lubelskiego

Briefing prasowy wojewody lubelskiego

Data: 

poniedziałek, 9 Marzec, 2020

Godzina: 

15:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (nr 100)

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że dziś o godz. 15.00, wojewoda lubelski Lech Sprawka spotka się z dziennikarzami na briefingu prasowym. Podczas spotkania wojewoda przekaże ustalenia, które zapadły na spotkaniu ze starostami z terenu województwa lubelskiego. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
17.00
Briefing prasowy wojewody dotyczący zagrożenia koronawirusem

Briefing prasowy wojewody dotyczący zagrożenia koronawirusem

Data: 

wtorek, 10 Marzec, 2020

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala im. Prezydenta R. Kaczorowskiego (s. 100)

Opis wydarzenia: 

10 marca o godz. 17.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Sala im. Prezydenta R. Kaczorowskiego (s. 100), odbędzie się briefing prasowy z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki dotyczący bieżącej sytuacji na terenie województwa lubelskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5