Czerwiec 2020

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
2
3
4
5
6
7
 
 
10:00
Konferencja prasowa dotycząca tarczy antykryzysowej

Konferencja prasowa dotycząca tarczy antykryzysowej

Data: 

wtorek, 2 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbędzie się konferencja prasowa dotycząca tarczy antykryzysowej. W spotkaniu udział wezmą również: dyrektor WUP w Lublinie Andrzej Pruszkowski, dyrektor lubelskiego oddziału ZUS Piotr Waszak i dyrektor lubelskiego oddziału PFRON Jerzy Dębski.
 
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego, i inwestycjach publicznych.
 
Podczas spotkania omówione zostaną działania na tle województwa lubelskiego dotyczące pożyczek dla przedsiębiorców, wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz świadczeń postojowych.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
11:00
Otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta NFZ w Lublinie

Otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta NFZ w Lublinie

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Część I: Siedziba Lubelskiego OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16, część II: Sala Obsługi Klientów NFZ w Lublinie, ul. Nadstawna 2-4.

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbędzie się otwarcie nowej Sali Obsługi Klienta NFZ w Lublinie.
 
Sala Obsługi Klientów Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie przenosi się z budynków przy ul. Szkolnej 16 i ul. Marii Koryznowej 2d do lokalizacji przy ul. Nadstawnej 2-4. Bezpośrednia obsługa klientów, jeszcze w ograniczonym zakresie w związku ze stanem epidemicznym, została wznowiona w nowym miejscu od 25 maja br. Przygotowano 15 odpowiednio wydzielonych stanowisk bezpośredniej obsługi oraz dużą, wygodną poczekalnię i stanowisko komputerowe, biletomat i system informowania o zajmowanym miejscu w kolejce. Sala Obsługi Klientów została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Program spotkania:
 
Część I.  Siedziba Lubelskiego OW NFZ w Lublinie
11.00  - Spotkanie z udziałem Adama Niedzielskiego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Lecha Sprawki, wojewody lubelskiego i Karola Tarkowskiego, dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie
Część II.  Sala Obsługi Klientów NFZ
11.40 - Zwiedzanie nowej Sali Obsługi Klientów NFZ
12.15-12.45- Briefing prasowy dot. sytuacji epidemicznej w regionie z udziałem: Adama Niedzielskiego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Lecha Sprawki wojewody lubelskiego i Karola Tarkowskiego dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Oddział Wojewódzkiego NFZ
 
 
12:30
Wizyta podsekretarza stanu w MRPiPS Aliny Nowak w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Wizyta podsekretarza stanu w MRPiPS Aliny Nowak w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

12:30

Miejsce: 

Nałęczów, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. „Termy Pałacowe” ul. Paderewskiego 1

Opis wydarzenia: 

Podsekretarz stanu w MRPiPS Alina Nowak złoży wizytę w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów”. Podsekretarzowi stanu towarzyszyć będzie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uzdrowisko Nałęczów SA to jedna z najważniejszych spółek, zatrudniająca ponad 300 osób i generująca znaczne wpływy do budżetu miasta, a także dla mieszkańców gminy, którzy utrzymują się głównie z turystyki uzdrowiskowej.
 
Na godz. 12.30 zaplanowane jest zwiedzanie Uzdrowiska Nałęczów w kontekście dostosowania nowoczesnego uzdrowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast ok. godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy z udziałem  podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak,  wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Prezesa Uzdrowiska Nałęczów Piotra Marczyka i Członka Zarządu Uzdrowiska Nałęczów Macieja Markowskiego.
 
                                                                                                        ***
 
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA jest w pełni przygotowany na wznowienie działalności uzdrowiskowej, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Na pacjentów czekają profesjonalne sale zabiegowe, wysokiej jakości sprzęt diagnostyki kardiologicznej i szeroki wachlarz zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych. Pozytywnie został rozpatrzony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o przyznanie na okres 3 miesięcy świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzdrowisko otrzymało pierwszą transzę dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Organizatorzy: 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
 
13:00
Uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Witka ps. „Mewa”, żołnierza BCh i WiN ze Zgrupowania mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Witka ps. „Mewa”, żołnierza BCh i WiN ze Zgrupowania mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Kościół pw. św. Mikołaja w Urzędowie, ul. Kościelna 2

Opis wydarzenia: 

Jutro, 3 czerwca br., odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Witka ps. „Mewa”, żołnierza BCh i WiN ze Zgrupowania mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Wojewodę lubelskiego będzie reprezentować jego pełnomocnik ds.  Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły.
 
Program spotkania:
 
13.00: Kościół pw. św. Mikołaja w Urzędowie, ul. Kościelna 2
- Odczytanie życiorysu Zmarłego
 
- Przed rozpoczęciem mszy św. nastąpi przekazanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski na ręce syna śp. Zygmunta Witka – Zbigniewa Witka. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przekazania dokona Waldemar Podsiadły pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów. Odznaczenie zostanie przyznane za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną.
 
 
- Msza św. pogrzebowa śp. Zygmunta Witka
ok. 14.15 – Przejście konduktu pogrzebowego z trumną Zmarłego na cmentarz parafialny – przy ul. Wodnej 121 w Urzędowie (1,6 km od kościoła)
ok. godz. 15.30 – zakończenie uroczystości pogrzebowej

 
 
16,15
Spotkanie Prezydenta RP z Kołami Gospodyń Wiejskich

Spotkanie Prezydenta RP z Kołami Gospodyń Wiejskich

Data: 

środa, 3 Czerwiec, 2020

Godzina: 

16,15

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 16.15 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu z Kołami Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego.
 
Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Prezydenta RP

 
 
 
11:30
Wręczenie weteranom awansów na wyższe stopnie wojskowe

Wręczenie weteranom awansów na wyższe stopnie wojskowe

Data: 

piątek, 5 Czerwiec, 2020

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie Jerzy Flis, wręczą awanse na wyższe stopnie wojskowe lubelskim weteranom walk o niepodległość Polski.
 
Awans na pułkownika odbierze ppłk Marian Pawełczak ps. „Morwa”, a awanse na kapitana por. Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna” i por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat”.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Program spotkania:
 
11.30 – rozpoczęcie
● wprowadzenie sztandaru
● odegranie hymnu państwowego
● powitanie gości
● odczytanie rozkazów
● wręczenie awansów
● przemówienia
ok. 12.30 - zakończenie spotkania

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
10.00
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

wtorek, 9 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
 
Podczas spotkania zostanie omówiona sytuacja epizootyczna na terenie województwa lubelskiego w związku z wystąpieniem ogniska ASF w powiecie włodawskim, przedstawiona  informacja bieżąca dotycząca działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania COVID-19, a także omówione przygotowanie służb, inspekcji i straży w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w województwie lubelskim w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.
 
Posiedzenie otworzy wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Uwaga! Spotkanie będzie zamknięte dla mediów. Photo opp możliwe na początku spotkania, a ewentualne wypowiedzi dla mediów po jego zakończeniu (posiedzenie zakończy się ok. godz. 11.15).

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09:30
Uroczystości z okazji 80. rocznicy egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego

Uroczystości z okazji 80. rocznicy egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego

Data: 

środa, 10 Czerwiec, 2020

Godzina: 

09:30

Miejsce: 

Wąwóz na Rurach Jezuickich w Lublinie, Pomnik ofiar egzekucji na Rurach Jezuickich

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczci obywateli polskich, na których zostały przeprowadzane masowe egzekucje przez okupantów niemieckich latem 1940 roku w okolicach  Rur Jezuickich.
 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30, na Placu przed Pomnikiem na Rurach Jezuickich. Słowo wstępne wygłosi Barbara Oratowska, kierownik Muzeum pod Zegarem. Następnie przy Pomniku ofiar egzekucji nastąpi złożenie kwiatów (kwiaty złoży m.in. wojewoda lubelski).
 
O godz. 10.00 odbędzie się msza św. w kościele pw. Świętej Rodziny, przy ul. Jana Pawła II 11 (bez udziału wojewody lubelskiego).

Organizatorzy: 

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (Oddział Muzeum Lubelskiego), Szkoła Podstawowa nr 28, Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie
 
 
10:00
Obchody 440-lecia Miasta Zamość

Obchody 440-lecia Miasta Zamość

Data: 

środa, 10 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Katedra Zamojska, dziedziniec Ratusza w Zamościu

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w obchodach 440-lecia Miasta Zamość. O godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji Miasta Zamość. Po jej zakończeniu (o godz. 11.30), odbędzie się sesja Rady Miasta Zamość, podczas której wykład pn. „Lokacja Zamościa w 1580 roku” wygłosi dr Jacek Feduszka.
 
                                                                                                 ***

 
Decyzję o budowie miasta Zamość ogłosił 10 kwietnia 1580 Jan Zamoyski - kanclerz i hetman wielki koronny. Miasto zaprojektował na planie nieregularnego pięcioboku włoski architekt Bernardo Morando. Współczesny Zamość liczy około 70 tys. mieszkańców.

Organizatorzy: 

Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta Zamość
 
 
 
10:00
Upamiętnienie 90. rocznicy urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego

Upamiętnienie 90. rocznicy urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego

Data: 

piątek, 12 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Tablica przed gmachem LUW, poświęcona pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego, Lublin, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

12 czerwca br. o godz. 10.00,  przed gmachem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie, odbędzie się uroczystość upamiętniająca 90. rocznicę urodzin gen. Ryszarda Kuklińskiego.
 
Pod tablicą poświęconą gen. Ryszardowi Kuklińskiemu złożą kwiaty i zapalą znicze wojewoda lubelski Lech Sprawka, przedstawiciele marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Miasta Lublin oraz kombatanci i młodzież akademicka.
 
                                                                                                     ***
 
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej pamięci Ryszarda Jerzego Kuklińskiego na frontowej ścianie gmachu LUW, nastąpiło 8 lipca 2016 roku.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
14:00
Otwarcie dróg powiatowych

Otwarcie dróg powiatowych

Data: 

piątek, 12 Czerwiec, 2020

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Bukowa Wielka (gm. Sawin), obok kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Opis wydarzenia: 

Uroczystym przecięciem wstęgi nastąpi oficjalne otwarcie dróg powiatowych: Nr 1820L Bukowa Wielka, Nr 1729L Bukowa Wielka - Bukowa Mała i Nr 1821L Sawin - Bukowa Mała. W spotkaniu będzie uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Obecni będą również m.in. marszałek województwa lubelskiego, wójt gminy Sawin i starosta powiatu chełmskiego.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Starosta chełmski oraz wójt Gminy Sawin
 
 
10:30
Wizyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Wizyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Data: 

sobota, 13 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

I. Lublin: Stacja Lublin Główny, skwer im. Grażyny Chrostowskiej, II. Niemce: parking przy kościele, III. Janów Lubelski: odcinek budowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 13 czerwca (sobota),  wizytę w województwie lubelskim złoży minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ministrowi towarzyszył będzie wojewoda lubelski Lech Sprawka. Obecni będą również m.in.: poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i  prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.

 

O godz. 10.30, na dworcu PKP w Lublinie, odbędzie się briefing prasowy w sprawie współpracy w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Później nastąpi podpisanie porozumienia LKA. Podpiszą go: marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.

 

O godz. 11.30 odbędzie się spotkanie w m. Niemce - parking przy kościele pw. św. Ignacego Loyoli (51.359915, 22.626994). Zostanie tu ogłoszony przetarg na S19 Lublin – Lubartów.

 

Ostatnim punktem wizyty ministra będzie briefing na obwodnicy Janowa Lubelskiego (50.719889, 22.381444; 384 km drogi krajowej nr 19). Początek godz. 13.30. 

 

Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.

 

 

Organizatorzy: 

PKP PLK, Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA
 
 
11:00
Uroczystość patriotyczna-religijna na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica

Uroczystość patriotyczna-religijna na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica

Data: 

niedziela, 14 Czerwiec, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Gmina Kąkolewnica, Uroczysko Baran

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczci pamięć żołnierzy polskich formacji niepodległościowych i lokalnej ludności cywilnej, których torturowano i mordowano od 1944-1945 roku w Uroczysku Baran. Miejsce to, przez okoliczną ludność, nazywane jest „Małym Katyniem”.
 
14 czerwca, o godz. 11.00, rozpocznie się uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w gminie Kąkolewnica.
 
Program spotkania:
 
● 11.00 powitanie zaproszonych gości i uczestników uroczystości
●11.30 uroczysta msza święta w intencji pomordowanych i pochowanych na Uroczysku Baran
● 12.30 ceremoniał wojskowy (hymn narodowy, apel pamięci, salwa honorowa)
● 13.00 odczyt historyczny oraz przemówienia
● 14.00 złożenie wieńców

Organizatorzy: 

Społeczny Komitet obchodów uroczystości patriotycznej na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
10:00
Seminarium „Stąd ruszyła lawina...40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980”

Seminarium „Stąd ruszyła lawina...40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980”

Data: 

wtorek, 16 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się seminarium „Stąd ruszyła lawina...40. rocznica Lubelskiego Lipca 1980”, organizowane przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 
Seminarium zostało objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 
W spotkaniu będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
 
Program spotkania:
 
Panel pt. „Historyczne dziedzictwo Solidarności” – godz. 10:00
Uczestnicy:
1. Dr hab Mieczysław Ryba
2. Dr Robert Derewenda
3. Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność
4. Aleksander Sola, twórca „Solidarności” w Poniatowej
5. Dr Andrzej Januszewski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na KUL
 
 
Panel pt. „Przesłanie Lubelskiego Lipca 1980 r.” – godz. 11:00
Uczestnicy:
1. Dr hab. Andrzej Zybertowicz
2. Dr hab. Marek Rembierz
3. Dr hab. Alina Rynio
4. Ks. prof. Tadeusz Guz
5. Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”

Organizatorzy: 

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
 
 
 
12:00
Podsumowanie społecznej działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Podsumowanie społecznej działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Data: 

czwartek, 18 Czerwiec, 2020

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., Lublin, ul. L. Spiessa 7

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 18 czerwca (czwartek), w Fabryce Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, odbędzie się spotkanie podsumowujące społeczną działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na przykładzie Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
 
O godz. 12.00, przed budynkiem Fabryki, nastąpi otwarcie spotkania.  Głos zabierze Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń. 
 
Natomiast o godz. 12.15 odbędzie się briefing prasowy m.in. z udziałem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

Organizatorzy: 

Wojewoda Lubelski
 
 
10:00
Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data: 

piątek, 19 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Lubelski kurator oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzką Komisją Konkursową zorganizował 12 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski, język polski i matematyka.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, wręczą m.in. nagrody uczniom, którzy są trzykrotnymi laureatami konkursów przedmiotowych, dyplomy szkołom z największą liczbą laureatów i podziękowania za współorganizowanie konkursów przedmiotowych oraz sprawne ich przeprowadzenie.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego na początku spotkania.
 
Spotkanie zakończy się ok. godz. 10.45.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
10:00
Otwarcie przebudowanych dróg powiatowych zrealizowanych przez Powiat Zamojski w latach 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Otwarcie przebudowanych dróg powiatowych zrealizowanych przez Powiat Zamojski w latach 2019-2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Data: 

poniedziałek, 22 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

I. m. Szewnia Dolna, przy zjeździe do firmy Betasoap Sp. z o.o., II. m. Zielone, przy Szkole Podstawowej

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystym otwarciu przebudowanych dróg powiatowych nr 3255L Szewnia-Wólka Wieprzecka oraz 3260L Tomaszów Lubelski-Krasnobród-Jacinia odc. Zielone-Krasnobród, zrealizowanych przez powiat zamojski w latach 2019-2020, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Część I.  W miejscowości Szewnia Dolna nastąpi otwarcie drogi Szewnia-Wólka Wieprzecka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa do ok. 10.35.
 
Część II.W miejscowości Zielone nastąpi otwarcie drogi Tomaszów Lubelski-Krasnobród-Jacinia odc. Zielone-Krasnobród. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa do ok. 11.35.
 
Spotkania otworzy i gości powita starosta zamojski Stanisław Grześko.
 
Przewidziane są wystąpienia wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Starosta Zamojski
 
 
 
 
10.00
Briefing prasowy wojewody lubelskiego nt. Funduszu Inwestycji Samorządowych

Briefing prasowy wojewody lubelskiego nt. Funduszu Inwestycji Samorządowych

Data: 

czwartek, 25 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Łącznie w skali całego kraju to 6 mld zł. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.00
Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa lubelskiego

Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa lubelskiego

Data: 

czwartek, 25 Czerwiec, 2020

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

 
 
W ramach porozumienia wojsko i straż pożarna współpracować będzie m.in. w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, prowadzenia akcji poszukiwawczych.
 

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 

Organizatorzy: 

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
 
 
10:00
Briefing prasowy inaugurujący badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 sprzętem laboratoryjnym GENE-XPERT-D-x-System

Briefing prasowy inaugurujący badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 sprzętem laboratoryjnym GENE-XPERT-D-x-System

Data: 

piątek, 26 Czerwiec, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6

Opis wydarzenia: 

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie odbędzie się briefing prasowy inaugurujący badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 sprzętem laboratoryjnym GENE-XPERT-D-x-System. Spotkanie będzie dotyczyło również  profilaktyki zakażeń na terenie województwa lubelskiego.
 
W briefingu udział weźmie wojewoda lubelski Lech Sprawka. Obecni będą również m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas i  lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Lublinie Maria Jolanta Korniszuk.
 
Podczas spotkania zostaną wręczone podziękowania darczyńcom i partnerom działań na rzecz zdrowia publicznego.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody.
 
Spotkanie zakończy się o godz. 11.00.

Organizatorzy: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
14:00
Podpisanie umowy o dotację na rewitalizację Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim i centrum miasta

Podpisanie umowy o dotację na rewitalizację Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim i centrum miasta

Data: 

piątek, 26 Czerwiec, 2020

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim (w przypadku złej pogody - w Radzyńskim Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 4)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w uroczystości podpisania umowy o dotację na rewitalizację Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim i centrum miasta. 
 
Na rewitalizację zarezerwowana została kwota 22 mln zł. Preumowa  na dofinansowanie została podpisana 1 września 2019. 16 czerwca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poinformował o pozytywnej ocenie formalnej projektu. 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o  przyznaniu dotacji na ten cel, a jutro (26 czerwca 2020 r.) zostanie podpisana umowa o przekazanie dotacji Miastu Radzyń Podlaski.
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5
 
11:00
Liturgia święceń biskupa pomocniczego nominata Adama Piotra Baba

Liturgia święceń biskupa pomocniczego nominata Adama Piotra Baba

Data: 

poniedziałek, 29 Czerwiec, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, ul. Królewska 10

Opis wydarzenia: 

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adama Baba biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), odbędzie się liturgia święceń biskupa pomocniczego nominata. W uroczystości będzie uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
                                                                                                      ***
 
Biskup pomocniczy lubelski nominat ks. Adam Piotr Bab pracował jako wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, pełnił funkcję rektora kościoła Świętego Ducha w Kraśniku, był proboszczem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, a w 2014 został ustanowiony proboszczem parafii św. Józefa w Lublinie. Został koordynatorem archidiecezjalnych pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W 2014 objął stanowisko wikariusza biskupiego ds. młodzieży, wszedł również w skład rady kapłańskiej, kolegium konsultorów i Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Został dekanalnym wizytatorem religii, asystentem kościelnym Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, a także członkiem komisji przygotowawczej do III synodu archidiecezji lubelskiej dotyczącego młodzieży. Objął funkcję konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Został mianowany kanonikiem honorowym lubelskiej kapituły archikatedralnej. 22 maja 2020 Papież prekonizował go biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej ze stolicą tytularną Arna.

Organizatorzy: 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
 
 
13:00
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Data: 

poniedziałek, 29 Czerwiec, 2020

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Sala bankietowa Spółki STO-ZAP, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 w Puławach

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy odznaczenia państwowe dla pracowników Grupy Azoty  Zakłady Azotowe „Puławy”  S.A. Wicewojewoda dokona aktu dekoracji Złotymi i Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę.
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody.

Organizatorzy: 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe” Puławy” S.A
 
 
09:15
Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubelskim

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w województwie lubelskim

Data: 

wtorek, 30 Czerwiec, 2020

Godzina: 

09:15

Miejsce: 

Łęczna, Lubartów, Łuków, Puławy, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Bełżyce, Świdnik

Opis wydarzenia: 

Dziś (30 czerwca), wizytę w województwie lubelskim złoży premier Mateusz Morawiecki.
 
Premierowi będzie towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Pełny program wizyty: 
https://www.premier.gov.pl/dla-mediow/wizyta-premiera-mateusza-morawieckiego-w-wojewodztwie-lubelskim-3.html

Organizatorzy: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
 
17:00
Spotkanie jubileuszowe z okazji czterdziestolecia istnienia „Akcentu”

Spotkanie jubileuszowe z okazji czterdziestolecia istnienia „Akcentu”

Data: 

wtorek, 30 Czerwiec, 2020

Godzina: 

17:00

Miejsce: 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, Sala Operowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbędzie się spotkanie jubileuszowe z okazji czterdziestolecia istnienia „Akcentu” - kwartalnika ukazującego się w Lublinie od maja 1980 r.
Spodziewany jest udział wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.
 
 
Program spotkania:
 
Część 1. Godz. 17.00
 
- Powitanie gości przez redaktor Grażynę Lutosławską
 
- Słowo Bogusława Wróblewskiego, założyciela i redaktora naczelnego Akcentu
 
- Premiera programu pt. „Akcent/40” przygotowanego przez TVP3 Lublin
 
- Wystąpienia zaproszonych gości
 
Przewidziane jest wystąpienie wicewojewody.
 
Wicewojewoda wręczy też dyplomy uznania.
 
- Wręczenie medali Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”
 
- Konferencja. „Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy”
 
 
Część II.Ok. godz. 19:15
 
Spektakl OPT Gardzienice „Oratorium Pytyjskie” w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego
 
 
Wicewojewoda będzie obecny do ok. godz. 20.30.

Organizatorzy: 

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”