Październik 2020

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
10:30
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Data: 

czwartek, 1 Październik, 2020

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Jaczewskiego 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 
Program spotkania:
 
10.30 Rozpoczęcie uroczystości:
       
   Hymn Państwowy
         
         Otwarcie uroczystości JM Rektor prof. dr. hab. Wojciech Załuska
         
         Immatrykulacja
 
         Gaude Mater Polonia
 
         Wystąpienie przedstawicieli studentów
 
        Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 
       Wykład inauguracyjny - dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz: „COVID-19 - jak choroby zakaźne są w stanie zmienić rzeczywistość i co dalej?”
       Odczytanie informacji o listach gratulacyjnych
 
 
 Ok 11.55 Gaudeamus i zakończenie uroczystości
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
14.00
Otwarcie i poświęcenie zakończonych inwestycji drogowych realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Otwarcie i poświęcenie zakończonych inwestycji drogowych realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Data: 

czwartek, 1 Październik, 2020

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Drogi gminne w Rozkopaczewie, Kolechowicach i Kaznów Kolonia

Opis wydarzenia: 

W Rozkopaczewie, Kolechowicach i Kaznowie Kolonii odbędzie się otwarcie dróg wybudowanych dzięki wsparciu  uzyskanemu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w uroczystościach przecięcia wstęg i poświęceniu inwestycji. Spodziewane są wystąpienia wojewody.
 
Część I - Droga gminna w Rozkopaczewie - godz. 14.00
Część II - Droga gminna w Kolechowicach - godz. 14.30
Część III - Droga gminna w Kaznów Kolonia - godz. 15.00
 
 
 
 
Wszystkie zadania zostały realizowane w latach 2019-2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Wykonawcą robót było Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: Altor Sp. z o.o.
 
Inwestycje drogowe zostały dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wydatków kwalifikowalnych.
 
Współrzędne miejsc uroczystych odbiorów dróg:
51°25'05.4"N 22°51'26.1"E       51.418155, 22.857240  -  Rozkopaczew
51°26'53.1"N 22°51'10.3"E       51.448074, 22.852862  -  Kolechowice
51°29'10.4"N 22°46'23.2"E       51.486220, 22.773114  -  Kaznów Kolonia

Organizatorzy: 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk
 
 
08:00
Uroczystości 5-lecia powstania Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

Uroczystości 5-lecia powstania Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

Data: 

piątek, 2 Październik, 2020

Godzina: 

08:00

Miejsce: 

Lublin: Plac Litewski, kościół garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, siedziba LITPOLUKRBRIG

Opis wydarzenia: 

Ministrowie obrony narodowej Polski, Litwy i Ukrainy wezmą udział w uroczystościach z okazji 5-lecia powstania Wielonarodowej  Brygady LITPOLUKRBRIG. W uroczystościach będzie uczestniczył również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
 
Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. 14 czerwca 2007 roku, w trakcie spotkania Ministrów Obrony Litwy, Polski i Ukrainy, zdecydowano o utworzeniu wielonarodowej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej jednostki utrzymania pokoju - batalionu LITPOLUKRBAT. W 2008 roku proponowany rodzaj jednostki określono jako brygada.
 
W programie  prasowym m.in.:
 
godz. 8:00 msza św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Al. Racławickie 20
 
 godz. 10.00 otwarcie wystawy  - Plac Litewski, foto opp
 
 godz. 10.30 odprawa ministra Mariusza Błaszczaka, ministrów obrony Litwy Raimundasa Karoblisa i Ukrainy Andrija Tarana z kadrą jednostki-  foto opp
 
godz. 11.00 uroczysta zbiórka i defilada pododdziałów – planowane wystąpienie szefów MON Polski, Litwy i Ukrainy
 
Akredytacje przyjmuje do 1.10 do godz. 12.00 i szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela oficer prasowy LITPOLUKRBRIG Olena Slobodianiuk o.slobodianiuk [at] ron.mil.pl, tel. 508 272 094. Wejście dla akredytowanych dziennikarzy w godz. 10:00-10.30 (Lublin, ul. I. Radziszewskiego 4). Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9:30.
 
Uwaga: nie ma możliwości obsługi medialnej jednocześnie otwarcia wystawy oraz wizyty w siedzibie brygady
 
Bliższych informacji nt. udziału szefa MON udziela Centrum Operacyjne MON, Dagmara Jarosławska, tel. kom. 601-388-988.
 
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/swieto-brygady-litewsko-polsko-uk...
 
Uroczystości na Placu Litewskim w Lublinie z zaprezentowaniem ww. wystawy odbędą się też 1 października (czwartek),  o godz.  16:00 (udział wicewojewody Bolesława Gzika, i ministrów obrony narodowej Litwy i Ukrainy).

Organizatorzy: 

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG
 
 
11.00
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Politechnika Lubelska

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Politechnika Lubelska

Data: 

piątek, 2 Październik, 2020

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, ul. Nadbystrzycka 36, Audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Opis wydarzenia: 

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy w imieniu prezesa Rady Ministrów dwie odznaki honorowe Za Zasługi dla Wynalazczości. Przewidziane jest rówież wystąpienie wicewojewody.
 
 
Szczegółowy program:
 
11.00- Hymn Państwowy
 
11.05- Otwarcie uroczystości - rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - przemówienie i powitanie gości
 
11.15- Immatrykulacja studentów i doktorantów
 
11.30- Gaudeamus Igitur
 
11.35- Wystąpienie przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej - Michał Iżko
 
11.40- Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 
Wręczenie 2 odznak honorowych Za Zasługi dla Wynalazczości przez wicewojewodę.
 
Odczytanie imion i nazwisk osób, które uhonorowano medalami: Za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej oraz Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
 
12.05- Wystąpienia
 
-  dr hab. Marek Rymsza - doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odczyta list od Prezydenta RP
-  Robert Gmitruczuk - wicewojewoda lubelski
 
12.25- Wykład inauguracyjny pt. Doskonałość naukowa w kontekście nowego modelu ewaluacji i kategoryzacji - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
 
Ok 12.45- Gaude Mater Polonia i zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Rektor i Senat Politechniki Lubelskiej
 
 
14:00
Gala Finałowa Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Gala Finałowa Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa

Data: 

piątek, 2 Październik, 2020

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Sala Operowa, Plac Teatralny 1

Opis wydarzenia: 

 
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda weźmie udział w gali finałowej konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa w CSK w Lublinie.
 
W spotkaniu będzie również uczestniczyć dyrektor generalny LUW w Lublinie Agata Grula.
 
Program spotkania:
 
 
14.00  Rozpoczęcie Gali oraz koncert zespołu Majdaniacy
 
           Powitanie zaproszonych gości
 
           Wystąpienie marszałka województwa lubelskiego
 
           Zakończenie prac komisji konkursowej
 
           Ogłoszenie wyników konkursu
 
           Wystąpienie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy
 
          Przerwa kawowa
 
         Koncert zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego i zespołu Tańca Ludowego Leszczyniacy w Świdniku
 
        Koncert Pani Alicji Majewskiej
 
ok. 17.45 Zakończenie Gali

Organizatorzy: 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 
 
18:00
Święto 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Obchody w Lublinie

Święto 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Obchody w Lublinie

Data: 

piątek, 2 Październik, 2020

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Plac Litewski w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w obchodach święta 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
 
Program spotkania:
 
 
Podniesienie flagi państwowej na maszt
 
Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego
 
Przemówienie dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
 
Wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień
 
Wręczenie Odznak pamiątkowych 19. LBZ w asyście wojewody lubelskiego
 
Przemówienia okolicznościowe
 
 Odczytanie apelu pamięci
 
Złożenie wieńców przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
 
Wojewoda lubelski wraz z marszałkiem województwa lubelskiego i prezydentem Miasta Lublin złożą wspólny wieniec
 
 Odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”
 
Przegrupowanie pododdziałów do defilady
 
Defilada
 
Zakończenie uroczystości
 
Pokaz Multimedialny na Fontannach
 
Przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Wojewoda odbierze z rąk płk Wacława Samocika, zastępcy Dowódcy 19. LBZ odznakę pamiątkową 19. LBZ.
 
Uroczystość zakończy się ok. godz. 19.30.
 

Organizatorzy: 

Gen. bryg. Michał Rohde - Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej
 
 
10:00
Obchody 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r.

Obchody 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r.

Data: 

sobota, 3 Październik, 2020

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Cmentarz Wojenny w Turzystwie; 2. Wola Gułowska droga Unitów Podlaskich

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w obchodach 81. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 r., którą w dniach 2-5 października pod Kockiem, Wolą Gułowską i Serokomlą stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” generała Franciszka Kleeberga.
 
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 mszą świętą polową na Cmentarzu Wojennym w Turzystwie, przy kwaterze poległych żołnierzy „SGO” Polesie. O godz. 12:00 przy Drodze Unitów Podlaskich w Woli Gułowskiej odbędzie się uroczyste otwarcie Alei Dębów Pamięci, będącej częścią ogólnopolskiej akcji „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. 
 
Program spotkania:
 
Cmentarz Wojenny w Turzystwie:
 
10:00  Msza święta polowa 
 
11:00  Złożenie wieńców pod Mogiłą zbiorową Żołnierzy SGO ,,Polesie”
 
Wieniec złoży m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
 
 
Wola Gułowska droga Unitów Podlaskich:
 
12:00  Wystąpienia zaproszonych gości
 
12:30  Otwarcie Alei Dębów Pamięci                 

Organizatorzy: 

Dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
 
 
11:30
Konferencja poświęcona pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Konferencja poświęcona pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Data: 

sobota, 3 Październik, 2020

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Gminna Hala Sportowa w Żółkiewce, ul. Żółkiewskiego 12

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w otwarciu konferencji poświęconej pamięci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
 
Pełny program spotkania:
 
11:15 Rejestracja uczestników
 
11.30 Uroczyste otwarcie konferencji:
 
prof. Marian Surdacki — Przewodniczący WRTR
 
dr Artur Sępoch — Dyrektor WOK
 
Jacek Lis — Wójt Gminy Żółkiewka
 
prof. Andrzej Wac-Włodarczyk — Wiceprzewodniczący WRTR
 
Anna Podgórska — Prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce
 
12.15 dr Janusz Kłapeć, Instytut Pamięci Narodowej 0/Lublin — Hetman Stanisław Żółkiewski — strateg İ obrońca Kresów Rzeczypospolitej
 
12.45 prof. Stefan Dousa, Politechnika Krakowska - Wczoraj, dziś, jutro-pamięci hetmana Żólkiewskiego
 
13.15  przerwa kawowa
 
13.45 Spektakl Towarzysze ostatnich chwil hetmana Żólkiewskiego
 
16.00 I  Termin Walnego Zgromadzenia WRTR
 
16.15 II Termin Walnego Zgromadzenia WRTR Porządek obrad:
 
-              Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 
-              Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 
-              Wybór Komisji Uchwal i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
 
-              Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i finansowego za rok 2019
 
-              Udzielenie absolutorium Zarządowi
 
-              Dyskusja
 
-              Przyjęcie uchwal i wniosków
 
-             Zakończenie walnego Zgromadzenia
 
17.15 Zakończenie Sejmiku, część artystyczna
 
Uchwałą sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. rok 2020 został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
 
- Wśród postaci wpisanych w poczet najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego wyróżnia się postać hetmana Stanisława Żółkiewskiego. (…) Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. (…) Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. (…) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii kłuszyńskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddał swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400-lecie Jego śmierci Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – można przeczytać w uchwale. 

Organizatorzy: 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie
 
 
13:00
Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Konferencja prasowa wojewody lubelskiego

Data: 

sobota, 3 Październik, 2020

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

 

Tematem spotkania będzie aktualna sytuacja epidemiczna na terenie województwa lubelskiego oraz stan zabezpieczenia szpitalnego dla pacjentów podejrzanych o zakażenie i z potwierdzonym dodatnim wynikiem zakażenia COVID-19. Rozpoczęcie o godz. 13.00.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11:00
Uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Uroczystość nadania sztandaru wojskowego dla 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Data: 

niedziela, 4 Październik, 2020

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku - Plac Jabłonowskiej, Rynek w Kocku

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w obchodach święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. 
 
Spodziewany jest udział ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 
 
O godz. 11.00 rozpocznie się msza św., w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku. Następnie, o godz. 12.30 na Rynku w Kocku odbędzie się uroczysty apel, podczas którego wręczony zostanie sztandar wojskowy dla 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. 
 
Symboliczny gwóźdź w drzewiec sztandaru wbije m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka. 
 
Program spotkania:
 
Część I
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku - 11.00  Msza Święta
 
Część II
Rynek w Kocku
 
12.30- Przybycie na miejsce uroczystego apelu ministra obrony narodowej
 
                Przyjęcie meldunku
 
                Przegląd pododdziałów
 
                Przywitanie z żołnierzami
 
              Podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego
 
             Przemówienie Dowódcy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Michała Rohde
 
            Odczytanie aktu ufundowania sztandaru przez przedstawiciela fundatorów Andrzeja Kleeberga i wbicie gwoździ w drzewiec sztandaru
 
             Poświęcenie sztandaru 19. LBZ
 
             Odczytanie aktu nadania sztandaru
 
             Wręczenie sztandaru
 
             Przemówienie ministra obrony narodowej
 
           Odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”
 
ok. 13.10 - Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana
 
 
11:30
Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Data: 

niedziela, 4 Październik, 2020

Godzina: 

11:30

Miejsce: 

Kocudza: Kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika, Dom Ludowy - Kocudza Druga 59

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w Kocudzy.
 
Uroczystość ropzocznie się mszą św., o godz. 11.30, w kościele parafialnym pw. św. Józefa Robotnika.
 
Po jej zakończeniu, o godz. 13.00,  w Domu Ludowym rozpocznie się druga część spotkania. 
 
Po powitaniu jubilatów i przybyłych gości nastąpi uroczyste wręczenie Medali. 

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Dzwola
 
5
6
7
8
9
10
11
 
09:45
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Data: 

poniedziałek, 5 Październik, 2020

Godzina: 

09:45

Miejsce: 

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk,  wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, wezmą udział w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym.
 
Spodziewany jest udział wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artura Sobonia.
 
Pełny program spotkania:
 
8.30  Rejestracja uczestników
 
9.45 Oficjalne otwarcie OSG 2020
 
          Odczytanie listu od marszałek Sejmu Elżbiety Witek przez Sylwestra Tułajewa posła na Sejm RP
 
          Odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów przez Artura Sobonia sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
 
          Wystąpienie marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
 
10.30-13.45- SESJA PLENARNA: Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości
 
                10.30-11.45 - Debata: Część I
 
             

  • Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020” przez  Krzysztofa Karasia - prezesa Europejskiego Centrum Biznesu - statuetkę w imieniu  marszałek Elżbiety Witek odbierze Sylwester Tułajew poseł na Sejm RP

 
             12.15-12.30- Przerwa
 
             12.30-13.45- Debata: Część II
 
             13.45-14.00- Przerwa kawowa
 
 
14.00-15.30 -  Sesja II (Sala B.2)
 
17.30-19.20- (Sala Audytoryjna) - Panel 3: Gospodarka 4.0
 
19:20 - 19:40 | Wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina | Oficjalne wręczenie statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020”
 
Pełny program spotkania 

Organizatorzy: 

Europejskie Centrum Biznesu
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
11.00
Wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

Wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

Data: 

czwartek, 15 Październik, 2020

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

LUW w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej będą miały w tym roku charakter symboliczny.
 
Podczas  uroczystości, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wręczą wyłącznie krzyże zasługi (6 osób), a odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody - kolejnej  6. osobowej grupie reprezentującej wszystkich nauczycieli, którym przyznano medale za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 
Wręczenie przyznanych w 2020 roku odznaczeń państwowych i resortowych odbędzie się w innym terminie, dyplomy przyznanych nauczycielom nagród zostaną przekazane poprzez dyrektorów szkół i placówek.
 
Jednocześnie informujemy, że w roku 2020 odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody MEN i LKO otrzymało 442 nauczycieli. Pełna lista odznaczonych i nagrodzonych osób znajduje się na stronie internetowej KO w Lublinie.
 
Uwaga!
Zostanie wyodrębniona specjalna strefa dla mediów, nie będzie możliwości podchodzenia do uczestników wydarzenia.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, LUW w Lublinie
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
13:00
Otwarcie przebudowanej ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej

Otwarcie przebudowanej ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej

Data: 

czwartek, 22 Październik, 2020

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Biała Podlaska, przy tablicy informacyjnej znajdującej się pomiędzy skrzyżowaniem ul. Warszawskiej z ul. Kopernika, a pomnikiem 34. Pułku Piechoty

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w otwarciu przebudowanej ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej.
 
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 8 323 649,00 zł i polegało na przebudowie ul.Warszawskiej (droga powiatowa nr 1172 L) w Białej Podlaskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji 65A (etap II). Długość przebudowanej drogi wynosi 1031 m o szerokości 7 m. Powstał chodnik na długości 1901m i ścieżka rowerowa o szerokości 3,5 m o długości 1031 m.  Powstała kanalizacja deszczowa, 2 przystanki komunikacyjne  wyposażone  w zatoki i perony, 4 przejścia dla pieszych w tym 3 wyposażone w wyspy dzielące. Miejscami zostały wydzielone dodatkowe pasy do skrętów w lewo.       
 
Program spotkania:
 
- Przywitanie gości
 
- Wystąpienie prezydenta Miasta Biała Podlaska
 
- Wystąpienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka
 
- Wystąpienie  przedstawicieli wykonawców
 
- Odsłonięcie tablicy informacyjnej przez prezydenta Michała Litwiniuka i wicewojewodę Roberta Gmitruczuka
 
- Poświęcenie drogi
 
- Zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Biała Podlaska
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1